Vijesti
17-03-2020, 14:42

Na današnjoj sjednici, Vlada HNK usvojila je Informaciju o svemu dosad učinjenom po pitanju mjera prevencije pojave koronavirusa u HNK i donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve nadležne institucije vlasti u HNK zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera u cilju sprječavanja širenja koronavirusa.

Vlada HNK dala je snažnu podršku odlukama i preporukama sa jučerašnje proširene sjednice Vlade F BiH na kojoj su, uz ostale, bili prisutni premijeri kantonalnih vlada, a osobito Odluci kojom je utvrđeno postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području cijele Federacije BiH za pojedine proizvode, zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5.3.2020. godine te očuvanje platežne i kupovne moći građana, kao i preporukama koje se odnose na bankarski i porezni sistem u Federaciji BiH te kreditne mjere koje treba preduzeti.

Vlada je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19).

U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nepogode, aktiviraju se Štab civilne zaštite HNK i štabovi jedinica lokalne samouprave.

Vlada je zadužila Štab civilne zaštite HNK da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehničkih sredstava te da, u okviru svojih ovlaštenja, kontinuisano prati i analizira situaciju vezanu za pojavu koronavirusa na području HNK i o tome izvještava Vladu najmanje jedanput dnevno.
Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na području HNK, Vlada je naredila da sva kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije sve svoje potencijale stave na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite te da su općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe, dužni staviti na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe, biti korišteni na ugroženim područjima.

Vlada je, takođe, naredila svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama da sve redovne i planirane programske aktivnosti obavezno usklade i prilagode novonastaloj situaciji, osobito one koje zahtijevaju finansijske izdatke.

Vlada je dala saglasnost za nabavku opreme, medicinskih i drugih neophodnih sredstava za suzbijanje koronavirusa.

Vlada je prihvatila niz preporuka u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, koje je predložio Krizni štab Kantonalnog ministarstva zdravstva:

-        Nadležne institucije (kantonalne, gradske i općinske), svaka u okviru svojih ovlaštenja, obavezne su hitno donijeti privremene mjere ograničavanja rada najkasnije do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana: ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih i disko klubova, kladionica, tržnih centara, kino dvorana, pozorišta, muzeja, biblioteka i čitaonica kao i rada uslužnih djelatnosti: frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugi u kojima se ostvaruje bliži kontakt s klijentima, osim objekata u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, dostave hrane, rada pučkih kuhinja uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH i Zavoda za javno zdravstvo HNK, naročito držanje  međusobne udaljenost od najmanje 2 metra prilikom kupovine.

-        Vlada poziva na poštivanje ranije preporuke o otkazivanju svih javnih i drugih okupljanja.

-        Uputiti preporuku licima starijim od 70 godina da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta, da ne koriste javni prijevoz te da nabavku životnih potrepština i lijekova vrši porodica, prijatelji i komšije ili volonteri i po mogućnosti centri za socijalni rad.

-        Preporučiti apotekama, bankama i CIPS uredima, kao i drugim institucijama i ustanovama koje se bave uslužnim djelatnostima da posao izdavanja lijekova, novca, ličnih dokumenata i drugih potrepština organizuju po principu kontroliranoga ulaska potrošača u prostor.

-        Vlada HNK poziva na poštivanje preporuka autoriteta vjerskih zajednica o okupljanjima u vjerskim objektima, na službama /obredima.

-        Obavezuju se turističke agencije da svoje aktivnosti usklade s izdanim preporukama.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u HNK, u svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima bit će uvedeno pasivno dežurstvo u cilju izvršavanja naredbi Kantonalnoga štaba civilne zaštite.

Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo HNK da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u vezi sa izdavanjem rješenja o samoizolaciji na državnoj granici kako bi se preduzimale odgovarajuće mjere u slučaju kršenja izdanih rješenja. Na tom tragu, potrebno je ostvariti punu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK i ovlaštenih sanitarnih inspektora u smislu kontrole izdanih rješenja o samoizolaciji te da se prekršitelji propisno kažnjavaju, bez iznimki.

Takođe, Vlada je telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite (121 i 036/327-387) stavila na raspolaganje 24 sata dnevno za primanje poziva i prijava građana vezano za COVID-19.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog mobilnog tima za uzimanje uzoraka, a Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva pripremit će potrebni plan djelovanja toga tima.

Takođe, bit će pojačane epidemiološke mjere u cijepnim centrima pri domovima zdravlja.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK će, prema potrebi, preduzimati mjere mobilizacije i angažovanja, organizacije i raspoređivanja rada i radnoga vremena, promjene mjesta i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

Vlada je donijela Odluku da se, u priodu trajanja prekida nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, za potrebe odvijanja online nastave omogući besplatna distribucija obrazovnih video-materijala putem online platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama HNK.

Vlada HNK je naredila svim rukovoditeljima u kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama Vlade, te vanbudžetskim fondovima i javnim preduzećima u kojima kantonalna Vlada vrši upravljačka prava, da prilagode rad u skladu sa potrebama posla i planiranim aktivnostima te da, gdje god je to moguće, privremeno smanje broj zaposlenika na tim poslovima, osobito onima iz rizičnih grupa, te majkama s djecom do deset godina starosti.

 

16-03-2020, 17:35

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK obratio se javnosti na konferenciji za novinare, organizovanoj danas u Sarajevu, nakon sjednice Vlade F BiH na kojoj su sudjelovali premijeri svih deset kantona u F BiH. Premijer Herceg poručio je da je Hercegovačko-neretvanski kanton na vrijeme preduzeo sve potrebne mjere u borbi protiv koronavirusa.

Čitava premijerova izjava dostupna je u pratećem snimku:

16-03-2020, 12:45

Dr.sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u prostorijama Ministarstva održao radni sastanak s acc. prof. dr. Halimom Resić, predsjednicom Udruženja doktora za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini i prof. dr. sc.  Monikom Tomić, predstojnicom Klinike za unutrašnje bolesti sa centrom za dijalizu SKB-a Mostar u vezi sa implementacijom programa prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti.

Cilj sastanka je planiranje aktivnosti u narednom periodu kako bi, najkasnije u drugoj polovici godine, započelo provođenje ovog programa.

Trenutno je u HNK-u uspostavljena centralna platforma za podršku mammo skriningu, čijim proširenjem se omogućava podržavanje ovog, kao i drugih, preventivnih programa. U okviru Integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema (IZIS) u HNK-u uspostavljen je centralni laboratorijski informacijski sistem što je preduslov za podršku i uspostavljanje automatizovanog kantonalnog registra  bolesnika s različitim stadijima kronične bubrežne bolesti.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona osigurala je sredstva za finansiranje proširenja platforme za provođenje ovog preventivnog programa,  uključujući i uspostavljanje integracije sa centralnim LAB sistemom za sve zdravstvene ustanove te se očekuje da Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, do planiranog početka provođenja Programa, osigura tehničke uslove za njegovu implementaciju.

 Acc. prof. dr. Halima Resić, predsjednica Udruženja doktora za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini bit će koordinator za provođenje Programa  u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Naglasila je kako će, kao prvi korak u implementaciji Programa, biti edukacija doktora primarne zdravstvene zaštite, a zatim i zdravstvenih radnika službe za dijagnostiku, endokrinologa i kardiologa o mjerama ranog otkrivanja kronične bubrežne bolesti u cilju pravovremenog adekvatnog zbrinjavanja oboljelih, te smanjenja invalidnosti i smrtnosti.

Sastanku je prisustvovala i prof. dr. sc.  Monika Tomić, predstojnica Klinike za unutrašnje bolesti s centrom za dijalizu SKB-a Mostar,  koja će, uz prof. Resić, biti edukator i član Komisije za provođenje Programa. Prof. Tomić je ovom prilikom zahvalila Vladi HNK koja je osigurala sredstva za nabavku deset aparata Centrima za dijalizu u HNK, čime će biti podignut nivo kvalitete zdravstvene zaštite za pacijente koji su na dijalizi.

„Ovo je drugi preventivni program koji će biti provođen na teritoriju HNK. Trenutno se, u punom obimu, provodi Kantonalni programa ranog otkrivanja raka dojke, a Ministarstvo će, u skladu sa zaključcima Skupštine HNK, svake godine predložiti novi preventivni program.“, naglasio je dr. sc. Goran Opsenica, ministar. Takođe, istaknuo je i to kako žalosti činjenica da Federacija BiH  još uvijek ne provodi preventivne programe od interesa za Federaciju BiH,  iako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti jasno utvrđeno  da Federacija BiH osigurava sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu rizičnih grupa i ostalih stanovnika u skladu sa prihvaćenim programima preventivne zdravstvene zaštite  od interesa za Federaciju BiH.

13-03-2020, 15:15

Prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK i prof. dr. Jurica Arapović, specijalista infektolog iz Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar danas su ispred Kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona održali konferenciju za novinare na kojoj su govorili o praćenju situacije i preduzimanju mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Istaknuto je kako u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nema ni jedan slučaj koronavirusa, ali kako će, s obzirom na zemlje u susjedstvu, virus sigurno doći i kod nas.

''Građani HNK koji dolaze iz ugroženih zemalja dužni su javiti se porodičnom doktoru i 14 dana ostati u samoizolaciji. Većina se toga pridržava ali ima i onih koji nisu. Zbog toga sanitarna inspekcija može izdati kazne do 2000 KM ili čak kazne do godinu dana zatvora.'', upozorio je dr. Avdić.

Takođe, pozvao je građane da prijave ako znaju nekoga tko je došao iz zemalja pogođenih koronavirusom a ne pridržava se samoizolacije.

''Ići ćemo na to da imamo male skokove, ako i dođe do epidemije da je razvučemo i to je cilj svih ovih naših mjera.'', zaključio je direktor Avdić .

Prof. dr. Arapović rekao je kako je do sada u HNK testirano devet sumnjivih slučajeva, i svi su bili negativni.

''Sada imamo malo rigoroznije mjere koje se primjenjuju i u SKB Mostar. Ono što je važno jest da smo se organizovali da budemo spremni odgovoriti korona virusnoj infekciji i spremni smo prihvatiti takve bolesnike ukoliko ih bude. Zasad ih nema što ne znači da ih neće biti.“, rekao je dr. Arapović.

Na osobit način istaknuo je jačanje samosvijesti svih građana, dok je poslodavce pozvao da budu solidarni sa trenutnom situacijom jer je ovo globalni problem, s obzirom na to da je proglašena i pandemija.

„Takođe, molim javnost da prihvati činjenice i naredbe i strogo ih se pridržava, da postupamo kao da imamo korona virusnu infekciju iako to trenutno na papiru nije situacija.'', rekao je dr. Arapović.

12-03-2020, 16:44

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donio nove naredbe.

Obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe.

Obustavlja se rad dječjih vrtića na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe.

Obustavlja se održavanje svih kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe.

Preporučuje se stanovništvu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i stranim državljanima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu da se, u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno Kriznog štaba Ministarstva zdravstva,  rada i socijalne zaštite HNK, kao i Zavoda za javno zdravstvo  Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo  HNK.

Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, studentima na  visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i nastavnom osoblju  preporučuje se da izbjegavaju bespotrebno kretanje po kafićima, restoranima, sportskim objektima, te drugim mjestima javnog okupljanja. Za provođenje  ove preporuke odgovorni su roditelji odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetna lica: učenike, studente, kao i nastavno osoblje navedena je lična odgovornost.

Svom stanovništvu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i stranim državljanima koji trenutno borave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu preporučuje se da izbjegavaju bespotrebno kretanje po kafićima, restoranima, sportskim objektima,  te drugim mjestima javnog okupljanja.

Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH na području Hercegovačko-neretvanskog kantona koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Hercegovačko-neretvanski kanton, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultovati pogoršanjem epidemiološke situacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Preporučuje se svom stanovništvu Hercegovačko-neretvanskog kantona  ne putovati van BiH, a nikako u zemlje pogođene novim koronavirusom.

Svim licima kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19)  u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine F BiH“ broj: 29/05), od strane nadležnih sanitarnih inspektora, nalaže se striktno pridržavanje mjera u predviđenom trajanju pod prijetnjom prekršajne  i krivične odgovornosti.

Istaknuto je, takođe, kako su u posljednja 24 sata, na COVID-19 testirana tri građanina HNK, a dobiveni nalazi su negativni.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.