23-01-2023, 14:31

Pravo na prvu stipendiju i subvenciju iz ovogodišnjeg konkursa za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2022./2023. ostvario je 1.151 student, od prijavljenih njih 1.179, čime je broj stipendista premašio 3.000.  

Od 1.150 studenata, njih 1.120 će koristiti pravo na stipendiju, dok je 31 student ispunio uslove za subvenciju smještaja u studentskim domovima.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi HNK Rašid Hadžović ističe kako će stipendije od ove godine, umjesto dosadašnjih 120 iznositi 150 maraka, a subvencije smještaja umjesto 189 iznosit će 230 maraka.

- Time su Ministarstvo i Vlada HNK nastavili proaktivnu politiku usmjerenu na poboljšanje studentskog standarda, u okviru koje smo, kao i prošle godine, svim studentima omogućili dobivanje stipendije ili subvencije smještaja - podvukao je ministar Hadžović. 

Kada je riječ o Javnom pozivu za pomoć mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK, Ministarstvo je uz saglasnost kantonalne vlade donijelo Odluku o odabiru korisnika kojom su svi kandidati koji su ispunili formalno-pravne uslove dobili sredstva po ovom javnom pozivu.

- Ove godine na javni poziv prijavila su se 132 doktoranta, a pravo na sufinansiranje po jednom od 5 programa ostvarilo je 125 doktoranata. S obzirom na to da se ovaj projekat u HNK realizira drugu godinu zaredom, Ministarstvo i Vlada još jednom su iskazali podršku mladim naučnicima, našim asistentima na njihovom akademskom putu i realizaciji istraživačkih projekata i naučnih radova - naglasio je ministar Hadžović.

Javni poziv za pomoć mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK, kao i protekle godine obuhvatao je pet programa, a pravo na sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija) ostvarila su 54 doktoranta. Pravo na sufinansiranje naučno-istraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada u okviru izrade doktorske disertacije ostvarilo je 5 doktoranata, pravo na sufinansiranje troškova odbrane doktorske disertacije 12 doktoranata, pravo na sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih/umjetničko-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanja na međunarodnim konferencijama ostvarila su 33 doktoranta i podršku izdavanju novije naučne i stručne literature, te univerzitetskih udžbenika dobio je 21 doktorant.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovim je putem svim dobitnicima stipendija, subvencija i naučnicima zaželio mnogo uspjeha i sreće u njihovom daljem radu, studiranju i usavršavanju.

Ujedno se zahvalio ministru finansija u Vladi HNK Adnanu Faladžiću i svim članovima Vlade na čelu s premijerom Kantona Nevenkom Hercegom što su podržali ovakve aktivnosti.

Kako je ranije istaknuto iz Vlade HNK, odgoj i obrazovanje Vlada je postavila kao jedan od najvažnijih prioriteta u svom radu.

- Sve to na tragu je šireg plana demografske obnove i zadržavanja mladih na ovim prostorima, uz nezaobilazan rast i razvoj kroz osiguranje stalnog poboljšanja općeg standarda i života i obrazovanja i rada - naglasio je premijer Nevenko Herceg, povodom odluke o dodjeli stipendija i subvencija.

Posebno je izrazio zadovoljstvo odlukom Vlade kojom su povećane studentske stipendije, čime je obuhvaćeno više od 3.000 studenata s prostora HNK koji su unutar Vladina programa stipendiranja i subvencioniranja.

- Na to imamo pravo biti ponosni - konstatirao je Herceg, napominjući kako ova kriza ne zaobilazi ni studentsku populaciju te kako je već neko vrijeme poticao na donošenje ovakve odluke, koju su prihvatile i kolege poslanici i ministri, odnosno čelnici kantonalnih resora.  

Podsjetio je da su prvi u Kantonu pokrenuli programe podrške mladim naučnicima, a da je već poznato kako na 'leđima' ovog kantona počivaju najveća novčana izdvajanja za niz centralnih nacionalnih, univerzitetskih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, medijskih, sportskih i drugih institucija.

Po njegovim riječima, samo lani za podršku mladim naučnicima-istraživačima s područja HNK izdvojeno je pola miliona maraka.

- Pomogli smo i sufinansiranje troškova III. ciklusa obrazovanja (doktorskih studija), sufinansiranje naučno-istraživačkog rada u okviru izrade disertacije, sufinansiranje troškova odbrane disertacije, sufinansiranje objavljivanja naučno-istraživačkih radova u međunarodnim časopisima i učestvovanje na međunarodnim konferencijama, itd. - podsjetio je premijer Herceg.

