FEDERALNO MINISTARSTVO RADA POTVRDILO STAJALIŠTE VLADE
04-02-2021, 14:49

Na tragu upita koji su Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ uputili Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, a u svezi s pitanjem sudjelovanja čelnika nereprezentativnog sindikata u sastavu pregovaračkog tima reprezentativnog sindikata, danas je zaprimljen odgovor koji potpisuje ministar Vesko Drljača.

„Imajući u vidu zakonom utvrđena ovlaštenja reprezentativnog sindikata mišljenja smo da, kada je u pitanju pregovarački tim na strani reprezentativnog sindikata, da bi se, u svakom slučaju, moralo raditi o ovlaštenim predstavnicima sindikata koji učestvuje u pregovorima, a koji su ovlašteni u skladu sa propisima o organizovanju sindikata. Kada je u pitanju način iskazivanja interesa drugih sindikata, ističemo da je odredbom člana 138.a. stav 4. Zakona o radu propisano da je u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora iz st. 1. 2 i 3. ovog člana, reprezentativni sindikat dužan da sarađuje s drugim sindikatima s manjim brojem članova, radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat“, stoji u zaključku odgovora.

Sukladno zaprimljenom odgovoru, Pregovarački tim Vlade pozvat će reprezentativni Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar na početak pregovora.

Dopis Federalnog ministarstva rada i socijalne politike možete pogledati u priloženim dokumentima.

PDF icon ocitovanje-fed.min_rada.pdf