• Hercegovačko-neretvanski kanton, putem Vlade i Fonda za zaštitu okoliša HNK-a, podržao je kao najjači pokrovitelj ekološku akciju nevladinih udruženja ''Eko Kop'', ''Naša Radobolja'', ''Naš Rodoč'' i ''Zvonigrad'', u okviru koje će, kroz sedmicu dana, biti uređeno nekoliko gradskih i prigradskih četvrti na području Grada Mostara. Akcija pod nazivom ''Cvijet za grad" obuhvatit će naselja Bijeli brijeg, Iliće, Miljkoviće, Polog, Rodoč, Rudnik, Vihoviće te Ulicu blajburških žrtava i sjeverni dio Ulice kralja Tomislava, a predviđeni su rekultiviranje i sadnja raznih vrsta ukrasnog bilja, cvijeća i grmova na zemljanim dijelovima saobraćajnih raskrsnica i cestovnih razdjelnica višetračnih saobraćajnica. ''I kao premijer i kao naučnik čije je uže područje akademskog interesa, između ostaloga, i zaštita okoliša i turizam, s radošću sam podržao ovu inicijativu, a iskreno me raduje broj okupljenih građana prilikom današnjeg početka realizacije ove aktivnosti koja će ambijentalno oplemeniti naš javni prostor. Čista i uredna životna sredina dio je opće kulture, slika o nama samima, a da ne govorimo o tome koliko je nemjerljivo važno živjeti i odgajati djecu u zdravom okruženju i nezagađenom okolišu i napraviti onaj važan zaokret u javnom mnijenju kako bismo svi doprinijeli cilju koji nas je i danas okupio. Zaštita okoliša i uređena životna sredina nije pitanje koje se tiče samo struke, jer njezino ispravno poimanje u svakodnevnom životu pitanje je budućnosti cijele zajednice. Zato pohvala i puna podrška organizatorima ovog događaja uz koje je Vlada HNK-a spremno i iskreno stala i ovaj put'', poručio je danas dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, obišavši lokacije Trga Treće cimske bojne i Šetnice mostarskih rudara, gdje je akcija službeno i započela.
  • U nastavku radnih posjeta gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijer dr. sc. Nevenko Herceg sa saradnicima je danas boravio u općini Ravno, gdje su im domaćini bili općinski načelnik Andrija Šimunović, predsjednica Općinskog vijeća Ružica Skaramuca i poslanica u kantonalnoj skupštini Stana Burić. Iznijevši osnovne podatke o aktuelnom stanju na području najisturenije općine HNK-a, načelnik Šimunović izvijestio je članove Vlade o toku realizacije nekoliko razvojnih, socijalnih i infrastrukturnih projekata koje Vlada finansira ili sufinansira, zahvalivši premijeru Hercegu na kontinuiranoj podršci rastu i razvoju Ravnoga. Prvi čovjek kantonalne vlade ocijenio je kako Ravno, premda najmlađa općina u HNK-u, izrasta u jednu od najpoduzetnijih jedinica lokalne samouprave, dodavši kako će u kantonalnoj vlasti i dalje imati zasluženo razumijevanje i podršku za sve projekte koji znače poboljšanje uslova života na njezinu prostoru. ''Raduje me razvoj cestovne infrastrukture kojim će ova sredina, u određenoj mjeri, postati važno saobraćajno čvorište i tako izići iz svojevrsne izolacije, a to će se svakako odraziti na sve životne i razvojne sfere. K tome, Vlada je u posljednje vrijeme ojačala opremljenost mjesne vatrogasne brigade kako bi što efikasnije i sigurnije mogli odgovoriti svim izazovima, a uskoro će biti realizovano i osnivanje Policijske stanice Ravno, u skladu sa usvojenom vladinom odlukom'', komentirao je Herceg. Uz poljoprivredu odnosno potencijal Popova polja, čiji razvoj Vlada podržava putem resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, osobito je bilo govora o širokom spektru turističke ponude Ravnoga gdje, naravno, dominira svjetski prepoznata špilja Vjetrenica.
  • Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg predvodio je danas delegaciju koja je, sa predstavnicima nekoliko kantonalnih resora, boravila u službenoj posjeti Gradu Mostaru. U Gradskoj vijećnici ugostio ih je gradonačelnik dr. sc. Mario Kordić, a nakon radnog sastanka zajednički su prošli centralni gradski prostor Španjolskog trga i zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, potom dionicu novoizgrađene četverotračne saobraćajnice u Ulici dr. Ante Starčevića i lokaciju buduće Gradske dvorane na kojoj su nedavno intenzivirani radovi, sa teškim strojevima koji su na terenu. Premijer Herceg izrazio je zadovoljstvo zamahom koji se, od rješenja pitanja mostarskih izbora na ovamo, osjeti u gradskom infrastrukturnom razvoju, sa posebnim akcentom na izgradnju, proširenje i osavremenjivanje saobraćajnica i frekventnih gradskih saobraćajnih čvorišta. ''Mostar je administrativni, naučni, zdravstveni, privredni, obrazovni, kulturni, duhovni, sportski i svaki drugi centar HNK-a i cijele Hercegovine i razumljivo je da prema ovom gradu imamo i trebamo imati poseban senzibilitet, uvijek održavajući uravnotežen odnos kada su u pitanju ulaganja u razvoj i rast svih naših gradova i općina. Vlada HNK-a kontinuirano pomaže i pomagat će čitav niz razvojnih, infrastrukturnih, socijalnih i svakih drugih projekata koji su u Mostaru dovršeni ili su u toku. Predano, sa višemilionskim sredstvima, pomažemo stabilizaciju i razvoj Aerodroma Mostar, a osim što pomažemo razvoj turizma, godinama smo uvjerljivo najjači podupiratelji mostarskog sporta i kulture, kako kroz institucionalne odnosno ekipne tako i kroz individualne aktivnosti naših uspješnih sugrađana'', komentirao je premijer Herceg, najavivši da će Kanton Gradu Mostaru s 2,5 miliona KM pomoći i u rješavanju pitanja deponije Uborak, putem Fonda za zaštitu okoliša HNK-a. Na sastanku je bilo riječi i o činjenici da su u Mostaru smještene gotovo sve vitalne centralne nacionalne, naučne, kulturne, zdravstvene, vjerske, medijske, sportske i druge institucije ovdašnjih naroda čiji rad, ocijenjeno je, dominantno podržava Vlada HNK-a. Gradonačelnik Kordić zahvalio je premijeru Hercegu na svekoliko pruženoj podršci kroz sve protekle godine, istaknuvši i ovom prilikom projekat energetske efikasnosti u okviru kojeg je Vlada HNK-a u potpunosti obnovila odnosno ''utoplila'' i osavremenila čitav niz javnih objekata, prije svega škola, školskih sala, domova zdravlja, kulturnih i drugih zdanja koja su u vlasništvu Grada Mostara.

