Vijesti
20-11-2023, 11:54

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač dala je intervju za portal Bljesak.info. Prenosimo ga u cijelosti:

Nova Vlada Hercegovačko-neretvanske županije održala je konstituirajuću sjednicu prošli tjedan, no s obzirom da smo dobili Vladu s godinom dana zakašnjenja, nije bilo mjesta za slavlje, Vlada je odmah zasukala rukave, postavila i predstavila ciljeve. Nova predsjednica Vlade Marija Buhač u prvom obraćanju medijima kazala je kako će njezina Vlada u fokus svojega rada postaviti gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, socioekonomske i demografske mjere. U intervjuu koji je dala za Bljesak.info, predsjednica Vlade govorila je o novomu pristupu i viziji, kako će i što raditi na poboljšanju gospodarstva i turizma, ali i popravljanju demografske situacije u našoj županiji.

Prva ste predsjednica u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije pa je Vaša uloga zapravo i pionirska. Mogu li Vaša pozicija i uloga potaknuti promjene ili nadahnuti druge žene da se uključe u politiku na lokalnoj i široj razini?

Točno je kako sam prva sam žena na mjestu predsjednice Vlade u ovoj županiji, ali me ta činjenica ne veseli, jer bih voljela su žene, ne samo u HNŽ-u i ne samo na političkim položajima, nego uopće više uključene u sve segmente života našega društva. Nadam se i želim da rezultati mojega rada dodatno motiviraju i ohrabre žene za aktivnije uključivanje u politički i općedruštveni život odnosno da žena na najodgovornijim položajima više ne bude iznenađenje.

Vlada je, nažalost, stigla s godinom zakašnjenja. Najavili ste novi pristup i viziju. Kakav će to pristup biti? Koji su prvi koraci koje možemo očekivati?

Ako se prisjetimo koliko je, u prethodnim razdobljima, trebalo vremena za konstituiranje vlasti u našoj županiji nakon provedenih izbora, ova godina i nije nedostižno zakašnjenje. Složene političke prilike u našoj županiji, prostoru koje nosi svoje političke osobitosti, odnosno nužnost postizanja političkih konsenzusa nakon svakoga izbornog ciklusa zahtijeva nešto više vremena za provedbu izbornih rezultata nego je to slučaj u drugim županijama. Kada su u pitanju pristup i vizija, odgovor je zapravo jednostavan, ponašati se odgovorno i upravljati racionalno. Naša je vizija zasnovana, prije svega, na poštivanju strateških dokumenata u svezi sa smjerovima razvitka Županije i, u sklopu tih strateških dokumenata, na bržemu donošenja planova, programa i zakona, neophodnih za napredak. Ustrajat ću na poštivanju svih naših različitosti, raditi na postizanju općedruštvenoga konsenzusa, sve kako bismo naše potencijale u gospodarstvu, turizmu i drugim segmentima života i rada stavili u funkciju boljitka svakoga našeg sugrađanina. Kada su u pitanju prvi koraci, a to sam već precizno komunicirala, u procesu smo sagledavanja zatečenoga stanja i izrade podrobne analize na temelju koje ćemo planirati konkretne poteze u Programu rada Vlade za 2024. i Proračun za 2024. godinu. Nažalost, u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, zbog vremenskoga ograničenja i činjenice da je potrebno rebalansirati stavke na kojima su već preuzete obveze, nemamo prostora za neke nove mjere.

Najavili ste u programskim smjernicama i set socioekonomskih i demografskih mjera. Što će one sadržavati? Kako Vlada planira raditi na povećanju stope prirodnoga priraštaja? Hoćete li omogućiti svim obiteljima pravo na ostvarivanje dječjega doplatka ili ste predvidjeli neke druge mjere?

Kada je u pitanju demografija, HNŽ se nažalost, kao i širi prostor BiH i okružja, suočava s izrazitim negativnim priraštajem. Pokazatelji govore da je broj umrlih veći od broja novorođenih, a ako tomu pridodamo i vrlo izražene gospodarske vibracije i odlaske osobito mladih ljudi zbog traženja boljih uvjeta za rad i život, neminovno moramo poduzimati precizne i odlučne poteze. Moramo vratiti vjeru mladim ljudima da se isplati obrazovati, ulagati u znanje, a naša je obveza stvoriti preduvjete da stečena znanja ne primjenjuju u nekim drugim državama nego ostaju ovdje. Vlada mora posebnu pozornost posvetiti mladim ljudima i iznaći modele koji će biti povoljni da bi oni svoju budućnost planirali ovdje, a ne negdje drugdje. Činjenica je kako je napravljen značajan iskorak kada su u pitanju prava obitelji s djecom, prava majki-rodilja, bilo da su nezaposlene ili u radnomu odnosu, kao i kada je u pitanju dječji doplatak, ali je potrebno kontinuirano raditi na dodatnom poboljšanju tih mjera i uvođenju novih. Osobno ih vidim kao dobar poticaj popravka demografske situacije u našoj županiji.

Kako se Vlada planira nositi s izazovima kao što su nezaposlenost, posebno među mladima i odlazak stanovništva? Hoće li se ukinuti porez na prvu nekretninu?

Podcrtat ću svoje stajalište da činjenica kako se i cijela BiH i sve zemlje okruženja pa i šire suočavaju s odljevom radno sposobnoga i visokoobrazovanoga stanovništva ne smije nikomu biti pokriće ili isprika za stanje u kojemu objektivno jesmo. Zato i promišljamo o konkretnim potezima koji će motivirati mlade ljude na ostanak. Hoće li to biti ukidanje poreza na prvu nekretninu ili smanjenje nekih drugih nameta ili lakši uvjeti za pokretanje malih i srednjih poslova, pitanja su na koja ćemo kroz naš rad vrlo skoro dati jasne odgovore.

U izloženim programskim smjernicama naveli ste kako će jedan od Vaših ključnih fokusa biti razvoj gospodarstva. Na koji ćete način kreirati bolju poslovnu klimu u Županiji, s ciljem privlačenja investicija?

Bez snažnoga i stabilnoga gospodarstva i stvaranja nove dodane vrijednosti teško je ostvariti bilo što o čemu smo već govorili. Naša županija ima neslućene, rekla bih bogomdane potencijale. S obzirom na to da smo turistički već prepoznati u dobromu dijelu Europe i svijeta, taj segment gospodarstva moramo dodatno osnažiti i upravo u turizmu vidim vrlo širok prostor za konkretne pomake. Turizam prati i snažan razvoj prometne infrastrukture, boljega cestovnog i zračnog povezivanja. Poljoprivreda i već poznati brendovi Hercegovine također su naša velika šansa za razvitak. Stoga ću ponoviti da, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, poštujući svu složenost naše države i sve njene razine vlasti, moramo stvarati drukčije poslovno okružje koje će ohrabriti i domaće i strane ulagače da, bez straha i nepotrebnih birokratskih procedura, ulažu u ovaj prostor.

Što možete učiniti za poboljšanje prometne infrastrukture, posebno cesta u mjerodavnosti Županije, kao i Zračne luke Mostar koja je važna za imidž jednoga gospodarskog lokaliteta?

Kazala sam, jedan od osnovnih preduvjeta za ozbiljan gospodarski razvitak svakog prostora njegova je prometna infrastruktura. Nasreću, naša se županija nalazi na jako dobrom položaju. Kroz HNŽ prolaze iznimno značajni prometni koridori. Koridor Vc, buduća Jadransko-jonska cesta, brza cesta od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom i svi drugi infrastrukturni prometni projekti koji su u tijeku daju dodanu vrijednost ovomu podneblju i sigurno će biti razlog više da se ljudi ohrabre ovdje ulagati. Svjesni ste kako je mjerodavnost nad prometnicama podijeljena između jedinica lokalne samouprave, županije i entiteta. Naša Uprava za ceste u sklopu Ministarstva prometa i veza uspješno brine o prometnicama koje su u našoj mjerodavnosti, što je smjer u kojemu ćemo nastaviti djelovati. Također, presudno nam je bitna Zračna luka Mostar koju ćemo, zajedno s Gradom Mostarom, uvijek poimati jednim od ključnih čimbenika našega gospodarskog razvitka. Uradit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo, u godinama pred nama, svjedočili sve većemu broju letova i putnika i što više zračnih mostova između Mostara i značajnih međunarodnih odredišta. Evo i jedan primjer potvrde toga našeg opredjeljenja – u Izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu osigurat ćemo sredstva za subvencioniranje linije Mostar-Beograd.

