Vijesti
15-11-2021, 13:41

U nazočnosti Nikole Dobroslavića, župana Dubrovačko-neretvanske županije i dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je u zgradi Vlade HNŽ u Mostaru potpisan ugovor vezan za provedbu projekta "Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine Neretve u svrhu održivog razvoja lokalnih zajednica u prekograničnom području RH i BIH" koji je odobren za sufinanciranje u sklopu Programa poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za razvoj lokalne zajednice.

Uz Ured predsjednika Vlade, kao vodećeg partnera, partneri na projektu su: Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato d.o.o. Čapljina i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Cilj projekta je doprinijeti većoj turističkoj valorizaciji prirodnih resursa zaštićenih područja u dolini rijeke Neretve i njihovoj turističkoj prepoznatljivosti/konkurentnosti uvođenjem novih turističkih sadržaja te promociji u svrhu održivog korištenja prirodne baštine i doprinosa jačanju konkurentnosti i gospodarskog oporavka prekograničnog područja Neretve u  Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Tijekom sastanka razgovarano je o međusobnoj suradnji, osobito MED projektu COASTING PLUS, odnosno nastavku projekta COASTING kroz koji će se, uz ostalo, na poseban način osnažiti suradnja dvije susjedne i prijateljske županije.

Projekt COASTING PLUS usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivog i odgovornog obalnog turizma  i zaštite okoliša na mediteranskom području. Cilj Projekta, uz prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu, je i razvitak Lokalnog akcijskog plana. Regionalna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, u koordinaciji s vodećim partnerom - Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske (FAMP), iskoristit će iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te uključenim novim partnerima prenijeti metodologiju integralnog upravljanja obalom za održivi turizam.

Predsjednik Herceg i župan Dobroslavić izrazili su punu spremnost za daljnjim razvitkom suradnje kako kroz Jadransko-jonsku euroregiju tako i kroz zajedničko apliciranje na prekogranične i transnacionalne programe.

12-11-2021, 19:15

Na njihov zahtjev, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg primio je na radni sastanak zastupnike u Skupštini HNŽ-a Milicu Pehar, Julinetu Jurić, Mariju Bošković, Veru Konjevod i Slavka Bilića. Razgovarali su o nekoliko aktualnih tema, s naglaskom na prijem djelatnika u prosvjeti na neodređeno vrijeme, namirenje po prispjelim sudskim tužbama i potpisivanje Kolektivnog ugovora sa sindikatima u osnovnom obrazovanju.

Iskazano je zadovoljstvo činjenicom da će Vlada uskoro raspisati natječaj za prijem u stalni radni odnos 200 djelatnika u osnovnim i srednjim školama u svim gradovima i općinama HNŽ-a. Pri odlučivanju po pristiglim prijavama, Vlada će se voditi isključivo dvama kriterijima, a to su duljina čekanja u smislu rada na određeno vrijeme i nastavna norma.

Vezano za Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, na sastanku je naglašeno kako je riječ o jednom od prioriteta i kako se mora u što skorije vrijeme naći u vladinoj i skupštinskoj proceduri, s tim da je prije toga nužno otkloniti neke nelogičnosti u trenutačnom tekstu Zakona.

Razgovarajući o Kolektivnom ugovoru sa sindikatima u osnovnom obrazovanju, zastupnici su podržali visoki stupanj usuglašenosti Vlade, resornog ministarstva prosvjete i sindikata glede postizanja konačnog izgleda teksta Kolektivnog ugovora odnosno traženja najprihvatljivijeg rješenja za sve strane, poglavito po važnom pitanju izjednačavanja primanja visokoj stručnoj spremi u osnovnim školama s njihovim kolegama koji rade u srednjim školama u HNŽ-u.

Na koncu, izražena je i snažna potpora Vladi u nastojanju rješavanja obveza po pravomoćnim presudama na način da se da prioritet isplatama onima koji od tužbi ne prave biznis odnosno onima koji su se nagodili, s ciljem da što veći broj korisnika Proračuna bude obuhvaćen isplatom dijela iznosa koje će Vlada nastojati, sukladno proračunskim mogućnostima, izmiriti do kraja tekuće godine.

Nakon vrlo kvalitetnog rješavanja pitanja angažiranja asistenata u nastavi, predsjednik Herceg izrazio je razumijevanje i za potrebu uvođenja psihologa u prosvjetni sustav, istaknuvši spremnost za postupno rješavanje toga pitanja po stvarnim potrebama u gradovima i općinama HNŽ-a.

Zastupnici su iskoristili prigodu i zahvalili se predsjedniku Vlade na svemu dosad učinjenom na popravljanju materijalnog statusa prosvjetnih djelatnika, rješavanju pitanja tehnološkoga viška u školama, potom ulaganja u izgradnju, obnovu i ''utopljavanje'' škola i školskih dvorana i sl.