VLADA UTVRDILA NACRT I PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA I ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

Na današnjoj, 177. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima.

Izmjenama ovih zakona konačno su osigurani preduslovi da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Također, osigurani su preduslovi da se može vršiti činovanje policijskih službenika, unapređivanje policijskih službenika ali i prijem novih djelatnika u Ministarstvo unutrašnjih poslova što je ključan preduslov  i garancija sigurnosti za sve građane u HNK.

Usvojene Izmjene i dopune ova dva zakona bit će po hitnoj proceduri upućene u Skupštinu HNK nakon čega će, ako dobiju podršku poslanika, Ministarstvu unutrašnjih poslova biti osigurane pretpostavke da, u skladu sa potrebama, može izvršiti prijem potrebnih policijskih službenika.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o pokretanju postupka za dodatno zaduženje po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za projekat „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“. Naime, izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, zatim izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnja i opremanje više odjela u Općoj bolnici Konjic projekti su od iznimnog značaja za sve građane našeg kantona, te je stoga Vlada donošenjem današnje Odluke iskazala neupitnu spremnost da preuzme sve obaveze dodatnog kreditnog zaduženja kako bi ovi projekti bili završeni.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, u svrhu nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola na području HNK usvojila Odluku o odobravanju 500.000,00 KM.

Također, Vlada je danas usvojila više odluka, zaključaka i informacija.

08-06-2022, 14:10

HERCEG, OPSENICA I FALADŽIĆ SA DIREKTORIMA BOLNIČKIH USTANOVA U HNK - VLADA ĆE U POTPUNOSTI FINANSIRATI DODATNO KREDITNO ZADUŽENJE U IZNOSU OD 12 MILIONA KM

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite i Adnan Faladžić, ministar finansija danas su u zgradi Vlade HNK održali sastanak sa direktorima tri bolničke ustanove iz HNK: dr. Antom Kvesićem, direktorom SKB Mostar, dr. Zlatkom Guzinom, direktorom Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ i Dženanom Leparom, direktorom Opće bolnice Konjic.

