29-12-2022, 08:40

U organizaciji Sindikata policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a na poziv predsjednika Sindikata Naila Balića, premijer HNK-a dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno s kolegama ministrima MUP-a i finansija, Slađanom Bevandom i Adnanom Faladžićem, prisustvovao je jučer prigodnom druženju na kojem su u penziju ispraćeni pripadnici policije Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a. Premijer Herceg iskoristio je priliku da im zahvali na njihovoj službi i poželi im duge godine zdravlja i uživanja u zasluženoj penziji.

Istog dana, na sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, data je jednoglasna saglasnost MUP-u HNK-a za raspisivanje javnog oglasa za prijem i školovanje 150 novih radnika, i to 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađeg inspektora.

28-12-2022, 14:48

Nakon više čitanja na Vladi i prošlosedmičnom usvajanju Nacrta budžeta na Skupštini, danas je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila i usvojila konačan tekst Prijedloga budžeta HNK za 2023. godinu u iznosu od 328.143.830,00 KM. Dokument je odmah upućen u skupštinsku proceduru, a premijer dr. sc. Nevenko Herceg ovom je prilikom izrazio nadu da će se Skupština sastati do kraja tekuće sedmice kako bi HNK zadržao uspostavljenu pozitivnu praksu usvajanja svih važnih finansijskih dokumenata za predstojeću prije isteka tekuće kalendarske godine.                                                                                      

''Jednoglasno smo danas, kolege ministri i ja, usvojili Prijedlog budžeta, zajedno s Prijedlogom zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu. Ne dvojim kako će ovako oblikovani tekstovi ovih prijedloga uredno i na vrijeme proći skupštinsku proceduru jer smo zbilja uložili izniman napor kako bismo maksimalno uvažili postavljene zahtjeve resora i jedinica lokalne samouprave, za njihove infrastrukturne i razvojno-socijalne projekte, kao i prijedloge i primjedbe koje su na Nacrt iznijeli kolege skupštinski poslanici. Cijenim kako ima prostora izglasati na Skupštini ovaj Prijedlog do isteka kalendarske godine, kako bismo imali osigurane sve preduslove za neometan rad i funkcionisanje svih segmenata naše zajednice već s prvim danom 2023. godine'', rekao je premijer Herceg.

Dodao je kako je i ovaj Budžet, po svom ukupnom iznosu i strukturi, na tragu Vladina obećanja s početka mandata odnosno jasan pokazatelj vođenja odgovorne politike i poduzimanja mjera koje funkcionisanje Kantona usklađuju sa realnim mogućnostima i potrebama odnosno koje su zaustavile raniju praksu budžetskog deficita te doprinijele konsolidiranju stanja na polju kantonalnih javnih finansija. K tome, Budžet su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju.

''Kolegama u Skupštini šaljem Prijedlog uravnoteženog Budžeta koji se zasniva na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva budžetskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Budžeta u 2022. godini. Uz očuvanje stabilnosti javnih finansija, zadržali smo postojeći nivo prava, a u skladu sa projekcijom rasta prihoda ojačali smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i podrške'', zaključio je Herceg.

Vlada je danas usvojila i Uredbu o dopuni uredbe o činovima policijskih službenika HNK, potom Odluku o davanju saglasnosti MUP-u za raspisivanje javnog oglasa za prijem i školovanje 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađega inspektora.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu, kojom se odobrava isplata 2,45 miliona KM domovima zdravlja u Mostaru, Konjicu, Čapljini, Prozor-Rami, Čitluku, Stocu, Jablanici, Neumu i Ravnom, u cilju sufinansiranja obaveza iz potpisanih kolektivnih ugovora te poboljšanja materijalnoga statusa tih zdravstvenih ustanova. Zajedno sa prethodnom odlukom Vlade o isplati 550.000,00 KM domovima zdravlja, ukupna brojka iznosi 3 miliona KM izdvojenih za ovu namjenu.

Vlada je, također, Odlukom izdvojila 30.000,00 KM iz tekuće rezerve za Srpsku pravoslavnu crkvu, a za potrebe Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.

23-12-2022, 11:44

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg uputio je prigodnu božićnu i novogodišnju čestitku:

Dragi sugrađani,

pred nama je Božić, praznik porodičnog zajedništva, praznik velike nade i milosti, praznik koji daje dodatni smisao našim naporima da gradimo društvo u kojemu ćemo probleme rješavati dijalogom i međusobnim poštivanjem.

Neka duh Božića donese obilje radosti i ljubavi u naše porodice, svima nama duhovnu snagu za djelovanje na dobrobit cijele zajednice, ali i svakog pojedinca u njoj. S tim mislima, katolicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u lično i u ime Vlade, želim čestit i blagoslovljen Božić uz tradicionalnu čestitku: Na dobro Vam došao Božić – Sveto porođenje Isusovo!

Stanovnicima našeg kantona u cjelini želim sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu!

