Vijesti
10-11-2021, 08:53

Vezano za današnji „štrajk upozorenja“ koji organizira čelništvo Sindikata policije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Vlada HNŽ-a izražava nevjericu i zabrinutost, osobito u svjetlu tradicionalno konstruktivnog i korektnog dijaloga na relaciji Vlada – Sindikat policije koji ne treba biti doveden u pitanje.             

Podsjećamo kako je novi Kolektivni ugovor s policijskim sindikatom potpisan u ožujku ove godine i kako je njime dodatno poboljšan materijalno-pravni status djelatnika MUP-a HNŽ-a u odnosu na povećanja policijskih plaća u tri proračunske godine za po 5 % kroz Kolektivni ugovor iz 2018. godine. U prigodi potpisivanja ugovora prije nepunih osam mjeseci, predsjednik Sindikata policije  javno je zahvalio Vladi na ''razumijevanju i korektnom dijalogu koji su doveli do popravka postojećeg Kolektivnog ugovora''.

Podsjećamo i na pozitivne ishode nedavnoga sastanka predsjednika Vlade i ministara iz pet županijskih resora (financija, unutarnjih poslova, obrazovanja, pravosuđa i zdravstva) s čelnicima šest sindikalnih organizacija korisnika županijskog proračuna HNŽ-a, tijekom kojeg su približena stajališta i postignuto suglasje oko određenih koraka i objektivno moguće dinamike postupanja po sindikalnim traženjima.

Podsjećamo kako Vlada HNŽ-a kontinuirano poduzima aktivnosti kako bi funkcionalno i profesionalno jačala policijske strukture, kroz obuku i kadrovsko osnaživanje, te jačanje materijalno-tehničke opremljenosti. Konkretno, putem Ministarstva unutarnjih poslova ulaže se nezanemariv proračunski novac na stalno opremanje policijskih službenika kroz nabavu oružja, različite profesionalne opreme, odora, vozila, motocikala, obnovu policijskih postaja i ureda u kojima djelatnici MUP-a rade.

Pored svega toga, i unatoč općoj izrazito nepovoljnoj situaciji i u smislu pandemijskih posljedica i osjetno slabijega punjenja Proračuna i u smislu globalnih gospodarsko-tržišnih kriza čije posljedice osjeća cjelokupno društvo, Sindikat policije sada u prvi plan stavlja traženja po naslijeđenim obvezama po pravomoćnim tužbama.

Vlada i ovom prigodom javno poziva na razumno sagledavanje općeg stanja, na nastavak socijalnog dijaloga, na razumijevanje i poštivanje postignutih dogovora da će se novo sindikalno traženje naći na dnevnom redu kod pripreme i razmatranja ključnih financijskih dokumenata za ovu i sljedeću proračunsku godinu.

Ne želimo vjerovati kako postoje neke interesne skupine koji nastoje iskoristiti opravdanu zabrinutost i egzistencijalne strahove naših sugrađana uoči kalendarskoga ulaska u izbornu godinu. Ne želimo vjerovati kako postoje neki pojedinci koji potiču nemire, računaju na svoje naknade u postotcima po iznosima predmetnih tužbi.

Želimo vjerovati u razboritost i mudrost rukovodstva i svih članova Sindikata policije koje poštujemo kao svoga socijalnog partnera, uvjereni u postizanje rješenja razgovorom i dogovorom, u duhu vremena i objektivnih mogućnosti.

09-11-2021, 10:05

​Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovi i udrugama u sklopu kojih je organizirana javna kuhinja u ukupnom iznosu od 72.000 KM. Udruzi Crveni križ grada Mostara – Narodna kuhinja dodijeljeno je 23.000,00 KM, Pučkoj kuhinji Mostar 20.000,00 KM, Udruženju HO ''Merhamet'' MDD RO Mostar 12.000,00 KM, Udruzi HO ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan'' Mostar 12.000,00 KM i Udruženju građana ''Zajedno za naš grad'' Mostar 5.000,00 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2021. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi s pozicije ''Financiranje projekata socijalne politike'' u iznosu od 90.000,00 KM. Nakon provedenog javnog poziva, na temelju ranije utvrđenih kriterija, odobreno je financiranje ukupno 34 projekta.

