PREMIJER HERCEG OTVORIO 26. HVIDRIN MALONOGOMETNI TURNIR

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, službeno je otvorenim proglasio 26. Međunarodni božićni malonogometni turnir ''Hvidra Mostar 2020.''

„Ovaj turnir, koji održava respektabilnu tradiciju od čak 26 godina i koji pronosi jednu pozitivnu sportsku priču i dobar glas o našem gradu i Kantonu, čak i van granica BiH, simbol je istrajnosti i nadvladavanja životnih iskušenja. Kao prvi čovjek Vlade HNK-a, koja je već niz godina redovno jedan od glavnih pokrovitelja Hvidrina Međunarodnog malonogometnog turnira, od srca Vam čestitam i najavljujem kako ćemo ostati uz našu Hvidru i uz naše borce i u godinama koje dolaze.“ – rekao je premijer Herceg, izvevši početni udarac prvoga susreta.

Inače, turnir je, zbog situacije s pandemijom izazvanom koronavirusom, ove godine ograničen na ukupno šesnaest prijavljenih ekipa, a susreti će tradicionalno biti odigrani u Sportskoj sali na Bijelom brijegu.

23-11-2020, 18:21

PREMIJERU HERCEGU URUČENA PLAKETA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u okviru promocije XVIII. generacije diplomanata Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, primio Plaketu za doprinos razvoju Medicinskog fakultet Sveučilišta u Mostaru.

U obraćanju prisutnima, zahvaljujući na uručenom priznanju, premijer Herceg čestitao je diplomantima, njihovim roditeljima, porodicama, te svim profesorima i djelatnicima Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru, koji su još jednu generaciju studenata doveli do ostvarenja njihovog cilja.

Na osobit način, uputio je čestitku diplomantima, te im zaželio mnoštvo svakog dobra i uspjeha u obavljanju njihovog iznimnog poziva, društveno-korisnog i za svaku zajednicu životno važnog, ali i nadasve humanog.

„Svjestan sam da uslovi u kojima ćete obavljati svoj časni posao nisu uvijek na željenom nivou! Stoga je naša obaveza, a to govorim kao premijer Kantona, neumorno i predano raditi na stvaranju još boljih uslova u zdravstvenom sistemu. Vi ste, vjerujem, svjesni koliko je već urađeno na poboljšanju standarda i uslova rada za naše doktore i za cjelokupno zdravstveno osoblje, ali i ovom prilikom obećavam – na tome nećemo stati!

Raduje me što se Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru razvio u visokoškolsku instituciju koja vlastitim potencijalima i naučno-nastavnom politikom predstavlja najbolji primjer uspješnosti i izvrsnosti na polju visokog obrazovanja“ - rekao je premijer Herceg.

Takođe, istaknuo je zadovoljstvo što je Vlada, kojoj je na čelu, u vrh prioriteta postavila obrazovanje i stvaranje boljeg okruženja za mlade.

Dodao je i to kako uz redovno finansiranje Sveučilišta, Vlada stipendira i subvencioniše smještaj u studentske domove za otprilike 2500 studenata.

„U skladu sa finansijskim mogućnostima, Vlada će i dalje pomagati mlade ljude i rad naših visokoobrazovnih institucija, među kojima svakako i Medicinski fakultet. Vi samo nastavite s dobrim radom i uspjesima.“ - zaključio je premijer Herceg,  još jednom zahvalivši prof. dr. sc. Milenku Bevandi, dekanu Medicinskog fakulteta i njegovim saradnicima na Plaketi koja mu je uručena za doprinos razvoju fakulteta.

21-11-2020, 14:56

POZIV ZA UČESTVOVANJE U PROCESU JAVNE RASPRAVE - Nacrt strateške platforme Strategije razvoja HNK za period 2021.-2027. godine

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2027. Strategijom razvoja kantona utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ona je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona i dr. Odluka o izradi Strategije osnovana je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. („Službene novine Federacije BiH“ br. 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 74/19)

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Strategiju razvoja kantona donosi Skupština kantona na prijedlog Vlade kantona.