Na sastanku je razgovarano o poteškoćama sa kojima su direktori ovih zdravstvenih ustanova suočeni kada je u pitanju realizacija projekata koji se finansiraju kreditom Saudijskog fonda za razvoj.

Rekli su kako zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena moraju zatražiti dodatna sredstva kako bi započeti projekti bili realizovani.

Budući da je Vlada na prošloj sjednici, razmatrajući Informaciju resornog ministarstva već bila upoznata o ovoj problematici, na današnjem je sastanku ponovno iskazana spremnost da se hitno preduzmu potrebne aktivnosti za dobivanjem dodatnog kredita u iznosu od 12 miliona KM kako ne bi došlo do zastoja u izgradnji novih i opremanju postojećih kapaciteta u ove tri zdravstvene ustanove.

Izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar i dogradnja i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic projekti su od iznimnog značaja za sve građane našeg kantona, te je stoga neupitna naša spremnost da, kao i kod postojećeg kredita, i za novi kredit preuzmemo sve obaveze o čemu ćemo već sutra na sjednici Vlade donijeti potrebnu odluku i uputiti je u dalju skupštinsku proceduru - zajednički je stav premijera Hercega i ministara Opsenice i Faladžića.

Direktori Kvesić, Guzin i Lepara zahvalili su predstavnicima Vlade na razumijevanju i iskazanoj spremnosti da se hitno pokrenu potrebne procedure kako bi se za završetak započetih projekata osigurala potrebna sredstva i to: za izgradnju i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar 7,2 miliona KM, za obnovu i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ 3,6 miliona KM, za dogradnju i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic 1,2 miliona KM.

Također je zaključeno da predstavnici Vlade i zdravstvenih ustanova do kraja ove sedmice obave sve potrebne razgovore sa predstavnicima drugih nivoa vlasti čija je uloga neizostavna za hitno dobivanje novog kredita Saudijskog fonda za razvoj.

07-06-2022, 11:01

VLADA HNK: NA POZITIVNOJ LISTI NOVIH 14 LIJEKOVA

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je na 176. sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite usvojila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja HNK (Pozitivna lista lijekova HNK).
Budući da je Ministarstvo obavezno da svake godine analizira listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, te njen sadržaj usaglašava sa Federalnom listom lijekova, današnjom Odlukom Pozitivna lista lijekova proširuje se za 14 novih generičkih naziva i to: 10 na A listi koje 100 % finansira Zavod i 4  na B listi u čijem finansiranju učestvuju i osigurane osobe. Za proširenje Pozitivne liste lijekova, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK osigurat će dodatnih oko 1.500.000,00 KM. Inače, u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za ovu namjenu planirano je 15.000.000,00 KM.

Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvještaja o radu i poslovanju za 2021. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač Hercegovačko-neretvanski kanton i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ''Dr. Safet Mujić'' Mostar, Opće bolnice Konjic i Zavoda za javno zdravstvo HNK. Usvojeni izvještaji upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila Informaciju o poteškoćama sa kojima je suočen menadžment zdravstvenih ustanova, a u vezi sa realizacijom projekata koji se finansiraju kreditom Saudijskog fonda za razvoj. Istaknuto je kako zbog snažnih poremećaja na tržištu nije moguće realizovati sve obaveze planirane sredstvima ovog kredita. U namjeri da ne dođe do zastoja u izgradnji i opremanju Klinike za dječje bolesti SKB Mostar - Pedijatrije, ali i drugih projekata u sve tri kantonalne bolnice, Vlada je imenovala Interresornu komisiju koja će zajedno sa menadžmentom zdravstvenih ustanova putem Vlade pokrenuti proceduru za dobivanje novog kredita kako bi Pedijatrija i svi drugi započeti objekti bili završeni.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, a zbog značajnog povećanja cijene goriva, Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova prevoza za uposlene korisnike Budžeta HNK, kojom se iznos dnevne naknade uvećava za 20 %.

Vlada je  donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu.

Polazeći od činjenice da je potpisan novi Kolektivni ugovor sa Nezavisnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNK, koji za ovu godinu podrazumijeva povećanje plata za 8 %, te zbog povećanja troškova prevoza za 20 % i troškova prijema značajnog broja pripravnika, neophodno je pristupiti izradi Rebalansa Budžeta.

Razlog za to su, također,  i promjene na prihodovnoj strani Budžeta do kojih će neminovno doći primjenom novog izmijenjenog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali i zbog poremećaja na tržištu i brojnih poskupljenja. 