Ministarstvo gospodarstva nije imalo previše doticaja s realnim sektorom, na koji će način to promijeniti nova Vlada?

Kao što sam već kazala, gospodarstvo i stvaranje nove dodane vrijednosti postavili smo visoko na popisu prioriteta našega djelovanja. Snažno ćemo podržati mikro, mala i srednja poduzeća kroz jasno utvrđene smjernice po pitanju potpora i da te potpore budu opet usklađene sa strateškim smjerovima i razvojem deficitarnih zanimanja. Ustrajat ću u pojednostavljivanju administrativnih procedura koje su čestim razlogom nezadovoljstva pa i odustajanja od projekata potencijalnih ulagača. Radit ćemo na tomu da našim programima potpora ohrabrimo mlade ljude da, nakon završetka srednjoškolskoga ili visokoga obrazovanja, pokreću vlastiti posao. U tomu dijelu ključnu će ulogu imati i reforme u sustavu obrazovanja. Također, planiramo uspostavljanje jedinice za Europske integracije i EU fondove koja mora biti potpora gospodarstvu u smislu informiranja, savjetodavne pomoći i edukacije za pisanje projekata. Držim kako samo na taj način možemo očekivati otvaranje novih radnih mjesta u realnomu sektoru.

Koliko i kako možete pridonijeti pojednostavljivanju procedura, ubrzanju procesa dobivanja dozvola za tvrtke i ostaloga što često obeshrabruje ulagače?

U mjeri u kojoj je Vlada mjerodavna za ove procedure sigurno ćemo tražiti način za njihovo pojednostavljivanje. Zato koristim i ovu prigodu pozvati i sve druge razine vlasti da zajednički radimo na tomu da pojedinac, na putu od prvotne zamisli do realiziranja svojega projekta, ne izgubi volju za ulaganjem, nego da mu budemo pomoć, potpora i poticaj. Vlada HNŽ-a, sa mnom na čelu, na tomu će putu predano djelovati. Našoj županiji, kao uostalom i cjelokupnoj FBiH potrebna je snažna reforma javne uprave i nadam se kako će BiH uskoro otvoriti pristupne pregovore, što će znatno ubrzati i olakšati i ove procese.

17-11-2023, 16:11

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač danas je u Hotelu Mostar otvorila 12. Međunarodni simpozij o novostima u gastroenterologiji na kojemu će, kroz tri dana predavanja, biti predstavljene aktualnosti iz gastroenterologije eminentnih stručnjaka iz okruženja i svijeta.

- Kako zbog mojega kolege, ministra dr. Milenka Bevande, tako i zbog svih vas liječnika i drugih kolega iz sustava zdravstva, iznimno me raduje vidjeti razinu do koje je ovaj događaj izrastao - kazala je predsjednica Buhač, dodavši kako danas već govorimo o tradicionalnomu susretu gastroenterologa u Mostaru koji okuplja međunarodno priznate stručnjake, znanstvenike iz nekoliko zemalja okruženja i svijeta. Naglasila je kako je riječ o susretu koji omogućuje razmjenu i nadgradnju ideja i iskustava, susretu koji unaprjeđuje ovu granu medicine, na korist pacijenata i cijele društvene zajednice.

- Imajući to u vidu, ne treba čuditi što je Vlada HNŽ-a i ove godine stala uz ovaj događaj, kao visoki pokrovitelj. Zato i ističem kako sam i počašćena i radosna što sam s vama i što mi je ukazana čast svečano proglasiti ovaj trodnevni skup otvorenim. Uz iskrene čestitke organizatorima i zahvalu svim sudionicima, želim vam da se u našoj županiji osjećate ugodno i dobrodošlo. Želim vam plodonosan i konstruktivan rad i, ono što i jest konačan cilj, konkretne rezultate koje će ovaj simpozij u konačnici iznijeti - zaključila je Buhač.

Simpozij se održava od 17. do 19. studenoga, u zajedničkoj organizaciji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Asocijacije gastroenterologa i hepatologa BiH i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a Organizacijskim odborom predsjeda dr. sc. Milenko Bevanda.

