Vijesti
10-12-2020, 16:16

Na današnjoj, 132. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima za razdoblje od 1. do 30. studenog 2020. godine i Operativni plan za studeni 2020. godine.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršavanju Tekuće pričuve za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine.

Vlada je razmatrala Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu, kao i Nacrt Proračuna HNŽ i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna za 2021. godinu, o kojima je postignuta visoka razina usuglašenosti, te se usvajanje tih najznačajnih financijskih dokumenata očekuje početkom sljedećega tjedna.

Na današnjoj sjednici Vlada je još jednom razmotrila sve do sada poduzete aktivnosti u svezi zahtjeva Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, te zadužila resorno Ministarstvo da iznova pozove spomenuti sindikat da, poštujući propisanu proceduru, imenuje pregovarački tim i prihvati Protokol o pregovaranju, kako bi, u duhu dijaloga i kompromisa, započeli pregovore s ciljem iznalaženja najboljih i održivih rješenja. 

10-12-2020, 13:01

Darko Juka, savjetnik predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije govorio je danas u programu Radija Herceg-Bosne o novoj brošuri Vlade HNŽ-a u kojoj su detaljno predstavljena najznačajnija ulaganja županijske vlade u projekte energetske učinkovitosti, kao i u izgradnju, obnovu i ''utopljavanje'' javnih objekata u svim gradovima i općinama HNŽ-a, u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

Tonski zapis razgovora dostupan je u privitku:

10-12-2020, 12:41

U sklopu obilježavanja 43. obljetnice osnutka Sveučilišta u Mostaru, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, tijekom ovoga tjedna sudjelovao je na nekoliko značajnih zbivanja kojima je SUM učinio osjetan iskorak u odnosu na sva druga sveučilišta u BiH pa i u susjednim zemljama. Vlada HNŽ-a izdvojila je značajna financijska sredstva za unaprjeđenje i razvitak ove jedine visokoškolske institucije u BiH koja nastavni proces izvodi na hrvatskomu jeziku, a predsjednik Herceg iskazao je osobit ponos zbog potpore koja je pružena obnovi sveučilišnoga kampusa te izgradnji i opremanju novootvorenih Sveučilišne televizije, Sveučilišne tiskare i Sveučilišne galerije.

''I ovim je naše Sveučilište dosegnulo visoki standard europske razine. Vlada kojoj sam na čelu, od početka mandata, prepoznaje i podupire ovakva nastojanja SUM-a i njegova rukovodstva. Osim što redovito financiramo SUM i financijski pomažemo naše studente, kroz stipendije i subvencije smještaja, nastojimo biti uz njih i u realiziranju njihovih vizionarskih iskoraka, a sve s ciljem poticanja napretka i stvaranja društva znanja koje će jamčiti bolju i sigurniju budućnost svakomu pojedincu ovoga podneblja.'', kazao je dr. Herceg.

Inače, SUM TV predstavlja suvremeno edukacijsko i produkcijsko akademsko središte, zasnovano na internetskoj platformi. Sveučilišna tiskara, jedina takva u BiH, značajno unaprjeđuje publicističke kapacitete SUM-a, dok je Sveučilišna galerija, jedina takva u široj regiji, uz Akademiju likovnih umjetnosti, postala ''dio sveučilišne duše'', kako je rečeno na svečanom otvorenju.

''Nijedno Sveučilište u regiji nema ovakve uvjete za praktični dio nastave. No, posebno je bitno što će korist od ovih projekata, uz naše studente i nastavno osoblje Sveučilišta, imati i cjelokupna zajednica. Ne treba stoga čuditi što ne krijem ponos zbog činjenice da je Vlada HNŽ-a značajno sudjelovala u potpori realiziranja ovih projekata, prigodno otvorenih u povodu rođendana našega Sveučilišta“, dodao je prvi čovjek Vlade HNŽ-a.

Na svečanosti otvorenja ''Smart Campusa'' bio je nazočan Darko Juka, savjetnik predsjednika Vlade koji je u obraćanju okupljenima poručio kako je Vlada HNŽ-a i dušom i srcem uz SUM.

„Županijska vlada je uložila značajna sredstva u projekte uređenja sveučilišnoga Kampusa, kao i u izgradnju, obnovu i opremanje niza sveučilišnih zdanja i spremno se odzivamo u pomoć za realiziranje svih onih zamisli koje su na putu ostvarenja iznimne vizije budućnosti ovoga suvremenog sveučilišta, a time i naše cjelokupne zajednice.'', komentirao je Juka.

Dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru  srdačno je zahvalio predsjedniku Hercegu i županijskoj vladi na pruženoj potpori i spremnosti sudjelovanja u oživljavanju vizije boljega i suvremenijeg društva današnjice.

09-12-2020, 12:28

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, kroz korektan dijalog sa socijalnim partnerima, uspješno tijekom proteklog razdoblja, okončala pregovore i potpisala kolektivne ugovore sa svim sindikatima, iskazala je punu spremnost za nastavkom razgovora i s onim sindikatima s kojima takav ugovor nije ponovo potpisan. 
Podsjećamo, tijekom 2018. potpisani su granski kolektivni ugovori koji su omogućili povećanje plaća svim proračunskim korisnicima – prosvjetnim djelatnicima, policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima za ukupno više od 15 posto kroz tri godine. Također, potpisan je važeći trogodišnji Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ kojim je omogućeno povećanje plaća liječnika i stomatologa od 20 do 34 posto, te jednogodišnji kolektivni ugovor s ostalim djelatnicima u zdravstvu.

Ističemo kako su u tijeku pregovori sa sindikatom policije i sindikatom državnih službenika i namještenika, a razmatraju se i dodatni zahtjevi sindikata u osnovnom i srednjem obrazovanju. Razgovori teku u korektnom ozračju, uz puno razumijevanje socijalnih partnera za stanje u kojem se nalazimo, a koje je dodatno usložnjeno pandemijom koronavirusa.

Svi spomenuti razgovori i pregovori uvijek su vođeni u dobroj vjeri, isključivo s ciljem donošenja rješenja prihvatljivih za sve.  Na takav način, Vlada je pristupila i pitanju usuglašavanja kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar koji predstavlja 2400 medicinskih sestara i tehničara, te drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, od ukupno 4100 uposlenika u području zdravstva u HNŽ. 

Napominjemo kako dijalog nije mogao započeti prije nego što su se o statusu Sindikata, odnosno njegovoj reprezentativnosti i drugim pitanjima, očitovala nadležna tijela. Iz tog razloga, taj proces nije tekao očekivanom dinamikom. 

Nakon što su se stekli zakonski uvjeti, nastavljene su potrebne aktivnosti, te je Vlada, na sjednici održanoj 9. rujna 2020. godine, na prijedlog resornog Ministarstva, jednoglasno donijela Zaključak kojim je Sindikatu ponudila zaključivanje Kolektivnog ugovora s identičnim materijalnim i nematerijalnim pravima i obvezama kako je to definirano važećim trogodišnjim Kolektivnim ugovorom o pravima i obvezama radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ, odnosno povećanje koeficijenata složenosti zanimanja u istom rasponu postotaka za koje su povećani i koeficijenti složenosti zanimanja u Kolektivnom ugovoru iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije potpisanom 2018. godine.

Budući da ovaj Sindikat nije prihvatio ponuđeni prijedlog, Vlada je, putem resornog Ministarstva, poduzela sljedeće korake kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za otvaranje pregovora. Na tom tragu, na prijedlog resornog Ministarstva, donijela je jednoglasnu Odluku o pokretanju postupka pregovaranja za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNŽ, a njen sastavni dio je Protokol o vođenju pregovora radi zaključenja granskog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavca i radnika u području zdravstva na teritoriju HNŽ. 
 
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, odmah po primitku narečenih dokumenata, dostavilo ih je reprezentativnom sindikatu – Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB Mostar, čime su stvoreni svi pravni preduvjeti za početak pregovora. 

Vlada HNŽ je kao datum početka pregovora odredila 11. prosinca 2020. godine, a pregovore će, u njeno ime, voditi devetočlani Pregovarački tim, imenovan Rješenjem Vlade HNŽ, a koji predvode ministri zdravstva i financija.

Budući da je Vlada kao socijalni partner, u ime velikog broja osnivača,  donošenjem spomenutih dokumenata jasno iskazala spremnost za početak pregovora, iznova pozivamo Sindikat da ne dopuste politiziranje ovoga procesa, nego da, kao istinski socijalni partneri, sjednemo za  pregovarački stol i u dobroj vjeri dođemo do obostrano prihvatljivih rješenja.  

Još jedanput naglašavamo kako je, kada je zdravstvo u pitanju, riječ o vrlo složenom pravnom i financijskom izazovu za čije rješavanje je, pored Vlade HNŽ-a i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, potrebno uključiti sve relevantne čimbenike, i to Skupštinu HNŽ-a, Zavod zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a, predstavnike osnivača (jedinica lokalne samouprave), menadžmenta bolničkih i zdravstvenih ustanova u HNŽ-u, odnosno bolnica i domova zdravlja.

Također, potrebno je  uključiti i druge suosnivače, i to vlade Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije i njihove zavode zdravstvenoga osiguranja, te Vladu Federacije BiH, kako bi zajedničkim snagama pristupili rješavanju materijalnog položaja kako samih zdravstvenih ustanova, tako i njezinih djelatnika.

Naime, Vlada HNŽ-a samo je jedan od poslodavaca u zdravstvu, te je stoga u proces razgovora potrebno uključiti sve spomenute dionike jer nitko pojedinačno ne može stvarati i preuzimati financijske obveze koje bi nametnuo drugima.

Uzimajući u obzir narečene činjenice i argumente, a uvažavajući aktualnu političku, predizbornu, gospodarsku i zdravstvenu situaciju, Vlada još jedanput poziva Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar, da razmotre odluku o najavljenom štrajku kako bismo, u duhu dijaloga i kompromisa, otpočeli pregovore s ciljem iznalaženja najboljih i održivih rješenja.  

07-12-2020, 14:29

U amfiteatru „Sokrat“ Filozofskog fakulteta danas je obilježena 20. obljetnica osnutka Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Na početku svečanosti, dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru i dr. sc. Ivan Vasilj, dekan Fakulteta zdravstvenih studija obratili su se nazočnima podsjećajući na dvadesetogodišnje djelovanje i značaj Fakulteta koji ustrojava i izvodi sveučilišne dodiplomske i diplomske studije, obavlja stručni i znanstveni rad u znanstvenom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva, te ustrojava i provodi izdavačku, bibliotečnu djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada.

U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, plaketu za izuzetan doprinos razvitku i promociji Fakulteta primila je Martina Ćosić, savjetnica predsjednika.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.