11-02-2021, 12:55

U Mostaru je danas održan prvi radni sastanak članova pregovaračkih timova Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar.

U vrlo korektnoj i tolerantnoj atmosferi socijalni partneri su iznijeli polazna stajališta temeljem kojih će se nastaviti pregovori. Pregovarački tim Vlade će Vladu i druge dionike zdravstvenog sustava izvijestiti o tijeku pregovora i zahtjevima Sindikata. Obje strane složile su se da se pregovori nastave sljedeći tjedan nakon što se o zahtjevu Sindikata očituju svi dionici zdravstvenog sustava.

10-02-2021, 11:31

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije primio je danas Dragana Jurkovića, novoizabranog načelnika Općine Neum.

U srdačnom razgovoru, predsjednik Herceg čestitao je načelniku Jurkoviću na izbornoj pobjedi, istaknuvši dosadašnju dobru suradnju Općine Neum i Vlade HNŽ, te izrazio spremnost za njezinim nastavkom i unaprjeđenjem.

Govoreći o projektima na području općine Neum, posebno je istaknut projekt sufinanciranja regionalnog odvodnog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum za što je izdvojeno oko 400.000 KM, te izgradnja nove šetnice.

Na poseban način razgovarano je o realiziranju potpora kroz županijski tzv. Korona zakon, gdje je istaknuto kako je, nakon raspisivanja javnog poziva, oko 2000 pravnih i fizičkih osoba ostvarilo pravo na financijsku potporu od čega je oko 8 % izdvojeno za neumske gospodarstvenike. Također, istaknute su mogućnosti povoljnog kreditiranja u suradnji s Razvojnom bankom FBiH.

Govoreći o potpori Vlade projektima neumske općine, predsjednik Herceg kazao je kako je za „utopljavanje“ OŠ Kardinala Stepinca, s dvoranom Srednje škole izdvojeno 285. 241,28 KM.

„S obzirom na to da HNŽ ima potencijale u prirodnim resursima, što od svih nas traži snažniju potporu unaprjeđenju primarne i prehrambeno-prerađivačke proizvodnje, ali i potporu njihovoj snažnijoj povezanosti s turizmom u kojemu će se nuditi domaći proizvodi, Vlada je pomogla projekt izgradnje pogona za preradu maslina u iznosu od 110.000,00 KM. Također, budući da su u tijeku pripreme za početak nove turističke sezone svakako ćemo, sukladno mogućnostima, poduprijeti napore koje općinsko čelništvo čini kako bi unaprijedilo turističku ponudu naše jedine jadranske destinacije“, kazao je predsjednik Herceg.

Načelnik Jurković zahvalio je predsjedniku Hercegu na čestitkama upućenim u povodu izborne pobjede, istaknuvši  kako vjeruje u nastavak dobre i još snažnije suradnje Općine Neum i Vlade HNŽ.

''Koristim ovu prigodu da Vama i  članovima Vlade  zahvalim na potpori i razumijevanju  koje iskazujete  za potrebe općine Neum, uvjeren  u to kako ćemo i ubuduće zajedničkim naporima, ali uz razumijevanje drugih razina vlasti, završiti nekoliko iznimno bitnih projekata na dobrobit svih građana naše općine'', kazao je načelnik Jurković.

09-02-2021, 15:02

Na današnjoj, 139. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, nastavljajući redovitu potporu bolničkim ustanovama, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, osigurala je ukupno 7 milijuna KM grant sredstava. Temeljem mjerila za financiranje zdravstvenih ustanova, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici raspoređen je godišnji iznos od 4.112.500,00 KM, Kantonalnoj bolnici ,,dr. Safet Mujić'' 1.869.000,00 KM i Općoj bolnici Konjic 1.018.500,00 KM.

Tijekom rasprave iznova je istaknuto kako Vlada, iako nije poslodavac u zdravstvu i nije zadužena za plaće djelatnika, značajnim sredstvima kontinuirano podupire rad kako bolničkih tako i ustanova primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja za koje se izdvaja ukupno 2 milijuna KM.