16-11-2023, 14:15

Novoimenovana Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na čelu s predsjednicom Marijom Buhač, održala je danas prvu – konstituirajuću sjednicu. Predsjednica Buhač u uvodnom je obraćanju kolegama poželjela uspješan rad. Istaknula je kako je svjesna zadaća i odgovornosti koje stoje pred Vladom, ali i kako ne sumnja da će timskim radom znati odgovoriti na sve izazove.

Vlada je danas usvojila Informaciju Ministarstva financija o stanju prihoda na jedinstvenom računu riznice, kao i Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine. Analizirano je stanje po ministarstvima, upravama i drugim uredima i službama, sve s ciljem pripreme za izradbu konačnog Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu. Na tomu tragu, ministri su podnijeli izvješća o stanju u svojim resorima, s posebnim osvrtom na financijske obveze koje je bitno okončati do isteka tekuće godine. Usvojen je Zaključak da se Ministarstvu financija dostave sve primjedbe i prijedlozi u svezi s izradbom Izmjena i dopuna Proračuna.

Razmatrajući aktualnu problematiku u svezi sa štrajkom zdravstvenih djelatnika, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, danas donijela Rješenje o imenovanju novoga Pregovaračkog tima Vlade HNŽ-a koji će nastaviti razgovore s predstavnicima reprezentativnog sindikata za djelatnost zdravstva. Pregovarački tim čine: ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Milenko Bevanda, ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić, ravnatelj Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Zlatko Guzin, v.d. ravnateljice Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a Ana Vidačak, ravnatelj Doma zdravlja Stolac Kazimir Raguž i ravnateljica Doma zdravlja Jablanica Alma Budim Hondo.

U izjavama za medije nakon sjednice Vlade, predsjednica Buhač i ministar financija Adil Šuta govorili su o zatečenomu stanju, ističući kako će ključno načelo rada Vlade biti da će preuzimati obveze samo za ono za što postoje osigurani financijski izvori.

- Konstituirajuća sjednica bi trebala, po tradiciji, biti svečana, ali nažalost mi nemamo prostora za slavljenje. Morali smo donijeti neke ključne dokumente kako bismo riješili trenutačne goruće probleme u sustavu. Tu mislim na štrajk zdravstvenih djelatnika, na neisplaćene plaće u određenim dijelovima toga sustava i sl. Primarni nam je cilj napraviti detaljnu analizu financijskoga stanja i donijeti konkretne zaključke vezano za izradbu Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. i Nacrta proračuna za 2024. godinu, s obzirom na to da se bliži kraj godine i da su to dokumenti koji bi trebali biti usvojeni do 31. prosinca tekuće godine – kazala je predsjednica Buhač.

Ministar Šuta je dodao da su predsjednica i ministri danas upoznati sa stanjem financija, zatečenim obvezama, dugovanjima i stanju na računu.

- Očekujem da ćemo zajedničkim radom u predstojećemu razdoblju, kroz financijske dokumente, našim sugrađanima osigurati bolje ukupno stanje koje je sada jako složeno. Međutim, vjerujem u ovaj tim – izjavio je Šuta.

Ministar Bevanda novinarima je govorio o budućim koracima u smjeru rješavanja pitanja štrajka zdravstvenih djelatnika, poručujući kako su stajališta Vlade i sindikata značajno približena i kako vjeruje u skoro postizanje dogovora.

- Mislim da smo približili stajališta o načinu kako riješiti ova pitanja odnosno zahtjeve sindikata u zdravstvu. Danas smo donijeli nekoliko ključnih odluka u tomu smislu. Prije svega, predložili smo novi Pregovarački tim i tražit ćemo samo da se u zdravstvenomu sustavu ispoštuje načelo hijerarhije. To znači da pri donošenju odluka moramo znati tko je tko u sustavu i prema tomu se orijentirati – poručio je ministar Bevanda.

U privitku su dostupni audiozapisi obraćanja predsjednice Buhač, ministra Šute i ministra Bevande:

15-11-2023, 14:31

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač danas je u izjavi za Federalnu novinsku agenciju (FENA) kazala kako je u Programu rada nove Vlade pripremljen set konkretnih mjera za poboljšanje položaja mladih, obitelji s djecom, socijalno najugroženijih kategorija pučanstva, ali i svih građana te županije.

