Vijesti
29-12-2022, 08:40

U organizaciji Sindikata policije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, a na poziv predsjednika Sindikata Naila Balića, predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno s kolegama ministrima MUP-a i financija, Slađanom Bevandom i Adnanom Faladžićem, nazočio je jučer prigodnomu prijateljevanju na kojem su u mirovinu ispraćeni pripadnici policije Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a. Predsjednik Herceg iskoristio je prigodu zahvaliti im na njihovoj službi i poželjeti im duge godine zdravlja i uživanja u zasluženoj mirovini.

Istoga dana, na sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, dana je jednoglasna suglasnost MUP-u HNŽ-a za raspisivanje javnoga oglasa za prijem i školovanje 150 novih djelatnika, i to 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađega inspektora.

28-12-2022, 14:48

Nakon više čitanja na Vladi i prošlotjednom usvajanju Nacrta proračuna na Skupštini, danas je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila i usvojila konačan tekst Prijedloga proračuna HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 328.143.830,00 KM. Dokument je odmah upućen u skupštinsku proceduru, a predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg ovom je prigodom izrazio nadu da će se Skupština sastati do kraja tekućega tjedna kako bi HNŽ zadržala uspostavljenu pozitivnu praksu usvajanja svih važnih financijskih dokumenata za predstojeću prije isteka tekuće kalendarske godine.

''Jednoglasno smo danas, kolege ministri i ja, usvojili Prijedlog proračuna, zajedno s Prijedlogom zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Ne dvojim kako će ovako oblikovani tekstovi ovih prijedloga uredno i na vrijeme proći skupštinsku proceduru jer smo zbilja uložili izniman napor kako bismo maksimalno uvažili postavljene zahtjeve resora i jedinica lokalne samouprave, za njihove infrastrukturne i razvojno-socijalne projekte, kao i prijedloge i primjedbe koje su na Nacrt iznijeli kolege skupštinski zastupnici. Cijenim kako ima prostora izglasati na Skupštini ovaj Prijedlog do isteka kalendarske godine, kako bismo imali osigurane sve preduvjete za nesmetan rad i funkcioniranje svih segmenata naše zajednice već s prvim danom 2023. godine'', kazao je predsjednik Herceg.

Dodao je kako je i ovaj Proračun, po svojemu ukupnom iznosu i strukturi, na tragu Vladina obećanja s početka mandata odnosno jasan pokazatelj vođenja odgovorne politike i poduzimanja mjera koje funkcioniranje Županije usklađuju s realnim mogućnostima i potrebama odnosno koje su zaustavile raniju praksu proračunskoga deficita te doprinijele konsolidiranju stanja na polju županijskih javnih financija. K tomu, Proračun su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju.

''Kolegama u Skupštini šaljem Prijedlog uravnotežena Proračuna koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini. Uz očuvanje stabilnosti javnih financija, zadržali smo postojeću razinu prava, a u skladu s projekcijom rasta prihoda osnažili smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore'', zaključio je Herceg.

Vlada je danas usvojila i Uredbu o dopuni uredbe o činovima policijskih službenika HNŽ-a, potom Odluku o davanju suglasnosti MUP-u za raspisivanje javnoga oglasa za prijem i školovanje 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađega inspektora.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu, kojom se odobrava isplata 2,45 milijuna KM domovima zdravlja u Mostaru, Konjicu, Čapljini, Prozor-Rami, Čitluku, Stocu, Jablanici, Neumu i Ravnom, s ciljem sufinanciranja obveza iz potpisanih kolektivnih ugovora te poboljšanja materijalnoga statusa tih zdravstvenih ustanova. Zajedno s prethodnom odlukom Vlade o isplati 550.000,00 KM domovima zdravlja, ukupna brojka iznosi 3 milijuna KM izdvojenih za ovu namjenu.

Vlada je, također, Odlukom izdvojila 30.000,00 KM iz tekuće pričuve za Srpsku pravoslavnu crkvu, a za potrebe Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.

23-12-2022, 11:44

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg uputio je prigodnu božićnu i novogodišnju čestitku:

Dragi sugrađani,

pred nama je Božić, blagdan obiteljskoga zajedništva, blagdan velike nade i milosti, blagdan koji daje dodatni smisao našim naporima da gradimo društvo u kojemu ćemo probleme rješavati dijalogom i međusobnim poštivanjem.

Neka duh Božića donese obilje radosti i ljubavi u naše obitelji, svima nama duhovnu snagu za djelovanje na dobrobit cijele zajednice, ali i svakog pojedinca u njoj. S tim mislima, katolicima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u osobno i u ime Vlade, želim čestit i blagoslovljen Božić uz tradicionalnu čestitku: Na dobro Vam došao Božić – Sveto porođenje Isusovo!

Žiteljima naše županije u cjelini želim sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu!