08-11-2021, 11:58

Na Javni poziv Vlade Hercegovačko-neretvanske županije za prijam vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije HNŽ-a, zaključno s današnjim danom odnosno istekom roka za podnošenje prijave, javilo se više od 650 kandidata na raspisanih 100 vježbeničkih mjesta.

Vlada HNŽ-a iz godine u godinu ustrajava u nastojanjima da što većem broju mladih visokoobrazovanih ljudi omogući stjecanje prvog radnog iskustva odnosno realizaciju vježbeničkog staža. Tako svake godine raste pritisak na županijske resore, tijela i institucije, što je posebno razvidno o omjeru ovogodišnjih brojki potražnje i objektivne mogućnosti za prijem kandidata.

Vlada i ovom prigodom upućuje javni poziv gradonačelnicima i načelnicima općina i gradova odnosno vlastima u jedinicama lokalne samouprave, uz isticanje zahvalnosti onima koji to već čine, da se aktivno uključe u ovaj program i tako pomognu vježbeničko zapošljavanje kandidata koji dolaze s prostora njihovih gradova i općina. Vlada će, kao i dosad, u okviru svojih mogućnosti pružiti maksimalnu moguću potporu mladima, ali je nužno rasterećenje ovog pritiska kako ne bi toliki broj kandidata koji žele dobiti mogućnost za stjecanje prvog radnog iskustva, u konačnici bio odbijen.

Skrb za mlade visokoobrazovane osobe u vrhu je prioriteta rada županijske vlade. Međutim, ta su nastojanja zajednička odgovornost i viših i nižih razina vlasti, a pristigli broj zahtjeva svjedoči potrebu zajedničkog djelovanja HNŽ-a s gradovima i općinama. Vlada od predstavnika vlasti u JLS-u, onih koji to dosad nisu učinili, očekuje da se uključe u ovaj proces, da planiraju ciljana proračunska sredstva za ovu namjenu i tako, zajednički, što većem broju mladih omoguće jednogodišnji vježbenički angažman, što otvara vrata njihovom budućem zapošljavanju odnosno ostanku na ovim prostorima.

04-11-2021, 15:29

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, danas je u nastupni posjet primio NJ.E. Ito Makotoa, veleposlanika Japana u BiH.

Budući da je riječ o prvom posjetu veleposlanika Makotoa HNŽ-u, predsjednik Herceg iscrpno ga je upoznao s nizom aktualnih tema, a osobito s trenutačnom pandemijskom situacijom i njezinim posljedicama po Županiju, kao i naporima koje Vlada, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, čini na zaustavljanju širenja virusa COVID-19. Govorio je i o stanju u gospodarstvu koje zbog ove krize trpi ogromne gubitke, ističući što je sve dosad učinjeno i što Vlada trenutačno poduzima kako bi pomogla da se očuva i oporavi posrnulo gospodarstvo.

Ovaj susret predsjednik Herceg je iskoristio da veleposlanika upozna s aktualnim političkim prilikama ne samo u Županiji nego i šire, ističući kako je nužno pristupiti izmjenama Izbornog zakona jer bez tih promjena BiH teško može računati na to da će u skoro vrijeme biti dio obitelji Europskih zemalja.

„Bez izmjena Izbornog zakona koji će uvažavati činjenicu da u ovoj zemlji žive tri konstitutivna i ravnopravna naroda, teško je očekivati političku stabilnost koja je ključni preduvjet snažnijeg gospodarskog razvitka“, zaključio je dr. Herceg, zahvalivši veleposlaniku Makotou na raznim oblicima potpore koju je Japan dosad pružio i pruža ovom području, podsjetivši na izniman doprinos Japana poslijeratnoj obnovi prometne infrastrukture, škola, domova zdravlja i sl. na prostoru Hercegovine.

''Naravno, uz zahvalnost na pruženoj potpori i pomoći koju je ova država primila od Japana, kako u poratnim godinama, tako i kroz niz kasnijih projekata, vidim prostor za konkretna japanska ulaganja odnosno očekujem da to ponašanje japanske vlade sada snažno prate i japanski investitori'', poručio je Herceg.

Izrazio je spremnost nastavka suradnje Hercegovačko-neretvanske županije i Japana, osobito na području turizma, poljoprivrede, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije.

Zahvalivši na srdačnom prijmu, NJ.E. Makoto istaknuo je spremnost uložiti napor i iskoristiti svoj autoritet na planu dodatne izgradnje i snaženja suradnje, s naglaskom na lokalne zajednice kako u HNŽ-u tako i na ostalim područjima entiteta i države.