Predsjednica Vlade u svom je prvom intervjuu na novoj dužnosti koji je dala ekskluzivno za Fenu najavila da će fokus njezina djelovanja biti na stvaranju boljih preduvjeta življenja za sve građane Županije. 

Govoreći o tomu što će biti njezini prvi koraci i na što će se najviše fokusirati, predsjednica Vlade HNŽ-a kazala je kako će, kao što je to najavila pred zastupnicima u Skupštini, najprije sagledati ukupno zatečeno stanje, što će svakako biti temelj prvih poteza nove Vlade.

- Fokus djelovanja bit će na stvaranju boljih preduvjeta življenja za sve građane naše županije. Ne smijemo zatvarati oči pred stanjem u kojemu se nalazimo, jer svjedočimo jako lošoj demografskoj situaciji, ozbiljnim gospodarskim izazovima, ali i poljuljanomu povjerenju javnosti da je moguće stvoriti ozračje i preduvjete za bolje sutra – istaknula je Buhač.  

Pritom je dodala da je na novoj Vladi "vratiti vjeru, prije svih, mladima kako se vrijedi obrazovati, ulagati u znanje i kako se ne obrazuju da bi otišli negdje drugdje".

- Imamo dužnost i obvezu učiniti sve da stečena znanja i sposobnosti mogu pretočiti ovdje, u konkretne projekte koji će dati rezultate na dobrobit i naše županije i cijele BiH – naglasila je predsjednica.

Po njezinu mišljenju, mlade ljude treba konkretnim mjerama uvjeriti kako je i ovdje moguće živjeti od svoga rada i kako ne trebaju zbog egzistencijalne neizvjesnosti strahovati od zasnivanja obitelji.

- Kada je u pitanju financijska situacija u Županiji, nadam se kako ćete razumjeti da još uvijek nisam mogla sagledati ukupno stanje. Zatražila sam od ministra financija da sutra, na prvoj sjednici Vlade, iznese cjelovito izvješće. Tek, na temelju tih pokazatelja, moći ću kazati gdje i kako mi zapravo danas stojimo – rekla je predsjednica Vlade HNŽ-a, odgovarajući na pitanje kakva je financijska situacija u Županiji i što građani mogu očekivati.

Kada su u pitanju očekivanja od koalicijskih partnera, kaže kako od njih očekuje maksimalno poštivanje zacrtanih programskih prioriteta.

- Od koalicijskih partnera očekujem, a budući da nam je valjda svima isti cilj, bolje sutra za sve naše sugrađane, maksimalno poštivanje zacrtanih programskih prioriteta i maksimalno razumijevanje da, kroz dijalog i međusobno poštovanje, rješavamo i sva ona pitanja na koja nemamo iste poglede. Kada sam govorila o tomu kako je ovo programska Vlada, željela sam istaknuti kako će se smjernice našega djelovanja zasnivati na Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. – 2027., ali i na Programu skupštinske većine stranaka koje su podržale ovu Vladu. U svojemu radu, prije svega, poštovat ćemo ustavno načelo trodiobe vlasti, a na načelima zajedničkoga dogovora radit ćemo na ojačanju županijskih institucija, sve s ciljem njezina što bržeg razvitka i napretka – ističe Buhač.

Upitana što će biti s Proračunom, hoće li se povećavati izdvajanja za mlade, obitelji s djecom i slično, predsjednica odgovara kako su u Programu rada Vlade pripremili set konkretnih mjera za poboljšanje položaja mladih, obitelji s djecom, socijalno najugroženijih kategorija pučanstva, ali i svih žitelja Županije.

Rekla je i da očekuje podrobno izvješće ministra financija koje će biti temelj svih budućih poteza Vlade koji se tiču materijalnih prava proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

- Svjesna izazova koji stoje pred nama, za ocjenu našega rada ne tražim 100 dana, što je praksa kod izbora novih vlada, nego očekujem razumijevanje, a o našemu radu i smjeru kojim smo odlučili ići građani će moći prosuđivati već na temelju prvih konkretnih poteza. Uskočili smo u 'vruće' pitanje štrajka zdravstvenih djelatnika, sa željom da im što prije popravimo materijalni status, a našim sugrađanima vratimo punu zdravstvenu skrb. Tako ćemo se uhvatiti u koštac i sa svim izazovima koji se nađu pred nama, dajući u tim procesima sve od sebe da bi ovomu društvu bilo bolje – poručila je novoimenovana predsjednica Vlade HNŽ-a.

