12-09-2019, 15:20

Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke, bivši predsjedavajući Opće skupštine Ujedinjenih nacija i Visoki predstavnik u BiH danas je primio od predstavnika Sveučilišta u Mostaru titulu počasnog doktora (doctor honoris causa).

Dodjeli počasnog doktorata, uz predstavnike Sveučilišta u Mostaru i predstavnike svih nivoa Vlasti, prisustvovao je i dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prof. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru istaknuo je kako je Sveučilište prepoznalo nastojanja, djelovanje i odnos gospodina Lajčaka prema BiH i njezinim stanovnicima, te kako mu je Senat Sveučilišta, prihvaćajući Izvještaj stručne komisije, odlučio dodijeliti počasni doktorat.

12-09-2019, 14:48

Dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao promociji Zbornika radova naučno-stručnog skupa s međunarodnim učestvovanjem „Evropski ustav za Bosnu i Hercegovinu“ održanoj u amfiteatru Sokrat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Zbornik radova ima za cilj odgovoriti na pitanje Ustava kako bi poboljšao loš položaj hrvatskog naroda u BiH, te kako je rješenje hrvatskog pitanja zapravo rješenje BiH kao uzorite države, u ustavnom i pravnom smislu.

Takođe, u njemu postoje konkretna institucionalna rješenja koja se mogu jednostavno primijeniti u praksi, te predstavlja zbirku uputa kako se može promišljati bh. realnost i popravljati politički sistem.

Uz Sveučilište u Mostaru, organizatori promocije Zbornika radova naučno-stručnog skupa s međunarodnim učestvovanjem „Evropski ustav za Bosnu i Hercegovinu“ su i Rektorski zbor Republike Hrvatske te Hrvatska akademija za nauku i umjetnost u BiH, a Zbornik je predstavljen pod sponzorstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.

11-09-2019, 14:44

Na današnjoj, 107. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za period od 1.1. do 30.6.2019. godine, te Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1.1. do 30.6. 2019. godine.

Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju u skladu sa planiranom dinamikom te da se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju.

Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponske elektrane: ''Bregava'', ''Antonio Commerce 1'', ''Anarea 1'', ''LOWRE'' i ''Oil-AC 1'' na lokalitetu Pješivac, općina Stolac.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o radu notara u HNK, Izvještaj o radu za 2018. godinu i Finansijski izvještaj za period od 1.1. do 30.6.2019. godine ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba''.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za Skupštinu HNK u iznosu 1.150.000,00 KM, koja će biti utrošena za rekonstrukciju zgrade i nabavku opreme u cilju poboljšanja uslova rada Skupštine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila Informaciju o provođenju odredbi zaključenih kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, državnih službenika i namještenika i ministarstva unutrašnjih poslova.

Kada je u pitanju Kolektivni ugovor  koji se odnosi na doktore medicine i stomatologije,  Vlada još jednom poziva i ostale učesnike  zdravstvenog sistema: Zavod zdravstvenog osiguranja, zdravstvene ustanove odnosno osnivače domova zdravlja da su skladu sa postignutim dogovorom svatko izvršava svoj dio preuzetih obaveza.

Govoreći o problematici vezano za kolektivne ugovore koji se odnose na prosvjetu, državne službenike, namještenike i Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključeno je, takođe, kako Vlada u cijelosti ispunjava sve obaveze preuzete potpisivanjem kolektivnih ugovora.

Istaknuto je kako Vlada, uz dosljedno poštivanje odredbi kolektivnih ugovora u obrazovanju, nizom drugih konkretnih mjera: rekonstrukcijom i utopljavanjem školskih objekata, izgradnjom igrališta i školskih sportskih sala, rješavanjem radno-pravnog statusa djelatnika, te očuvanjem svih radnih mjesta u prosvjeti na najbolji način pokazuje kako je obrazovanje u vrhu prioriteta njezina rada.

Opredijeljena za kontinuisani dijalog sa svim socijalnim partnerima, Vlada je zadužila resorna ministarstva da dijalog nastave i tako rješavaju sva eventualno otvorena pitanja.

09-09-2019, 13:17

Dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao 26. godišnjici zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici, kojega su počinili pripadnici Armije BIH.

Program godišnjice započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja, nakon čega je uslijedila pobožnost Puta križa, te Sveta misa zadušnica koju je predvodio fra Andrija Jozić.

Organizatori 26. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici bili su Udruženje stradalih Hrvata Grabovica i Župa Jablanica.

Podsjećamo na to kako je na današnji dan 1993. godine počinjen zločin ubistvom 33 hrvatska civila. Najmlađa žrtva bila je 4-godišnja djevojčica Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić.

09-09-2019, 11:54

Zdravstveno vijeće Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana situacija vezano za problematiku mulja s pročišćivača koje je posljednjih mjeseci predmetom više analiza.  Inicijativu za razmatranjem uputilo je Udruženje „Futura“ iz Mostara.
Zakonom je utvrđen djelokrug rada Zdravstvenog vijeća čiji je zadatak evaluacija i monitoring zaštite prava pacijenata, te nema nadležnosti po pitanju analize spornog mulja.
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite naredilo je, u okviru svojih nadležnosti,  fizikalno-hemijske  analize  vode za piće iz Grada Mostara i svih općina  na području HNK.
Analiza je pokazala ispravnost svih uzetih uzoraka, o čemu je javnost upoznata putem medija.
Zaključak Zdravstvenog vijeća je da treba urediti zakonsku regulativu kojom će biti definisana klasifikacija otpadnih voda i druga pitanja od značaja za zbrinjavanje te vrste otpada.
Takođe, Zdravstveno vijeće je razmatralo i aktuelnu situaciju gašenja firme „Aluminij“ d.d. Mostar sa aspekta utjecaja na zdravstveni sistem. Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja, a prateći izvršenje prethodnih godina, „Aluminij“ je godišnje uplaćivao cca. 4.500.000 KM na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje. 
Nadalje, procjenjuje se da bi gašenje „Aluminija“ negativno utjecalo na druge privredne subjekte koji značajne prihode ostvaruju poslovanjem s „Aluminijem“ što bi se moglo odraziti na dodatno smanjenje prihoda od doprinosa na godišnjem nivou za još  cca. 1.500.000 KM.
Radi se o značajnim sredstvima koja će, zasigurno, utjecati na smanjenje obima prava pacijenata.
S obzirom na najavu štrajka doktora medicine i stomatologije po pitanju nepoštivanja kolektivnog ugovora, Zdravstveno vijeće je razgovaralo i o trenutnoj situaciji u zdravstvu, tačnije o povećanju kvalitete usluge u proteklom periodu s obzirom na poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih djelatnika, a vezano za poštivanje radnog vremena, smanjenje listi čekanja, pravo na lično dostojanstvo i dr.
Zdravstveno vijeće poziva zdravstvene ustanove  da, u skladu sa njihovim ovlaštenjima, vrše redovnu kontrolu poštivanja radnog vremena u zdravstvenim ustanovama.
Takođe, traže i imenovanje Komisije koja će obavljati vanrednu kontrolu u skladu sa Pravilnikom o radnom vremenu.
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite će, na inicijativu Zdravstvenog vijeća, distribuisati zdravstvenim ustanovama plakate kako bi upoznali pacijente na koji način mogu podnijeti prigovor prema Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta ukoliko nisu zadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom ili procedurom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove.