CIVILNA ZAŠTITA POMOGLA IZVLAČENJE AUTOMOBILA IZ RIJEKE NERETVE

Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, osnovana u „Ekološko-ronilačkom klubu  Leut“, danas je učestvovala u izvlačenju automobila iz rijeke Neretve u naselju Željuša, koje se nalazi sjeverno od Mostara.

Na  prijedlog Uprave za civilnu zaštitu  i vatrogastvo HNK, Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom je od strane Vlade HNK proglašena službom od značaja na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U proteklom periodu, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK je,  na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama, opremila navedenu Službu neophodnom ronilačkom opremom, kako bi mogla učestvovati u akcijama zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.

U ovoj akcija izvlačenja automobila iz rijeke Neretve, ronioci Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom koristili su ronilačku opremu dobivenu od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK.

19-09-2018, 15:25

VLADA PODRŽALA PROJEKTE SOCIJALNE POLITIKE

Nastavljajući kontinuiranu podršku udruženjima koja brinu o najpotrebitijim članovima našeg društva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, donijela Odluku o odabiru projekata socijalne politike za koje je izdvojila 77.000 KM.

Iz resornog Ministarstva istaknuli su kako se posebno vodilo računa o projektima koji će doprinijeti socijalnom uključivanju marginaliziranih grupa i razvoju civilnog društva.

Finansijsku podršku dobilo je 35 udruženja koja brinu i okupljaju socijalno ugrožene i osobe s različitim zdravstvenim teškoćama.

19-09-2018, 11:41

PČELARIMA U HNK 200.000 KM POTICAJA

Na račune pčelara koji su, nakon završene procedure, ostvarili pravo na kantonalne poticaje danas će biti uplaćeno ukupno 200.000 KM.

Poticaji u pčelarstvu dio su strategije Vlade i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da budžetskim sredstvima podržavaju  poljoprivrednu i prehrambeno-prerađivačku proizvodnju. Za tu je namjeru prošle godine izdvojeno 900.000 KM, a u ovogodišnjem Budžetu 1.300.000 KM.

19-09-2018, 11:34

HERCEG S KONZULICOM KANDEMIR: POŠTOVANJE LEGITIMNE VOLJE KLJUČNO ZA BiH

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko - neretvanskog kantona, danas je u oproštajnu posjetu primio Zerrin Kandemir, generalnu konzulicu Republike Turske.

Istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s Konzulatom Republike Turske, premijer Herceg osvrnuo se na mogućnosti snažnije privredne saradnje ističući ulogu Aerodroma Mostar i potrebu boljeg povezivanja Mostara i turskih destinacija.

„Bogati turistički potencijali kojima se ponosimo sigurno su izazov i za turske građane, no, na nama je da im ih približimo. Zbog toga sam istaknuo ulogu Aerodroma Mostar jer je on ključ snažnijeg povezivanja i njegov rad direktno utiče i na privredni razvoj“, rekao je premijer Herceg.

Tokom susreta razgovarano je i o ukupnim političkim prilikama u BiH posebno u kontekstu održavanja skorih izbora.

Premijer Herceg je istaknuo kako je poštivanje legitimne volje svakog naroda ključno za razvoj i bolju budućnost BiH.  Naglasio je kako se ne smije dopustiti da jedan narod drugom bira njegove predstavnike jer bi to umjesto napretku vodilo ka nestabilnosti.   

Konzulica Kandemir zahvalila je premijeru Hercegu na srdačnom prijemu, istaknuvši kako će joj boravak u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu ostati u trajnom sjećanju. Premijeru Hercegu poželjela je uspjeh na skorašnjim izborima ističući njihov značaj za sve građane BiH.

Zahvalivši na njezinu angažmanu u Mostaru i HNK, premijer Herceg je konzulici Kandemir zaželio uspjeh u daljem radu i djelovanju.