31-05-2022, 14:44

HERCEG NA KONFERENCIJI O DOBROM UPRAVLJANJU I PAMETNOM GOSPODARENJU OTPADOM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uključila se, kao partner, u suorganizaciju velike naučno-stručne konferencije o dobrom upravljanju i pametnom gospodarenju otpadom koja je, pod nazivom ''4ADA'' odnosno ''Za ADU'', održana danas u čapljinskom hotelu ''President''.

Udruženje ''Life'', zajedno sa Vladom HNK, Gradom Čapljinom i ''Cleantech HUB'' znanja Sveučilišta u Mostaru, organizovalo je ovaj događaj koji, u prvom redu, tematizira neodgovarajuće zbrinjavanje otpada na hercegovačkom kršu, s akcentom na moguće dalekosežne posljedice neadekvatnosti čapljinske deponije ''ADA'', smještene u samom centru Grada još od 1950. godine.

''Otpad je gorući globalni problem današnjice u cijelom svijetu, tako i u BiH. Čapljinska ''ADA'' jest legalna, ali je potpuno neadekvatna deponija i, s obzirom na prijetnje koje ona objektivno nosi po okoliš i zdravlje ljudi, želimo osvijestiti i širu javnost i nadležne instance vlasti na svim nivoima, kako u BiH tako i u susjedstvu, da to nipošto nije problem Čapljine, nego potencijalna opasnost za cijelu regiju pa i za južni prostor Republike Hrvatske'', istaknuli su organizatori.

Pozdravne riječi uputili su predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, koji je kao visoki pokrovitelj otvorio Konferenciju, te državni sekretar u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske dr. sc. Mario Šiljeg i čapljinski gradonačelnik dr. Smiljan Vidić.

Premijer HNK dr. sc. Nevenko Herceg učestvovao je u radu centralnog panela ''Zdravlje i okoliš''.

''Otpad, kao jedan od najvećih okolišnih izazova današnjice, dovodi do smanjenja upotrebljivosti resursa i tako direktno utiče na mogućnosti privrednog razvoja društva. Uzimajući u obzir negativne uticaje neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada po okoliš i ljudsko zdravlje, jasno je da su samoodrživi integralni sistemi upravljanja otpadom osnovna strateška odrednica razvoja svakog društva. Upravo je otpad centralna tema novog strateškog smjera razvoja privrede 21. vijeka, tzv. kružne privrede. Taj koncept predstavlja održivu alternativu ustaljenom modelu linearne privrede koji se oslanja isključivo na korištenje resursa i stvaranje otpada, a koji je doveo do toga da čak 90 % sirovina u proizvodnji postaje otpadom i prije negoli proizvod napusti proizvodni pogon, a 80 % gotovih proizvoda postaje otpadom u prvih šest mjeseci od nastanka. Primjena modela kružne privrede predviđa smanjenje količine otpada na minimum, ponovnom upotrebom, popravkom, obnavljanjem i recikliranjem postojećih materijala i proizvoda. Nažalost, prema Izvještaju o kružnoj privredi iz 2021. godine, svjetska je privreda tek 8,6 % kružna, a čak 91,4 % svega što koristimo odlazi u otpad'', rekao je, između ostalog, dr. Herceg, govoreći i kao sveučilišni profesor upravo na katedri zaštite okoliša i održivog razvoja.

''Postupanje s otpadom prema načelima kružne privrede zasniva se na načelima hijerarhijskog gospodarenja otpadom, što je ugrađeno i u zakonska rješenja kao i u strateško-planske dokumente na svim nivoima vlasti u BiH. Jedno od osnovnih načela jest upravljanje otpadom na regionalnom nivou. Razvijanje regionalnih centara za zbrinjavanje otpada, sanacija „crnih točaka“ u okolišu i zatvaranje otvorenih odlagališta utvrđeni su kao prioriteti Strategije upravljanja čvrstim otpadom BiH. Izgradnjom tih centara rješava se problematika brojnih nesanitarnih odlagališta, ali i pitanje samoodrživosti izgrađenih objekata'', dodao je Herceg u svom izlaganju, podsjetivši i na činjenicu da je važnost problematike sanitarnoga zbrinjavanja otpada i problematike otvorenih odlagališta istaknuta i u Strategiji razvoja HNK za period do 2027. godine, te nacrtu Plana gospodarenja otpadom u HNK za isti period.