23-12-2022, 11:41

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je razmatrala primjedbe i prijedloge poslanika Skupštine HNK na Nacrt budžeta za 2023. godinu, te se konačno usvajanje Prijedloga budžeta očekuje na nastavku sjednice, zakazanom za srijedu, 28. decembra, kada će Vlada utvrditi i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na ugovore o kupoprodaji deset stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja boraca.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava za stambeno zbrinjavanje boraca kojim su uređeni načini, uslovi i postupci za rješavanje dopunskih prava na stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, koji imaju prebivalište u HNK, te druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava utvrđenog Zakonom.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ''Transfer za jačanje turističkih kapaciteta'' utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu, usvojena je iznosu od 1.500.00,00 KM. Radi se o razvojnom programu temeljenom na iskazanim potrebama realnog sektora, te važećim kantonalnim strateškim dokumentima – Strategiji razvoja HNK za period 2021.-2027. i Strategiji ruralnog razvoja HNK za period 2021.-2027.

Također, Vlada je danas usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoline sa pozicije ''Tekući transferi drugim nivoima vlasti'' u iznosu od 200.000,00 KM, a sredstva će biti raspodijeljena općinama i gradovima u Kantonu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za Protokol o postupanju i pomoći žrtvama u slučaju nasilja u porodici u HNK. Cilj toga protokola jeste osigurati uslove za sveukupan rad nadležnih tijela, a sve radi poboljšanja zaštite i pružanja pomoći žrtvama nasilja u porodici, kao i promjeni vrijednosnog sistema u cilju nenasilnog rješavanja sukoba i dosljednoj primjeni važećeg zakonodavstva te uvažavanja ravnopravnosti spolova. Istaknuto je da pojava nasilja u porodici na području HNK, ali i cijele BiH, predstavlja veliki društveni problem i, kao takav, zahtijeva najveću moguću uključenost svih relevantnih institucija.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvještaj o planu i realizaciji jesenje sjetve za 2022. godinu i Izvještaj o berbi grožđa na području HNK u 2022. godini, te je zaključeno da je tekuća godina bila jedna od boljih godina uroda na području HNK. Također, usvojena je i Odluka o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva, u iznosu od 47.260,00 KM.

22-12-2022, 16:21

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na danas održanoj sjednici usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu (Rebalans II) u iznosu od  325.361.557,78 KM i Nacrt Budžeta HNK za 2023. godinu u iznosu 318.086.230,00 KM.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu, dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona istaknuo je kako je tekuća godina, godina postpandemijskog oporavka, a ujedno i snažne globalne privredne krize koja je sa sobom donijela brojne izazove.

„U sinergiji svih nositelja vlasti, pronalazili smo rješenja koja su vidljiva i efikasna za sve nas i za boljitak svih naših stanovnika. Našim smo djelovanjem održali stabilnost kantonalnih javnih finansija, te osigurali funkcioniranje svih vitalnih segmenata u našem društvu koji nikada nisu dovedeni u pitanje.

Ovim dokumentom, odnosno drugim ovogodišnjim izmjenama i dopunama Budžeta HNK želimo napraviti još snažniji iskorak za našu cjelokupnu zajednicu. Njime dajemo punu podršku jedinicama lokalne samouprave i njihovim razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima“ rekao je premijer Herceg podsjetivši kako je ova Vlada, od preuzimanja odgovornosti za Kanton, uspostavila osjetno drugačiju politiku upravljanja javnim finansijama. 

„Svi naši budžeti imali su i razvojnu dimenziju. Poticali smo privredu, poljoprivredu, turizam, snažnije podupirali naše općine i gradove, ali i značajno smo, kontinuirano, povećavali primanja svih budžetskih korisnika. U svemu tome, očuvali smo stabilnost kantonalnog budžeta, što nije nimalo lako za napraviti i to smatram jednim od naših najvećih uspjeha“ rekao je premijer Herceg.

O Nacrtu Budžeta za 2023. godinu premijer Herceg je rekao: „Pred vama je uravnotežen Budžet za 2023. godinu koji se zasniva na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva budžetskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Budžeta u 2022. godini.

Ovaj je Budžet uvažio osnovnu opredijeljenost Vlade da beskompromisno poštuje Zakon o budžetu u FBiH ali, isto tako, potvrdio je našu opredijeljenost iskazanu u strateškim programskim odrednicama. To je, prije svega, da bude razvojni, socijalni, ali i održiv!

Do izrade konačnog Prijedloga Budžeta svakako ćemo razmotriti sve Vaše sugestije koje ćete izreći tokom današnje skupštinske rasprave, te sve ono što je realno moguće i ostvarivo ugraditi u konačni Prijedlog Budžeta za 2023. godinu.“

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu, Nacrtu Budžeta HNK za 2023. godinu i Nacrtu Zakona o Izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu detaljnije je govorio i Adnan Faladžić, ministar finansija HNK.

Poslanici u Skupštini podržali su i Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju HNK u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK u iznosu od 15.000.000,00 KM. Svrha kreditnog zaduživanja Vlade HNK kod Razvojne banke FBIH je finansiranje projekata obnove, izgradnje i opremanja bolnica u HNK i to: izgradnja i opremanje, završetak Klinike za dječje bolesti-Pedijatrija SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u KB „Dr. Safet Mujic“ Mostar i dogradnja i opremanje odjela u Općoj bolnici Konjic.

Također, na sjednici je usvojen i Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima HNK, kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.