„U mojoj zemlji i u meni osobno, Bosna i Hercegovina, ali i Vaša županija uvijek će imati istinskog prijatelja koji je spreman raditi na još snažnijoj povezanosti naših dvaju zemalja. Stabilnost ovog prostora bitna je za cijelu Europu, a kako su Europska unija i Japan strateški partneri i kako dijele iste vrijednosti, nastavit ćemo podržavati reforme i razvojne projekte odnosno europski put BiH u koji snažno vjerujemo“, poručio je veleposlanik Makoto.

 

04-11-2021, 15:08

Na danas održanoj 155. sjednici, Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je, u roku koji je dogovoren na sastanku sa sindikatima proračunskih korisnika održanom 28. listopada, usvojila Uredbu o dopuni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće. Tijekom rasprave istaknuto je kako je na taj način Vlada učinila prvi korak ka ispunjavanju dogovorenog, te iznova potvrdila da je, unatoč brojnim izazovima s kojima smo suočeni, spremna iznaći održiva i prihvatljiva rješenja koja će odražavati stvarnost vremena i okolnosti u kojima živimo.

U sklopu aktivnosti na potpori gospodarstvu koje trpi posljedice pandemije koronavirusa za što je već izdvojeno 4.740.503,43 KM za 1833 poslovna subjekta, Vlada je razmotrila Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor kreditnih sredstava u svezi Protokola o suradnji s Razvojnom bankom FBiH koji je dio ukupnih aktivnosti na provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ. U izvješću je istaknuto kako je proveden javni poziv za dodjelu kredita na koji se javio 81 poslovni subjekt, a do sada je odobreno kreditiranje 24 subjekta za koje će Vlada u cijelosti subvencionirati kamate. Također, naglašeno je iznimno zanimanje gospodarstvenika za ovakve vrlo povoljne aranžmane, te je usvojen Zaključak o kojim je zaduženo Povjerenstvo da poduzme aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola kojim bi se, kroz određene kreditne linije, pružila potpora poslovnim subjektima uz uvjet da HNŽ subvencionira iznos sredstava u visini kamate kod COVID kreditne linije, dok bi razliku kamate plaćao korisnik sredstava.

Nastavljajući aktivnosti vezane za osiguranje zajedničkog smještaja organa i tijela vlasti HNŽ, Vlada je danas usvojila Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o izradi Glavnog i izvedbenog projekta zgrade Vlade, odnosno bivšeg Hotela „Ero“. Vlada će u narednom razdoblju poduzeti nužne aktivnosti na osiguranju sredstava za realiziranje Projekta prilagodbe Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela vlasti HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovi i udrugama u sklopu kojih je organizirana javna kuhinja u ukupnom iznosu od 72.000 KM. Udruzi Crveni križ grada Mostara – Narodna kuhinja dodijeljeno je 23.000,00 KM, Pučkoj kuhinji Mostar 20.000,00 KM, Udruženju HO ''Merhamet'' MDD RO Mostar 12.000,00 KM, Udruzi HO ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan'' Mostar 12.000,00 KM i Udruženju građana ''Zajedno za naš grad'' Mostar 5.000,00 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2021. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi s pozicije ''Financiranje projekata socijalne politike'' u iznosu od 90.000,00 KM. Nakon provedenog javnog poziva, na temelju ranije utvrđenih kriterija, odobreno je financiranje ukupno 34 projekta.

Usvojena je i Odluka o privremenim rješenjima na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istaknuto je kako ugostitelji koji su imali izdana privremena rješenja o utvrđenim minimalnim uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj ukoliko nisu ishodili uporabnu dozvolu mogu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša podnijeti zahtjev za izdavanje privremenih rješenja. Također, ugostitelji koji su imali izdana privremena rješenja o odobrenju za rad ugostiteljskih objekata za smještaj za koji su utvrđeni minimalni uvjeti za kategoriju, privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gazdinstvu, ukoliko nisu ishodili uporabnu dozvolu mogu podnijeti zahtjev za izdavanje privremenih rješenja nadležnoj gradskoj/općinskoj službi za poslove ugostiteljstva. Privremena rješenja mogu se izdati s rokom važenja najduže do 15. 4. 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je odobrila više jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.