Vijesti
28-02-2020, 15:08

Adnan Faladžić, ministar finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u kojoj stoji:

„Svim građankama i građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva finansija HNK i lično, želim sretan 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.“

28-02-2020, 12:10

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona  primio je  Branislava Stojkića i Darija Pušića, predstavnike Hrvatskog muškog rukometnog kluba „Zrinjski“ Mostar, koji su mu uručili zahvalnicu za nesebičnu podršku pri organizaciji dočeka srebrnih hrvatskih rukometaša u Mostaru.

Predstavnici HMRK „Zrinjski“ Mostar upoznali su premijera Hercega o aktivnostima i planovima Kluba te mu zahvalili na pruženoj podršci  Klubu.

Premijer Vlade naglasio je, uz ostalo, kako uspješni sportaši zaslužuju podršku te da rado podržava njihove napore usmjerene na postizanje što boljega rezultata.
''Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, su skladu sa mogućnostima, podržava rad brojnih sportskih klubova na području HNK, kao i organizaciju sportskih takmičenja“, rekao je premijer Herceg osvrnuvši se na uspjehe hrvatskih srebrnih rukometaša, koji su impresivnom igrom tokom cijeloga prvenstva ispisali jednu od najljepših priča u historiji hrvatskoga sporta.

„Posebno smo ponosni na to što su, u ostvarenju toga uspjeha, veliki doprinos dali sinovi hercegovačkog krša. Stoga je doček srebrnih rukometaša najmanje što smo mogli učiniti kako bismo im zahvalili na tomu što su nas u protekom periodu svojim igrama učinili sretnim i ponosnim“, zaključio je premijer Herceg.

28-02-2020, 10:55

Nastavljajući aktivnosti oko brige za mlada visokoobrazovana lica, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na zadnjoj sjednici, prihvatila Zaključak  kojim poziva sve pravne subjekte registrovane u HNK da iskažu interes i potrebu za saradnjom vezanom za prijem pripravnika. Naime, u cilju omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža i podrške poslovnim subjektima u HNK, Vlada će osigurati sve finansijske obaveze vezano za angažman pripravnika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja pripravničkog staža i mentora.

Ponovno je istaknuta potreba sinergijskog djelovanja kako s jedinicama lokalne samouprave, tako i s pravnim subjektima u HNK budući da su se na zadnji konkurs za prijem 100 pripravnika prijavila 582 kandidata.

26-02-2020, 15:04

''Na području HNK, za sada, nemamo nijedan slučaj oboljelih od koronavirusa kao niti sumnjivih slučajeva koje je trebalo poslati na testiranje'', rekao je danas na konferenciji za novinare dr. Nermin Avdić, dopredsjednik Kriznog štaba zaduženoga za preduzimanje mjera zaštite stanovništva od koronavirusa u HNK i  direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK.

Dr. Avdić je istaknuo i to kako u HNK trenutno ima 16 slučajeva koji se nalaze u preventivnoj samoizolaciji zbog mogućnosti oboljenja od koronavirusa.

„Osobe koje su u samoizolaciji svakodnevno komuniciraju sa epidemiolozima Zavoda za javno zdravstvo HNK i informišu ih o njihovom zdravstvenom stanju. Ukoliko budu imali bilo koji od simptoma virusa, poduzet ćemo daljnje mjere“, rekao je dr. Avdić dodavši i to kako je nakon pojave koronavirusa u Italiji i Hrvatskoj očekivano da se on u nekom obliku pojavi i kod nas.

Podsjetio je na to kako su u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar stvoreni uslovi za izolaciju sa osam kreveta, a smještajni kapaciteti, po potrebi, mogu biti i povećani.

„Za sada nitko nije hospitaliziran u izolaciji “ zaključio je dr. Avdić pozvavši građane na pridržavanje - već u više navrata - ponovljenih uputa o ponašanju i prevenciji u vezi sa širenjem koronavirusa. 

 

25-02-2020, 15:08

Na današnjoj, 119. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, nastavljajući aktivno preduzimati odgovarajuće mjere za zaštitu građana od zaraznih bolesti, osigurala 200.000,00 KM za sufinansiranje adaptacije i opremanja izolacijskih soba u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za prijem i liječenje eventualno oboljelih od koronavirusa. 

Takođe, usvojene su Izmjene i dopune Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama u HNK. Na poseban način istaknuto je kako su, uz ostala, sada osigurana i pomagala za dijabetičare odnosno senzor za mjerenja šećera u krvi i odašiljač za senzor za djecu do 18 godina, te određene kategorije starijih dijabetičara.

Nastavljajući redovnu podršku, Vlada je i ove godine osigurala ukupno 7 miliona KM, te na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je utvrdila mjerila, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava za bolničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač ili suosnivač. Na osnovu donesenih mjerila, sredstva iz Budžeta HNK su raspoređena, i to: za Sveučilišnu kliničku bolnicu 4.112.500 KM, Kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić 1.869.000 KM i Opću bolnicu Konjic 1.018.500 KM.

Vlada je, takođe, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite i dala saglasnost za istraživanje zdravstvenog sektora koje će Svjetska banka provoditi u zdravstvenim ustanovama u HNK. Cilj je identificiranje mogućih problema funkcionisanja zdravstvenog sistema kako bi se, na osnovu prikupljenih informacija, unaprijedila područja poput upravljanja, finansijske stabilnosti i poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga.

Kontinuisano provodeći aktivnosti u vezi sa rješavanjem naslijeđenih teškoća vezanih za pravosudna sudska rješenja, Vlada je usvojila Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo finansija, kao nositelja aktivnosti da, u saradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Kantonalnim javnim pravobranilaštvom i Kabinetom predsjednika Vlade, pripremi i Vladi predloži Akcioni plan u vezi sa pravomoćnim i izvršnim presudama i odlukama domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, donesena je Odluka o isplati 1,5 milion KM za sudske presude i to 1 milion KM za vansudske nagodbe i 500.000 KM za isplatu duga na osnovu redovnih izvršenja sudskih odluka.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza donesen je niz odluka u vezi sa održavanjem i sanacijom regionalnih i priključnih lokalnih cesta, a na osobit način istaknuta je Odluka kojom je odobreno 500.000 KM za sanaciju mosta Goransko polje na regionalnoj cesti Ostrožac-Fojnica.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije energije.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.