Ocijenio je da Vlada HNK stalno potvrđuje maksimalnu socijalnu osjetljivost, podsjećajući na podrške školarcima, studentima, pripravnicima, pa na kraju i mladim naučnicima, članovima akademske zajednice.

Naime, ove školske godine osigurali su besplatne školske udžbenike za sve učenike u osnovnim školama u HNK, njih više od 16.800 u svih devet razreda osnovnoškolskog sistema. 

Također kontinuirano provode programe primanja pripravnika, osiguravajući mladim ljudima prvo radno iskustvo i, po riječima premijera Hercega, dosad je za više od 1.000 osoba u kantonalnim organima HNK osigurana mogućnost sticanja jednogodišnjeg staža.

Pored toga, Vlada je osigurala jednokratnu podršku nezaposlenima s evidencije Službe za zapošljavanje, kao i za 5.500 zaposlenih korisnika kantonalnog budžeta.

Na kraju, udvostručila je i novčanu podršku majkama-porodiljama, produživši je sa ranijih šest na punih dvanaest mjeseci. 

https://fena.ba/article/1302956/program-stipendiranja-vlade-hnz-a-premasio-3-000-studenata-video

17-01-2023, 14:04

Na danas održanoj 194. sjednici, Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite usvojila Odluku o usvajanju Programa automatizirane platforme za ranu i preventivnu dijagnostiku raka pluća. Usvojila je i Odluku kojom je za provedbu ovog Programa iz sredstava Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu osigurala  300.000,00 KM.

Ovaj Program ima za cilj identificirati osobe s nalazima koji upućuju na rak pluća prije nego što se razviju simptomi, a posebice jer se simptomi raka pluća ne pojavljuju  sve dok  bolest nije u poodmakloj fazi.

Vlada je također usvojila Odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta MUP-a. Nakon što je Vlada u martu 2021. godine donijela Odluku kojom je usvojila Informaciju MUP o potrebi ustrojavanja Policijske stanice Ravno i Policijske ispostave Ivanica, na današnjoj je sjednici, a uzimajući u obzir geografskoga položaj općine Ravno, dužinu granične crte s Republikom Hrvatskom, te vrlo izraženu problematiku migrantske krize, a u cilju osiguranja većeg nivoa stanja sigurnosti na području navedene općine, usvojila izmjene i dopune Pravilnika, koji se odnose na broj policijskih službenika u Policijskoj stanici Ravno i Policijskoj ispostavi Ivanica.

Vlada je  usvojila Zaključak kojim je zadužila ministarstva, uprave, upravne organizacije, Kantonalno javno pravobraniteljstvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade Programe rada za 2023. godinu dostave najkasnije do 31.1.2023. godine a Izvještaje o radu za 2022. godinu najkasnije do 14.2.2023.  godine.

Vlada je usvojila Odluka o visini naknade za topli obrok u 2023. godini svim korisnicima koji primaju platu iz Budžeta HNK kao i Odluku o naknadi za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad namještenika u sudovima u HNK i Kantonalnom tužiteljstvu HNK.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada  je usvojila Odluku o načinu utroška dijela novčanih sredstva utvrđenih Budžetom HNK za 2023. godinu s pozicije ''Sport'' u iznosu od 500.000,00 KM  i to : FK Velež 240.000,00 KM, HNK Zrinjski 240.000,00 KM i Županijski nogometni savez 20.000,00 KM i Odluku o načinu utroška novčanih sredstva s pozicije ''Radiotelevizije Herceg-Bosne'' u iznosu od 220.000,00 KM.

Također je usvojena Odluka o imenovanju Središnjeg popisnog  povjerenstva za popis imovine, potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

 

11-01-2023, 14:50

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je sa Slađanom Bevandom, ministrom unutrašnjih poslova, Robertom Perićem i Ramizom Hasićem, komesarom i zamjenikom komesara Uprave policije MUP-a, te Martinom Ćosić, savjetnicom u Kabinetu predsjednika, boravio u radnoj posjeti  Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar koja djeluje u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH.

Direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević upoznao je delegaciju Vlade o radu Agencije te o načinu i uslovima provođenja osnovne policijske obuke, te svih vidova specijalističke obuke, usavršavanja i treninga policijskih, ali i državnih službenika svih nivoa vlasti BiH.