Na Konferenciji su, kroz uvodna izlaganja i tri panela (Zdravlje i okoliš / Tehnološka rješenja / Finansijska rješenja), o uticaju otpada na okoliš i ljude te o načinu odlaganja i trajnog rješavanja otpada, govorili vodeći stručnjaci za zaštitu okoliša, proizvođači opreme za različite oblike uporabe otpada, predstavnici akademske i lokalne zajednice koji su direktno učestvovali u oblikovanju efikasnih centara za upravljanje otpadom, te toksikolozi i doktori.

27-05-2022, 14:01

DEŽURNE APOTEKE U MOSTARU OD 1. JUNA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE

Iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su raspored dežurstva apoteka u Mostaru od 1. juna 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Dežurna apoteka za mjesec juni je apoteka „Mopharm“ u Ul. Gojka Vukovića br. 34, za mjesec juli Gradska apoteka Mostar u Ul. Stjepana Radića br. 76, za mjesec august apoteka „Europharm“ u Ul. Mostarskog bataljona bb, za mjesec septembar apoteka „Lupriv Plus“ u Ul. Stjepana Radića br. 37, za mjesec oktobar apoteka '“Eurovita Pharmacia“ u Ul. Braće Fejića 50, za mjesec novembar apoteka „Alpha plus“ u Ul. Ante Starčevića 54 i za mjesec decembar 2022. godine apoteka „Lupriv Pharm“ u Ul. Kraljice Katarine 25.

Dežurne apoteke radit će od 00 do 24 sata radnim danima, subotom, nedjeljom i u vrijeme praznika.

27-05-2022, 13:57

HERCEG: ZAŠTITA OKOLIŠA I ČIST GRAD PITANJA SU BUDUĆNOSTI CIJELE ZAJEDNICE

Hercegovačko-neretvanski kanton, putem Vlade i Fonda za zaštitu okoliša HNK-a, podržao je kao najjači pokrovitelj ekološku akciju nevladinih udruženja ''Eko Kop'', ''Naša Radobolja'', ''Naš Rodoč'' i ''Zvonigrad'', u okviru koje će, kroz sedmicu dana, biti uređeno nekoliko gradskih i prigradskih četvrti na području Grada Mostara.

Akcija pod nazivom ''Cvijet za grad" obuhvatit će naselja Bijeli brijeg, Iliće, Miljkoviće, Polog, Rodoč, Rudnik, Vihoviće te Ulicu blajburških žrtava i sjeverni dio Ulice kralja Tomislava, a predviđeni su rekultiviranje i sadnja raznih vrsta ukrasnog bilja, cvijeća i grmova na zemljanim dijelovima saobraćajnih raskrsnica i cestovnih razdjelnica višetračnih saobraćajnica.

''I kao premijer i kao naučnik čije je uže područje akademskog interesa, između ostaloga, i zaštita okoliša i turizam, s radošću sam podržao ovu inicijativu, a iskreno me raduje broj okupljenih građana prilikom današnjeg početka realizacije ove aktivnosti koja će ambijentalno oplemeniti naš javni prostor. Čista i uredna životna sredina dio je opće kulture, slika o nama samima, a da ne govorimo o tome koliko je nemjerljivo važno živjeti i odgajati djecu u zdravom okruženju i nezagađenom okolišu i napraviti onaj važan zaokret u javnom mnijenju kako bismo svi doprinijeli cilju koji nas je i danas okupio. Zaštita okoliša i uređena životna sredina nije pitanje koje se tiče samo struke, jer njezino ispravno poimanje u svakodnevnom životu pitanje je budućnosti cijele zajednice. Zato pohvala i puna podrška organizatorima ovog događaja uz koje je Vlada HNK-a spremno i iskreno stala i ovaj put'', poručio je danas dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, obišavši lokacije Trga Treće cimske bojne i Šetnice mostarskih rudara, gdje je akcija službeno i započela.

23-09-2022 13:38

PREMIJER HERCEG I DELEGACIJA VLADE HNK-A U POSJETI OPĆINI RAVNO

U nastavku radnih posjeta gradovima i općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona, premijer dr. sc. Nevenko Herceg sa saradnicima je danas boravio u općini Ravno, gdje su im domaćini bili općinski načelnik Andrija Šimunović, predsjednica Općinskog vijeća Ružica Skaramuca i poslanica u kantonalnoj skupštini Stana Burić.

Iznijevši osnovne podatke o aktuelnom stanju na području najisturenije općine HNK-a, načelnik Šimunović izvijestio je članove Vlade o toku realizacije nekoliko razvojnih, socijalnih i infrastrukturnih projekata koje Vlada finansira ili sufinansira, zahvalivši premijeru Hercegu na kontinuiranoj podršci rastu i razvoju Ravnoga.

