Održan Etnofest Neum

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko- neretvanskog kantona, bio je nazočan na 23. izdanju Hrvatskog glazbenog festivala „Etnofest Neum“.

U pozdravnom govoru dr. Živko Matuško, načelnik općine zahvalio je Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i premijeru  Hercegu na značajnoj podršci održavanju još jednog izdanja Etnofesta.

„Etnofest Neum jedinstven je po mnogo čemu. Od neumske rive na kojoj se održava do  muzičkog izražaja koji njeguje, a koji garantuje da naše mlađe generacije neće biti lišene ljepote tradicijske muzike hrvatskog naroda, ali i da će upoznati i drukčiju tradicijsku muziku od vlastite.

Upravo to je najveća vrijednost i ovog Festivala i umjetnosti, ali i života općenito -  ljubiti svoje, a poštivati tuđe… Nadam se kako će ovaj, ali i njemu slični festivali i sljedećih godina imati punu podršku institucija. Hvala svima koji su doprinijeli njegovu boljitku i afirmiranju, kao i onima koji su potpomogli da se ovaj značajan kulturni i  turistički događaj održi gotovo četvrt vijeka“, kazao je premijer Herceg u izjavi za medije.

Inače, na Festivalu je izvedeno 25 kompozicija inspirisanih hrvatskim etno zvukom.

20-08-2018, 9:15

Predsjednik Herceg na završnici Malonogometne lige MZ Grada Mostara

Na igralištu Osnovne škole Petra Bakule u Mostaru sinoć je odigrana završnica XII. turnira Malofudbalske lige mjesnih zajednica Grada Mostara „Vjekoslav Arapović“. Nakon završnoga susreta dr. sc. Nevenko Herceg je u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, sponzora ovogodišnje malofudbalske lige, kapetanu i igračima pobjedničke momčadi uručio pehar i druge vrijedne nagrade.

„Čestitam momčadi Balinovac na velikom uspjehu i osvajanju ovogodišnje Lige. Svakako i njihovim sportskim suparnicima u završnom susretu, jer su svi zaslužni za istinski malofudbalski spektakl kojem smo večeras svjedočili.

Čestitam i organizatorima koji nisu žalili truda da ovo takmičenje protekne u dobru ozračju.

Želim, također, istaknuti kako nas ovih dana, na ovom istom igralištu, očekuju i završni susreti Malofudbalske lige Hercegovine. Stoga, pozivam sve prijatelje sporta da i u sljedećim danima zajedno uživamo u vrhunskim potezima majstora malofudbalske igre iz svih krajeva Hercegovine“, rekao je premijer Herceg.
 

15-08-2018, 9:18

Pod pokroviteljstvom Vlade HNŽ održan prvi sajam "Dani Mediterana Neum"

U sklopu obilježavanja Dana općine Neum,  pod sponzorstvom Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, u subotu je upriličen i prvi prodajno-izložbeni sajam "Dani Mediterana Neum".

Manifestaciju koja za cilj ima promovisanje i predstavljanje domaćih poljoprivrednih proizvoda mediteranskog podneblja otvorio je Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, istaknuvši kako je Neum tim sajmom,  uz promovisanje poljoprivrede, dobio i bitan turistički događaj, jer se te dvije djelatnosti,  na stanovit način, prate i nadopunjuju.

''Baviti se bilo kojom djelatnošću, a pogotovo poljoprivredom, u okruženju u kojemu živimo nije lagan posao; zato je pohvalno što se upravo u Neumu organizuje Sajam koji spaja poljoprivredu i turizam kao dvije glavne sastavnice gospodarskog razvitka Općine'', rekao je ministar Jović.

Inače, na prvom neumskom sajmu „Dani Mediterana“ izlagalo je više poljoprivrednih proizvođača i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koja se bave različnim vidovima poljoprivrede.

Posjetitelji su mogli probati i kupiti mnoštvo vrsta sireva, tradicionalni pršut i suhomesnate proizvode, grožđe, smokve, vina, likere, maslinova ulja, proizvode i prerađevine od ljekovitoga i aromatičnoga bilja.

13-08-2018, 10:15

Potpisan Protokol o pregovorima sa sindikatima osnovnog obrazovanja

Dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Slavko Lauš, predsjednik Sindikata učitelja HNK  i Omer Tipura, predstavnik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja HNK danas su potpisali Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na teritoriju HNK.

Ovim Protokolom ugovorene strane definišu postupak i rokove za pregovore radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na teritoriju HNK, te druga pitanja od značaja za pregovaračke timove na izradi Kolektivnog ugovora.

Nakon potpisivanja Protokola iskazana je spremnost svih učesnika da postupak pregovaranja bude istinski dijalog socijalnih partnera, koji će biti vođen u dobroj vjeri i dovesti do potpisivanja Kolektivnog ugovora na zadovoljstvo svih zainteresovanih.

01-08-2018, 13:10

Usvojeno niz važnih odluka za općine i kanton

Na današnjoj, 83. sjednici - Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2019. – 2021. godina i Zaključak s ciljem osiguranja preduslova za provođenje aktivnosti na izradi Nacrta Budžeta HNK za 2019. godinu.
Smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija sveza prioriteta Vladinih politika i Budžeta za narednu godinu, što je iznimno važno u situaciji kada raspoloživi budžetski prihodi redovno zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika.
Smjernice sadrže: strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK, osnovne pokazatelje ekonomske politike i preduslove društvenog i privrednog razvoja u BiH, osnovne makroekonomske pokazatelje u HNK, pokazatelje fiskalne politike, procjenu prihoda HNK za period 2019. – 2021.,  te pregled obaveza na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdanih jamstava u HNK.  
Prioritetni ciljevi Vlade su: podizanje nivoa sigurnosti građana – preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova, održiva fiskalna politika i unaprjeđenje upravljanja Budžetom, poboljšanje kvalitete života građana – djelotvoran sistem zdravstva, efikasna socijalna zaštita i boračko-invalidska zaštita, podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima i posvećenost procesu evropskih integracija i regionalne saradnje uz bolje korištenje pretpristupnih fondova EU.

Vlada je, takođe, donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana 2018. – 2020. za provođenje Strategije razvoja HNK za period 2017. – 2020. godina.  Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2017. – 2020. ključni je strateško-planski dokument HNK koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj HNK.
Strategija razvoja obuhvaća ekonomski i društveni razvoj korištenjem i apsorpcijama raspoloživih prirodnih resursa, vodeći pri tomu računa o aspektu zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora.
Pripremljena je kako bi služila kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja i sveukupnog života u HNK. Kao takva, Strategija razvoja je usklađena s relevantnim strategijama i politikama na drugim nivoima vlasti u BiH.
Strategijom razvoja su definisani naredni strateški ciljevi i prioritetne mjere: podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa EU standardima i održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim resursima i infrastrukturom.  

Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Tima za monitoring Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona – Monitoring uspostavljanja procesa planiranja i upravljanja razvojem HNK za 2017. godinu u kojem se predlažu i smjernice rada u narednom periodu.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava prikupljenih na osnovi vodnih naknada za 2018. godinu u ukupnom iznosu 5.977.422,54 KM. Jedinice lokalne samouprave i Grad Mostar su na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK iskazale svoje potrebe a Ministarstvo je, u skladu sa kriterijima i raspoloživim sredstvima, Vladi predložilo Program utroška sredstava u 2018. godini.

Takođe, Vlada je usvojila i Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton u 2018. godini.
Za podršku tim manifestacijama, Vlada je osigurala  iznos od 90. 000,00 KM, a za podršku održavanju Međunarodnog sajma privrede Mostar 2018., koji je takođe proglašen sajmom od značaja za HNK, Vlada je osigurala 60.000,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period od 2018. do 2024. godine.
Ustanovljena  je politika razvoja s vizijom, ciljevima, temeljnim načelima, opredjeljenjima i područjima razvoja. Na osnovu Politike razvoja određeni su Strateški pravci razvoja i razrađeni su u Akcionim planovima koji se odnose na sva područja koja čine sistem zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvaća: programiranje, planiranje, organiziranje snaga zaštite i spašavanja, obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, provođenje mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, nadzor nad funkcionisanjem i djelotvornošću zaštite i spašavanja, informacijsko-komunikacijsku podršku upravljanju i predvođenju akcija zaštite i spašavanja i finansiranje zaštite i spašavanja, a sve u cilju  sprječavanja ili ublažavanja rizika (opasnosti) od prirodnih i drugih nesreća, smanjenja ranjivosti i izloženosti ljudi i materijalnih dobara prirodnim nepogodama i drugim nesrećama  i  razvijanja svih kapaciteta pripravnosti u odgovoru na prirodnu i drugu nesreću.

Nastavljajući pozitivnu praksu prijema kojom se značajnom broju mladih omogućava osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, a čime se postiže njihova veća konkurentnost na tržištu rada, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju konkursa za prijem 40 osoba – pripravnika u kantonalne organe uprave.

Vlada je primila k znanju Informaciju o toku pregovora sa sindikatima policije, potvrđujući svoju opredijeljenost da u nastavku dijaloga dođe do rješenja prihvatljivih svim učesnicima   razgovora.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice HNK.

27-07-2018, 15:59

150.000,00 KM za nove tribine i uređenje igrališta

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je obišao radove na uređenju igrališta  kod Osnovne škole ''Petra Bakule'' u Mostaru.

''Ulagati u infrastrukturu  s ciljem razvoja sporta i zdravog života naših sugrađana zadovoljstvo je, ali i obaveza.
Prepoznavši potrebu i značaj ovoga prostora, ne samo za sport i rekreaciju, nego i  za organizovanje drugih kulturnih sadržaja, Vlada HNK je odlučila za njegovo uređenje - izgradnju tribina i druge infrastrukture - iz Budžeta izdvojiti 150.000,00 KM.

Ovo je prva faza planiranih radova na sportsko – rekreacijskom kompleksu, stoga ćemo i u narednoj godini osigurati sredstva za uređenje  svlačionice, sanitarnih čvorova i postavljanje nove asfaltne podloge na malonogometnom igralištu kako bi ovaj kompleks, u samom srcu grada Mostara, postao  mjesto okupljanja svih prijatelja sporta i rekreacije'', rekao je nakon obilaska premijer Herceg.

26-07-2018, 10:12

POSJET OPĆINI ČITLUK

Na današnjem, zajedničkom koordinacijskom sastanku Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kriznog štaba civilne zaštite HNK razgovarano je, uz ostalo, o epidemiološkoj situaciji na području čitlučke općine i mjerama  koje  bi trebalo preduzeti  u cilju uspješnog sprječavanja širenja koronavirusa.

Na tom tragu, direktno je, tokom  sjednice, telefonski kontaktiran i gosp. Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, s kojim je razgovarano o trenutnoj situaciji i koji je konzultovan o svim činjenicama koje se tiču opće zdravstvene situacije na području ove općine.

Nakon rasprave i konzultacija Kriznog štaba civilne zaštite i Vlade HNK, donesena je Odluka o tome da danas, u 16.00 sati, gospoda: dr. sc. Goran Opsenica, kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK, prim. dr. Davor Pehar,  direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Eugen Ćubela, načelnik Kriznog štaba CZ HNK posjete općinu Čitluk i održe sastanak s gosp. Marinom Radišićem, načelnikom općine Čitluk, koji je ujedno i komandant Kriznog štaba CZ Općine, i dr. Ozanom Medić, direktoricom Doma zdravlja Čitluk sa osnovnim ciljem sagledavanja cjelokupne situacije i donošenja  optimalnih mjera i aktivnosti koje bi pomogle u prevladavanju aktuelnih poteškoća prouzročenih širenjem koronavirusa.

03-04-2020 14:51

MINISTAR OPSENICA S MINISTRICOM GUDELJEVIĆ O KORONAVIRUSU U HNK

Danas su u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, gđa Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite u Vladi HNK održali radni sastanak na kojem su analizirali aktuelnu zdravstvenu i epidemiološku situaciju u HNK nastalu pojavom koronavirusa.

Ministar Opsenica izvijestio je ministricu Gudeljević o svim aspektima situacije u vezi sa pojavom koronavirusa, osobito o mjerama koje preduzimaju Ministarstvo zdravstva, Vlada HNK i Kantonalni štab civilne zaštite te o organizaciji zdravstvenog sistema s akcentom na „COVID bolnicu“. Zamolio je, pritom, ministricu Gudeljević za pomoć, ponajprije u vidu zaštitne opreme, testova i respiratora.

Ministrica Gudeljević izrazila je zadovoljstvo iscrpnim i nepristranim informisanjem, pohvalivši napore svih učesnika sistema borbe protiv koronavirusa u HNK i izrazivši spremnost pomoći, u okviru mogućnosti, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Uputila je apel svim stanovnicima HNK da poštuju preporuke, mjere i naredbe nadležnih organa te izrazila uvjerenje u to da ćemo zajedničkim snagama pobijediti ovu pošast koja nas je zadesila. 

03-04-2020 14:10
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00