Istaknuo je kako su preseljenjem u novi kompleks, uslovi za rad sa kadetima podignuti na najveći mogući nivo, te da Agencija sada ima sve neophodne kapacitete za cjelodnevni smještaj i obuku 250 kadeta.

Premijer Herceg je zahvalio direktoru Vujeviću na prijemu te ga informirao o tome kako je Vlada nakon nedavno uspješno završenog procesa imenovanja komesara i njegovog zamjenika, usvojila i Odluku o davanju saglasnosti MUP-u za raspisivanje javnoga oglasa za prijem i školovanje  kadeta za čin policajca i  kadeta za čin mlađega inspektora.

''Vlada je problem imenovanja komesara policije zatekla kod preuzimanja dužnosti i zbog niza složenih okolnosti trebalo je puno razgovora i razumijevanja  kako bi se ovaj proces doveo do kraja. Imenovanjem komesara i njegovog zamjenika omogućili smo i konačno otkočili proces popunjavanja više od 250 nedostajućih policijskih službenika i drugih djelatnika u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Osnovni razlog naše današnje posjete je sagledati kakve su mogućnosti uspostavljanja snažnije saradnje naše dvije institucije, a u cilju organiziranja stručnih i specijalističkih obuka za školovanje  kadeta za čin policajca i  za čin mlađega inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova.

Budući da su već u toku aktivnosti oko raspisivanja oglasa za prijem 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađega inspektora, naša je namjera da se njihova stručna i specijalistička obuka provede, ukoliko to Agencija može osigurati, upravo ovdje u Mostaru.

Naime, uslovi za obuku, smještajni kapaciteti i ljudski resursi koje smo vidjeli tokom današnje posjete uistinu su na vrhunskom nivou. Meni, kao stanovniku ovoga grada i kantona, je posebno drago da ovdje imamo jednu ovako izvrsnu instituciju'', rekao je Herceg.

Govoreći o ljudskim i materijalnim kapacitetima, kao i tehničkoj opremljenosti kompleksa Agencije, direktor Vujević je istaknuo kako su mogućnosti za obuku i usavršavanje policajaca na  evropskom i svjetskom nivou i to po posebno prilagođenim programima koji su koncipirani u odnosu na razvojne potrebe polaznika. Također je naglasio i to kako se pri kreiranju nastavnih planova i programa uvažavaju izazovi s kojima se susreću državni službenici/policajci, zbog čega se obuke, a posebice praktični dijelovi, maksimalno prilagođavaju zahtjevima polaznika.

''Pozdravljam i podržavam vašu želju da se edukacija za buduće policijske službenike u MUP-u organizira upravo u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, ali o tomu će, a nakon vašeg službenog zahtjeva, konačnu odluku donijeti čelništvo Agencije imajući u vidu planove školovanja kadeta državnih policijskih institucija (SIPA, GP BiH i DKPT) za 2023. godinu'', rekao je direktor Vujević.

''Naše potrebe za novim kadrovima u MUP-u su daleko iznad spomenutih 130 policajaca i 20 mlađih inspektora, te se iskreno nadam kako je ovo samo  prvi korak naše dugoročne saradnje'', rekao je ministar Bevanda.

Zadovoljstvo današnjim razgovorom iskazali su komesar Perić i zamjenik Hasić naglasivši kako će se napokon, a zahvaljujući istinskim naporima Vlade HNK, riješiti pitanje nedostajućih djelatnika u MUP-u.

Inače, tokom posjete delegacija Vlade obišla je kompleks Agencije koja svoje osnovne nadležnosti implementira u savremeno opremljenim prostorima, bilo da se radi o teorijskoj, praktičnoj ili situacijskoj nastavi. Polaznicima obuka na raspolaganju su i streljana, sportska sala, vanjski tereni i poligoni. 

10-01-2023, 11:05

Potpisivanjem ugovora danas je završena procedura prvog kruga prijema pripravnika koji će jednogodišnji pripravnički staž odraditi u organima uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona. Čestitajući im, premijer Kantona dr. sc. Nevenko Herceg izrazio je zadovoljstvo što je nastavljena pozitivna praksa zahvaljujući kojoj značajan broj mladih ljudi dobije priliku odraditi pripravnički staž.