Prvi čovjek kantonalne vlade ocijenio je kako Ravno, premda najmlađa općina u HNK-u, izrasta u jednu od najpoduzetnijih jedinica lokalne samouprave, dodavši kako će u kantonalnoj vlasti i dalje imati zasluženo razumijevanje i podršku za sve projekte koji znače poboljšanje uslova života na njezinu prostoru.

''Raduje me razvoj cestovne infrastrukture kojim će ova sredina, u određenoj mjeri, postati važno saobraćajno čvorište i tako izići iz svojevrsne izolacije, a to će se svakako odraziti na sve životne i razvojne sfere. K tome, Vlada je u posljednje vrijeme ojačala opremljenost mjesne vatrogasne brigade kako bi što efikasnije i sigurnije mogli odgovoriti svim izazovima, a uskoro će biti realizovano i osnivanje Policijske stanice Ravno, u skladu sa usvojenom vladinom odlukom'', komentirao je Herceg.

Uz poljoprivredu odnosno potencijal Popova polja, čiji razvoj Vlada podržava putem resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, osobito je bilo govora o širokom spektru turističke ponude Ravnoga gdje, naravno, dominira svjetski prepoznata špilja Vjetrenica.

21-09-2022 12:53

KANTONALNA VLADA GODINAMA PREDANO POMAŽE RAZVOJ GRADA MOSTARA

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. sc. Nevenko Herceg predvodio je danas delegaciju koja je, sa predstavnicima nekoliko kantonalnih resora, boravila u službenoj posjeti Gradu Mostaru. U Gradskoj vijećnici ugostio ih je gradonačelnik dr. sc. Mario Kordić, a nakon radnog sastanka zajednički su prošli centralni gradski prostor Španjolskog trga i zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, potom dionicu novoizgrađene četverotračne saobraćajnice u Ulici dr. Ante Starčevića i lokaciju buduće Gradske dvorane na kojoj su nedavno intenzivirani radovi, sa teškim strojevima koji su na terenu.

Premijer Herceg izrazio je zadovoljstvo zamahom koji se, od rješenja pitanja mostarskih izbora na ovamo, osjeti u gradskom infrastrukturnom razvoju, sa posebnim akcentom na izgradnju, proširenje i osavremenjivanje saobraćajnica i frekventnih gradskih saobraćajnih čvorišta.

''Mostar je administrativni, naučni, zdravstveni, privredni, obrazovni, kulturni, duhovni, sportski i svaki drugi centar HNK-a i cijele Hercegovine i razumljivo je da prema ovom gradu imamo i trebamo imati poseban senzibilitet, uvijek održavajući uravnotežen odnos kada su u pitanju ulaganja u razvoj i rast svih naših gradova i općina. Vlada HNK-a kontinuirano pomaže i pomagat će čitav niz razvojnih, infrastrukturnih, socijalnih i svakih drugih projekata koji su u Mostaru dovršeni ili su u toku. Predano, sa višemilionskim sredstvima, pomažemo stabilizaciju i razvoj Aerodroma Mostar, a osim što pomažemo razvoj turizma, godinama smo uvjerljivo najjači podupiratelji mostarskog sporta i kulture, kako kroz institucionalne odnosno ekipne tako i kroz individualne aktivnosti naših uspješnih sugrađana'', komentirao je premijer Herceg, najavivši da će Kanton Gradu Mostaru s 2,5 miliona KM pomoći i u rješavanju pitanja deponije Uborak, putem Fonda za zaštitu okoliša HNK-a.

Na sastanku je bilo riječi i o činjenici da su u Mostaru smještene gotovo sve vitalne centralne nacionalne, naučne, kulturne, zdravstvene, vjerske, medijske, sportske i druge institucije ovdašnjih naroda čiji rad, ocijenjeno je, dominantno podržava Vlada HNK-a. Gradonačelnik Kordić zahvalio je premijeru Hercegu na svekoliko pruženoj podršci kroz sve protekle godine, istaknuvši i ovom prilikom projekat energetske efikasnosti u okviru kojeg je Vlada HNK-a u potpunosti obnovila odnosno ''utoplila'' i osavremenila čitav niz javnih objekata, prije svega škola, školskih sala, domova zdravlja, kulturnih i drugih zdanja koja su u vlasništvu Grada Mostara.

20-09-2022 14:32
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00