29-09-2022, 14:07

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg i županijski ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa dr. sc. Rašid Hadžović otvorili su danas suvremene informatičke kabinete (STEAM) u Srednjoj građevinskoj školi Jurja Dalmatinca Mostar i Srednjoj građevinskoj školi Mostar. Kabineti su opremljeni u sklopu projekta pod nazivom "Boljom upravom do bržega gospodarskog rasta" koji je, u suradnji s Vladom Kraljevine Norveške, implementirao UNDP. Za opremanje je ukupno utrošeno 100.000,00 KM, od čega su Vlada Kraljevine Norveške i UNDP osigurali dvije trećine, a Vlada HNŽ-a preostalu trećinu novčanih sredstava.

STEAM je interdisciplinarni pristup učenju koji četiri obrazovna područja – znanost (science), tehnologija (technology), inženjerstvo (engeneering), umjetnost (arts) i matematika (mathematics) – povezuje u stvarna i relevantna iskustva učenja. Taj način učenja potiče djecu na inovativan pristup i traženje kreativnih rješenja problema. Predmetni su kabineti, osim najsuvremenijih računala, opremljeni i 3D pisačima, robotima, pametnom pločom i drugom tehnologijom potrebnom za realiziranje nastave u skladu s najsuvremenijim dostignućima.

''Danas smo formalno obilježili uspješan završetak projekta koji će u značajnoj mjeri unaprijediti proces obrazovanja učenika ove dvije škole odnosno usavršavanje stečenih teorijskih znanja u suvremeno opremljenim kabinetima. Vlada je prepoznala značaj i ulogu ovakvih projekata te rado prihvatila poziv za sufinanciranjem ovakvog opremanja naših školskih kapaciteta, a vrijedi podsjetiti na ukupna ulaganja koja smo proteklih godina usmjerili u izgradnju, obnovu, rekonstrukciju, ''utopljavanje'' i opremanje školskih objekata u svim našim gradovima i općinama, ujedno značajno unaprjeđujući radno-pravni i materijalni status naših prosvjetnih djelatnika'', kazao je ovom prigodom predsjednik Herceg.

''U proteklom smo razdoblju napravili značajne iskorake u kontekstu obrazovanja, osigurali smo besplatne udžbenike za sve učenike redovitih osnovnih škola, rekonstruirali 35 osnovnih i srednjih škola, s našim partnerima uložili značajna sredstva u njihovo opremanje, a evo danas smo otvorili informatičke kabinete u dvije srednje građevinske škole u Mostaru. U suradnji s našim partnerima, osigurali smo značajna sredstva kako bismo našim učenicima omogućili što bolje i što kvalitetnije uvjete za učenje i za stjecanje znanja i vještina koje će im biti potrebne na tržištu rada. Dosad je ukupno 26 škola u HNŽ-u opremljeno STEAM kabinetima'', izjavio je ministar Hadžović.

Važan cilj ovoga projekta jest pružanje doprinosa gospodarskomu razvitku u ciljanim lokalnim zajednicama i stvaranje pretpostavki za brže zapošljavanje u perspektivnim sektorima gospodarstva kao što je građevinski. Zato je nužno obrazovati i osposobiti kadrove koje ova brzorastuća grana gospodarstva traži.

Ravnatelji škola Branko Landeka i Sanela Mesihović istakli su kako će ova oprema uvelike unaprijediti kakvoću nastavnoga procesa, poglavito u novim proinformatičkim zanimanjima kao što su građevinsko-informatički tehničar i tehničar geodezije i geoinformatike. Ta zanimanja, kao i arhitektonski tehničar i tehničar-dizajner enterijera, podrazumijevaju konstantan rad na računalu, prije svega u grafičkim programima kao što su AutoCAD i SketchUp te programima za izračun građevinskih konstrukcija (Tower, ArmCAD i PanelPro). Iskazali su  zahvalnost Vladi HNŽ-a i UNDP-u što su upravo njihove škole odabrane za implementiranje ovoga projekta.

29-09-2022, 13:16

Na današnjoj, 185. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je dokumente Okvirnoga proračuna za razdoblje 2022. – 2024. i 2023. – 2025. godine, u kojima je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini cijele županije, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju županije, gradova, općina i izvanproračunskih fondova HNŽ-a. Njihovo usvajanje predstavlja prvu etapu u proračunskomu procesu za promatrano razdoblje izrade proračuna za sljedeću godinu i okvirne iznose za sljedeće dvije godine.