Proces pripreme Strategije razvoja kantona odvijat će se u skladu sa odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sistemsko  uspoređivanje  sa drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutrašnji i vanjski faktori koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Koristit će se i Izvještaj o razvoju Kantona koje Odbor za praćenje Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona izrađuje svake godine, Izvještaj o radu i implementaciji sektorskih strateških dokumenata, naučene lekcije iz procesa njihove pripreme i implementacije, kao i Izvještaj o razvoju koji Federalni zavod za programiranje razvoja izrađuje svake godine.

Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja kantona su institucije kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. 

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvoja HNK osnovane su Tematske skupine (TG 1-Ekonomski razvoj i upravljanjem razvojem, TG 2 - Društveni razvoj i TG 3 - Održivi infrastrukturni i prostorni razvoj.

Finaliziran je Nacrt Strateške platforme i jednoglasno je usvojen.

Sljedeći korak su javne konzultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da prijedloge za izmjenama i  dopunama Nacrta strateške platforme Strategije razvoja HNK dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da ga dostavite najkasnije do 16.12.2020. godine na mail adresu: zorvladahnz@gmail.com.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/449-027.

20-11-2020, 9:35

HERCEG: U NAŠOJ BORBI S COVID-19 OČEKUJEMO SNAŽNIJU PODRŠKU I DRUGIH NIVOA VLASTI

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u Sarajevu, zajedno s ostalim premijerima kantona, učestvovao na sastanku o usklađivanju mjera za podršku privredi i pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u  FBiH, a koji je organizirao Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. 

U uvodnom obraćanju, premijer Herceg istaknuo je kako je, kada je u pitanju COVID-19, stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu složeno ali još uvijek pod kontrolom.

„Broj oboljelih, hospitaliziranih, ali i nažalost ono što najviše brine, broj preminulih je u porastu. Stoga pozdravljam ovaj sastanak i mislim da se ovakvi sastanci trebaju i moraju događati, ne samo u uslovima krize u kojoj se sada nalazimo, nego bi oni trebali biti stalna praksa, jer usklađenim aktivnostima lakše možemo odgovoriti na sve izazove.

Napori koje čine naši zdravstveni djelatnici su iznimni. Zahvaljujući njihovu entuzijazmu i ljubavi prema poslu koji rade, mogu reći kako se zdravstveni sistem u HNK još uvijek uspješno nosi sa svim izazovima“, rekao je premijer Herceg.

Tokom sastanka, prisutnima je predočio i brojčane pokazatelje vezane za COVID-19 u HNK.

Premijer Herceg je učesnike sastanka upoznao o tome koje je sve mjere Vlada HNK do sada preduzela u cilju podrške zdravstvenim ustanovama, ali i očuvanja privredne aktivnosti i radnih mjesta.

„Smatram kako su mogućnosti kantona u velikoj mjeri iscrpljene, stoga očekujem da zajednički napravimo analizu stanja u cijeloj FBiH i zatražimo od viših nivoa vlasti da značajnije pomognu da se, prije svega, očuva zdravstveni sistem kako bi mogao nastaviti spašavanje ljudskih života, a zatim što je, takođe, jako važno da pomognu očuvanju privrede, a time i radnih mjesta.

Moramo, takođe, voditi računa i o drugim oblastima života koja trpe velike posljedice ove krize. Tu, svakako, mislim na kulturu, sport, medije, ali i sve druge oblasti.“ -  istaknuo je premijer Herceg.

Na današnjem sastanku bilo je govora i o pripremama za izradu Budžeta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2021. godinu.

Govoreći o Budžetu i Finansijskim planovima za 2021. godinu, premijer Herceg je istaknuo kako je u više navrata govorio da je Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH nepravedan i da raspodjela prihoda na osnovu tog Zakona nije pravedna.

„Želim, po tko zna koji put ponoviti, a mislim da za to imam podršku i još nekoliko kolega iz drugih kantona, kako je potrebno čim prije izmijeniti Zakon o pripadnosti javnih prihoda  i na taj način eliminisati nepravednu raspodjelu, te zaustaviti dalje finansijske gubitke na štetu kantonalnih budžeta, a osobito u ovoj pandemijskoj svekolikoj krizi“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako je krajnje vrijeme da se okonča politika raspodjele u kojoj stanovnici nekih dijelova FBiH vrijede dvostruko pa i više, nego stanovnici drugih krajeva.

