Vijesti
24-05-2021, 11:50

Na danas održanoj 148. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju Tekuće pričuve za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021. godine. Istaknuto je kako je zbog pandemije koronavirusa očekivano došlo do pada prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, no ohrabruje trend oporavka koji se, uz poboljšanu epidemiološku situaciju, očekuje i u nastavku godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona. Naime, Vlada i Ministarstvo, u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinanciranje projekta s ciljem razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti u opijatima u HNŽ. U tu svrhu izdvojit će se 100.000,00 KM za nabavu metadona za potrebe ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

Također, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, te je lista proširena s još šest lijekova (generika).

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za sedam elektroenergetskih objekata – solarnu fotonaponsku elektranu ''Hodovo 4'', ''Hodovo 5'', ''Hodovo 6'', ''Hodovo 7'', ''Pješivac 5'', ''Pješivac 6'', ''Pješivac 7'', na lokalitetu Hodovo, općina Stolac. Također, dana je suglasnost na Ugovor za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa  i distribucije električne energije za solarnu fotonaponsku elektranu ''ST-1'' i elektroenergetski objekt fotonaponska elektrana ''TC SOLAR'' na lokalitetu Industrijska zona Čitluk.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja- ribolovnim zonama za obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na području HNŽ. Cjelovit tekst Javnog natječaja bit će objavljen na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva u ukupnom iznosu od 9.900,00 KM.

21-05-2021, 13:47

Vlada Federacije BiH je na 266. sjednici održanoj 20.05.2021. godine donijela zaključke kojima se usvaja informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 17.05.2021.godine s prijedlogom zapovijedi  i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje vrijede na cijelom području Federacije BiH.

Zapovijedi i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana 20.05.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih zapovijedi i preporuka, te je, između ostaloga:

Dozvoljeno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

  • ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru,
  • ne više od 70 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

Prestaje zabrana ograničavanja kretanja pučanstva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine obvezno pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirani.

Sve zapovijedi i preporuke usvojene zaključkom Vlade F BiH vrijede  na području HNŽ.  Vladama županija zapovijeda se uvođenje restriktivnijih mjera  na prijedlog županijskih stožera ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije.

Obzirom da je incidencija novozaraženih u zadnjem tjednu  na području HNŽ na razini ispod 50 na 100.000 stanovnika, prestaju vrijediti restriktivnije epidemiološke mjere u HNŽ koje je usvojila Vlada HNŽ, a odnose se na:

  • Ograničenje  radnog  vremena ugostiteljskih objekata svih vrsta na način da se radno vrijeme može odrediti u trajanju od 5,00 do 21,00 sat.
  • Zabrane  organiziranja glazbe uživo u svim ugostiteljskim objektima, javnim okupljanjima i svečanostima svih vrsta (obiteljskim i javnim).

Obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u HNŽ, preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ  je da sve obrazovne ustanove organiziraju  nastavu na osnovu svoga kriznog  plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

20-05-2021, 15:36

Izaslanstvo Vlade Federacije BiH kojeg su činili predsjednik Fadil Novalić, dopredsjednici Jelka Milićević i Vesko Drljača, te ministri: Edita Đapo i Denis Lasić boravilo je danas u radnoj posjeti Vladi Hercegovačko-neretvanske županije gdje su se susreli s izaslanstvom Vlade u sastavu: predsjednik dr. sc. Nevenko Herceg, te ministri Stjepan Krasić, Donko Jović, Željko Laketić i Adnan Faladžić.

Na prvom sastanku na ovoj razini koji se održava u produljenim mandatima dvije vlade, razgovarano je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, te su istaknuti podaci Zavoda za javno zdravstvo HNŽ iz kojih je razvidno smanjenje broja novooboljelih, hospitaliziranih i umrlih u HNŽ. Naime, tjedna incidencija, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika od 10. do 16.5.  iznosi 54,94, ali prema najnovijim pokazateljima incidencija u zadnjih 7 dana iznosi 36. Stoga se očekuje kako će već danas Krizni stožer ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi imati sjednicu, te će od sutra biti na snazi nove relaksirane mjere osobito vezano za rad ugostiteljskih objekata. Istaknuto je kako su mjere koje su se donosile poput ograničenja kretanja i rada ugostiteljskih objekata, te izvođenja glazbe uživo dale najbolji učinak.

U tom kontekstu pozdravljena je i odluka Vlade FBiH, donesena na današnjoj sjednici, kojom se ukida ograničenje kretanja građana, te olakšavaju druge donesene mjere.

Također, sudionici sastanka razgovarali su o provedenim aktivnostima u cilju sprečavanja negativnih posljedica pandemije na gospodarstvo.

Predsjednik Herceg istaknuo je donošenje županijskog tzv Korona zakona, zahvaljujući kojem je Vlada HNŽ, uz sredstva s federalne razine, potpomogla ukupno 1914 poslovnih subjekata, odnosno 83 % subjekata koji su se prijavili na Javni poziv i time dala potporu očuvanju radnih mjesta u gospodarstvu i očuvanju krajnje potrošnje.

„Zajedno s Razvojnom bankom FBiH realiziramo i kreditnu liniju za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima po kamatnoj stopi koju u cijelosti preuzima HNŽ. Za krajnjeg korisnika to znači da nema obveze po osnovu kamate i troškova obrade i s rokom otplate do 36 mjeseci, uz grace period od 12 mjeseci. Radi se o 500.000 KM koje su izdvojene iz Proračuna HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg ističući namjeru za nastavkom takvog aranžmana, proširenja kreditne linije i povećanja kreditnog portfolia.

Jedna od tema razgovora bila je i turizam, odnosno potreba da se, u skladu s očitim poboljšanjem epidemiološke situacije, žurno donesu nove mjere vezane za  ublažavanje režima prelaska državne granice. Zajednički je ocijenjeno kako je potrebno poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se spasio turistički sektor i ovogodišnja sezona, osobito u ovom dijelu Hercegovine.

Sudionici sastanka osvrnuli su se i na Zakon o raspodjeli javnih prihoda FBiH, osobito u svjetlu evidentnog pada županijskih prihoda do kojeg je došlo zbog krize vezane za pandemiju.

„Od 2006. godine, odnosno od početka primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, naša županija ostala je bez najmanje jednog godišnjeg proračuna. Postoji široki konsenzus izvršne i političke vlasti u županiji kako se dosadašnji model mora izmijeniti i kako je on neodrživ. Naš stav po tom pitanju dijeli i velika većina drugih županija“, naglasio je predsjednik Herceg.

U tom kontekstu želim posebice naglasiti našu posebnu obvezu financiranja zajedničkih institucija kao što su Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Opća bolnica u Konjicu, kazališta, akademije, parkovi prirode, instituti, te brojne športske i kulturne institucije.

Predstavnici Vlade HNŽ zahvalili su federalnoj Vladi za dostavljena sredstva iz aranžmana s MMF-om za 2020. godinu za što će se uskoro opravdati njihov namjenski utrošak, ističući kako, s obzirom na pad javnih prihoda, očekuju dodatnu potporu s federalne razine, odnosno sličan aranžman s MMF-om u ovoj godini.

„Prošle godine izdvojili smo 200 milijuna KM kao potporu prevazilaženju ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih poteškoća prouzrokovanih pandemijom. Također, s istim ciljem izdvojili smo 30 milijuna KM općinama. Aktivnosti na potpori u istom iznosu nastavljamo i ove godine. Ističem kako su sredstva za ovu namjenu najbolje iskorištena upravo u HNŽ. Stoga sam se i osobno zahvalio predsjedniku Hercegu i Vladi HNŽ jer su svojim primjerom pokazali kako treba raditi“, kazao je predsjednik Novalić u izjavi nakon održanog sastanka dodavši kako je Vlada FBiH prošle godine osigurala više od 60 milijuna KM izravne financijske potpore HNŽ-u za saniranje posljedica pandemije.

19-05-2021, 13:24

Izaslanstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine predvođeno predsjednikom Fadilom Novalićem susrest će se  sutra, 20. svibnja 2021. godine u 13 sati u zgradi Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (Stjepana Radića 3, Mostar) s izaslanstvom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije predvođenim predsjednikom dr. sc. Nevenkom Hercegom.

Fotografi i snimatelji potrebne kadrove mogu uzeti prije početka sastanka, a izjave za medije planirane su u 14:15 sati u holu zgade Vlade HNŽ.

19-05-2021, 13:14

U povodu Međunarodnog dana obitelji jučer je u Konjicu održan Okrugli stol o temi ''Podizanje svijesti, promocija nenasilnog ponašanja i senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji''.

Sudionici Okruglog stola bili su članovi  Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji Hercegovačko – neretvanske županije, članovi Radne skupine za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji općine Konjic, članovi  NVO „Nera“, predstavnici centara za socijalni rad i službi socijalne skrbi, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova i policijskih uprava iz gradova i općina u Hercegovačko – neretvanskoj županiji.

Tijekom Okruglog stola na osobit način istaknuto je kako je obitelj temeljna stanica svakog društva i kako se putem promoviranja zdravih odnosa unutar obitelji izravno utječe na ponašanje članova obitelji i smanjenje svih oblika nasilja.

Inače, Međunarodni dan obitelji proglasili su Ujedinjeni narodi 1989. godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15.05.1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.