Vijesti
03-09-2021, 11:09

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije nastavlja s kontinuiranom potporom učenicima s poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama po općinama i gradovima HNŽ-a, prije svega kroz redovito izdvajanje novčanih sredstava za zapošljavanje osposobljenoga stručnog kadra za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju odnosno asistenata u nastavi. U odnosu na prošlu školsku godinu, u kojoj je na prostoru HNŽ-a bilo angažirano njih 86, u ovoj ih je godini 104, što još uvijek nije konačna brojka.

Vlada HNŽ-a, sukladno postojećem planu, u cijelosti će financirati rad 88 asistenata, dok je kod preostalih 16 riječ o sufinanciranju po Sporazumu koji je sklopljen sa županijskom Službom za zapošljavanje.

''Cilj je, iz godine u godinu, osigurati kvalitetnije uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika koji imaju poteškoće u razvoju i kojima je nužna pomoć, ali i pospješiti njihovu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Podsjećam kako smo 2017. krenuli s angažiranjem asistenata u nastavnom procesu, kada ih je bilo tek 12, što se kroz godine povećavalo kako je rastao broj djece kojima su potvrđene razvojne poteškoće i omogućeno redovito školovanje uz potporu nastavnog pomoćnika. Ponosni smo na ovu priču i nastavit ćemo s izdvajanjem sredstava ne samo za ovaj, nego i za druge oblike pomoći mališanima pred kojima su nešto teži životni izazovi, da ih što lakše i uspješnije prebrode'', komentirao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ-a.

Inače, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije lani je izdvojila ukupno 462.970,00 KM za financiranje angažmana asistenata u nastavi, od čega je 8260 KM izdvojeno putem programa sufinanciranja po Sporazumu sa Službom za zapošljavanje, dok je ostatak od 454.710,00 KM bilo cjelovito Vladino financiranje njihova rada. S obzirom na porast broja angažiranih asistenata u 2021. / 2022. školskoj godini, Vlada će putem programa sufinanciranja u obadva školska polugodišta izdvojiti 9440 KM. Za izravno, pak, financiranje rada asistenata u nastavi u prvom polugodištu tekuće školske godine u Proračunu je predviđen iznos od 231.970,00 KM, dok će za drugo polugodište konačan iznos biti utvrđen naknadno, imajući u vidu dodatne angažmane po nekoliko slučajeva djece kojima će trebati potpora, a koji su još u postupku obrade.

02-09-2021, 13:40

Sukladno podacima iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije, zaključno s danom 27. kolovoza 2021. godine u HNŽ-u je protiv COVID-19 ukupno cijepljeno 52.108 osoba, od čega je njih 32.585 cijepljeno samo prvom dozom, dok ih je 19.518 dosad primilo i drugu dozu cjepiva. Iz Zavoda ističu kako je odziv građana dobar i raste zajedno s porastom doza kojima HNŽ raspolaže.

U pripadajućoj tablici ZJZ-a HNŽ-a navedeno je kako je u HNŽ-u ukupno pristiglo 73.462 doze cjepiva, od čega 29.160 AstraZeneca, 19.842 Pfizera, 19.142 Sinofarma i 5318 Sinovaca. Gledano po kategorijama, najviše cijepljenih osoba je u populaciji iznad 60 godina starosti (15.390 – prva doza, 11.921 – druga doza), zatim slijede kronični bolesnici mlađi od 60 godina života (4662 – prva doza, 2206 – druga doza), dok je među zdravstvenim djelatnicima njih 2184 cijepljeno prvom, a 2060 drugom dozom. Na ostale otpada brojka od 10.354 cijepljenih prvom te 3331 drugom dozom.

Treba imati na umu kako je ovdje riječ isključivo o podacima iz zdravstvenoga sustava HNŽ-a, s napomenom kako je značajan broj žitelja ove županije cijepljen u drugim županijama, potom u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji, što ukupnu brojku cijepljenih čini osjetno većom.

Predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg također solidnim ocjenjuje trenutačni odziv građana, poglavito u svjetlu tzv. 4. pandemijskog vala. Iskoristio je prigodu pozvati javnost da se nastavi ponašati odgovorno, u skladu s aktualnom epidemiološkom situacijom, prije svega da se što više naših sugrađana starijih od 18 godina cijepi i time pridonese borbi protiv pandemije i skorijoj normalizaciji života.

27-08-2021, 13:57

Dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i ministri Slađan Bevanda i Oliver Soldo nazočili su svečanoj sjednici Općinskog vijeća i proslavi Dana općine Neum održanoj u Grand Hotelu Neum.

Prije svečane sjednice Općinskog vijeća, vijence i svijeće položili su predstavnici Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, predstavnici općine Neum i predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a Neum.

26-08-2021, 15:44

Na danas održanoj 152. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i tekuće pričuve od 1.1. do 30.06. 2021. godine.

Također, otvorila je raspravu o Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022.-2024. g te usvojila Zaključak da Ministarstva i druga tijela uprave primjedbe na ovaj Dokument u pisanoj formi dostave Ministarstvu financija kako bi se Vlada na slijedećoj sjednici mogla izjasniti o ovome Dokumentu.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila Zaključak o početku nove 2021./2022. školske godine i uvjetima izvođenja nastavnih aktivnosti. Vlada je jednoglasno dala potporu da nova školska godina započne 06. rujna 2021. godine i to u punom kapacitetu ali uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.

Način izvođenja nastave u HNŽ bit će u skladu sa epidemiološkom situacijom, a Ministarstvo prosvjete će u suradnji sa Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi kontinuirano pratiti razvoj situacije i potrebne odluke donositi u skladu s preporukama Stožera.

Vlada je, također, u okviru priprema za početak nove školske godine usvojila Odluku kojom se Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa odobrava 30.000 KM koje će biti utrošene za nabavu potrebnih sredstava za dezinfekciju i čišćenje školskih prostorija.

Usvojila je i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na Prijedlog organizacijskih shema srednjih škola HNŽ. Prihvaćanjem organizacijskih shema Vlada je još jednom iskazala razumijevanje i dala puni doprinos rješavanju problema tehnološkog viška u srednjim školama.

Također, je usvojila Odluku kojom je ovlastila ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi HNŽ za potpisivanje teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, te Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i iz područja kulture i športa radi sufinanciranja iz sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2021.

Vlada je dala suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba„ Stolac za razdoblje od 01.01. do 20.06.2021. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o obvezi usklađivanja propisa HNŽ s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica obvezno je usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta, učinkovitije provedbe propisa i drugih obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji. Kako bi se Vlada HNŽ što kvalitetnije i pravovremeno pripremila za proces usklađivanja zakonodavstva, naglašeno je da se u narednom razdoblju poduzmu konkretni koraci na pripremi pravnog temelja za usklađivanje propisa HNŽ s relevantnom pravnom stečevinom EU kao i jačanju odgovarajućih kapaciteta županijskih tijela  uprave kako bi se moglo odgovoriti ovoj zadaći.

Razmotrena je i Informacija Ministarstva gospodarstva o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ u 2020. godini te je istaknuto kako na području HNŽ stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako je poticajima Vlade i resornog Ministarstva moguće očuvanje i razvoj starih obrta što bi poboljšalo stopu zaposlenosti i utjecalo na gospodarski razvitak, ali i očuvalo kulturno i povijesno nasljeđe Županije. 

26-08-2021, 12:28

U organizaciji Gospodarske komore FBiH danas je u Mostaru održana Prva zajednička konferencija Foruma komora Jadransko – Jonske makro-regije i Dunavskog Biznis Foruma ''Društveni izazovi europskih makro-regija'' na kojoj je nazočio dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ.

Predsjednik Herceg, obraćajući se nazočnima istaknuo je kako Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na čijem je čelu, u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i suradnju, još snažnije uključi u taj proces i tako doprinese što skorijem prijemu BiH u članstvo EU.

„Čvrsto vjerujemo kako smo dorasli tom izazovu, ali i da u svakom trenutku možemo  tražiti i dobiti pomoć onih koji su te kriterije već ispunili i dostigli europske standarde. U tom svjetlu vidimo i održavanje današnje konferencije čiji cilj i jeste razmjena iskustava i promicanje djelotvornije suradnje naših regija.“ kazao je predsjednik Herceg dodavši kako će nam ova suradnja pomoći u traženju odgovora i strategija za društvene izazove kojima svjedočimo i one koji su pred nama.

„Suočeni s izazovom koji je pred sve nas postavila borba s korona virusom, moramo sve naše aktivnosti planirati svjesni te činjenice. Unatoč tomu život ne smije stati i moramo tražiti odgovore na ključne društvene izazove. Svjedoci smo kako je Europa kojoj pripadamo suočena s više ugroza koje od nas traže zajednički odgovor – odgovor koji moramo ponuditi već danas. Tu, prije svega, mislim na klimatske promjene koje su ozbiljna prijetnja čovječanstvu i ukoliko se ne iznađe adekvatan odgovor, suočit ćemo se s globalnom krizom. U takvim okolnostima ne smijemo zanemariti ni naša nastojanja na poboljšanju cjeloživotnog zdravlja, osiguranju kvalitetne hrane i pitke vode,  prelazak na obnovljive izvore energije, te postizanje gospodarstva koje će biti učinkovito, ali i otporno na klimatske promjene.“ rekao je predsjednik Herceg istaknuvši kako  se ova pitanja prioritetno rješavaju između država i da smo mi, kao županija, zbog prirodnih resursa, zemljopisnog položaja i društvene odgovornosti,  ozbiljno zainteresirani sudjelovati u traženju odgovora na te izazove.

Predsjednik Herceg kazao je kako je HNŽ, kao članica Jadransko-jonske euroregije spremna za suradnju u četiri ključna područja - povezivanje regija, očuvanje, zaštita i poboljšanje kakvoće okoliša, poboljšanje regionalne privlačnosti, a kao jedini bosanskohercegovački izlaz na more i za područje upravljanja inovativnim rastom u području ribarstva i marina, ali i za provedbu politika o kojima će danas na ovoj Konferenciji biti riječ.

„Vlada HNŽ nema apsolutno nikakvih dvojbi i uložiti ćemo sve snage da, kroz prekograničnu i međuregionalnu suradnju, te zajednički rad na projektima usvojimo europske vrijednosti ali i omogućimo promoviranje naših gospodarskih, kulturnih, prirodnih i drugih resursa, te njihovo održivo korištenje.“ zaključio je predsjednik Herceg.

Inače, Konferencija ''Društveni izazovi europskih makro-regija'' je međunarodnog karaktera te se po prvi put organizira uz aktivno sudjelovanje dva Foruma iz dvije priznate europske makro-regije. Organizatori su  istaknuli kako im je cilj ovu konferenciju u narednom periodu kandidirati kao projekt EU te svake godine, Konferencijom, biti mjesto spajanja dvaju europskih makro-regija. 

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.