U skladu s jučer postignutim dogovorom s predstavnicima sindikata korisnika županijskoga proračuna, danas je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok u 2022. godini svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ-a.

Opredijeljena pomoći završetku započetih projekata izgradnje, obnove i opremanja triju bolnica u HNŽ-u koje se susreću s poteškoćama zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnomu porastu cijena, Vlada je danas raspravljala i o dodatnom kreditnom zaduženju kod Razvojne banke, s ciljem omogućavanja njihova dovršetka. O tomu će se konačno izjasniti na nastavku danas započete sjednice, a podsjećamo riječ je o izgradnji i opremanju Klinike za dječje bolesti – Pedijatrije SKB-a Mostar, potom izgradnji, obnovi i opremanju više odjela u Kantonalnoj bolnici dr. Safeta Mujića te dogradnji i opremanju novih odjela u Općoj bolnici Konjic, što su projekti od iznimnoga značaja za sve građane županije, kao i svih prostora koji gravitiraju ovim zdravstvenim ustanovama.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila odluke o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu Udruzi Caritas za projekt ''Kućna njega za stare i nemoćne osobe'' te Udruzi Merhamet za projekt ''Misli i čini dobro – dostava prehrambeno-higijenskih paketa obiteljima slabijega materijalnog stanja na području HNŽ-a'', u iznosima od po 100.000,00 KM.

Također, dala je suglasnost na Program Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a o stjecanju radnoga iskustva i usavršavanja djece poginulih branitelja u tijelima uprave i ustanovama HNŽ-a, čiji je cilj djeci poginulih branitelja olakšati integriranje na tržište rada i, kroz stjecanje radnoga iskustva i usavršavanje na odgovarajućemu radnom mjestu, spriječiti njihovu dugotrajnu nezaposlenost.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o uvjetima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava ostvarenih od korištenja poljoprivrednoga zemljišta u HNŽ-u.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

 

28-09-2022, 12:13

Na tragu kontinuiranoga dijaloga koji Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u ovomu sazivu održava kroz svih osam godina mandata, danas je u zgradi Vlade upriličen sastanak čelnika sindikalnih organizacija korisnika Proračuna HNŽ-a koje okupljaju više od 5500 članova (sindikati osnovnoga i srednjega obrazovanja, MUP-a i javne uprave: Goran Miličević, Edina Čomić, Josip Milić, Edin Sarajlić, Nail Balić, Dalibor Alilović i Miron Torlo) kojim je predsjedao dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade, zajedno s ministrima financija, unutarnjih poslova, prosvjete te pravosuđa i uprave Adnanom Faladžićem, Slađanom Bevandom, dr. sc. Rašidom Hadžovićem i Suadom Balićem.

Otvoreno je nekoliko novih tema koje tište sindikalno članstvo, ali je i naglašeno kako je Vlada pokazala sluh i razumijevanje za sve probleme te napravila vidljive pomake u socijalnim odnosima i poboljšanju i prava kao i životnoga i radnoga standarda svih proračunskih korisnika, kako kroz povećanje osobnih dohodaka, tako i kroz rješavanje niza statusnih i drugih pitanja koje utvrđuju sekundarna prava iz radno-pravnih odnosa.

Danas je dogovorena određena potpora proračunskim korisnicima, na tragu globalne krize koja je rezultirala sveopćim povećanjem redovitih životnih troškova. Također, dogovoreno je, već na prvoj redovitoj sjednici Vlade, usvojiti modus usklađivanja visine naknade za topli obrok proračunskim korisnicima s razinom koju diktira prosječna isplaćena plaća u FBiH. Potvrđen je i raniji dogovor o isplati ukupno 4,5 milijuna KM po sudskim presudama i postignutim izvansudskim nagodbama u tekućoj godini, uz razmatranje mogućnosti i određenoga povećanja toga iznosa ukoliko stanje s proračunskim punjenjem do isteka kalendarske godine to dopusti.