Vlada je usvojila Izvješće o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u kojem je istaknuto kako HNŽ u posljednja tri mjeseca bilježi blago poboljšanje epidemiološke slike. Stoga je, na inicijativu obrazovnih institucija, a temeljem procjene epidemiološke situacije koju je uradio Zavod za javno zdravstvo, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi predložio, a Vlada danas prihvatila, revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića koje se će primjenjivati od 15. veljače s rokom važenja od 14 dana. Istaknuto je donošenje sljedećih ublaženih mjera u školama: broj učenika u učionicama ograničava se na način da se osigura fizička distanca najmanje 1,5 metar; dozvoljava se održavanje nastave za učenike od prvog do petog razreda u punom obujmu, bez dijeljenja na skupine u trajanju od 2 sata i 30 minuta;  nastava tjelesnog odgoja, u pravilu, će se izvoditi na otvorenom, uvijek kada to dopuštaju vremenske prilike, a iznimno i pod strogim epidemiološkim mjerama u školskim dvoranama; u školama u kojima se obrazuju djeca s poteškoćama u razvoju omogućiti održavanje sati sukladno potrebama škole uz pridržavanje epidemioloških mjera; učenici jednog odjela pohađaju nastavu samo u jednoj učionici s tim da se kabinetska nastava u osnovnim i srednjim školama dozvoljava prema potrebama škola uz striktno poštovanje epidemioloških mjera. U vrtićima se dozvoljava povećanje broja djece u vrtićkim skupinama ovisno o prostornim mogućnostima i uz poštivanje nužnih higijensko-epidemioloških mjera (u prilogu Revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića).

Iz resora Ministarstva prometa i veza, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rehabilitaciju regionalne ceste R-418B Prozor – Konjic, čije stanje zahtjeva žurne građevinske intervencije kako bi se ispunili uvjeti za sigurno i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovne zone za obavljanje športsko – rekreacijskog ribolova na području HNŽ, kako bi se osigurao kontinuitet korištenja ribolovnih zona Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Ravno i Stolac, te blagovremeno provela procedura koju Zakon propisuje.

Također, usvojeno je Izvješće o preventivnim akcijama suzbijanja zaraze životinja i stanju zaraznih bolesti u HNŽ u 2020. godini. Istaknuto je kako su vodeće bolesti među životinjama bruceloza, parazitarne bolesti, te američka gnjiloća pčelinjeg legla i nozemoza kod pčela.

Vlada je usvojila i Izvješće o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2020. godinu za koje je ukupno izdvojeno 2 milijuna KM. Istaknuto je da je za poticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji odobreno 2.504, za kapitalna/investicijska ulaganja 50, te ostale vrste potpora 166 zahtjeva klijenata.

Također, prihvaćeno je Izvješće o stanju u veterinarstvu za 2020. godinu. Navedeno je kako je stanje u veterinarskim stanicama na području HNŽ dijelom popravljeno zahvaljujući nizu upravnih mjera i angažmanu sektora za veterinarstvo Ministarstva, što je rezultiralo ažuriranjem i usklađivanjem poslovanja i rada s postojećim zakonskim propisima i davanjem odgovarajućih rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje veterinarske djelatnosti.

Iz resora Ministarstva gospodarstva, Vlada je usvojila Izvješće o stanju eksploatiranja mineralnih sirovina na prostoru HNŽ i realiziranju ugovora o koncesijama. Mjerodavne inspekcije u 2020. godini obavile su inspekcijski nadzor 50 subjekata na 62 lokaliteta kojima gospodare predmetni subjekti nadzora i 15 lokaliteta u inundacijskom (vodnom) pojasu vodotoka.

Također, usvojeno je Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva za 2020. godinu u kojemu su istaknute najčešće pojave kršenja propisa i problema u pojedinim područjima nadzora, te dati prijedlozi za poboljšanje učinkovitosti.

