• Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, telefonskoj sjednici a na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o prestanku nesreće uzrokovane koronavirusom na...
 • Smatram kako je ovo što se jučer na Skupštini HNK dogodilo neočekivano, ali iznad svega neodgovorno, s obzirom na ukupno stanje u kojem se nalazimo! Naime, u trenutku kada je privreda na koljenima i...
 • Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 5. vanrednoj sjednici usvojila Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19...

NOVE NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite na današnjoj je, šesnaestoj vanrednoj telefonskoj sjednici donio nove naredbe:    

1. Naređuje se zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina starosti na području HNK.

2. Naređuje se svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.

3. Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima  koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i osiguraju usluge prehrane.

4. Naređuje se banjama i lječilištima da prekinu s prijemom novih pacijenata i pružanjem usluga wellnesa, masaže, frizerskih i kozmetičkih salona i sl.

Na sjednici Kantonalnog stožera civilne zaštite dopunjena je naredba, br. 17-06-40-16-4/20 od 20.3.2020. godine, na način da su od obaveze prekida rada izuzete i telekomunikacijske, elektroprivredne i poštanske usluge.

Ove naredbe stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se do 31.3.2020. godine u 24 sata.

20-03-2020, 19:36

NOVE NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite je na današnjoj, šesnaestoj vanrednoj sjednici donio nove naredbe:     

 1. Naređuje se prekid javnoga linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom  i željezničkom prijevozu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzima se registrirani taksi prijevoz putnika, uz poštivanje  higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice i naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.
 3. Naređuje se potpuni prekid rada u djelatnosti trgovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 4. Iz tačke 3. ove naredbe izuzimaju se:
  • trgovine prehrambenim proizvodima;
  • trgovine higijenskim proizvodima;
  • ribarnice;
  • apoteke;
  • specijalizovane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom;
  • specijalizovane trgovine za prodaju poljoprivrednih repromaterijala;
  • poljoprivredne apoteke;
  • benzinske pumpe;
  • kiosci;
  • pekarnice;
  • hemijske čistionice;
  • specijalizovane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala;
  • specijalizovane trgovine dječjom opremom;
  • trgovine hranom za životinje;
  • trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro-materijalom;
  • logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda;
  • veledrogerije.

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

5. Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, dužni su organizovati radno vrijeme kao prije proglašavanja stanja nepogode u HNK.

6. Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, ukoliko nisu specijalizovane trgovine prehrambenim artiklima, ne smiju prodavati hranu.

7. Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih  prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

8. Naređuje se općinskim/gradskom štabu civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.

9. Naređuje se potpuna mobilizacija cjelokupnoga zdravstvenog osoblja u HNK, s tim da se cjelokupno medicinsko osoblje u potpunosti stavlja na raspolaganje Kantonalnom, općinskim / gradskom stožeru civilne zaštite.

10. Naređuje se stanovništvu strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i odredbi o izbjegavanju bliskog socijalnog kontakta pri izlasku u parkove, na šetnice i trgove.

11. Naređuje se svim pravnim subjektima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji nastavljaju s radom u vremenu dok je na snazi Odluka Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, da preduzmu sve mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti koronavirusa, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 I 43/10),  kao što su:

 • dezinfekcija prostora
 • opremanje djelatnika osnovnim sredstvima zaštite od korona virusa (zaštitna maska i rukavice)
 • praćenje i poštivanje uputa i naredbi nadležnih institucija, koje se odnose na novonastalu situaciju prouzrokovano koronavirusom.

12. Naređuje se svim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama koje djeluju na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona da u cilju provođenja Odluke Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području HNK, broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, postupe u skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća HNK („Službene novine HNK“ , broj: 4/18), tj. da organizuju rad (preraspored djelatnika, dežurstva i sl.) i svoje djelovanje usklade sa  novonastalom situacijom prouzrokovanom koronavirusom, ta da o istom obavijeste ovaj Štab. Pri organizaciji rada, obavezno voditi račun o tome da sve službe moraju biti u funkciji.

Upućuje se iznimna zahvalnost svim medijima na ukupnoj pruženoj pomoći u ovoj nesreći te se ujedno pozivaju da ne nasjedaju na lažne vijesti i dezinformacije, kako bismo izbjegli širenje panike i poštivali kodekse o novinarskom izvještavanju.

 

 

 

20-03-2020, 11:19

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE HNK POZIVA GRAĐANE NA DOSLJEDNO POŠTOVANJE NAREDBI

Složena epidemiološka situacija u HNK, osobito u gradu Mostaru i Konjicu, od svakog građanina, a u cilju pomoći zaustavljanju širenja virusa COVID-19, traži maksimalnu odgovornost i dosljedno poštivanje svih naredbi Štaba civilne zaštite. 

Podsjećamo, svi neodgovorni pojedinci, koji svojim ponašanjem i nepoštivanjem naredbi Štaba civilne zaštite, budu ugrožavali zdravlje i sigurnost građana čine krivično djelo. Stoga, pozivamo sve odgovorne za praćenje poštivanja naredbi Štaba da, za osobe kod kojih se činjenično utvrdi nepoštivanje bilo koje naredbe, a osobito nepoštivanje mjera o izolaciji i samoizolaciji, bez odlaganja primjene najrigoroznije mjere. 

Ističemo kako samo striktnim pridržavanjem propisanih pravila ponašanja u izolaciji i samoizolaciji štitite sebe i sve druge građane.

 

19-03-2020, 21:05

KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE DONIO BROJNE NAREDBE I PREPORUKE

Kantonalni štab civilne zaštite održao je danas petnaestu vanrednu sjednicu na kojoj su učestvovali  dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Štab je donio niz naredbi i preporuka u cilju sprječavanja širenja koronavirusne infekcije u HNK koje stupaju na snagu odmah, a vrijede do 31. marta 2020. godine:

1.      Naređuje se otkazivanje svih javnih skupova i drugih oblika okupljanja u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

2.      Naređuje se prekid pružanja usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorani, pizzerije, slastičarnice, svi oblici fast-food usluga...), od čega su izuzeti: usluge proizvodnje, prodaje i dostave hrane i higijenskih potrepština, rad pučkih kuhinja, pekarnica, proizvodnja i posluživanje hrane za goste hotela, uz obavezno poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite.

3.      Naređuje se prekid rada u svim ugostiteljskim objektima tipa kafića, gostionica, barova, pubova, klubova, pivnica, vinoteka, diskoteka, noćnih klubova, kasina, nargila barova...

4.      Naređuje se prekid rada svadbenih salona.

5.      Naređuje se svođenje organizacija sprovodnih obreda isključivo na članove uže porodice, bez organizacije ispraćaja pokojnika ispred mrtvačnica.

6.      Naređuje se prekid rada sportskih kladionica, frizerskih i kozmetičkih salona, brijačnica, fitnes centara i teretana, dječjih igraona, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijskih središta, masažnih salona i vježbaonica svih oblika, tržnih centara, kino-dvorana, pozorišta, muzeja, galerija, suvenirnica, biblioteka i čitaonica.

7.      Objekti u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, obavlja dostava hrane, marketi, supermarketi, pekarnice, ljekarne i veledrogerije, benzinske pumpe, te tržnice i pučke kuhinje, kao i svi objekti koji pružaju usluge po principu šaltera (naplatne službe javnih preduzeća, matični uredi, sudski uredi, porezne uprave, poslovnice zavoda, bankovni i poštanski uredi, CIPS-ovi...), dužni su organizovati radno vrijeme kao i dosad, uz obavezno osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

8.      Zabranjuju se posjete svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite, prije svega centrima i ustanovama za brigu o starim i nemoćnim licima, centrima i ustanovama za brigu o djeci bez roditeljskoga staranja, kao i domovima za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje lica s invaliditetom i drugih lica.

9.      Zabranjuju se posjete i izlasci svim štićenicima kazneno-popravnih zavoda.

10.  Naređuje se prekid i otkazivanje svih turističkih aktivnosti te se obavezuju turističke agencije i zajednice da svoj rad usklade s ovom naredbom.

11.  Snažno se preporučuje licima starijim od 70 godina života da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta i da ne koriste javni prijevoz.

12.  Snažno se preporučuje poštivanje izdanih preporuka od strane najviših autoriteta vjerskih zajednica u vezi sa okupljanjem u vjerskim objektima na službama / obredima.

13.  Naređuje se pojačana dezinfekcija zdravstvenih i poslovnih površina, sanitetskih vozila i svih sredstava javnog prijevoza, potom liftova, stubišta, rukohvata, rampi za invalide...

14.  Naređuje se mobilizacija svih resursa i nužno uvođenje radne obaveze u svim subjektima i za sve struke za koje se procjeni da su neophodni za borbu protiv širenja zaraze koronavirusom.

15.  Naređuje se potpuna mobilizacija cjelokupnog zdravstvenog osoblja u HNK.

16.  Naređuje se organizacija rada od kuće u javnom sektoru, gdje je god to moguće, i svođenje boravka djelatnika na radnim mjestima na najmanju moguću mjeru, s akcentom na odgojno-obrazovni sistem.

17.  Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite inkorporira se u Kantonalni štab civilne zaštite. Svi štabovi civilne zaštite općina / gradova zajedno sa svim njihovim resursima stavljaju se potpuno i bezuslovno na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite.

18.  Naređuje se svim subjektima, ustanovama i institucijama odnosno svim javnim i privatnim pravnim subjektima u HNK da u svakom trenutku moraju biti dostupni i na raspolaganju kako za pomoć tako i za davanje svih zatraženih informacija Kantonalnom štabu civilne zaštite.

19.  Naređuje se da informiranje javnosti u vezi sa vanrednim stanjem do kojega je došlo pojavom zaraze koronavirusom ide isključivo preko glasnogovornika Kantonalnog štaba civilne zaštite, kako bi se centraliziralo i osiguralo precizno, provjereno, tačno i pravodobno informisanje javnosti. Predstavnik Štaba će se, zajedno s predstavnikom SKB-a Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK, svakoga dana u 13 sati obratiti sredstvima javnog izvještavanja, u cilju stalnog i urednog informisanja javnosti o svakom daljem razvoju ove vanredne situacije.

20.  Telefonski brojevi Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite (121; 063 000 121 i 036 327 387) na raspolaganju su 24 sata dnevno. U slučaju sumnje na izloženost zarazi, ili razvoja simptoma (temperatura, kašalj i stezanje u prsima), obavezno se javiti porodičnom doktoru koji će izdati rješenje o kućnoj samoizolaciji ili bolničkoj izolaciji, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju. Lica za koja se izda takvo rješenje zakonski su zaštićena kod poslodavaca u smislu opravdanog izostanka s posla.

21.  Naređuje se Zavodu za javno zdravstvo HNK da, u sklopu svojih kapaciteta, osigura ljudske resurse koji će biti stavljeni na raspolaganje Kantonalnom operativnom centru za davanje stručnih savjeta građanima.

22.  Naređuje se strogo pridržavanje rješenja o samoizolaciji.

Takođe, istaknuto je kako Vlada HNK, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije u HNK i eventualne potrebe, Kantonalnom štabu na raspolaganje stavlja kapacitete Hotela „Ero.

18-03-2020, 13:55

PRVI SLUČAJ KORONAVIRUSNE INFEKCIJE U HNK

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK potvrdio je kako su jučer u SKB Mostar primljena 2 pacijenta sa šireg područja Mostara – otac i sin, po njihovim navodima, bez pozitivne epidemiološke anamneze, te s respiratornim teškoćama i upalom pluća, koji su potom smješteni na Odjel za plućne bolesti.

Tokom jutra, u SKB Mostar testirani su na COVID-19, te je za oca utvrđen pozitivan, a za sina negativan rezultat.

Uzorci se šalju na konačnu potvrdu u laboratorij UKCS Sarajevo, koji je određen za referentni laboratorij za COVID-19.

17-03-2020, 15:16

VLADA HNK PROGLASILA STANJE NEPOGODE IZAZVANE POJAVOM KORONAVIRUSA

Na današnjoj sjednici, Vlada HNK usvojila je Informaciju o svemu dosad učinjenom po pitanju mjera prevencije pojave koronavirusa u HNK i donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve nadležne institucije vlasti u HNK zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera u cilju sprječavanja širenja koronavirusa.

Vlada HNK dala je snažnu podršku odlukama i preporukama sa jučerašnje proširene sjednice Vlade F BiH na kojoj su, uz ostale, bili prisutni premijeri kantonalnih vlada, a osobito Odluci kojom je utvrđeno postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području cijele Federacije BiH za pojedine proizvode, zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5.3.2020. godine te očuvanje platežne i kupovne moći građana, kao i preporukama koje se odnose na bankarski i porezni sistem u Federaciji BiH te kreditne mjere koje treba preduzeti.

Vlada je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19).

U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nepogode, aktiviraju se Štab civilne zaštite HNK i štabovi jedinica lokalne samouprave.

Vlada je zadužila Štab civilne zaštite HNK da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehničkih sredstava te da, u okviru svojih ovlaštenja, kontinuisano prati i analizira situaciju vezanu za pojavu koronavirusa na području HNK i o tome izvještava Vladu najmanje jedanput dnevno.
Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na području HNK, Vlada je naredila da sva kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije sve svoje potencijale stave na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite te da su općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe, dužni staviti na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe, biti korišteni na ugroženim područjima.

Vlada je, takođe, naredila svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama da sve redovne i planirane programske aktivnosti obavezno usklade i prilagode novonastaloj situaciji, osobito one koje zahtijevaju finansijske izdatke.

Vlada je dala saglasnost za nabavku opreme, medicinskih i drugih neophodnih sredstava za suzbijanje koronavirusa.

Vlada je prihvatila niz preporuka u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, a u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, koje je predložio Krizni štab Kantonalnog ministarstva zdravstva:

-        Nadležne institucije (kantonalne, gradske i općinske), svaka u okviru svojih ovlaštenja, obavezne su hitno donijeti privremene mjere ograničavanja rada najkasnije do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana: ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih i disko klubova, kladionica, tržnih centara, kino dvorana, pozorišta, muzeja, biblioteka i čitaonica kao i rada uslužnih djelatnosti: frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugi u kojima se ostvaruje bliži kontakt s klijentima, osim objekata u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, dostave hrane, rada pučkih kuhinja uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH i Zavoda za javno zdravstvo HNK, naročito držanje  međusobne udaljenost od najmanje 2 metra prilikom kupovine.

-        Vlada poziva na poštivanje ranije preporuke o otkazivanju svih javnih i drugih okupljanja.

-        Uputiti preporuku licima starijim od 70 godina da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta, da ne koriste javni prijevoz te da nabavku životnih potrepština i lijekova vrši porodica, prijatelji i komšije ili volonteri i po mogućnosti centri za socijalni rad.

-        Preporučiti apotekama, bankama i CIPS uredima, kao i drugim institucijama i ustanovama koje se bave uslužnim djelatnostima da posao izdavanja lijekova, novca, ličnih dokumenata i drugih potrepština organizuju po principu kontroliranoga ulaska potrošača u prostor.

-        Vlada HNK poziva na poštivanje preporuka autoriteta vjerskih zajednica o okupljanjima u vjerskim objektima, na službama /obredima.

-        Obavezuju se turističke agencije da svoje aktivnosti usklade s izdanim preporukama.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u HNK, u svim kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima bit će uvedeno pasivno dežurstvo u cilju izvršavanja naredbi Kantonalnoga štaba civilne zaštite.

Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo HNK da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u vezi sa izdavanjem rješenja o samoizolaciji na državnoj granici kako bi se preduzimale odgovarajuće mjere u slučaju kršenja izdanih rješenja. Na tom tragu, potrebno je ostvariti punu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova HNK i ovlaštenih sanitarnih inspektora u smislu kontrole izdanih rješenja o samoizolaciji te da se prekršitelji propisno kažnjavaju, bez iznimki.

Takođe, Vlada je telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite (121 i 036/327-387) stavila na raspolaganje 24 sata dnevno za primanje poziva i prijava građana vezano za COVID-19.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Kantonalnog mobilnog tima za uzimanje uzoraka, a Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva pripremit će potrebni plan djelovanja toga tima.

Takođe, bit će pojačane epidemiološke mjere u cijepnim centrima pri domovima zdravlja.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK će, prema potrebi, preduzimati mjere mobilizacije i angažovanja, organizacije i raspoređivanja rada i radnoga vremena, promjene mjesta i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

Vlada je donijela Odluku da se, u priodu trajanja prekida nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, za potrebe odvijanja online nastave omogući besplatna distribucija obrazovnih video-materijala putem online platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama HNK.

Vlada HNK je naredila svim rukovoditeljima u kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama Vlade, te vanbudžetskim fondovima i javnim preduzećima u kojima kantonalna Vlada vrši upravljačka prava, da prilagode rad u skladu sa potrebama posla i planiranim aktivnostima te da, gdje god je to moguće, privremeno smanje broj zaposlenika na tim poslovima, osobito onima iz rizičnih grupa, te majkama s djecom do deset godina starosti.

 

17-03-2020, 14:42

REAGIRANJE NA VIJESTI BLJESAK.INFO - BH. INTERNET MAGAZINA OD 22. MAJA I 2. JUNA 2020. GODINE

Na portalu Bljesak. Info danas je objavljena vijest:

Nije laž: Vlada kupuje računare i opremu za 409.041,13 KM,

a 22. maja 2020. godine vijest:

Vlada HNK-a nabavila računarsku opremu vrijednu 400 hiljada maraka

Iz navedenih naslova i opreme tekstova sa slikom premijera, čitatelj može pogrešno zaključiti da su Vlada i premijer Vlade već izvršili spomenutu nabavku, a to nije istina.

Stoga, a u cilju istinitog i objektivnog informisanja javnosti želimo pojasniti suštinu Odluke:

Zakonska obaveza  Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona je da u roku od 60 dana od dana donošenja Budžeta donese Plan javnih nabavki za tekuću godinu.

Plan javnih nabavki radi se u skladu sa izraženim potrebama korisnika Budžeta, Skupštine, Vlade, ministarstava i drugih organa i tijela kantonalne uprave, svih srednjih i osnovnih škola čiji je osnivač Kanton, pravosudnih organa i drugih korisnika Budžeta HNK i iskustvima iz prethodnog perioda za sve predmete javne nabavke.

Na osnovu takvog plana, koji je javno objavljen, proveden je javni konkurs za izbor najpovoljnijeg ponuđača te je, nakon provedene procedure, donijeta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Nakon pravomoćnosti Odluke, zaključen je Ugovor o javnoj nabavci s najpovoljnijim ponuđačem.

Važno je istaknuti kako se navedeni plan javnih nabavki izvršava isključivo putem pojedinačnih narudžbi budžetskih korisnika tokom cijele godine, a narudžbe u skladu sa raspoloživim sredstvima svakog budžetskog korisnika, izdaje Ministarstvo finansija.

Na osnovu iskustva u izvršenju ovog i drugih ugovora, budući da je specifikacija izraženih potreba samo okvir za moguću nabavku, planirano se najčešće u cijelosti ne realizuje.

Tako je, kada se radi o ovom predmetu nabavke, u 2018. godini Ugovor bio zaključen na iznos cca 450.000,00 KM, a realizovano je cca 250.000,00 KM.

Stoga je za očekivati da će konačni iznos utrošenih sredstava za ovu namjenu i u 2020. godini, takođe, biti značajno manji što će kroz Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020. godinu biti javno obznanjeno.

Ističemo  kako se Plan javnih nabavki za 2020. godinu radio u januaru i februaru kada nije bilo moguće predvidjeti što će se događati sa Budžetom.

Suočena s koronavirusom i posljedicama na privredu, Vlada je već početkom mjeseca marta Zaključkom obavezala sve korisnike Budžeta da ukupnu potrošnju i sve  javne nabavke svedu na minimum  kako bi  uštede bile usmjerene na sanaciju šteta u privredi.

Donošenjem Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci privredi na području HNK tzv. ''koronazakona'' i Izmjenama i dopunama  Budžeta za 2020. godinu Vlada se jasno odredila kako će sve ostvarene uštede, pa i uštede na javnim nabavkama biti usmjerene na izvršavanje obaveza propisanih koronazakonom, te je stoga sigurno kako niti jedan zaključeni Ugovor o kontinuisanim javnim nabavkama neće biti izvršen u planiranom obimu.

02-06-2020 14:08

UKINUTO STANJE PRIRODNE NESREĆE U HNK

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, telefonskoj sjednici a na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o prestanku nesreće uzrokovane koronavirusom na području HNK sa danom 31. maja 2020. godine.

Ovom Odlukom, Kantonalnom štabu civilne zaštite prestaju ovlaštenja i obaveze koje je imao za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

01-06-2020 14:03

PRODUŽEN ROK ZA REALIZACIJU PROJEKATA I DOSTAVU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

Ajdin Teletović, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je odluku kojom se produžuje  rok za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku sredstava svim korisnicima kojima su ona odobrena iz sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom HNK za 2019. godinu na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša. Ovom odlukom rok  za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava produžen je za tri mjeseca odnosno do 1. septembra 2020.

Posljednju sedmicu u Ministarstvo su svakodnevno stizali upiti korisnika, kojima je novonastala situacija oko pojave virusa SARS-CoV-2 stvorila brojne probleme u realizaciji projekata odobrenih iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ (Odluka broj 10-01-16-153-8/19) i sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ (Odluka broj 10-01-16-154-9/19). Imajući razumijevanja za novonastalo stanje,  ministar  Teletović  odlučio je da se svim korisnicima pruži jednaka mogućnost za nadoknadom - zbog pandemije SARS-CoV-2 -  izgubljenog vremena za realizaciju projekata te je rok za realizaciju i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava produžio do 1. septembra 2020.

Ovim putem obavještavamo sve korisnike da ne moraju slati pojedinačne molbe za produženje roka, a da izvještaje o realizaciji i utrošku odobrenih dostave putem pošte na adresu Ministarstva sredstava najkasnije do 1. septembra 2020.

Odluka o produženju roka za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava:

29-05-2020 13:43
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00