15-10-2020, 15:21

Na današnjoj, 129. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije  usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za rujan ove godine u kojem  će biti planirana sredstva za isplatu poticaja u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM.      

Vlada je usvojila Program mjera za preveniranje, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za razdoblje 2020.-2022. godina, koji za cilj ima povećanje razine svijesti javnosti o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama obiteljskog nasilja, te štetnosti nasilnog ponašanja. Program, uz ostalo, obuhvaća organiziranje informativne kampanje o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, pravima žrtava nasilja i postojećim mehanizmima zaštite, organiziranje kampanje ''16 dana aktivizma'' u svim općinama HNŽ, izradu informativnih pisanih materijala koji će biti distribuirani žrtvama nasilja kako bi se u potpunosti informirali o svim mogućnostima dostupnim u različitim sustavima, te izradu Imenika ustanova, organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.

Članovi Vlade usvojili su i Lokalni akcijski plan (LAP) za rješavanje problema Roma u HNŽ. Naime, u suradnji s Misijom OESS-a u BiH kao i s predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi, izrađen je LAP  kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNŽ za razdoblje 2021.-2024. Tijekom rasprave istaknuto je kako je HNŽ prva Županija u F BiH koja je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupila rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

S obzirom na iskazanu punu opredijeljenost za procese europskih integracija, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju s British Councilom koji će omogućiti daljnje jačanje kapaciteta državnih službenika, te umrežavanje i jačanje suradnje sudionika Programa EU za mlade državne službenike u BiH. Cilj Programa je potpora pri razvitku profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave zasnovanog na zaslugama, te stručno usvaršavanje i mobilnost novog naraštaja državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja BiH Europskoj uniji.

Vlada je, također,  usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju poduzetništva i obrta na području HNŽ u 2019. godini. U Informaciji je istaknuto kako raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkuretnosti što i dalje sprječava značajniji ekonomski rast gospodarstva HNŽ. Stoga je, s ciljem poboljšanja sposobnosti gospodarstva Županije da odgovori potrebama tržišta, nužno poduzeti sve raspoložive mjere kako bi se stvorio još pozitivniji ambijent za razvitak srednjih i malih poduzeća, te uvjeti za privlačenje investiranja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je donijela više odluka u svezi s dodjelom koncesija, među kojima odluke o dodijeli koncesija za eksploatiranje mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena vapnenca na lokalitetu ''SRNJAK'' općina Ravno i kamena krečnjaka na lokalitetu ''ZAČULA'' općina Ravno,  te odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za četiri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ''SLIPČIĆI I'', ''SLIPČIĆI II'' i ''SLIPČIĆI III na području Grada Mostara i ''JUDIK'' u općini Neum.

Vlada je razmotrila Informaciju o poduzetim radnjama Županijskog stožera civilne zaštite temeljem Informacije i zaključaka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi o trenutnom epidemiološkom stanju u HNŽ. Tijekom rasprave istaknuto je kako se epidemiološko stanje usložnjava, te su građani iznova pozvani na poštivanje propisanih mjera zaštite, a mjerodavna tijela na svim razinama da snažnije kontroliraju provedbu donesenih mjera. Također, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi zaduženo je da priredi aktualno izvješće o epidemiološkom stanju u HNŽ koje će biti razmotreno na sljedećoj sjednici Vlade.

Vlada je danas održala i nastavak 128. sjednice na kojemu je, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, izdvojila 400.000 KM za policijske odore, 340.000 KM za opremu za rad policijskih službenika i 151.495 KM za leasing za nabavu policijskih vozila.

15-10-2020, 11:39

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije sastao se s dr. Ruth Wiseman, zamjenicom britanskoga veleposlanika u BiH.

Na sastanku je, uz  niz drugih aktualnih tema, razgovarano o izborima u BiH i Gradu Mostaru. Posebna pozornost dana je aktualnoj epidemiološkoj situaciji koja ima globalni karakter, te aktivnostima koje Vlada HNŽ provodi kako bi poboljšala situaciju u našoj županiji. Također, predsjednik Herceg je istaknuo kako od drugog mjeseca ove godine pa sve do sada Vlada ulaže znatne napore u borbi protiv koronavirusa.

„Dolaskom hladnijih dana očekujemo povećanje broja COVID-19 pozitivnih osoba,“ kazao je predsjednik Herceg dodavši i to kako će Vlada, kao i u prethodnom razdoblju, poduzeti sve aktivnosti koje su u njezinoj mjerodavnosti kako bi se, prije svega, preveniralo obolijevanje.

„U Županiji smo u tzv. prvom valu pandemije imali znatne gubitke u gospodarstvu, turizmu, prometu i drugim resorima. Stoga je Vlada pokušala iznaći adekvatna rješenja kako bi osigurala potporu poduzetnicima i obrtnicima koji su osjetili gubitke. Nakon priprave i izrade tzv. Korona zakona proveli smo proceduru Javnoga poziva, te je oko 2000 pravnih i fizičkih osoba ostvarilo pravo na financijsku potporu. Hercegovačko-neretvanska županija je i prva Županija u FBiH koja je potpisala Protokol o suradnji u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Također, očekujemo kako će Vlada  FBiH preostala neutrošena sredstva predviđena za potporu gospodarstvu pravično raspodijeliti na cijelom području FBiH pri tome posebno vodeći računa o turizmu, poljoprivredi, obrtništvu i poduzetništvu.“, kazao je predsjednik Herceg.

