PRIJEM PRIPRAVNIKA: VLADA HNK POZIVA PRAVNE SUBJEKTE NA SARADNJU

Nastavljajući aktivnosti oko brige za mlada visokoobrazovana lica, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na zadnjoj sjednici, prihvatila Zaključak  kojim poziva sve pravne subjekte registrovane u HNK da iskažu interes i potrebu za saradnjom vezanom za prijem pripravnika. Naime, u cilju omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža i podrške poslovnim subjektima u HNK, Vlada će osigurati sve finansijske obaveze vezano za angažman pripravnika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja pripravničkog staža i mentora.

Ponovno je istaknuta potreba sinergijskog djelovanja kako s jedinicama lokalne samouprave, tako i s pravnim subjektima u HNK budući da su se na zadnji konkurs za prijem 100 pripravnika prijavila 582 kandidata.

28-02-2020, 10:55

U HNK NEMA OBOLJELIH OD KORONAVIRUSA

''Na području HNK, za sada, nemamo nijedan slučaj oboljelih od koronavirusa kao niti sumnjivih slučajeva koje je trebalo poslati na testiranje'', rekao je danas na konferenciji za novinare dr. Nermin Avdić, dopredsjednik Kriznog štaba zaduženoga za preduzimanje mjera zaštite stanovništva od koronavirusa u HNK i  direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK.

Dr. Avdić je istaknuo i to kako u HNK trenutno ima 16 slučajeva koji se nalaze u preventivnoj samoizolaciji zbog mogućnosti oboljenja od koronavirusa.

„Osobe koje su u samoizolaciji svakodnevno komuniciraju sa epidemiolozima Zavoda za javno zdravstvo HNK i informišu ih o njihovom zdravstvenom stanju. Ukoliko budu imali bilo koji od simptoma virusa, poduzet ćemo daljnje mjere“, rekao je dr. Avdić dodavši i to kako je nakon pojave koronavirusa u Italiji i Hrvatskoj očekivano da se on u nekom obliku pojavi i kod nas.

Podsjetio je na to kako su u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar stvoreni uslovi za izolaciju sa osam kreveta, a smještajni kapaciteti, po potrebi, mogu biti i povećani.

„Za sada nitko nije hospitaliziran u izolaciji “ zaključio je dr. Avdić pozvavši građane na pridržavanje - već u više navrata - ponovljenih uputa o ponašanju i prevenciji u vezi sa širenjem koronavirusa. 

 

26-02-2020, 15:04

VLADA HNK IZDVOJILA 200.000,00 KM ZA OPREMANJE IZOLACIJSKIH SOBA U SKB MOSTAR

Na današnjoj, 119. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, nastavljajući aktivno preduzimati odgovarajuće mjere za zaštitu građana od zaraznih bolesti, osigurala 200.000,00 KM za sufinansiranje adaptacije i opremanja izolacijskih soba u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za prijem i liječenje eventualno oboljelih od koronavirusa. 

Takođe, usvojene su Izmjene i dopune Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama u HNK. Na poseban način istaknuto je kako su, uz ostala, sada osigurana i pomagala za dijabetičare odnosno senzor za mjerenja šećera u krvi i odašiljač za senzor za djecu do 18 godina, te određene kategorije starijih dijabetičara.

Nastavljajući redovnu podršku, Vlada je i ove godine osigurala ukupno 7 miliona KM, te na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je utvrdila mjerila, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava za bolničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač ili suosnivač. Na osnovu donesenih mjerila, sredstva iz Budžeta HNK su raspoređena, i to: za Sveučilišnu kliničku bolnicu 4.112.500 KM, Kantonalnu bolnicu dr. Safet Mujić 1.869.000 KM i Opću bolnicu Konjic 1.018.500 KM.

Vlada je, takođe, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite i dala saglasnost za istraživanje zdravstvenog sektora koje će Svjetska banka provoditi u zdravstvenim ustanovama u HNK. Cilj je identificiranje mogućih problema funkcionisanja zdravstvenog sistema kako bi se, na osnovu prikupljenih informacija, unaprijedila područja poput upravljanja, finansijske stabilnosti i poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga.

Kontinuisano provodeći aktivnosti u vezi sa rješavanjem naslijeđenih teškoća vezanih za pravosudna sudska rješenja, Vlada je usvojila Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo finansija, kao nositelja aktivnosti da, u saradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Kantonalnim javnim pravobranilaštvom i Kabinetom predsjednika Vlade, pripremi i Vladi predloži Akcioni plan u vezi sa pravomoćnim i izvršnim presudama i odlukama domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, donesena je Odluka o isplati 1,5 milion KM za sudske presude i to 1 milion KM za vansudske nagodbe i 500.000 KM za isplatu duga na osnovu redovnih izvršenja sudskih odluka.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza donesen je niz odluka u vezi sa održavanjem i sanacijom regionalnih i priključnih lokalnih cesta, a na osobit način istaknuta je Odluka kojom je odobreno 500.000 KM za sanaciju mosta Goransko polje na regionalnoj cesti Ostrožac-Fojnica.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije energije.

25-02-2020, 15:08

PRIJEM PRIPRAVNIKA: PONOVLJEN POZIV GRADONAČELNICIMA I NAČELNICIMA ZA ZAJEDNIČKIM DJELOVANJEM

Na današnjoj, 119. sjednici Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju o provođenju javnog poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije HNK.

Tokom rasprave ponovno je istaknuto kako je briga za mlade visokoobrazovane osobe u vrhu prioriteta rada Vlade koja je, samo tokom ovoga mandata, primila oko 600 pripravnika.  Činjenica kako su se na posljednji konkurs za prijem 100 pripravnika prijavila 582 kandidata, upućuje na potrebu zajedničkog djelovanja s gradovima i općinama u HNK, kako bi što većem broju mladih osoba bilo omogućeno obavljanje jednogodišnjeg pripravničkog staža. Stoga je ponovno upućen poziv svim gradovima i općinama u HNK, koji to do sada nisu učinili, da se registruju i apliciraju na konkurs Federalnog zavoda za zapošljavanje namijenjen sufinansiranju prijema pripravnika, koji će biti objavljen u petak, 28. februara 2020. godine.

Istaknut je jedinstven stav svih članova Vlade kako se samo zajedničkim naporima kantonalne i lokalnih vlasti mogu stvarati uslovi za zapošljavanje mladih i njihov ostanak na našim prostorima.

Takođe je naglašeno kako će se Vlada, njezina ministarstva i drugi kantonalni organi uprave aktivno uključiti i prijaviti na novi konkurs Federalnog zavoda kako bi se, eventualno, povećao broj pripravnika koji će stjecati prva radna iskustva u organima Vlade.

25-02-2020, 13:17

VATROGASCI U OPĆINI PROZOR-RAMA DOBILI VAŽNOG POMAGAČA U RANOM OTKRIVANJU I PRAĆENJU POŽARA

Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara otvorenog prostora zahvaljujući inteligentnom sistemu za video-nadzor i rano otkrivanje šumskih požara.

Na  lokaciji Makljen montirane su dvije kamere koje će pokrivati područje od 800 kvadratnih kilometara. Ovo je ujedno i nastavak projekta koji provodi Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK u cilju smanjenja mogućnosti izbijanja požara i izbjegavanja velike materijalne štete koju uzrokuju požari.

Riječ je o složenom sistemu koji vatrogascima pruža informatičku podršku u odlučivanju prije, za vrijeme i nakon požara počevši od video-nadzora, automatske detekcije do postpožarne analize.

U Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva HNK, gdje se na više video-zidova i prikaza operacionih računara slike s terena prikazuju u realnom vremenu, sistem obavlja naprednu analizu podataka dobivenu automatiziranim protupožarnim motrenjem i time automatski rano detektira požar. Sada požar može biti detektiran u realnom vremenu i ne trebamo ovisiti jedino o dojavama građana.

21-02-2020, 9:41

HERCEG ČESTITAO SVJETSKI DAN RADIJA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana radija, dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, sa saradnicima, posjetio Hrvatski radio „Herceg-Bosna“ i Radio stanicu „Mostarska panorama“.

„Radio kao medij prkosio je tehnološkom napretku te bio, postojao i ostao medij koji privlači pozornost masovne publike. Zadatak radio stanica nije samo informisati javnost, njihovo djelovanje je od većeg značenja, one educiraju i povezuju slušatelje, potiču na dijalog ciljnu grupu i okolinu.

Veliku ulogu u radijskom novinarstvu čine  djelatnici ovoga medija, stoga povodom njihova dana upućujem iskrene čestitke svim radijskim stanicama, novinarima i urednicima, kao i vjernim slušateljima zbog kojih Radio kao glavno sredstvo informisanja i opstaje.“, rekao je premijer Herceg.

Djelatnici radija „Herceg-Bosna“ i „Mostarska panorama'' zahvalili su premijeru Hercegu na posjeti ističući i ovom prilikom zahvalnost kako njemu lično tako i Vladi HNK za podršku i razumijevanje u njihovu radu.

Inače, datum 13. februara odabran je u znak sjećanja na 1946. godinu kada je osnovan radio Ujedinjenih nacija. Cilj Svjetskog dana radija je podizanje svijesti u javnosti i medijima o samoj vrijednost radija, poboljšanju međunarodne saradnje te osiguranja pristupa informacijama putem radija.

Premijer Herceg dao je intervju za Radio postaju „Mostarska panorama“ koji možete ovdje poslušati u cijelosti:

13-02-2020, 11:51

POSJET OPĆINI ČITLUK

Na današnjem, zajedničkom koordinacijskom sastanku Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kriznog štaba civilne zaštite HNK razgovarano je, uz ostalo, o epidemiološkoj situaciji na području čitlučke općine i mjerama  koje  bi trebalo preduzeti  u cilju uspješnog sprječavanja širenja koronavirusa.

Na tom tragu, direktno je, tokom  sjednice, telefonski kontaktiran i gosp. Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, s kojim je razgovarano o trenutnoj situaciji i koji je konzultovan o svim činjenicama koje se tiču opće zdravstvene situacije na području ove općine.

Nakon rasprave i konzultacija Kriznog štaba civilne zaštite i Vlade HNK, donesena je Odluka o tome da danas, u 16.00 sati, gospoda: dr. sc. Goran Opsenica, kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK, prim. dr. Davor Pehar,  direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Eugen Ćubela, načelnik Kriznog štaba CZ HNK posjete općinu Čitluk i održe sastanak s gosp. Marinom Radišićem, načelnikom općine Čitluk, koji je ujedno i komandant Kriznog štaba CZ Općine, i dr. Ozanom Medić, direktoricom Doma zdravlja Čitluk sa osnovnim ciljem sagledavanja cjelokupne situacije i donošenja  optimalnih mjera i aktivnosti koje bi pomogle u prevladavanju aktuelnih poteškoća prouzročenih širenjem koronavirusa.

03-04-2020 14:51

MINISTAR OPSENICA S MINISTRICOM GUDELJEVIĆ O KORONAVIRUSU U HNK

Danas su u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, gđa Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite u Vladi HNK održali radni sastanak na kojem su analizirali aktuelnu zdravstvenu i epidemiološku situaciju u HNK nastalu pojavom koronavirusa.

Ministar Opsenica izvijestio je ministricu Gudeljević o svim aspektima situacije u vezi sa pojavom koronavirusa, osobito o mjerama koje preduzimaju Ministarstvo zdravstva, Vlada HNK i Kantonalni štab civilne zaštite te o organizaciji zdravstvenog sistema s akcentom na „COVID bolnicu“. Zamolio je, pritom, ministricu Gudeljević za pomoć, ponajprije u vidu zaštitne opreme, testova i respiratora.

Ministrica Gudeljević izrazila je zadovoljstvo iscrpnim i nepristranim informisanjem, pohvalivši napore svih učesnika sistema borbe protiv koronavirusa u HNK i izrazivši spremnost pomoći, u okviru mogućnosti, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Uputila je apel svim stanovnicima HNK da poštuju preporuke, mjere i naredbe nadležnih organa te izrazila uvjerenje u to da ćemo zajedničkim snagama pobijediti ovu pošast koja nas je zadesila. 

03-04-2020 14:10
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00