26-05-2021, 11:16

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg potvrdio je snažnu opredijeljenost Vlade HNK podršci radu Sveučilišta u Mostaru, u konkretnom slučaju Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike SUM-a čiji ga je dekan, prof. dr. sc. Željko Stojkić, danas izvijestio o ishodima nekoliko uspješnih saradnji, osobito na provođenju projekta dualnoga obrazovanja u visokom obrazovanju u HNK i o formaliziranju učlanjenja HNK u Klaster metala i plastike.

- Ponosan sam na činjenicu da je ovaj kanton uspješno riješio pitanje zakonskog okvira formalnom saglasnošću resornog ministarstva, uz podršku Vlade, da obadva naša sveučilišta dualno obrazovanje mogu regulisati internim aktima i, time, krenuti u ozbiljnije provođenje projekta DAUALSCI odnosno evropskoga Erasmus projekta čiji je cilj implementacija dualnoga obrazovanja na nivou visokoškolske izobrazbe. Također, nakon dugogodišnje podrške koju pružamo nastanku i razvoju Tvornice za učenje pri SUM-u i djelovanju Klastera metala i plastike koji sjedinjuje privredu i akademsku zajednicu, dogovorili smo i formalizaciju članstva HNK u tom klasteru. Koristim priliku odati priznanje dekanu Stojkiću za njegov izniman napor i inventivan rad na čelu FSRE-a i zahvaliti mu na kvalitetnoj saradnji koju godinama ostvarujemo, na iznimnu korist i naših studenata i naše društvene i lokalne privredne zajednice – komentirao je premijer Herceg.

Najavivši realizaciju regulative za dualno obrazovanje već na jednoj od predstojećih sjednica Senata Sveučilišta u Mostaru, dekan Stojkić izrazio je zahvalu i zadovoljstvo što prvi čovjek izvršne vlasti u HNK prepoznaje i u tolikoj mjeri podržava inventivan rad i savremene iskorake sveučilišnih ustrojbenih jedinica i SUM-a u cjelini.

- Ako se usredotočim samo na Klaster metala i plastike, konkretno na našu Tvornicu za učenje, čiju ćemo tehnologiju javnosti predstaviti 17. juna na Danu otvorenih vrata, na Fakultetu je realiziran i moderniziran prostor i nabavljena vrhunska oprema kojom se mogu služiti i naši studenti i lokalna privreda s kojom ostvarujemo tijesnu saradnju. To i jest bit postojanja i rada jednoga sveučilišta, ali bi bilo gotovo neostvarivo da viziju koju imamo ne dijeli i naša lokalna vlast. Mi imamo sreću što u osobi premijera Vlade imamo sveučilišnoga profesora koji razumije i duh vremena i potrebe naše akademske zajednice i na tome mu od srca hvala – poručio je dekan Stojkić.

24-05-2021, 14:32

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH objavilo je Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu.

Tekst i potrebne dokumente Javnog poziva možete preuzeti na stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba

24-05-2021, 11:50

Na danas održanoj 148. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1.1. do 31.3.2021. godine. Istaknuto je kako je zbog pandemije koronavirusa očekivano došlo do pada prihoda u odnosu na isti period prošle godine, no ohrabruje trend oporavka koji se, uz poboljšanu epidemiološku situaciju, očekuje i u nastavku godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavku metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u saradnji sa Centrom za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinansiranje projekta u cilju razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti u opijatima u HNK. U tu svrhu izdvojiti će se 100.000,00 KM za nabavku metadona za potrebe ovisnika registrovanih u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti.

Također, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, te je lista proširena sa još šest lijekova (generika). 

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za sedam elektroenergetskih objekata – solarnu fotonaponsku elektranu ''Hodovo 4'', ''Hodovo 5'', ''Hodovo 6'', ''Hodovo 7'', ''Pješivac 5'', ''Pješivac 6'', ''Pješivac 7'', na lokalitetu Hodovo, općina Stolac. Također, data je saglasnost na Ugovor za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa  i distribucije električne energije za solarnu fotonaponsku elektranu ''ST-1'' i elektroenergetski objekt fotonaponska elektrana ''TC SOLAR'' na lokalitetu Industrijska zona Čitluk.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja- ribolovnim zonama za obavljanje sportsko-rekreacijskog ribolova na području HNK. Cjelovit tekst Javnog konkursa bit će objavljen na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog domaćinstva u ukupnom iznosu od 9.900,00 KM.

21-05-2021, 13:47

Vlada Federacije BiH je na 266. sjednici održanoj 20.05.2021. godine donijela zaključke kojima se usvaja informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 17.05.2021.godine s prijedlogom naredbi  i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje vrijede na cijelom području Federacije BiH.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana 20.05.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka, te je, između ostaloga:

Dozvoljeno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

  • ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru,
  • ne više od 70 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

Prestaje zabrana ograničavanja kretanja stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine obavezno pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrovani.

Sve naredbe i preporuke usvojene zaključkom Vlade F BiH vrijede  na području HNK.  Vladama kantona naređuje se uvođenje restriktivnijih mjera  na prijedlog kantonalnih štabova ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije.

Obzirom da je incidenca novozaraženih u zadnjoj sedmici na području HNK na nivou ispod 50 na 100.000 stanovnika, prestaju važiti restriktivnije epidemiološke mjere u HNK koje je usvojila Vlada HNK, a odnose se na:

  • Ograničenje  radnog  vremena ugostiteljskih objekata svih vrsta na način da se radno vrijeme može odrediti u trajanju od 5,00 do 21,00 sat.
  • Zabrane organizovanja muzike uživo u svim ugostiteljskim objektima, javnim okupljanjima i svečanostima svih vrsta (porodičnim i javnim).

Obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u HNK, preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK  je da sve obrazovne ustanove organizuju  nastavu na osnovu svoga kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

20-05-2021, 15:36

Delegacija Vlade Federacije BiH koju su činili premijer Fadil Novalić, potpredsjednici Jelka Milićević i Vesko Drljača, te ministri: Edita Đapo i Denis Lasić boravilo je danas u radnoj posjeti Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje su se susreli s delegacijom Vlade u sastavu: premijer dr. sc. Nevenko Herceg, te ministri Stjepan Krasić, Donko Jović, Željko Laketić i Adnan Faladžić.

Na prvom sastanku na ovom nivou koji se održava u produženim mandatima dvije vlade, razgovarano je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, te su istaknuti podaci Zavoda za javno zdravstvo HNK iz kojih je razvidno smanjenje broja novooboljelih, hospitaliziranih i umrlih u HNK. Naime, sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika od 10. do 16.5.  iznosi 54,94, ali prema najnovijim pokazateljima incidenca u zadnjih 7 dana iznosi 36. Stoga se očekuje da će već danas Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite imati sjednicu, te će od sutra biti na snazi nove relaksirane mjere osobito vezano za rad ugostiteljskih objekata. Istaknuto je kako su mjere koje su se donosile poput ograničenja kretanja i rada ugostiteljskih objekata, te izvođenja glazbe uživo dale najbolji učinak.

U tom kontekstu pozdravljena je i odluka Vlade FBiH, donesena na današnjoj sjednici, kojom se ukida ograničenje kretanja građana, te olakšavaju druge donesene mjere.

Također, sudionici sastanka razgovarali su o provedenim aktivnostima u cilju sprečavanja negativnih posljedica pandemije na privredu.

Premijer Herceg istaknuo je donošenje kantonalnog tzv Korona zakona, zahvaljujući kojem je Vlada HNK, uz sredstva s federalnog nivoa, podržala ukupno 1914 poslovnih subjekata, odnosno 83 % subjekata koji su se prijavili na Javni poziv i time dala podršku očuvanju radnih mjesta u privredi i očuvanju krajnje potrošnje.

„Zajedno s Razvojnom bankom FBiH realizujemo i kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima po kamatnoj stopi koju u cijelosti preuzima HNK. Za krajnjeg korisnika to znači da nema obaveze po osnovu kamate i troškova obrade i s rokom otplate do 36 mjeseci, uz grace period od 12 mjeseci. Radi se o 500.000 KM koje su izdvojene iz Proračuna HNK“, rekao je premijer Herceg ističući namjeru za nastavkom takvog aranžmana, proširenja kreditne linije i povećanja kreditnog portfolia.

Jedna od tema razgovora bila je i turizam, odnosno potreba da se, u skladu s očitim poboljšanjem epidemiološke situacije, hitno donesu nove mjere vezane za  ublažavanje režima prelaska državne granice. Zajednički je ocijenjeno kako je potrebno preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se spasio turistički sektor i ovogodišnja sezona, osobito u ovom dijelu Hercegovine.

Sudionici sastanka osvrnuli su se i na Zakon o raspodjeli javnih prihoda FBiH, osobito u svjetlu evidentnog pada kantonalnih prihoda do kojeg je došlo zbog krize vezane za pandemiju.

„Od 2006. godine, odnosno od početka primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, naš kanton ostao je bez najmanje jednog godišnjeg budžeta. Postoji široki konsensus izvršne i političke vlasti u kantonu da se dosadašnji model mora izmijeniti i kako je on neodrživ. Naš stav po tom pitanju dijeli i velika većina drugih kantona“, naglasio je premijer Herceg.

U tom kontekstu želim posebice naglasiti našu posebnu obavezu finansiranja zajedničkih institucija kao što su Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Opća bolnica u Konjicu, pozorišta, akademije, parkovi prirode, instituti, te brojne sportske i kulturne institucije.

Predstavnici Vlade HNK zahvalili su federalnoj Vladi za dostavljena sredstva iz aranžmana s MMF-om za 2020. godinu za što će se uskoro opravdati njihov namjenski utrošak, ističući da, s obzirom na pad javnih prihoda, očekuju dodatnu podršku s federalnog nivoa, odnosno sličan aranžman s MMF-om u ovoj godini.

„Prošle godine izdvojili smo 200 miliona KM kao podršku prevazilaženju ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih teškoća prouzrokovanih pandemijom. Također, s istim ciljem izdvojili smo 30 milijuna KM općinama. Aktivnosti na podršci u istom iznosu nastavljamo i ove godine. Ističem kako su sredstva za ovu namjenu najbolje iskorištena upravo u HNK. Stoga sam se i lično zahvalio premijeru Hercegu i Vladi HNK jer su svojim primjerom pokazali kako treba raditi“, kazao je premijer Novalić u izjavi nakon održanog sastanka dodavši kako je Vlada FBiH prošle godine osigurala više od 60 miliona KM direktne finansijske podrške HNK-u za saniranje posljedica pandemije.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je primio Ivana Klepića, evropskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu.

Premijer Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg sportskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih sportaša na međunarodnim takmičenjima.

„Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Sportaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton. Stoga Vlada, u skladu sa mogućnostima, podržava i podržavat će vaš rad, ali i rad drugih sportaša i sportskih klubova u HNK“, rekao je premijer Herceg.

„ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Evropsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati sport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, rekao je evropski prvak Klepić.

„Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju evropske medalje i evo uspjela sam u tomu“, rekla je brončana Ćavar.

Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su premijera Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku Hrvatskom sportskom klubu ''Zrinjski''  na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:  

Hrvatski sportski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu istoriju  Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim fudbalerima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HSK ''Zrinjski'',  lično i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka,  šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'',  iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvanski kanton i  BiH - želim Vam puni uspjeh, te puno sportske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.