Zamjenica Wiseman zahvalila je predsjedniku na informacijama o aktivnostima Vlade HNŽ, poglavito u borbi protiv koronavirusa, pohvalivši napore koji se čine.  Ujedno, izrazila je zahvalnost za iskazanu spremnost predsjednika Hercega da zajedničkim naporima podupru rad Sigurne kuće u Mostaru koju je Britansko veleposlanstvo poduprlo u vrijeme pojačanih aktivnosti koje su bile posljedica mjera zbog pandemije.  Time, i drugim aktivnostima bi se nastavila i unaprijedila suradnja Veleposlanstva i Vlade HNŽ.

15-10-2020, 10:26

Dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas se obratio sudionicima prve radne sjednice Upravnog odbora za izradu „Plana upravljanja obalnim područjem BiH (CAMP BiH)“ koja je zbog stanja uzrokovana virusom COVID-19 održana online.

Istaknuo je kako Program upravljanja obalnim područjem (CAMP) u BiH podrazumijeva isključivo prostor općine Neum odnosno prostor koji je administrativno u cijelosti unutar HNŽ.

„Naše obalno područje, s ukupnom duljinom od 24,5 km, maleno je u okvirima sredozemnog bazena, zapravo među najmanjima je na Mediteranu. Istodobno, riječ je o vrlo vrijednom području te poticanje svih onih aktivnosti koje doprinose njegovom održivom upravljanju naročito dobiva na važnosti.“ kazao je predsjednik Herceg dodavši i to kako provedba ovog programa doprinosi održivom razvitku obalnog područja Neuma.

„Integralno upravljanje prostorom, kao osnovna pretpostavka CAMP-a, odnosno upravljanje usmjereno na gospodarenje prirodnim resursima i usluge ekosustava u skladu s postojećim bio-kapacitetima naročito dobiva na značaju ako imamo na umu postojeći ekološki deficit BiH ili činjenicu da smo već u lipnju ove godine, kao društvo (govorimo o BiH), potrošili prirodne resurse u obujmu za čije je regeneriranje potrebna puna godina dana,“ rekao je predsjednik Herceg istaknuvši da, prepoznajući važnost održivog razvitka ovoga područja, Vlada HNŽ godinama potiče programe usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti (u sklopu Projekta energetske učinkovitosti obnovljena je i OŠ Kardinala Stepinca u Neumu), održivog korištenja voda (sufinanciranje Regionalnog odvodnog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum) kao infrastrukturne i druge projekte koji upotpunjuju turističku ponudu Neuma.

„Implementiranje aktivnosti predviđenih CAMP-om, kao što su: održivi razvitak ruralnih područja općine Neum kroz poticanje ruralnog i eko-turizma i održivih poljoprivrednih praksi u neumskom zaleđu, očuvanje morskih i priobalnih ekosustava i kulturnog nasljeđa, smatram nastavkom zacrtanog razvojnog pravca ovog područja.  Uz navedene aktivnosti svakako smatram bitnim i uspostavu informacijskog sustava o obalnom okolišu, kao i aktivnosti koje obuhvaćaju mjere ublažavanja posljedica klimatskih promjena, na koje je poglavito osjetljivo Mediteransko područje, a ono unutar HNŽ i BiH u cijelosti obuhvaća obalni i priobalni pojas Neuma. U tom kontekstu, osobito smo zainteresirani kako za horizontalne aktivnosti Projekta, tako i za provedbu pojedinačnih aktivnosti koje su integrirane u Obalni plan,“ kazao je predsjednik Herceg istaknuvši kako implementiranje aktivnosti CAPM-a podrazumijeva njihovo implementiranje u strateške i planske dokumente.

„Naročito bitnim držim istaknuti važnost pokretanja ovog projekta u trenutku kada su u tijeku procesi izrade Strategije razvitka HNŽ i Strategije ruralnog razvitka HNŽ. Uz sinergiju prioriteta, mjera i projektnih aktivnosti, siguran sam kako možemo napraviti značajne iskorake kroz postizanje zajedničkih ciljeva i održivog razvitka područja općine Neum, ali i Županije u cjelini“, zaključio je predsjednik Herceg.

 

14-10-2020, 18:52

Na tragu pružanja potpore projektima koji imaju potencijal pomoći oporavak, unaprjeđenje i razvitak domaćega gospodarstva, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije odazvala se pozivu za supokroviteljstvom nad održavanjem konferencije Connecto2020, u organizaciji INTERA Tehnološkoga parka u Mostaru.

Konferencija je okupila poduzetnike iz bosanskohercegovačkog iseljeništva, domaće poduzetnike, ulagače i predstavnike velikih poduzeća iz cjelokupne Europe, potom predstavnike veleposlanstava i relevantnih državnih institucija, s ciljem sklapanja novih poslova i partnerstava, osiguranja investicija i osvajanja novih tržišta za bh. proizvode i usluge. 

Tim povodom, direktor TP Intera Mostar Vedran Šimunović moderirao je online intervju s dr. sc. Nevenkom Hercegom, predsjednikom Vlade HNŽ-a. Cjelokupan je polusatni intervju dostupan u privitku:

13-10-2020, 15:00

Izaslanstvo Vlade Hercegovačko-neretvanske županije u kojem su, uz dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika bili Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Eugen Ćubela, ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo i Damir Jerković, predsjednik Međuresornog Povjerenstva Vlade za tzv. Korona zakon, danas je boravilo u radnom posjetu općini Neum.

Posjet je započeo sastankom s dr. Živkom Matuškom, načelnikom Općine i Vinkom Sentićem, predsjednikom Općinskog vijeća, koji su Izaslanstvo upoznali s aktualnim stanjem i izazovima s kojima se općina i njezini žitelji suočavaju. Poseban naglasak stavljen je je na infrastrukturni razvitak.

Načelnik Matuško zahvalio je predsjedniku Hercegu i Vladi na razumijevanju i potpori brojnim projektima koji se zajednički implementiraju na području neumske općine.

Predsjednik Herceg je istakao  da je u Neumu kako bi, zajedno s općinskom vlasti, vidio što su prioriteti općine te kako ih ugraditi u prioritete Vlade.

 „Današnji posjet potvrda je kako smo Vlada cijele Županije i kako u svakoj našoj općini podupiremo značajne općinske infrastrukturne i druge projekte među kojima mogu izdvojiti sufinanciranje regionalnog odvodnog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum, te izgradnju nove šetnice koja upotpunjuje turističku ponudu našega morskog bisera. Na današnjem susretu s općinskim čelništvom usuglasili smo i buduće korake vezane za infrastrukturne projekte.“, kazao je predsjednik Herceg.

Nakon susreta s općinskim čelnicima, izaslanstvo je održalo sastanak s gospodarstvenicima iz općine Neum. Istaknuto je kako je ovih dana Vlada, nastavljajući aktivnosti potpore gospodarstvu pogođenom pandemijom, raspisala Javni poziv za subvencioniranje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

''Nakon priprave i izrade tzv. Korona zakona, proveli smo proceduru Javnoga poziva, te je oko 2000 pravnih i fizičkih osoba ostvarilo pravo na financijsku potporu od čega je oko 8% izdvojeno za neumske gospodarstvenike. Također, Hercegovačko-neretvanska županija je prva Županija u FBiH koja je potpisala Protokol o suradnji u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Na taj način omogućit ćemo pojedinačne kredite u iznosu do 500.000,00 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace razdoblje do 12 mjeseci za što će fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćati Vlada dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita. Protekloga tjedna objavljen je Javni poziv, te pozivam sve zainteresirane da apliciraju za dobivanje sredstava po vrlo povoljnim uvjetima.'', kazao je predsjednik Herceg.

Gospodarstvenici su pozdravili napore županijske vlade i zahvalili za do sada učinjene napore kroz provedbu tzv. Korona zakona, te pruženu potporu pogođenim granama  s ciljem  ublažavanja negativnih posljedica u gospodarstvu. Snažno su poduprli potpisivanje Protokola Vlade i Razvojne banke koji će omogućiti apliciranje na povoljne kreditne aranžmane. Također, istaknuli su kako očekuju da se Federacija BiH snažnije uključi u potporu gospodarstvu s ciljem očuvanja radnih mjesta. Na kraju sastanka zaključeno je kako će se i dalje zajedničkim naporima tražiti najbolja rješenja koja će pomoći oporavku ugroženog gospodarstva i očuvanju radnih mjesta.

Nakon sastanka s gospodarstvenicima, predsjednik Herceg i ravnatelj Ćubela, uručili su Marku Tapaloviću, pomoćniku načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Neum, ključeve specijalnog vatrogasnog vozila za koji je izdvojeno 170.000 KM.

„Današnja primopredaja nastavak je aktivnosti koje Vlada i Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo poduzimaju s ciljem opremanja vatrogasnih postrojbi u HNŽ. Naime, ovo je drugo vatrogasno vozilo koje smo, u zadnje četiri godine, osigurali za Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u Neumu.

Koristim prigodu da pripadnicima Profesionalne vatrogasne postrojbe Neum čestitam na nizu uspješno obavljenih intervencija, uvjeren u to kako će im i ovo vozilo koje smo danas predali biti od velike koristi.“, kazao je predsjednik Herceg.

Izaslanstvo je potom obišlo i gradilište pogona za preradu maslina ''Uljara'' čiju je izgradnju Vlada snažno financijski poduprla. 

''HNŽ ima potencijale u prirodnim resursima što od svih nas traži veću odgovornost i snažniju potporu unaprjeđenju primarne i prehrambeno-prerađivačke proizvodnje, ali i potporu njihovoj snažnijoj povezanosti s turizmom u kojemu će se nuditi domaći proizvodi.'', zaključio je predsjednik Herceg na kraju posjeta općini Neum.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.