Vijesti
13-05-2022, 13:28

Na lokalnoj završnoj konferenciji MED projekta Prijenos integralnoga upravljanja obalnim područjem za održivi turizam - COASTING PLUS danas su u Neumu dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona i  Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije potpisali Memorandum o razumijevanju „Obalno integrirano upravljanje za održivi turizam“.

Također, premijer Herceg potpisao je Sporazum o saradnji sa dionicima koji su učestvovali u realizaciji projekta: Donkom Jovićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, Nikolom Zovkom, direktorom Parka prirode Hutovo blato, Damirom Mrđenom, direktorom Agencije za vodno područje Jadranskoga mora, prof. dr. Marinom Ćorlukom, dekanom Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Draganom Jurkovićem, načelnikom Neuma i dr. Smiljanom Vidićem, gradonačelnikom Čapljine.

U pozdravnom govoru prisutnima, premijer Herceg istaknuo je zadovoljstvo zbog uspješne realizacije projekta COASTING PLUS, te zahvalio svima koji su pridonijeli provođenju zacrtanih aktivnosti, osobito predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije i razvojne agencije DUNEA.

„Mogao bih dugo govoriti o svim onim projektima na kojima je osvjedočena uspješna, istinski živa, prijateljska i profesionalna saradnja naše dvije županije koja nadilazi i naše administrativne granice. Uzet ću sebi za pravo reći kako je puno lakše biti produktivan i efikasan kada sarađuješ sa prijateljima, sa dobronamjernim ljudima. Kao kolega, i ovom ću prilikom pozdraviti istaknuto liderstvo župana Nikole, kako u uspješnomu razvojnom putu Dubrovačko-neretvanske županije, tako i njegovih iskoraka kada je riječ o prekograničnoj saradnji, osobito u djelovanju Jadransko-jonske euroregije kojoj zajednički pripadamo“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako je prijateljstvo i saradnja dviju županija potvrđeno današnjim potpisivanjem Memoranduma.

Istaknuo je da je uloga COASTING PLUS-a značajna kako u razvoju saradnje sa projektnim partnerima iz zemalja Evropske unije, tako i u učvršćivanju interne saradnje unutar kantona između parkova prirode, naučne zajednice, lokalne i kantonalne vlasti te institucija na drugim nivoima. U tom kontekstu, zahvalio je dionicima iz HNK koji su dali značajan doprinos uspješnom provođenju projekta.

 „Za Vladu HNK, pozitivni efekti uključenosti u projekat COASTING PLUS daleko su veći od onih formalno sadržanih u samom projektu. Naime, održivi razvoj turizma, uz zaštitu okoliša, jedan je od najvažnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integrisanoj Strategiji razvoja HNK za period 2021. – 2027. godine, kao i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvoja za isti period, koje su, uz ostale strateške dokumente koje imamo, dobra podloga za snažnije učestvovanje u programima i projektima EU-a. Ne želimo stati na tome, odnosno cilj nam je još snažnije poticati sve organe kantonalne uprave da se još intenzivnije  uključuju u evropske projekte, promovišući ujedno naše privredne, kulturne, prirodne i druge resurse“ zaključio je premijer Herceg.

Učesnicima konferencije obratili su se, također, župan Dobroslavić, načelnik Jurković i Melanija Milić, direktorica Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA), a o projektnim aktivnostima govorile su dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman sa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru i Antonija Odak iz Agencije DUNEA.

Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNK, učestvuju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unapređenja razvoja održivog i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najvažnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalni nivo.

U provođenju projekta za HNK je od velike važnosti bila saradnja sa Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji sa vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNK prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.

11-05-2022, 15:54

Na današnjoj, 174. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području HNK nastale uslijed djelovanja potresa. Istaknuto je kako su dvije jedinice lokalne samouprave Stolac i Čapljina proglasile stanje prirodne nepogode, čime su se stekli zakonski uslovi za proglašenje stanja prirodne nepogode na području Kantona. Ujedno, zadužena je Komisija za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u saradnji sa nadležnim komisijama za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu u cilju predlaganja pružanja pomoći za saniranje nastalih šteta. Također, zadužena je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo da kontinuirano prati stanje na terenu u cilju ispunjavanja propisanih uslova za dodjelu pomoći u saniranju šteta.