''Naš današnji susret i ovaj čin potpisivanja ugovora potvrda su uspješnosti projekta koji Vlada HNK iz godine u godinu kontinuirano provodi. Ponosan sam na činjenicu da je vlastitim sredstvima i, dijelom, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje te Službom za zapošljavanje HNK, u mandatu ove vlade više od 1000 mladih ljudi dosad steklo prvo radno iskustvo u zvanjima za koja su se školovali'', naglasio je Herceg, podsjetivši na činjenicu da je Vlada HNK, u Budžetu za 2023. godinu, za ovu namjenu planirala 5 miliona KM.

Kao razlog više za zadovoljstvo istaknuo je činjenicu kako je odrađeni pripravnički staž ključni preduslov za polaganje stručnog ispita nakon čega se ovi mladi ljudi mogu integrisati na tržište rada.

''Samo na ovaj konkurs prijavilo se više od 500 osoba, a nakon provedenih procedura Vlada je, na prijedlog stručne međuresorne komisije, donijela odluku da u ovom prvom krugu potpiše ugovor sa njih 225. Znam koliko svakom od njih znači ovaj čin, ali isto tako znam kako brojni drugi žele istu priliku. Zato i danas, kao što sam to u više navrata i ranije činio, pozivam sve jedinice lokalne samouprave, naše gradove i općine, ukoliko to nisu već učinile, neka pristupe ovoj aktivnosti i slijede naš primjer kako bismo zajedničkim naporima još većem broju mladih omogućili ovaj važan životni iskorak'', poručio je premijer, iskazujući uvjerenost u to kako će se novoprimljeni pripravnici usavršiti, nadograditi stečene vještine i znanja te doprinjeti radu kantonalnih organa uprave.

09-01-2023, 15:33

Na tragu ranije usvojene Odluke Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona o poticajima u poljoprivredi za 2022. godinu, a nakon provedene procedure Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, danas je iz Budžeta HNK-a uplaćeno 2.643.125,00 KM.

Riječ je o prvom dijelu ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu, dok će preostali dio biti uplaćen u predstojećem periodu.

14-05-2020, 14:20

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, u razgovoru za Radio FBiH govorio je o ''korona zakonu'' i Rebalansu Budžeta HNK.

U privitku je kompletan intervju:

08-05-2020, 09:16

Smatram kako ugostiteljstvo, kao jednu od grana naše privrede koja okuplja izniman broj zaposlenih i koja je pretrpjela značajne štete zbog protuepidemijskih mjera koje su morale biti na snazi, više ne smijemo izlagati drastičnoj represiji, odnosno kako je vrijeme za prve korake u smjeru relaksacije mjera. Ne vidim valjan razlog da oni ugostiteljski objekti koji imaju vanjske prostore, tzv. bašte, ne mogu odmah započeti s radom i vjerujem kako će takva odluka u HNK-u biti usvojena u narednih par dana, izjavio je premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg. 

Kako kaže, o tome se intenzivno razgovara na redovnim koordinacijama i struka nema posebnih protivljenja, osobito jer su epidemijski pokazatelji već nekoliko dana jako povoljni.

-Naravno, podrazumijeva se poštivanje epidemioloških uputa i mjera koje su na snazi – izjavio je Herceg, dodavši kako ne očekuje da Kantonalni štab slijepo slijedi sva promišljanja s federalnog nivoa koja su, procijenio je, prečesto bila neprovediva u praksi i u neusaglašena sa stvarnim životnim potrebama građana.

U HNK-u su turizam i ugostiteljstvo posebno vitalni privredni sektori i kako navodi Herceg, nema smisla ući u treći mjesec s ovim restrikcijama, kada se opća epidemiološka situacija stabilizirala.

-Ne držim realnim čekati kraj maja za otvaranje kafića i restorana. Da HNK nije prva reagirala, čini mi se kako Federalni štab još uvijek ne bi dopustio rad malim obrtnicima i zanatlijama, a već su sada podaci o štetnim posljedicama restrikcija krajnje uznemirujući. Naravno, dok je prijetnja bila takva da se drukčije nije moglo nismo imali izbora, ali sada treba sagledati širu sliku i, kao i onda, opet povući ispravne i hrabre poteze, u skladu sa odgovornosti koju vlast mora nositi – ističe prvi čovjek izvršne vlasti HNK-a.