 

23-12-2022, 11:41

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je razmatrala primjedbe i prijedloge zastupnika Skupštine HNŽ-a na Nacrt proračuna za 2023. godinu te se konačno usvajanje Prijedloga proračuna očekuje na nastavku sjednice, zakazanom za srijedu, 28. prosinca, kada će Vlada utvrditi i Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na ugovore o kupoprodaji deset stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja branitelja.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarenju prava za stambeno zbrinjavanje branitelja kojim su uređeni načini, uvjeti i postupci za rješavanje dopunskih prava na stambeno zbrinjavanje branitelja i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, koji imaju prebivalište u HNŽ-u te druga pitanja od značaja za ostvarenje prava utvrđenoga Zakonom.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ''Transfer za jačanje turističkih kapaciteta'' utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, usvojena je iznosu od 1.500.00,00 KM. Radi se o razvojnomu programu temeljenom na iskazanim potrebama realnoga sektora te važećim županijskim strateškim dokumentima – Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. i Strategiji ruralnoga razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027.

Također, Vlada je danas usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša s pozicije ''Tekući transferi drugim razinama vlasti'' u iznosu od 200.000,00 KM, a sredstva će biti raspodijeljena općinama i gradovima u Županiji.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za Protokol o postupanju i pomoći žrtvama u slučaju nasilja u obitelji u HNŽ-u. Cilj toga protokola jest osigurati uvjete za sveukupan rad mjerodavnih tijela, a sve radi poboljšanja zaštite i pružanja pomoći žrtvama nasilja u obitelji, kao i promjeni vrijednosnoga sustava s ciljem nenasilnoga rješavanja sukoba i dosljednoj primjeni važećega zakonodavstva te uvažavanja ravnopravnosti spolova. Istaknuto je kako pojava nasilja u obitelji na području HNŽ-a, ali i cijele BiH, predstavlja veliki društveni problem i, kao takav, zahtijeva najveću moguću uključenost svih relevantnih institucija.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvješće o planu i realiziranju jesenske sjetve za 2022. godinu i Izvješće o berbi grožđa na području HNŽ u 2022. godini, te je zaključeno da je tekuća godina bila jedna od boljih godina uroda na području HNŽ-a. Također, usvojena je i Odluka o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva, u iznosu od 47.260,00 KM.

22-12-2022, 16:21

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj sjednici usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu (Rebalans II) u iznosu od  325.361.557,78 KM i Nacrt Proračuna HNŽ za 2023. godinu u iznosu 318.086.230,00 KM.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuo je kako je tekuća godina, godina postpandemijskoga oporavka, a ujedno i snažne globalne gospodarske krize koja je sa sobom donijela brojne izazove.

„U sinergiji svih nositelja vlasti, pronalazili smo rješenja koja su vidljiva i učinkovita za sve nas i za boljitak svih naših žitelja. Našim smo djelovanjem održali stabilnost županijskih javnih financija, te osigurali funkcioniranje svih vitalnih segmenata u našemu društvu koji nikada nisu dovedeni u pitanje.

Ovim dokumentom odnosno drugim ovogodišnjim izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a želimo napraviti još snažniji iskorak za našu cjelokupnu zajednicu. Njime dajemo punu potporu jedinicama lokalne samouprave i njihovim razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima“ rekao je predsjednik Herceg podsjetivši kako je ova Vlada, od preuzimanja odgovornosti za Županiju, uspostavila osjetno drukčiju politiku upravljanja javnim financijama. 

„Svi naši proračuni imali su i razvojnu dimenziju. Poticali smo gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, snažnije podupirali naše općine i gradove, ali i značajno smo, kontinuirano, povećavali primanja svih proračunskih korisnika. U svemu tomu, očuvali smo stabilnost županijskoga proračuna, što nije nimalo lako za napraviti i to smatram jednim od naših najvećih uspjeha“ kazao je predsjednik Herceg.

O Nacrtu Proračuna za 2023. godinu predsjednik Herceg je kazao: „Pred vama je uravnotežen Proračun za 2023. godinu koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini.

Ovaj je Proračun uvažio temeljnu opredijeljenost Vlade da beskompromisno poštuje Zakon o proračunima u FBiH ali, isto tako, potvrdio našu opredijeljenost iskazanu u strateškim programskim odrednicama. To je, prije svega, da bude razvojni, socijalni, ali i održiv!

Do izrade konačnog Prijedloga Proračuna svakako ćemo razmotriti sve Vaše sugestije koje ćete izreći tijekom današnje skupštinske rasprave, te sve ono što je realno moguće i ostvarivo ugraditi u konačni Prijedlog Proračuna za 2023. godinu.“

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, Nacrtu Proračuna HNŽ za 2023. godinu i Nacrtu Zakona o Izvršenju Proračuna HNŽ za 2023. godinu detaljnije je govorio i Adnan Faladžić, ministar financija HNŽ.

Zastupnici u Skupštini podržali su i Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju HNŽ u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u u iznosu od 15.000.000,00 KM. Svrha kreditnog zaduživanja Vlade HNŽ kod Razvojne banke FBIH je financiranje projekata obnove, izgradnje i opremanja bolnica u HNŽ-u i to: izgradnja i opremanje, završetak Klinike za dječje bolesti-Pedijatrija SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u KB „Dr. Safet Mujic“ Mostar i dogradnja i opremanje odjela u Općoj bolnici Konjic.

Također, na sjednici je usvojen i Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima HNŽ, kao i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.