19-09-2018, 11:10

RAVNO: POSJETA DOMU ZA STARA I NEMOĆNA LICA

Boraveći u općini Ravno, dr. Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH i dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno s Andrijom Šimunovićem, načelnikom i Stanom Burić, delegatom u Skupštini HNK danas su obišli Dom za stara i nemoćna lica u Ravnom.

Tokom obilaska, direktorica Anita Bukvić Previšić govorila je o radu Doma i budućim aktivnostima. Istaknula je kako Dom  pruža cjelovitu stručnu brigu koja uključuje stanovanje, prilagođenu prehranu za svakog štićenika, održavanje higijene, brigu o zdravlju, medicinski nadzor i održavanje prostora, te brigu stručnog osoblja koje je uspješno završilo sve potrebne obuke.

Zahvalila je, takođe, na iznimnoj podršci izgradnji Doma izrazivši nadu u to kako će Dom nastaviti uspješno djelovati pružajući kvalitetnu brigu jednoj od najranjivijih kategorija našega društva.

„Neupitna opredijeljenost Vlade HNK za pomoć projektima iz oblasti socijalne zaštite ogleda  se i u podršci izgradnje ovoga Doma koji će doprinijeti, ne samo smještaju i brizi starih i nemoćnih, nego i revitalizaciji općine Ravno“, rekao je prilikom posjete premijer Herceg.

Tokom boravka u Ravnom organizirana je i posjeta Domu zdravlja gdje je razgovarano o njegovoj kadrovskoj i materijalnoj opremljenosti i spremnosti da u cijelosti odgovori potrebama stanovništva Ravnog.

 

 

 

 

 

18-09-2018, 14:37

HNK DIO MISIJE ZA PROCJENU PRIPREMLJENOSTI BiH ZA ULAZAK U MEHANIZAM EU ZA CIVILNU ZAŠTITU

Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK održao je radni sastanak s eksperitma u Misiji stručne procjene Evropske komisije o civilnoj zaštiti: Christianom Krolom,  Domenom Torkarom, Oliverom Nesterom i njihovim saradnicima.

Jedan od ciljeva ove misije jest ocjena nivoa pripremljenosti Bosne i Hercegovine da postane država učesnica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Cilj stručne procjene je ocjena stanja u zakonodavnom, strateškom i institucionalnom okviru u oblasti civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ova procjena treba preporučiti niz ciljanih preporuka koje vlasti u Bosni i Hercegovini mogu ispuniti, te je usmjerena na kapacitete institucija civilne zaštite u oblasti prevencije i spremnosti u pružanju odgovora na katastrofe.

Predstavnici stručnog tima Europske unije tokom sastanka upoznati su s pravnim propisima vezanim za uspostavu i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja; načinom ostvarivanja saradnje u provođenju mjera zaštite i spašavanja s oružanim snagama BiH, susjednim kantonima, Republikom Srpskom i sa susjednim državama; resursima organizovanih snaga sistema zaštite i spašavanja (štabovi, službe za zaštitu i spašavanje, vatrogasne snage i operativni centri civilne zaštite); provođenju obuke organizovanih snaga sistema zaštite i spašavanja; prevenciji, procjeni rizika i planiranju na nivou Kantona; podizanju javne svijesti; finansiranju sistema zaštite te spašavanja na nivou Kantona.

Nakon sastanka, gđa Amila Opardija, predstavnica Direkcije za evropske integracije zahvalila je na pruženim informacijama i izrazila zadovoljstvo što je Hercegovačko-neretvanski kanton, pored Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog, odabran da bude dio Misije na osnovu koje će biti izrađeno mišljenje odnosno stručna procjena civilne zaštite u kontekstu priprema za izradu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Eksperti Evropske unije pohvalili su rad Uprave ističući njezin odgovoran i profesionalan pristup modernizaciji oblasti civilne zaštite.

17-09-2018, 15:59

MINISTAR BALIĆ POTPISAO KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Ovlašteni predstavnici Vlade Federacije BiH, kantonalnih vlada i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH jučer su u Sarajevu potpisali Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika u F BiH.

U ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kolektivni ugovor kojim se regulišu prava državnih službenika i namještenika u organima HNK potpisao je Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave izrazivši zadovoljstvo tim činom.

Inače, radi se o trećem Kolektivnom ugovoru potpisanom u mandatu aktuelne  Vlade F BiH, a kojim su regulisana prava oko 26.000 državnih službenika i namještenika na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

 

16-01-2020 14:51

ODRŽANA 117. SJEDNICA

Na današnjoj, 117. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Istaknuto je kako je djelatnost socijalne zaštite od posebna značenja za Kanton i jedinice lokalne samouprave te je tekst prednacrta Zakona dostavljen svim centrima za socijalni rad, odnosno općinskim službama nadležnim za oblast socijalne zaštite koje su dale svoje mišljenje. Nakon rasprave, usvojen je Zaključak da se svi prijedlozi i primjedbe u roku od sedam dana dostave predlagaču odnosno Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite nakon čega će se Vlada očitovati o Prijedlogu Zakona.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, Vlada je usvojila Odluku kojom je utvrdila visine boravišne takse za 2020. godinu i to za A – razred turističkog mjesta u glavnom periodu sezone 2 KM, predsezoni 1,60 KM te van sezone 1,20 KM. Za B-razred turističkog mjesta boravišna taksa u glavnoj sezoni iznosi 1,60 KM, predsezoni 1,20 KM, te van sezone 1 KM.

Takođe, Vlada je razmotrila i usvojila Odluku kojom je utvrdila visinu boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u kućanstvu za 2020. godinu koja za A-razred turističkog mjesta iznosi  60,00 KM, a B-razred 48,00 KM. Istaknuto je kako su visine boravišnih taksi određene na osnovu visine taksi koje je donijela Vlada F BiH za područje Federacije za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti vezane za zapošljavanje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju, odnosno asistenata u nastavi, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je odobrila novčana sredstva za tu namjenu. Istaknuto je kako je u cilju stvaranja uslova za kvalitetno obrazovanje za svu djecu, angažovano 58 asistenata u osnovnim i srednjim školama.

 

 

15-01-2020 14:58

VLADA I SINDIKATI OSNOVNOG OBRAZOVANJA: ZAJEDNIČKI TRAŽITI RJEŠENJA

„U duhu međusobnog uvažavanja i kontinuisanog dijaloga danas je održan sastanak dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade HNK i ministara dr. sc. Rašida Hadžovića i Adnana Faladžića sa Slavkom Laušem i Omerom Tipurom,  predsjednicima sindikata uposlenih u osnovnom obrazovanju u HNK“, rekao je  Pero Ćiro Pavlović, glasnogovornik Vlade u izjavi za medije.

Dodao je, takođe, kako je vezano za zahtjev sindikata oko koeficijenata za obračun plata, istaknuto kako se radi o složenoj i finansijski vrlo zahtjevnoj problematici.

„Stoga je dogovoreno hitno formiranje zajedničke komisije koju će činiti predstavnici Vlade, resornog Ministarstva i sindikata. Zadaća komisije bit će izrada kompletne analize stanja u oblasti osnovnoga obrazovanja i predlaganje konkretnih, realno mogućih i održivih rješenja. Ujedno, iskazano je razumijevanje za napore koje Vlada HNK čini kako bi se, kroz brojne projekte poput obnove školskih zgrada i sportskih sala, angažiranja asistenata u nastavi za djecu s posebnim potrebama i preuzimanje finansiranja prijevoza učenika za što se godišnje izdvaja oko 3 miliona KM,  poboljšala kvaliteta uslova obrazovanja. Takođe, pozdravljene su aktivnosti vezane za poboljšanje materijalnog položaja prosvjetnih djelatnika dosljednim poštivanjem odredbi kolektivnog ugovora i izdvajanjem više od 18 miliona KM za vansudske nagodbe“, rekao je glasnogovornik Pavlović.

 

 

14-01-2020 14:20
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00