Usvojen je i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite, te Izvještaj o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda za proteklu godinu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK koji će biti upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK o stanju objekta-zgrade Policijske stanice Prozor-Rama i potrebe izgradnje nove zgrade. Resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako je objekt Policijske stanice Prozor-Rama izgrađen krajem četrdesetih godina prošloga vijeka te je više puta popravljan za što su utrošena značajna sredstva, ali se funkcionalnost i kvaliteta objekta nisu bitno popravili. Tokom rasprave iskazana je neupitna spremnost MUP-a i Vlade da se pristupi izgradnji novoga objekta, te je zadužen resorni ministar da sa općinskim načelnikom obavi potrebne razgovore u cilju postizanja dogovora o načinu i modalitetima realizacije ovog iznimno značajnog i finansijski zahtjevnog projekta.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta smještena na području Grada Čapljine i Grada Stoca. Također, usvojene su i odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije fotonaponskih elektrana smještenih na području Grada Stoca.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Vlada je usvojila Odluku kojom se izdvaja 220.000,00 KM za rekonstrukciju sportske sale u OŠ  „Bijelo Polje“.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju 121.000,00 KM za OŠ Ivana Gundulića i Treću OŠ u Mostaru. Istaknuto je da je 100.000,00 KM namijenjeno za rekonstrukciju Područnog odjela OŠ Ivana Gundulića u Vojnu, a 21.000,00 KM za obnovu školske dvorane u Područnom odjelu Treće OŠ u Pologu.

U cilju snažnije podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a s obzirom na poskupljenje troškova života, Vlada je donijela odluku kojom se povećava visina stalne novčane pomoći za jednočlano kućanstvo. U tekućoj godini za ovu namjenu izdvojit će se više od 500.000,00 KM.

Na danas održanoj sjednici, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o stanju u veterinarstvu za 2021. godinu i Informaciju o stanju zaraznih bolesti u HNK.

Uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojeni su Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana i Izvještaj o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2021. godinu.

06-05-2022, 12:38

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona primio je danas Željka Obradovića, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i njegove pomoćnike Denisa Tabučića i Seada Hadžića koji su ga, zajedno s Ivanom Leskom, direktorom Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK upoznali o aktuelnim projektima i aktivnostima koje federalna i kantonalna Uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave provode na području HNK.

Posebno su istaknute aktivnosti na Projektu usaglašavanja katastra i zemljišnih knjiga u Mostaru ističući kako će realizacija ovog projekta biti od iznimne koristi, kako za građane, tako i za sve potencijalne investitore na području grada Mostara.

Projektom, čija će realizacija započeti do kraja mjeseca, planirano je usklađivanje podataka za oko 15 000 parcela i  prenos  podataka iz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige za oko 25 000 stambenih etažnih jedinica. Predstavnici Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove rekli su kako je ovaj projekat podržan od Svjetske banke, te kako je za njegovu realizaciju osigurano oko milion KM.

Projekat usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga uz podršku Svjetske banke provodi se od 2013. godine. Na području HNK kroz njegovu realizaciju postignuti su značajni rezultati u većini jedinica lokalne samouprave.

Na tom tragu, istaknuli su kako će danas u Gradu Mostaru biti otvoren  zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Mostaru obnovljen sredstvima Svjetske banke.

Uz ovaj, kontinuirano se radi i na projektima uspostave adresnog registra,  katastra nekretnina, digitalnog arhiva i katastra komunalnih uređaja.