''Bez zadrške iskazujem ponos onim što na kraju evo drugoga mandata ostavljamo iza sebe. Prije svega, proračun je fluidan jer imamo izmirene sve kratkoročne obveze, a dugovanja koja saniramo su naslijeđena i značajno smanjena u odnosu na ono nezahvalno stanje koje smo preuzeli 2015. godine. U međuvremenu, snažeći socijalnu, usporedo smo uporno osnaživali i razvojnu dimenziju županijskoga proračuna, kontinuirano umanjujući i naslijeđena dugovanja, s čim nije bilo nimalo lako ni zahvalno balansirati'', kazao je predsjednik Herceg, dodajući kako su, kada su u pitanju korisnici Proračuna, svima uspjeli podići plaće te osigurati i niz dopunskih prava po traženjima sindikalnih organizacija. Pojedinim korisnicima Proračuna, povećanje plaće, uz povećanje pratećih naknada, znači čak 50-postotno povećanje ukupnih mjesečnih primanja.

''Osim toga, ispravili smo dugogodišnju nepravdu u radno-pravnim statusima, ponajviše kada je riječ o sustavu obrazovanja, a uskoro krećemo i s rješavanjem preostalih zaposlenih na određeno vrijeme. Izjednačili smo primanja zaposlenika s visokom stručnom spremnom u osnovnim i srednjim školama, a obvezali smo se, u dodatnoj komunikaciji sa sindikatima, iznaći modus i za dodatno povećanje primanja prosvjetara s višom školskom spremom u osnovnim školama, do kraja tekuće godine. Riješili smo pitanje naknada za prijevoz, uspjeli sačuvati radna mjesta čak i unatoč značajnom višku u obrazovnomu sustavu i, nažalost, manjku učenika kojemu svjedočimo posljednjih godina. Sve to i unatoč aktualnim globalnim izazovima -sigurnosno-financijske prirode'', dodao je prvi čovjek Vlade, podsjetivši i na činjenicu da su ove godine osigurani besplatni školski udžbenici za sve učenike u osnovnim školama u HNŽ-u, njih više od 16 tisuća, da je Vlada osigurala jednokratnu potporu nezaposlenima i rodiljama i da uporno inzistira na razumijevanju sindikalnih potreba, tražeći način za maksimalno moguće udovoljavanje opravdanim traženjima članstva ovih šest sindikalnih organizacija, kao i svih drugih sindikata u HNŽ-u.

Vezano za pitanje napredovanja u osnovnim i srednjim školama, istaknuto je kako je Vlada osigurala sve preduvjete i preuzete obveze ugovorila u kolektivnim ugovorima, pozvavši oba zavoda za školstvo u Županiji da žurno urade svoj dio posla kako bi i to bilo realizirano, što zapravo i ne iziskuje posebna financijska sredstva, a rješava jedno važno moralno pitanje. Na sličnomu tragu, najavljeno je i konačno ''otkočenje'' pitanja napredovanja i ''činovanja'' policijskih službenika što će, zajedno sa zapošljavanjem nedostajućih 200 do 300 policijskih djelatnika, biti riješeno odmah po imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Policije MUP-a HNŽ-a po tekućemu javnom natječaju.

Sindikalni čelnici su izrazili zahvalnost Vladi HNŽ-a za osvjedočeno razumijevanje za sindikalna traženja, pozvavši na povećanje izdvajanja po pitanju naslijeđenih obveza po sudskim presudama iz prijašnjih vremena, čim se za to stvore uvjeti u smislu potrebnih sredstava u Proračunu.

 

27-09-2022, 15:18

Na prvomu dijelu danas započete 184. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, usvojila Nacrt Strateškog plana razvitka braniteljskog poduzetništva na području HNŽ za razdoblje 2022.-2025. godine. Ciljevi Strateškog plana vezani su za uspostavu poticajnog okruženja za promicanje i razvitak braniteljskog poduzetništva kako bi se smanjile društvene razlike, potaknula resocijalizacija i osiguralo povećanje razine zaposlenosti, te pravednija raspodjela društvenoga bogatstva posebno u kontekstu potpora posebnim društvenim skupinama kao što su branitelji i članovi njihovih obitelji.

Tijekom rasprave istaknuto je kako se radi o iznimno bitnom strateškom dokumentu, a njegovim usvajanjem Vlada potvrđuje spremnost da svim braniteljima, poglavito poduzetnicima, osigura potporu za njihove razvojne -poduzetničke projekte. 

Vlada je također usvojila Odluku o utvrđivanju uvjeta i načina uvođenja u sustav zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Pravo na zdravstveno osiguranje imati će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugoj osnovi, a najduže do navršenih 65. godina života. 

Također, Vlada je razmotrila Program Ministarstva za pitanja branitelja o stjecanju radnoga iskustva i usavršavanja djece poginulih branitelja u tijelima uprave i ustanovama HNŽ, koji za cilj ima da djeci poginulih branitelja olakša integraciju na tržište rada i kroz stjecanje radnoga iskustva i usavršavanjem na odgovarajućem radnom mjestu spriječi njihovu dugotrajnu nezaposlenost, a o čemu će se izjasniti na nastavku sjednice.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskoga rata u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM, te Odluku o odobravanju 50.000,00 KM za financiranje izgradnje zajedničkih spomen obilježja poginulih branitelja.

Također, usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog kućanstva u iznosu od 3.600,00 KM.

Vlada je, također, usvojila i uputila u daljnju skupštinsku proceduru  Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNŽ, u koji je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo uvrstila prijedloge i primjedbe koji su istaknuti tijekom rasprave, kao i prijedloge jedinica lokalne samouprave.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, usvojila  Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama s Tarifom, te ga uputila u daljnju skupštinsku proceduru. Ovim prijedlogom izvršene su dopune Zakona koje su se kroz praksu primjene pokazale potrebnim. Također je usvojen Prijedlog Uredbe o naknadama za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad, odvojeni život od obitelji i smještaj na mjestu rada.

Vlada je dala suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba'' Stolac za razdoblje od 1.1. do 30.6. 2022. godine. Istaknuto je kako je je u tom razdoblju Ustanova pružila smještaj za 150 korisnika za koje je osigurana cjelodnevna zdravstvena skrb, te redoviti pregledi psihijatra, neuropsihijatra i liječnika opće prakse.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za deset elektroenergetskih objekata foto naponskih elektrana ''PLINOMATIC''.

Iz resora Ministarstva gospodarstva razmotrene su i usvojene Informacija o realiziranju elektroenergetskog bilanca i Informacija o realiziranju prometa naftnih derivata za prvih šest mjeseci ove godine na području HNŽ.

Današnja sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije započela je minutom šutnje za tragično stradale članove obitelji Krstić.

23-09-2022, 13:38

Hercegovačko-neretvanska županija, putem Vlade i Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a, podržala je kao najsnažniji pokrovitelj ekološku akciju nevladinih udruga ''Eko Kop'', ''Naša Radobolja'', ''Naš Rodoč'' i ''Zvonigrad'', u sklopu koje će, kroz tjedan dana, biti uređeno nekoliko gradskih i prigradskih četvrti na području Grada Mostara.

Akcija pod nazivom ''Cvijet za grad" obuhvatit će naselja Bijeli brijeg, Iliće, Miljkoviće, Polog, Rodoč, Rudnik, Vihoviće te Ulicu blajburških žrtava i sjeverni dio Ulice kralja Tomislava, a predviđeni su rekultiviranje i sadnja raznih vrsta ukrasnoga bilja, cvijeća i grmova na zemljanim dijelovima prometnih raskružja i cestovnih razdjelnica višetračnih prometnica.

''I kao predsjednik Vlade i kao znanstvenik čije je uže područje akademskoga interesa, između ostaloga, i zaštita okoliša i turizam, s radošću sam podržao ovu inicijativu, a iskreno me raduje broj okupljenih građana u prigodi današnjega početka realizacije ove aktivnosti koja će ambijentalno oplemeniti naš javni prostor. Čista i uredna životna sredina dio je opće kulture, slika o nama samima, a da ne govorimo o tomu koliko je nemjerljivo važno živjeti i odgajati djecu u zdravomu okruženju i nezagađenomu okolišu i napraviti onaj važan zaokret u javnomu mnijenju kako bismo svi doprinijeli cilju koji nas je i danas okupio. Zaštita okoliša i uređena životna sredina nije pitanje koje se tiče samo struke, jer njezino ispravno poimanje u svakodnevnomu životu pitanje je budućnosti cijele zajednice. Zato pohvala i puna potpora organizatorima ovoga događaja uz koje je Vlada HNŽ-a spremno i iskreno stala i ovaj put'', poručio je danas dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, obišavši lokacije Trga Treće cimske bojne i Šetnice mostarskih rudara, gdje je akcija službeno i otpočela.

13-11-2018, 08:43

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije govorio je za "Večernji list".

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.