Na kraju je još jednom zahvalila predstavnicima svoje stranke, HDZ-a BiH, na ukazanomu povjerenju, zastupnicima u Skupštini koji su potvrdili imenovanje Vlade, kao i prethodnoj Vladi na njihovu radu.

- Želim vjerovati kako ćemo opravdati ukazano povjerenje, a osobno ću učiniti sve da, zajedno s kolegama članovima Vlade i u suradnji sa Skupštinom, to povjerenje opravdamo konkretnim potezima i rezultatima – zaključila je predsjednica Marija Buhač.  

15-11-2023, 10:48

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Milenko Bevanda razgovarali su danas, u zgradi županijske vlade, s čelnicima Nezavisnoga sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivicom Anićem i Daliborom Vukovićem. Tema je, naravno, bila aktualni štrajk zdravstvenih djelatnika u HNŽ-u odnosno tijek pregovaračkoga procesa.

- Iako smo ovih dana tek preuzeli dužnosti i obveze, s ovim pitanjem nije bilo prostora za čekanje jer nam je zajednički cilj vratiti punu zdravstvenu skrb i uslugu svim našim sugrađanima, pacijentima zdravstvenih ustanova u našoj županiji. Prenijeli smo danas kolegama iz sindikata kako smo poprilično približili stajališta i, u skladu s onim što su mi suradnici iz resora zdravstva kazali, ne bismo trebali dugo čekati na potpisivanje novoga granskog kolektivnog ugovora. No, potrebni su nam jasni financijski pokazatelji o tomu što taj ugovor nosi u odnosu na opterećenje zdravstvenih ustanova i suglasnost svih sudionika zdravstvenog sustava koji su mjerodavni za isplate plaća zdravstvenim djelatnicima. Vlada će, na svojoj konstituirajućoj sjednici, zakazanoj za sutra (četvrtak, 16. studenoga), imenovati novi pregovarački tim koji će imati zadaću u najkraćem mogućem roku postići suglasje s predstavnicima sindikata kako bismo mogli krenuti ka finaliziranju ovoga pitanja – komentirala je predsjednica Buhač, dodavši i to kako ima iznimno razumijevanje za traženja zdravstvenih djelatnika.

- Medicinsko i nemedicinsko osoblje u našem zdravstvenom sustavu radi posao koji je teško usporediv s bilo kojim drugim. Podnijeli su poseban teret u onomu vremenu pandemije i strahova kojima smo tada bili izloženi, zbog čega smo ih svi zajedno i nazivali junacima u bijelom. Oni, kao i svi drugi, zavrjeđuju bolje uvjete rada, viša primanja i naše poštovanje. Obveza je Vlade to im i omogućiti, ali i osigurati stabilnost cjelokupnoga sustava odgovorno se držeći racionalnih okvira i objektivnih fiskalnih mogućnosti mjerodavnih institucija – poručila je Buhač.

Ministar Bevanda je dodao kako će gorući problem zdravstva u HNŽ-u zasigurno biti riješen dogovorom i to kroz nekoliko predstojećih dana, kako su sindikalni prijedlozi u postupku razmatranja i usklađivanja, ali i kako još nije trenutak za istupanje u javnost s brojkama.

- Već sam primio podrobno izvješće od predsjednika Pregovaračkoga tima Vlade, ali ovo je predsjedničin i moj prvi susret s gospodom iz sindikata i treba imati razumijevanja za ovih nekoliko dana dok konsolidiramo procese i ponudimo konačan prijedlog – naglasio je Bevanda.

22-04-2020, 14:11

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, u razgovoru za Radio Herceg-Bosne govorio je o borbi s koronavirusom, mogućem popuštanju u mjerama, raspodjeli državne i međunarodne pomoći te o ugrozi kojoj je epidemija izložila sve gospodarske grane.

U privitku je cjelovit intervju:

06-02-2020, 11:38

U današnjemu je izdanju Večernjega lista objavljen osvrt na posljednje aktivnosti u radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kada je u pitanju unaprjeđenje sustava obrazovanja. Naglasak je stavljen na 2500 studentskih stipendija / subvencija za koje će Vlada ove godine izdvojiti 3 milijuna KM proračunskih sredstava, te na potporu koju kontinuirano pružamo obama mostarskim javnim sveučilištima.

14-10-2019, 08:53

Izjava dr. sc.  Nevenka Hercega, predsjednika Vlade HNŽ za današnje izdanje Večernjega lista BiH:

-Nakon što je nedavno, zahvaljujući kompromisu i koncenzusu, postignut dogovor oko imenovanja rukovodstva Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, kao i formalnoga imenovanja mandatara, konačno će biti održana i sjednica Skupštine.

Naime, kako smo kontinuirano isticali, bilo je nužno normaliziranje rada naše zakonodavne vlasti jer postoje brojni zakoni i odluke u interesu građana koje je Vlada priredila a koje su do sada bile na čekanju.

U nizu pitanja o kojima će na sjednici u utorak biti razgovarano, posebno bih izdvojio izmjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Naime, nakon što je u mandatu ove Vlade, nakon 19 godina čekanja, donesen taj Zakon, kontinuirano smo pratili njegovu primjenu u praksi, te su usvojene i u skupštinski postupak upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenoga djeteta. Podsjećam na to kako su ranije samo određene kategorije imale pravo na jednokratnu potporu ovisno o socijalnom statusu, a sada je planirano da tu potporu ostvaruju sva novorođena djeca. Također, nedavno smo prihvatili i dopunu Zakona koja će omogućiti da roditelji koji su ostali bez radnoga mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uvjete, ostvare prava bez obzira na primanja koja su imali u ranijem razdoblju. Uvjeren sam u to kako će izmjene i dopune Zakona koje je Vlada predložila dobiti i potporu skupštinskih zastupnika koji su zasigurno svjesni demografskoga stanja i potrebe da se snažnije zauzmemo za potporu obiteljima s djecom.

Uz skrb za obitelj, kao temeljnu jezgru društva i napretka, Vlada kontinuirano radi na poboljšanju položaja svih kategorija o kojima skrbi – prosvjete, zdravstva, branitelja...

Poboljšanje kvalitete izobrazbe naše djece i mladih, ali i položaja prosvjetnih djelatnika, u vrhu je prioriteta rada Vlade. Postigli smo puno o čemu svjedoči svaki objektivni promatrač – više od dvadeset obnovljenih škola i školskih športskih dvorana, asistenti u nastavi, prijevoz učenika, stipendije i subvencije smještaja u studentske domove za sve one koji su se javili na naš natječaj... No, na tomu ne mislimo stati. Stoga smo krenuli u obnovu i „utopljavanje" još pet objekata u našoj županiji za što nam je, u sklopu nastavka Projekta energetske učinkovitosti, potrebno još 2 milijuna KM. Odluka o takvom investiranju naći će se pred skupštinskim zastupnicima i uvjeren sam u to kako će dobiti jednoglasnu potporu - jer što nam je bitnije od ulaganja u obrazovanje novih naraštaja.

Jedna od najznačajnijih kategorija o kojoj skrbimo su svakako i naši policijski službenici, te smo, uz niz drugih mjera koje smo poduzeli da unaprijedimo rad policije, priredili i izmjene Zakona o policijskim službenicima. Nakon što skupštinski zastupnici prihvate predložene izmjene, u što sam uvjeren, poboljšat će se okvir za  mirovinsko i invalidsko osiguranje onih koji, u složenim uvjetima i s manjkom ljudstva, skrbe o sigurnosti svih nas.

Naravno, uz ove zakone i odluke, postoji još puno dokumenata na kojima Vlada radi, a koji su od vitalnoga interesa za građane. Stoga pozivam sve dionike vlasti u HNŽ da nastave raditi u duhu dijaloga kako bi se omogućio nesmetan rad institucija i okončali započeti procesi vezani za provedbu izbornih rezultata-rekao je predsjednik Herceg.

13-11-2018, 08:43

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije govorio je za "Večernji list".