12-11-2021, 14:24

Na danas održanoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Prijedlog Strategije razvitka HNŽ za razdoblje 2021. do 2027. godine koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Strategijom razvitka utvrđeni su ciljevi i prioriteti razvitka županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje, te je ona osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, dokumenta okvirnog proračuna, proračuna i programa javnih investicija županije. U tekstu Strategije zadržana su vodeća načela na kojima je temeljena  prva Strategija razvitka HNŽ – gospodarska i okolišna održivost i socijalna uključenost te veza s ostalim planskim dokumentima, od onih na županijskoj razini do Strategije Europa 2020 i nove EU strategije. Također, planirane su konkretne aktivnosti, instrumenti i mjere usmjereni na stvaranje prepoznatljive, poduzetne i privlačne Županije.

S ciljem potpore u borbi protiv pandemije koronavirusa, Vlada je donijela Odluku kojom izdvaja 296.155,00 KM ustanovama primarne zdravstvene zaštite, odnosno domovima zdravlja u HNŽ. Istaknuto je kako se radi o doniranim sredstvima Vijeća ministara BiH usmjerenim na saniranje posljedica pandemije. Također, Zavodu za javno zdravstvo osigurano je 11.739 KM za nabavu setova za uzimanje brisova na COVID-19.

12-11-2021, 12:12

Obavješćujemo kandidate koji su se prijavili  na Javni poziv za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije da će intervju biti održan u zgradi Vlade HNŽ, Stjepana Radića 3 – Mostar,  po sljedećem rasporedu:

Utorak, 16. studenoga:

 • Kandidati sa šifrom: P0001 do P0030 u   9:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0031 do P0060 u 10:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0061 do P0090 u 11:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0091 do P0120 u 12:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0121do P0150 u  13:30 sati

Srijeda, 17. studenoga:

 • Kandidati sa šifrom: P0151 do P0180 u   9:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0181 do P0210 u 10:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0211 do P0240 u 11:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0241 do P0270 u 12:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0271 do P0300 u 13:30 sati

 Četvrtak, 18. studenoga:

 • Kandidati sa šifrom: P0301 do P0330 u   9:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0331 do P0360 u 10:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0361 do P0390 u 11:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0391 do P0420 u 12:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0421 do P0450 u 13:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0451 do P0480 u 14:30 sati

 Petak, 19. studenoga:

 • Kandidati sa šifrom: P0481 do P0520 u   9:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0521 do P0550 u 10:00 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0551 do P0580 u 11:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0581 do P0620 u 12:30 sati
 • Kandidati sa šifrom: P0621 do P0647 u 13:30 sati

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti na intervju u točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Izuzetno, osoba može prije zakazanog termina, isključivo na e-mail povjerenstva (vjezbenici.povjerenstvo@gmail.com) opravdati svoj dolazak ili kašnjenje (iz zdravstvenih ili drugih razloga), kako bi povjerenstvo ocijenilo opravdanost zahtjeva te odredilo novi nadnevak i satnicu održavanja intervjua.

S ciljem sprečavanja širenja virusa COVID 19, kandidati koji su pozvani na intervju dužni su se pridržavati sljedećih mjera:

1. Ulazak u prostorije (zgrada Vlade HNŽ/K- Đački dom, Ulica  Stjepana Radića 3 Mostar) gdje se održava intervju u navedenom terminu, samo na poziv službene osobe,

2. Prilikom ulaska u prostorije obvezno je dezinficiranje obuće i ruku odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom,

3. Obvezno nošenje zaštitne maske za lice,

4. Pridržavanje propisane fizičke distance od najmanje 1,5 m prilikom ulaska i boravka u zgradi i prostorijama

5. Nakon obavljenog razgovora bez odlaganja napustiti mjesto intervjua

6. Kandidatima koji se ne budu pridržavali navedenih mjera neće se dozvoliti ulazak u prostorije, odnosno pristup intervjuu.

 

12-11-2021, 09:33

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg i županijski ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donko Jović primili su izaslanstvo neprofitne organizacije Svjetski fond za prirodu (WWF) Adria koju su predvodili izvršna direktorica WWF-a Nataša Kalauz i direktor Udruge ''Dinarica'', ujedno i zastupnik WWF Adria u BiH Đorđe Stefanović.

Tema razgovora bilo je upoznavanje s djelovanjem WWF Adria u BiH, osobito u HNŽ-u, s naglaskom na njihove aktualne projekte vezane za zaštitu prirode i čovjekova okoliša. Dotičući se projekta Gornjih horizonata i njegova utjecaja na sliv rijeke Neretve, poglavito na Bunu, Bunicu, Trebišnjicu, Trebižat, Hutovo blato i samu neretvansku deltu, naglasili su kako je nužno uključiti širu javnost i jedinice lokalne samouprave u javne rasprave o strateškim energetskim projektima i njihovom izravnom utjecaju na prirodu.

Uz poruku kako održivo korištenje prirodnih resursa mora biti jednim od prioriteta za BiH, potvrđena je obostrana spremnost na suradnju i međusobnu potporu u projektima zaštite prirodnog okružja, osobito rijeka i vlažnih staništa u HNŽ-u, u svjetlu činjenice da je slatkovodna biološka raznolikost danas globalno najugroženija.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.