„Jedan od ključnih preduslova za promišljanje ozbiljnog privrednog razvoja nekog područja svakako je uređena oblast katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. Napori koje na tom području kontinuirano zajednički čine naša kantonalna i federalna Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove daju dobre i mjerljive rezultate te me raduje činjenica da smo u ovoj oblasti napravili ogroman iskorak“, rekao je premijer Herceg ističući kako Vlada ima i imat će razumijevanje za sve projekte iz ove oblasti.

05-05-2022, 12:16

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg razgovarao je danas s  v.d. direktora  Lutkarskog kazališta Mostar Tiborom Orečom koji se i ovom prilikom zahvalio prvom čovjeku kantonalne izvršne vlasti na pruženoj finansijskoj podršci koju su uglavnom usmjerili u unapređenje uslova rada, prije svega u uređenje garderobnog prostora, potom arhiva za kostime i druge rekvizite, arhiva za stare plakate te ugradnju tzv. kazališnih dimera za kontrolu rasvjete na pozornici.

''Vi ste uvijek imali iznimno razumijevanje za našu kulturnu ustanovu i dosad ste na bezbroj načina dokazali kako ste veliki prijatelj Lutkarskog kazališta Mostar'', rekao je Oreč.

''Ponosan sam na naš rad kada je u pitanju kultura uopće. Vlada HNK kontinuirano izdvaja budžetska sredstva za potrebe i pojedinaca i kulturnih institucija, tako i za djelovanje Lutkarskog kazališta Mostar. Osobito me raduje što su vaši rezultati tako uočljivi, jer opravdavaju našu podršku. I kada govorimo o infrastrukturi odnosno obnovi i unapređenju pozornice i pomoćnih prostorija, i kada govorimo o iznimnoj kvaliteti rada s našim mališanima, što i jest svrha vašega postojanja. Upravo u tome je i sva težina odnosno važnost Lutkarskog kazališta Mostar, potpuno okrenutog i posvećenog kulturnom rastu i oplemenjivanju naše djece'', poručio je Herceg.

Direktor Lutkarskog kazališta upoznao je danas premijera s činjenicom da ove godine obilježavaju respektabilnu 70. godinu neprekinutoga umjetničkog djelovanja.

''Lutkarsko kazalište Mostar baštini umjetničku trajnost dugu 70 godina, naša prva predstava 'Snježana i sedam patuljaka' premijerno je izvedena davne 1952. godine. Ono što planiramo u okviru ove velike godišnjice jest revija lutkarskoga kazališta čija je realizacija planirana kroz cijeli mjesec novembar i u okviru koje dogovaramo gostovanja više kazališnih kuća iz svih susjednih zemalja, potom izrada plakata i statue na temu 70. godišnjice, kao i izložba i promocija Monografije. U saradnji s Hrvatskom poštom Mostar, štampali smo i jubilarnu poštansku marku sa motivom predstave 'Tvrdoglavko', istaknuo je direktor jedinog lutkarskog kazališta u BiH čiji repertoar čine predstave za mališane na hrvatskom jeziku, što ga čini jednom od vitalnih institucija za hrvatski narod u BiH.

''Lutkarsko kazalište Mostar izvanredna je ustanova. Svojim bogatim radom prepoznatljivi ste u  svijetu lutkarstva što potvrđuju brojna priznanja s mnogih lutkarskih festivala. Time ste postali jednim od značajnijih promotora Grada Mostara i našeg kantona. Koliko je publika zadovoljna vašim radom govori i sama činjenica da za neke od vaših predstava postoji lista čekanja, a iznimno me raduje što ustrajavate u gostujućim nastupima po prostorima Posavine, Središnje Bosne i i ostatka zemlje, s ukupno više od 300 predstava koje uprizorite kroz godinu.

Proslava 70. godišnjice neprekinutog rada prilika je prisjetiti se i svih onih koji su u tih sedam decenija u Kazalište ugradili svoje umijeće i darovitost kako bi pomogli one najmlađe podučiti da postoje granice između dobra i zla te oblikovali novu kazališnu publiku. Premda HNK nije osnivač Lutkarskoga kazališta Mostar, Vlada će nastaviti podržavati vaš vrijedan rad, kao i program obilježavanja velikog jubileja'', poručio je Herceg, naglasivši kako će uvijek pomoći ulaganje u djecu i mlade.

04-05-2022, 12:36

U organizaciji Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske i Sveučilišta u Mostaru danas je u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače održana panel rasprava u okviru Konferencije o budućnosti Evrope pod nazivom „Pripremajući se za sutrašnjicu: Globalna i regionalna uloga Evrope u odgovoru na transnacionalne izazove“.

Domaćin Konferencije bio je dr. sc. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske, uz učestvovanje Josipa Brkića, zamjenika ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, doc. dr. Dražena Barbarića, profesora sa Sveučilišta u Mostaru i Željane Zovko, zastupnice u Evropskom parlamentu.

Učesnike Konferencije, na poziv ministra Grlića Radmana, pozdravio je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona naglasivši kako se panel rasprava održava u osobito važnom političkom, pa čak i sudbonosnom trenutku za Hrvate u Bosni i Hercegovini.

„Jasno je da se referiram na predstojeće izbore, na ukupnu situaciju s kojom se već predugo nosimo, na nužnost ali – nažalost – sada već na potpunu neizvjesnost reforme izbornog zakonodavstva u BiH. U svemu tomu, posebno snažan akcent je na opasnosti i prijetnji za konstitutivnost, ravnopravnost i suverenost hrvatskog naroda unutar ove državne zajednice tri ustavno ravnopravna naroda. Da budem do kraja direktan – prijetnje našoj sutrašnjici! A danas – danas pogledavamo našu sutrašnjicu, promišljamo o njoj u svjetlu zajedničke evropske budućnosti.

Hrvati u BiH najsnažniji su, zapravo jedini most Bosne i Hercegovine koji je spaja sa Evropskom unijom. To je i tehnički i vrijednosno nepobitan argument. I ono što mi politički tražimo i čemu težimo zapravo su osnovne vrijednosti i političko naslijeđe zapadnoevropske civilizacije“, rekao je premijer Herceg čestitajući organizatorima na organiziranju Konferencije, te zaželjevši  svima zajedničku evropsku budućnost, koja podrazumijeva poštivanje osnovnih civilizacijskih postulata.

Premijer Herceg iskoristio je priliku te se zahvalio Vladi Republike Hrvatske, kao i drugim hrvatskim dužnosnicima.

''Ovo je trenutak i da cjelokupnoj Vladi Republike Hrvatske i drugim hrvatskim dužnosnicima iskažem iskrenu zahvalu za ukupne napore koje neumorno ulažu u traženju trajnoga rješenja i za naš narod s ove strane granice, tako i za BiH u cjelini'', zaključio je premijer Herceg.

Inače, Konferencija o budućnosti Evrope je demokratski poduhvat koji obuhvata čitavu Evropu, stavljajući građane u srce rasprave o pitanjima koja su važna za njih, s ciljem da Evropska unija što bolje odgovori na njihove potrebe i interese u nadolazećim godinama.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je primio Ivana Klepića, evropskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu.

Premijer Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg sportskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih sportaša na međunarodnim takmičenjima.

„Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Sportaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvanski kanton. Stoga Vlada, u skladu sa mogućnostima, podržava i podržavat će vaš rad, ali i rad drugih sportaša i sportskih klubova u HNK“, rekao je premijer Herceg.

„ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Evropsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati sport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, rekao je evropski prvak Klepić.

„Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju evropske medalje i evo uspjela sam u tomu“, rekla je brončana Ćavar.

Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su premijera Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku Hrvatskom sportskom klubu ''Zrinjski''  na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:  

Hrvatski sportski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu istoriju  Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim fudbalerima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HSK ''Zrinjski'',  lično i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka,  šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'',  iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvanski kanton i  BiH - želim Vam puni uspjeh, te puno sportske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.