Mišljenja je kako, u skladu sa kretanjima na terenu, struka treba dati jasne smjernice i za otvaranje autoškola, tržnih centara i drugih ugostiteljsko-uslužnih i trgovačkih djelatnosti koje su još uvijek pod mjerama potpune zabrane rada. Herceg očekuje i skorašnju odluku o otvaranju vrtića i drugih ustanova za predškolski uzrast, uz precizne preporuke i smjernice epidemiologa, ali ipak ističe kako bi bilo pametnije školsku i akademsku godinu privesti kraju sistemom online nastave, a u međuvremenu se detaljno pripremiti za kvalitetan početak naredne školske i akademske godine. U tom očekuje potpuni suport resornog ministarstva, kantonalnih zavoda za školstvo, školskih i sveučilišnih administracija, sindikalnih organizacija u obrazovanju…

- Podnijeli smo prvi udar i stekli važna iskustva, a sada se moramo naučiti suživotu s koronom odnosno svemu onom što ćemo morati prisvojiti kao ''normalno'' dok naučnici ne pronađu lijek ili vakcinu. Mislim, naravno, na socijalnu distancu i upotrebu zaštitne opreme. Život moramo polako vraćati u normalne tokove. U slučaju mogućeg pogoršanja ili drugoga vala pandemije, ne očekujem više mjere potpune blokade života na nivou cijele države, nego primjenu ovih stečenih iskustava za odgovarajuće poteze na prostorima na kojima se problem pojavi. Dakle, govorim o fokusiranju na lokalna žarišta, ako bi do njih došlo. Za sve ovo treba razraditi jasne državne strategije i opremiti se svime onim što nam sutra može sačuvati zdravlje i živote, uz preporuke naših naučnika, epidemiologa, infektologa i drugoga stručnog kadra – poručio je Herceg.

04-05-2020, 10:49

Teret ublažavanja posljedica privredne krize prouzročene pandemijom koronavirusa u Federaciji BiH mora biti ravnomjernije raspoređen na sve nivoe vlasti - od federalnog do lokalnog.
Ne smije se dopustiti da taj teret bude većinski prebačen na budžete kantona, gradova i općina, smatra dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

On ističe kako se predloženim Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica nastalih uslijed globalne pandemije koronavirusa, želi ozakoniti obaveza Federacije da preuzme subvencionisanje  samo doprinosa u fondove obaveznih osiguranja u iznosu od 245 KM, poslodavac 19 KM poreza na dohodak i posebnih naknada, dok bi kantoni i jedinice lokalne samouprave trebali na sebe preuzeti iznos od čak 470 KM za neto plate. 

 - Na godišnjem nivou realno je očekivati  smanjenje budžetskih prihoda u HNK za više od 20 posto, odnosno više od 40 miliona KM i to bez ukalkuliranih  efekata federalnoga tzv. koronazakona. Ukoliko se usvoje neka od predloženih rješenja u vezi sa zakonima o dobiti i dohotku, zakonima koji su od značaja za budžetske prihode kantona,  to budžetsko smanjenje u našem kantonu premašilo bi 60 miliona KM. Ako se zna da HNK direktno ili indirektno finansira desetak hiljada plata te brojne institucije u zdravstvu, obrazovanju, nauci, sportu, kulturi - jasno je s kojim bi se sve poteškoćama mogli suočiti ukoliko na federalnom nivou prođu zakonska rješenja poput tog „famoznog“ koronazakona, naglašava premijer Herceg ističući, takođe, kako se od početka krize zalaže za sistemske, koordinisane i harmonizirane mjere, a ne za, kako kaže, jeftine populističke poteze poput smanjenja plata.

 Kako navodi, samo konkretne, usaglašene i provedive mjere  sa realno raspodijeljenim teretom na sva tri nivoa vlasti mogu polučiti željene rezultate, a to je spas radnih mjesta i oporavak ugroženih grana naše privrede, onih koje su pretrpjele izravne posljedice mjera koje su morale biti donesene u ovoj borbi za spas zdravlja ljudi i zajednice.

 - Stoga pozivam federalni nivo vlasti i sve one koji učestvuju u pripremi i donošenju zakonskih rješenja da uvaže naše opravdane primjedbe i omoguće kantonima nadvladavanje ove krize - zaključuje premijer Herceg.

22-04-2020, 14:11

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade, u razgovoru za Radio Herceg-Bosne govorio je o borbi s koronavirusom, mogućem popuštanju u mjerama, raspodjeli državne i međunarodne pomoći te o prijetnji kojoj je epidemija izložila sve privredne grane.

U privitku je kompletan intervju: