KONKURS ZA STIPENDIJE

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2020./2021. godinu.

Kandidat je obvezan aplicirati putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojeg, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati  i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2020./2021. godini i Odluku o deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2020./2021. godini možete pogledati u priloženim dokumentima.

15-12-2020, 7:53

OBJAVLJENA BROŠURA O ''UTOPLJAVANJU'' JAVNIH OBJEKATA U HNK

Nakon objavljivanja „Izvještaja o implementaciji Projekta energetske efikasnosti, kao i obnovi, izgradnji i rekonstrukciji javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (2015. – 2020.)“, koji je, u skladu sa Odlukom Vlade sa 130. sjednice, izrađen i dostavljen Skupštini HNK-a na razmatranje, priređena je i oštampana i proširena publikacija.

Brošura naziva „Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona – Ulaganja u izgradnju, obnovu i ''utopljavanje'' javnih objekata u HNK, 2015. – 2020.“ javnosti nudi pregledan i detaljan prikaz najznačajnijih dosad realizovanih projekata izgradnje, dogradnje, obnove i ''utopljavanja'' osnovnih i srednjih škola, školskih sportskih sala i igrališta, domova zdravlja, bolnica, policijskih uprava, sudova i drugih javnih objekata na prostoru svih gradova i općina Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa mnoštvom pratećih fotografija. Projekat je u cjelosti realizovan u aktuelnom sazivu Vlade, tokom proteklih pet godina, a u njega je Vlada HNK-a uložila značajna budžetska, donatorska i kreditna sredstva.

Brošura je dostupna u privitku. Vrijedi pogledati:

14-12-2020, 8:25

ODRŽANA 132. SJEDNICA

Na današnjoj, 132. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima za razdoblje od 1. do 30. novembra 2020. godine i Operativni plan za novembar 2020. godine.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršavanju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 30. septembra 2020. godine.

Vlada je razmatrala Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu, kao i Nacrt Budžeta HNK i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2021. godinu, o kojima je postignuta visoka razina usaglašenosti, te se usvajanje tih najznačajnih finansijskih dokumenata očekuje početkom sljedeće sedmice.

Na današnjoj sjednici Vlada je još jednom razmotrila sve do sada preduzete aktivnosti u vezi zahtjeva Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, te zadužila resorno Ministarstvo da iznova pozove spomenuti sindikat da, poštujući propisanu proceduru, imenuje pregovarački tim i prihvati Protokol o pregovaranju, kako bi, u duhu dijaloga i kompromisa, započeli pregovore s ciljem iznalaženja najboljih i održivih rješenja. 

10-12-2020, 16:16

U PROGRAMU RADIJA HB O ULAGANJIMA VLADE HNK U JAVNE OBJEKTE

Darko Juka, savjetnik premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je danas u programu Radija Herceg-Bosne o novoj brošuri Vlade HNK u kojoj su detaljno predstavljena najznačajnija ulaganja kantonalne vlade u projekte energetske efikasnosti, kao i u izgradnju, obnovu i ''utopljavanje'' javnih objekata u svim gradovima i općinama HNK, u periodu od 2015. do 2020. godine.

Tonski zapis razgovora dostupan je u prilogu:

10-12-2020, 13:01

PREMIJER HERCEG NA OTVARANJU SUM TV, SVEUČILIŠNE ŠTAMPARIJE I GALERIJE

U okviru obilježavanja 43. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Mostaru, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom ove sedmice učestvovao je na nekoliko značajnih događanja kojima je SUM učinio osjetan iskorak u odnosu na sva druga sveučilišta u BiH pa i u susjednim zemljama. Vlada HNK-a izdvojila je značajna finansijska sredstva za unapređenje i razvoj ove jedine visokoškolske institucije u BiH koja nastavni proces izvodi na hrvatskom jeziku, a premijer Herceg iskazao je osobit ponos zbog podrške koja je pružena obnovi sveučilišnoga kampusa te izgradnji i opremanju novootvorenih Sveučilišne televizije, Sveučilišne štamparije i Sveučilišne galerije.

''I ovim je naše Sveučilište dosegnulo visoki standard evropskog nivoa. Vlada kojoj sam na čelu, od početka mandata, prepoznaje i podržava ovakva nastojanja SUM-a i njegova rukovodstva. Osim što redovno finansiramo SUM i finansijski pomažemo naše studente, kroz stipendije i subvencije smještaja, nastojimo biti uz njih i u realizaciji njihovih vizionarskih iskoraka, a sve u cilju poticanja napretka i stvaranja društva znanja koje će garantirati bolju i sigurniju budućnost svakomu pojedincu ovoga podneblja.'', kazao je dr. Herceg.

Inače, SUM TV predstavlja savremeno edukacijski i produkcijski akademski centar, zasnovan na internetskoj platformi. Sveučilišna štamparija, jedina takva u BiH, značajno unapređuje publicističke kapacitete SUM-a, dok je Sveučilišna galerija, jedina takva u široj regiji, uz Akademiju likovnih umjetnosti, postala ''dio sveučilišne duše'', kako je rečeno na svečanom otvorenju.

''Nijedno Sveučilište u regiji nema ovakve uslove za praktični dio nastave. No, posebno je važno što će korist od ovih projekata, uz naše studente i nastavno osoblje Sveučilišta, imati i cjelokupna zajednica. Ne treba stoga čuditi što ne krijem ponos zbog činjenice da je Vlada HNK-a značajno učestvovala u podršci realizacije ovih projekata, prigodno otvorenih povodom rođendana našega Sveučilišta“, dodao je prvi čovjek Vlade HNK-a.

Svečanosti otvorenja ''Smart Campusa'' prisustvovao je Darko Juka, savjetnik premijera HNK koji je u obraćanju okupljenima poručio kako je Vlada HNK-a i dušom i srcem uz SUM.

„Kantonalna vlada je uložila značajna sredstva u projekte uređenja sveučilišnoga Kampusa, kao i u izgradnju, obnovu i opremanje niza sveučilišnih zdanja i spremno se odazivamo u pomoć za realizaciju svih onih zamisli koje su na putu ostvarenja iznimne vizije budućnosti ovoga savremenog sveučilišta, a time i naše cjelokupne zajednice.'', komentirao je Juka.

Dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru  srdačno je zahvalio premijeru Hercegu i kantonalnoj vladi na pruženoj podršci i spremnosti učestvovanja u oživljavanju vizije boljega i savremenijeg društva današnjice.

10-12-2020, 12:41

POZIVAMO NA DIJALOG, PREGOVORE I KOMPROMIS U TRAŽENJU NAJBOLJIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kroz korektan dijalog sa socijalnim partnerima, uspješno tokom proteklog perioda, završila pregovore i potpisala kolektivne ugovore sa svim sindikatima, iskazala je punu spremnost za nastavkom razgovora i s onim sindikatima s kojima takav ugovor nije ponovo potpisan. 
Podsjećamo, tokom 2018. potpisani su granski kolektivni ugovori koji su omogućili povećanje plata svim budžetskim korisnicima – prosvjetnim djelatnicima, policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima za ukupno više od 15 posto kroz tri godine. Takođe, potpisan je važeći trogodišnji Kolektivni ugovor o pravima i obavezama radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK kojim je omogućeno povećanje plata doktora i stomatologa od 20 do 34 posto, te jednogodišnji kolektivni ugovor sa ostalim djelatnicima u zdravstvu.

Ističemo kako su u toku pregovori sa sindikatom policije i sindikatom državnih službenika i namještenika, a razmatraju se i dodatni zahtjevi sindikata u osnovnom i srednjem obrazovanju. Razgovori teku u korektnoj atmosferi, uz puno razumijevanje socijalnih partnera za situaciju u kojoj se nalazimo, a koja je dodatno usložnjena pandemijom koronavirusa.

Svi spomenuti razgovori i pregovori uvijek su vođeni u dobroj vjeri, isključivo u cilju donošenja rješenja prihvatljivih za sve.  Na takav način, Vlada je pristupila i pitanju usaglašavanja kolektivnog ugovora sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar koji predstavlja 2400 medicinskih sestara i tehničara, te drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, od ukupno 4100 zaposlenika u oblasti zdravstva u HNK. 
Napominjemo kako dijalog nije mogao započeti prije nego što su se o statusu Sindikata, odnosno njegovoj reprezentativnosti i drugim pitanjima, očitovali nadležni organi. Iz tog razloga, taj proces nije tekao očekivanom dinamikom. 

Nakon što su se stekli zakonski uslovi, nastavljene su potrebne aktivnosti, te je Vlada, na sjednici održanoj 9. septembra 2020. godine, na prijedlog resornog Ministarstva, jednoglasno donijela Zaključak kojim je Sindikatu ponudila zaključivanje Kolektivnog ugovora s identičnim materijalnim i nematerijalnim pravima i obavezama kako je to definisano važećim trogodišnjim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNK, odnosno povećanje koeficijenata složenosti zanimanja u istom rasponu postotaka za koje su povećani i koeficijenti složenosti zanimanja u Kolektivnom ugovoru iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije potpisanom 2018. godine.

Budući da ovaj Sindikat nije prihvatio ponuđeni prijedlog, Vlada je, putem resornog Ministarstva, poduzela naredne korake kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za otvaranje pregovora. Na tom tragu, na prijedlog resornog Ministarstva, donijela je jednoglasnu Odluku o pokretanju postupka pregovaranja za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNK, a njen sastavni dio je Protokol o vođenju pregovora radi zaključenja granskog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNK. 
 
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, odmah po primitku navedenih dokumenata, dostavilo ih je reprezentativnom sindikatu – Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB Mostar, čime su stvoreni svi pravni preduslovi za početak pregovora. 

Vlada HNK je kao datum početka pregovora odredila 11. decembar 2020. godine, a pregovore će, u njeno ime, voditi devetočlani Pregovarački tim, imenovan Rješenjem Vlade HNK, a koji predvode ministri zdravstva i finansija.

Budući da je Vlada kao socijalni partner, u ime velikog broja osnivača,  donošenjem spomenutih dokumenata jasno iskazala spremnost za početak pregovora, iznova pozivamo Sindikat da ne dopuste politiziranje ovoga procesa, nego da, kao istinski socijalni partneri, sjednemo za  pregovarački stol i u dobroj vjeri dođemo do obostrano prihvatljivih rješenja.  

Još jedanput naglašavamo kako je, kada je zdravstvo u pitanju, riječ o vrlo složenom pravnom i finansijskom izazovu za čije rješavanje je, pored Vlade HNK-a i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, potrebno uključiti sve relevantne faktore, i to Skupštinu HNK-a, Zavod zdravstvenoga osiguranja HNK-a, predstavnike osnivača (jedinica lokalne samouprave), menadžmenta bolničkih i zdravstvenih ustanova u HNK-a, odnosno bolnica i domova zdravlja.

Takođe, potrebno je  uključiti i druge suosnivače, i to vlade Zapadnohercegovačkog i Hercegbosanskog kantona i njihove zavode zdravstvenoga osiguranja, te Vladu Federacije BiH, kako bi zajedničkim snagama pristupili rješavanju materijalnog položaja kako samih zdravstvenih ustanova, tako i njezinih djelatnika.

Naime, Vlada HNK-a samo je jedan od poslodavaca u zdravstvu, te je stoga u proces razgovora potrebno uključiti sve spomenute dionike jer niko pojedinačno ne može stvarati i preuzimati finansijske obaveze koje bi nametnuo drugima.

Uzimajući u obzir navedene činjenice i argumente, a uvažavajući aktuelnu političku, predizbornu, privrednu i zdravstvenu situaciju, Vlada još jedanput poziva Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar, da razmotre odluku o najavljenom štrajku kako bismo, u duhu dijaloga i kompromisa, započeli pregovore u cilju iznalaženja najboljih i održivih rješenja. 

09-12-2020, 12:28

ODRŽAN SASTANAK O INSPEKCIJSKOJ KONTROLI PROVEĐENJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo HNK održan je radni sastanak predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK s općinskim i gradskim sanitarnim inspektorima, te predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline i policijskih uprava iz Mostara i Konjica.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, problemima s kojima se susreće inspekcija u vršenju inspekcijske kontrole nad poštovanjem epidemioloških mjera te planiranju aktivnosti u vezi pojačane inspekcijske kontrole.

Zaključeno je kako je osnovni problem nedostatan broj sanitarnih inspektora u čijoj ovlasti je kontrola nad provođenjem mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u granicama svoje ovlasti, pruža pomoć u provođenju inspekcijske kontrole.

Zaključeno je kako inspekcijska kontrola ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

Budući da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sistema, zaključeno je da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažuju COVID redare – nezaposlene sanitarne inženjere kojih trenutno ima 24-oro na Službi za zapošljavanje HNK, a koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Također, učesnici sastanka složili su se kako je nužno da se odmah ovlaste i drugi inspektori u cilju kontrole poštovanja propisanih epidemioloških mjera.

Predložene su i druge aktivnosti koje se, prije svega, odnose na pojačanu inspekcijsku kontrolu nad radom ugostiteljskih objekata, naročito nedopuštenog rada nakon 23 sata, a što će kontrolirati ovlaštene policijske uprave i ugostiteljsko-turistički inspektori.

Također će se kontrolirati i poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera (razmak između stolova unutar i izvan ugostiteljskih objekata koji ne smije biti manji od 2m, ograničavanje broja osoba do maksimalno dopuštenog u svim objektima, pojačana inspekcijska kontrola nad radom tržnih centara i drugo), te su pozvani svi subjekte koji to do sada nisu učinili,  da svoje poslovanje usklade s važećim naredbama i preporukama.

Zajednički zaključak je da se intenzivira formiranje zajedničkih inspekcijskih timova te da se pojačaju inspekcijske kontrole u svim javnim ustanovama (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, vrtići i druge institucije) kao i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ustanovama koje brinu o socijalno ugroženim kategorijama.

Ujedno se poziva građanstvo da radi zaštite, prvenstveno, svog zdravlja budu odgovorni, savjesni i solidarni te na taj način  pokušamo zaustaviti rast broja novooboljelih.

Istaknuto je da je inspekcijska kontrola potrebna i radi onih koji se svojim odgovornim ponašanjem ne mogu zaštiti  upravo zbog pojedinaca koji se neodgovorno ponašaju i ne drže se propisanih epidemioloških mjera.

Svaki pojedinac  je odgovoran prema široj društvenoj zajednici i ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi.

05-03-2021 11:56

ODRŽAN SASTANAK O PROJEKTU RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK, održao je danas sastanak s predstavnicima USAID-a o temi realizacije Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. 

Premijer Herceg istaknuo je da je vremenski period pandemije Covid-19 zaustavio brojne aktivnosti vezane za turizam u Kantonu te da potencijali koje objektivno imamo, a posebno u ljudima, zasigurno traže još veću ozbiljnost i odgovornost u ponašanju i radu svih odgovornih i na svim nivoima.

Podsjetio je da je Vlada, kroz tzv. Koronazakon i druge poticaje, podržala turističku djelatnost odnosno turizam koji je strateška grana privrede u HNK. Dodao je značaj osnivanja općinskih turističkih zajednica s osnovnom ulogom promocije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Inače, trajanje Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (TURIZAM)  je pet godina, a ima za cilj poticanje općeg ekonomskog rasta zasnovanog na turizmu i promovisanje društvenog sklada, oslanjajući se na bogato kulturno naslijeđe i prepoznatljivu prirodu zemlje. Projekt će podržati sektor turizma BiH s ciljem oporavka od negativnih utjecaja pandemije Covid-19 kao i daljeg pozicioniranja na putanji snažnog rasta k održivoj ekonomiji turizma. 

Aktivnosti ovoga projekta bit će usmjerene proširenju autohtone poljoprivredne proizvodnje i srodnih izvoznih tržišta, uz istovremeno očuvanje kulturnih i prirodnih dobara. Kroz ovu aktivnost, USAID ima za cilj unaprijediti socioekonomski razvoj, osnažiti mlade i žene i potaknuti prosperitet u ruralnim i gradskim područjima.

04-03-2021 11:10

U UTORAK SASTANAK SVIH SUDIONIKA ZDRAVSTVENOG SISTEMA S REPREZENTATIVNIM SINDIKATOM

Uoči današnje sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan je sastanak članova Vlade i Pregovaračkog tima Vlade za pregovore s reprezentativnim Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB Mostar. Na sastanku je razmotren tok pregovora, te iznesena stajališta sudionika zdravstvenoga sistema čiji predstavnici učestvuju u radu Pregovaračkog tima. Sudionici razgovora složili su se kako će u utorak (9. marta 2021. godine) održati sastanak svih relevantnih i odgovornih sudionika zdravstvenog sistema: osnivača i suosnivača zdravstvenih ustanova – općina, gradova, kantona i Federacije BiH, zavoda zdravstvenog osiguranja, te menadžmenta zdravstvenih ustanova s predstavnicima reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, kako bi se zajednički, uz uvažavanje složene finansijske situacije vezane za pandemiju koronavirusa, došlo do konačnih, za sve prihvatljivih i održivih rješenja.

Nakon održanog sastanka, Vlada je na održanoj 141. sjednici, s ciljem kvalitetne pripreme za najavljeni sastanak svih sudionika zdravstvenog sistema, nastavila razmatrati realne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u trenutnoj složnoj budžetskoj situaciji. Iznova je naglašeno kako je, zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona KM, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta doneseno je niz odluka među kojima je odluka o izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku sportu, od čega 150.000,00 KM za vanredne sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Također, donesena je odluka o  izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku kulturi, za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija, odnosno za projekte koji afirmiraju historijski razvoj BiH i kulturni identitet njenih naroda, doprinose podizanju afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te kulturnih ruta - njihove samoodrživost i jačanja turističke ponude HNK.

Usvojena je i Odluka kojom se odobrava izdvajanje 220.000 KM za Radioteleviziju Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

Vlada je usvojila Odluku kojom je odobreno 850.000 KM za rekonstrukciju, investicijsko održavanje i dogradnju zgade Skupštine HNK, te nabavku opreme.

Vezano za rad Ministarstva građenja i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Program utroška 55.000 KM za aktivnosti vezane za provedbu Prostornog plana HNK.

Budući da je ranije donesena Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK Park prirode Hutovo blato, na današnjoj sjednici usvojena je odluka i odobrena su potrebna sredstva za provođenje izbora nositelja izrade urbanističkog projekta „Karaotok“.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  razmotrila Informaciju o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Naglašeno je kako je realiziranje Programa teklo u skladu s donesenim odlukama  i zahtjevima lokalnih jedinica. Istaknuti su projekti sufinansiranja izgradnje kolektora na području Mostara, izgradnje obaloutvrde na području Konjica, rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u Jablanici, kanalizacije za Čitluk, vodovodnog sistema Dubrave i vodoopskrbnog sistema za Ravno.

Razmotrena je i Informacija o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za novoplanirane projekte među kojima se ističe sufinansiranje realiziranje projekata kanalizacijske mreže Konjica, izgradnje vodovodne mreže u općini Prozor – Rama, te međunarodnog odvodnog sistema u Neumu.

03-03-2021 13:15
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00