Vezano za rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je pozdravila i s 80.000,00 KM poduprla aktivnosti u svezi s projektom prekogranične suradnje TRANSCPEARLYWARNING.

Usvojeno je Izvješće o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za prošlu godinu u kojem je navedeno kako su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite, u sklopu protuminskih akcija (operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja), na području HNŽ očistili površinu od 83.425 m2 .

Također, prihvaćena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja HNŽ čime je omogućeno da se u Udruzi „Hercegovačka gorska služba spašavanja – Stanica u Čapljini“ formira služba za spašavanje s visina, te poduzimanje aktivnosti vezanih za njeno opremanje i stručno osposobljavanje.

Nakon razmatranja informacija resornih ministarstava u svezi s pregovorima sa sindikatima oko zaključivanja kolektivnih ugovora, istaknuto je kako su uspješno završeni pregovori sa sindikatima policije i službenika i namještenika tijela uprave i sudske vlasti, a u uskoro će započeti pregovori sa sindikatima zdravstvenih djelatnika. Vlada daje punu potporu pregovaračkim timovima pred kojima tek predstoji pregovarački proces, a tamo gdje je on uspješno okončan pozdravlja konstruktivan dijalog socijalnih partnera i čestita na uspješno okončanom pregovaranju.

08-02-2021, 12:12

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg upućuje izraze sućuti i javno se oprašta od preminulog dugogodišnjeg prijatelja, suradnika, bivšeg savjetnika, uglednog znanstvenika i društvenog djelatnika, akademika Jakova Pehara (1928. – 2021.).

„Njegovim odlaskom, naša i društvena i znanstvena zajednica izgubile su puno, ali pokojni Jakov je, svojim dinamičnim životom i životnom sudbinom koja je pred njega stavljala iznimne kušnje, ostavio dubok i neizbrisiv trag na našoj sadašnjici, onaj trag koji će oplemeniti našu sutrašnjicu.

Predstavljajući, prije nepunih pet godina, njegovu knjigu – memoare, s pravom nazvanu 'Svjedok vremena', javno sam kazao sljedeće: 'Ovaj istinski intelektualac i altruist dugi niz godina progovarao je i o onome o čemu su mnogi šutjeli, o otvorenim pitanjima visokog obrazovanja, kulture, politike, poljoprivrede, ekologije… provodeći tako u praksu svoje stajalište  kako 'sveučilišni profesori i javnim stajalištima moraju sudjelovati u oplemenjivanju društva' što je prenio i na svoje brojne studente i suradnike.

Opraštajući se od prijatelja i uglednog sugrađanina, poštovanim članovima njegove obitelji upućujem iskrenu sućut.'', riječi su predsjednika Hercega.

04-02-2021, 14:49

Na tragu upita koji su Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ uputili Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, a u svezi s pitanjem sudjelovanja čelnika nereprezentativnog sindikata u sastavu pregovaračkog tima reprezentativnog sindikata, danas je zaprimljen odgovor koji potpisuje ministar Vesko Drljača.

„Imajući u vidu zakonom utvrđena ovlaštenja reprezentativnog sindikata mišljenja smo da, kada je u pitanju pregovarački tim na strani reprezentativnog sindikata, da bi se, u svakom slučaju, moralo raditi o ovlaštenim predstavnicima sindikata koji učestvuje u pregovorima, a koji su ovlašteni u skladu sa propisima o organizovanju sindikata. Kada je u pitanju način iskazivanja interesa drugih sindikata, ističemo da je odredbom člana 138.a. stav 4. Zakona o radu propisano da je u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora iz st. 1. 2 i 3. ovog člana, reprezentativni sindikat dužan da sarađuje s drugim sindikatima s manjim brojem članova, radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat“, stoji u zaključku odgovora.

Sukladno zaprimljenom odgovoru, Pregovarački tim Vlade pozvat će reprezentativni Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar na početak pregovora.

Dopis Federalnog ministarstva rada i socijalne politike možete pogledati u priloženim dokumentima.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.