Vijesti
02-09-2020, 10:04

Na sinoć održanoj 126. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za razdoblje od 1.8. do 31.8.2020. godine.

Vlada je, također, usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine i Izvješće o izvršenju tekuće pričuve za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine. Tijekom rasprave konstatirano je da je zbog novonastalih okolnosti pojavom koronavirusa došlo do značajnog pada prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to za 6,74% odnosno 7.928.605,15 KM.

Vlada je razmotrila Informaciju o poduzetim aktivnostima sukladno Zaključku Vlade HNŽ u svezi s pokretanjem postupka kolektivnog pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Budući da se radi o Ugovoru koji definira prava i obveze više tisuća zaposlenika u zdravstvu zaključeno je da se, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga, obavi razgovor s menadžmentom i osnivačima zdravstvenih ustanova kako bi se zajednički utvrdio prijedlog koji će Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar  biti dostavljen do 14. rujna 2020. godine.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, donijela Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetski objekt solarne fotonaponske elektrane  u općini Stolac.

Vlada je, također, usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana za 2020. godinu provedbe Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016.-2020. godina i Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ 2012.-2020. godina. S obzirom na stanje nastalo početkom 2020. godine, uzrokovano pandemijom koronavirusa te uvođenjem ograničavajućih mjera na području HNŽ, evidentno je smanjenje gospodarskih aktivnosti zbog prestanka rada velikog broja gospodarskih subjekata. Shodno tome, neki od nositelja programiranja razvitka malog gospodarstva s područja HNŽ, imaju značajno umanjenu prihodovnu stranu, zbog čega su morali reducirati svoje planove razvitka.

S ciljem potpore gospodarstvu koje zbog pandemije koronavirusa trpi ogromne posljedice, Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije ''Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima'' u iznosu od 1.000.000,00 KM. Ministarstvo gospodarstva će raspisati Javni poziv s kriterijima raspodjele za odabir korisnika ovih sredstava, a bit će objavljen u dnevnim tiskovinama, te službenim stranicama Ministarstva i Vlade HNŽ. 

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020. godinu s pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada“ za 2020. za novoplanirane projekte u ukupnom iznosu od 3.603.993,18 KM.

Vlada je, također, usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine koje je prethodno usvojilo Upravno vijeće Ustanove. Nikica Markić, ravnatelj Ustanove zahvalio je resornom Ministarstvu i Vladi na snažnoj potpori, istaknuvši kako je Ustanova u prvoj polovici 2020. godine pružila smještaj za 150 korisnika. Također je naglasio kako je svim korisnicima smještenim u Ustanovi osigurana cjelodnevna zdravstvena skrb, te redoviti pregledi psihijatra, neuropsihijatra i liječnika opće prakse.

Vlada je, također, donijela Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja za pokrivanje troškova liječenja u iznosu od 1250,00 KM.

01-09-2020, 13:44

Na današnjoj, 8. sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ je, temeljem Zaključka kolegija Skupštine, zastupnicima podnio Informaciju o trenutačnom epidemiološkom stanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na stanje u zdravstvu, obrazovanju i provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ (tzv. koronazakona).

Govoreći o stanju u području zdravstva, predsjednik Herceg je, između ostalog, kazao:

''Nakon proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusom od 31.5., sukladno Zakonu, aktivnosti vodi Krizni stožer MZRSS HNŽ.  Imali smo jedno dulje razdoblje (45 dana) bez novozaraženih nakon čega slijedi logično opuštanje, a došlo je i vrijeme ljetnih odmora, što je uzrokovalo pogoršanje stanja – porast broja oboljelih. Trenutno epidemiološko stanje je pod kontrolom, ali ipak sve ozbiljnije. Razlog povećanog broja COVID-19 pozitivnih osoba nije u nedostatnosti propisanih mjera, već u njihovom nepoštivanju. Stanje koje od svih mjerodavnih institucija i službi  traži provedbu pojačanog nadzora i kažnjavanja onih koji krše donesene mjere preveniranja obolijevanja i zaštite građana.''

Kada je riječ o obrazovanju, Herceg je istaknuo kako će  učenici u našoj županiji novu školsku godinu započeti 7. rujna u učionicama i školskim klupama, naglasivši kako je to zajednički stav svih relevantnih  dionika  u sustavu školstva Županije.

''Složili smo se kako, iako je on-line nastava polučila određene uspjehe omogućivši uspješan završetak prošle školske godine, ništa ne može zamijeniti živu riječ i susret učitelja i nastavnika s njihovim učenicima u učionici. Ponovit ću ono što sam već kazao, kako početak nove školske godine vidim kao tranziciju iz izvanrednog ka normalnom početku nastave.

Nakon što smo riješili organizacijske sheme, mrežu škola i tzv. tehnološki višak, u suradnji s Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa, Kriznim stožerom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Zavodom za javno zdravstvo HNŽ, ravnateljima škola, sindikatima u obrazovanju, te roditeljima radili smo i radimo na osiguranju „normalnog“ načina školovanja naše djece u situaciji u kojoj se nalazimo kada je riječ o pamdemiji korona virusa. U suradnji s osnivačima škola – gradovima i općinama, od kojih očekujem snažan angažman na ovom pitanju, osigurat ćemo potrebna dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske i ostalu opremu koja je nužna za preveniranje obolijevanja učenika i prosvjetnih djelatnika.

Bitno je istaknuti kako su sve škole već dobile preporuke i epidemiološke mjere koje je pripravio Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ. 

Kada je u pitanju prijevoz učenika i druge obveze koje se financiraju iz Proračuna, unatoč situaciji u kojoj se nalazimo, mi redovito izvršavamo financijske obveze prema jedinicama lokalne samouprave'', zaključio je predsjednik Herceg.

U nastavku obraćanja detaljnije je govorio o provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ.

''Nakon što je Interresorno povjerenstvo  Vlade HNŽ  utvrdilo tekst  Javnog poziva te pripremilo Prijedlog odgovarajućih akata, Vlada HNŽ je donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u F BiH, poreza na dohodak i posebnih naknada (ukupno 425 KM) za mjesece dio ožujka, travanj i svibanj 2020. godine.

Donijeli smo, također, i Odluku  o usvajanju  Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ  za 2020. godinu  na poziciji Ministarstva financija, proračunska  organizacija 16010001„Stabilizacijski fond“.

Programom su naznačena sredstva u iznosu od 9.300.000,00 KM u svrhu ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronovirusa na području HNŽ i to za: subvencioniranje određenog iznosa, a najviše do visine najniže neto plaće u F BiH, poreza na dohodak i posebnih naknada u iznosu od 8.800.000,00 KM i subvencioniranje kamate na kreditne plasmane gospodarstvu za 2020. godinu u iznosu od 500.000,00 KM.

Na ovaj način želimo pomoći očuvanju radnih mjesta u gospodarstvu, dok kroz spomenutu kreditnu liniju želimo gospodarstvenicima i obrtnicima pomoći u ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), kao i očuvanju likvidnosti.

Na raspisani Javni poziv kojega smo objavili 1. srpnja 2020. godine, a prema Izvješću resornih povjerenstava, ukupno su pristigle 2.143 prijave poslovnih subjekata. Najveći broj prijava pristigao je u Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, a nakon toga u  Ministarstvo gospodarstva, zatim u Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Ministarstvo prometa i veza, te Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Želim istaknuti kako smo dio posla iz spomenutog poziva već okončali na način da smo na 90. sjednici održanoj 14. kolovoza 2020. usvojili Izviješće Interresornog povjerenstva te donijeli Odluku o isplati dijela subvencija u iznosu od 1.053.661,77 KM za gospodarske subjekte koji su se temeljem Javnog poziva prijavili u Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, Ministarstvo prometa i veza, te Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi'', kazao je predsjednik Herceg.

Provodeći Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području Hercegovačko-neretvanske županije, Vlada HNŽ izravno je pomogla cca. 65% subjekata koji su se prijavili na Javni poziv, što će pomoći očuvanju radnih mjesta kao i krajnje potrošnje, ali i očuvanju Proračuna jedinica lokalne samouprave, te izvanproračunskih fondova .

Na koncu, svjestan ozbiljnosti stanja prije svega za naše gospodarstvenike poglavito one koji su unatoč krizi zadržali uposlenike, pozivam jedinice lokalne samouprave da se, također, sukladno njihovim mogućnostima, uključe u potporu gospodarstvu kako bismo zajedničkim snagama očuvali što više radnih mjesta'', zaključio je predsjednik Herceg.
 

01-09-2020, 13:29

Sukladno podacima koje je, na današnjem zasjedanju Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, iznio dr. sc. Goran Opsenica, županijski ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, u razdoblju od 17. ožujka 2020. odnosno od pojave prvoga slučaja zaražene osobe koronavirusom (COVID-19) do 31. kolovoza 2020. godine, u HNŽ su registrirana ukupno 1332 pozitivna slučaja.

Testirano je ukupno 14168 osoba, a od 1332 pozitivna dosad se oporavilo njih 756 dok je bitku za život, nažalost, izgubilo 26 oboljelih. Zaključno s jučerašnjim danom, HNŽ trenutačno ima 550 aktivnih slučajeva. U narečenom razdoblju trajanja pandemije, hospitalizirano je 125 osoba, na respirator je bilo priključeno njih 24-oro, a ukupno 25 oboljelih trenutačno leži u Covid bolnici SKB-a Mostar.

U istom je razdoblju izdano ukupno 5560 rješenja o zdravstvenom nadzoru, od kojih je 928 trenutačno aktivno.

26-08-2020, 21:35

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. Nevenko Herceg izražava iskrenu sućut članovima obitelji preminulog Milija Bijavice, čuvenog hercegovačkog turističkog djelatnika koji je dao nemjerljiv obol ukupnom poslijeratnom razvitku mostarskog, hercegovačkog i bosanskohercegovačkog turizma u cjelini.

Herceg je istaknuo kako je prerani odlazak tako predanog i poduzetnog čovjeka, čije su zasluge za stalni napredak i inovacije u domaćoj turističkoj gospodarskoj grani iznimne, nenadoknadiv gubitak. Osim obitelji Bijavica, predsjednik Herceg sućut izražava i Milijevim kolegama iz turističkog klastera Hercegovina.

26-08-2020, 12:19

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije održao je sastanak na kojem je razmotrena epidemiološka situacija u Županiji i aktivnosti koje Stožer provodi  s ciljem praćenja stanja i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo prezentirao je podatke o broju pozitivnih na COVID-19 u HNŽ u posljednjih mjesec dana i njihovu strukturu prema području iz kojeg dolaze, te godinama starosti. Opća je ocjena kako je epidemiološka situacija pod kontrolom, ali ipak sve ozbiljnija, a razlog za povećan broj COVID-pozitivnih osoba nije u nedostatnosti propisanih mjera, već u njihovom nepoštivanju.

Stoga su iznova pozvani građani na oprez i pridržavanje svih propisanih mjera zaštite, osobito držanja distance, nošenja maske u zatvorenom javnom prostoru te, i na otvorenom, ukoliko nije moguće održati distancu od dva metra, kao i čestog, temeljitog pranja ruku, održavanja osobne higijene i higijene prostora.

Također, od svih nadležnih institucija osobito MUP-a HNŽ i inspekcijskih službi  zatražena je provedba pojačanog nadzora i kažnjavanja onih koji krše donesene mjere preveniranja obolijevanja i zaštite građana. 

Krizni stožer iznova je naglasio kako je zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave-općina, gradova, županija i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, gospodarskih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba, a nepoduzimanje mjera propisanih Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kažnjivo je sukladno tom zakonu.

Zajednička je ocjena svih članova Stožera kako će se, ukoliko se trend povećanja broja oboljelih nastavi, predložiti donošenje novih strožih mjera.

Na sastanku je istaknuto kako su preporuke i mjere prevencije koje je Krizni stožer donio, vezano za početak nove školske godine, protekloga tjedna upućene Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ.

Članovi Stožera razmotrili su stanje u Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te njezine potrebe u dijelu koji se odnosi na medicinsku i zaštitnu opremu. Također, analizirane su potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar. Naglašeno je kako je u tijeku nabava novih testova za što je sredstva osigurala Vlada HNŽ.

Iznova je kazano kako je temeljem preporuke Zavoda za javno zdravstvo HNŽ, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi predložilo, a Vlada prihvatila, Odluku da će u cijelosti snositi troškove cjepiva protiv gripe svih zdravstvenih djelatnika i djelatnika u zdravstvu.

Naime, zbog mogućnosti istodobnog pojavljivanja COVID-19 i sezonske gripe, a s obzirom na to kako su uposleni u zdravstvu pod povećanim rizikom od zaraze, bit će omogućeno cijepljenje svih djelatnika u domovima zdravlja, bolničkim ustanovama, Zavodu za javno zdravstvo i Centru za preveniranje i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.