Podsjetio je kako HNK zbog nepravednog Zakona koji je još uvijek na snazi, trpi godišnju štetu od oko 26 miliona maraka, a Zakon je na snazi od 2006. godine.

„Lako je izračunati koliko miliona je Hercegovačko-neretvanski kanton u ovih 15 godina izgubio na osnovu ovog nepravednog Zakona. Imali smo iskustvo bivše države, u kojoj je većina republika bila u podređenom položaju kao što je to slučaj i sada sa kantonima.

Sve naprijed rečeno, razlog je zbog kojeg smatram kako je potrebna hitna  izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Poštovani premijeru i ministrice finansija!

Očekujem od Vas konkretnu pomoć za Budžet HNK do kraja ove godine, osobito kada su u pitanju određene zdravstvene ustanove (12 domova zdravlja i 3 bolnice), te važne zajedničke kulturne, obrazovne, naučne, sportske, medijske i druge ustanove i udruge kojima do sada nismo ili pak nismo dovoljno pomogli, da prežive ovu pandemiju.“ - zaključio je premijer Herceg, koji je o ovim temama, zajedno s Fadilom Novalićem, premijerom FBiH, Jelkom Milićević, ministricom finansija i zamjenicom premijera FBiH i Tahirom Lendom, premijerom Srednjobosanskog kantona govorio na konferenciji za novinare koja je organizirana nakon sastanka.

19-11-2020, 18:15

OTVORENA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA PR & MEDIA DAYS MOSTARIENSIS

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je otvorio Petu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju PR & Media Days Mostariensis na temu: "Integrisana komunikacija - Mediji i odnosi s medijima".

U pozdravnom govoru, premijer Herceg istaknuo je zadovoljstvo što mu je i ove godine pripala čast otvoriti ovu iznimno važnu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju.

„Ovaj projekat, plod vizije i rada našega rektora i tima njegovih saradnika, uspješno je razvio prestižan međunarodni ugled, stasavši u konferenciju čiji rezultati postavljaju nove standarde. To svima nama, i kao akademskim građanima i kao stanovnicima ovoga grada, služi na ponos i čast“, rekao je premijer Herceg iskoristivši priliku da izrazi zadovoljstvo činjenicom da ova konferencija i ove godine okuplja vodeće naučnike i praktičare u odnosima s javnošću ovoga dijela Evrope, stručnjake koji će – svima koji se susreću s javnim komunikacijama, osobito onima kojima su znanja s ovoga područja itekako važna u savladavanju poslovnih izazova – prenijeti najnovije spoznaje, naučne standarde i ona vitalna – praktična iskustva.

„Ovo je konferencija s područja odnosa s javnošću, integrisane komunikacije i medija, a sva ova navedena područja i teme kojima se godinama unazad bavite iznimno su važni kako teoretičarima, tako i praktičarima i svake godine je doprinos stečenih znanja izniman.

Ove specifične, reći ću i iznimno zahtjevne godine, još je teže raditi na postavljenim visokim ciljevima. Razumijem sve izazove s kojima ste se susreli u organizaciji ove konferencije, a sve ovo što imamo danas, osobito ovaj naš susret i konferencija u online okruženju, svjedoče da ste i ovoga puta uspjeli!“ istaknuo je premijer Herceg dodavši izreku kako ustrajnost nije jedna duga utrka sa izvjesnim početkom i krajem nego, naprotiv, ustrajnost je više kratkih i neizvjesnih utrka jedna za drugom.

„S tom mišlju, radostan zbog ovoga pozdravnog govora u svojstvu i svojevrsnoga domaćina, potičem Vas da ustrajete i dalje otvaranjem novih područja i specifičnih znanja koja ćete i u budućnosti dijeliti sa svima nama. Ne sumnjajući u uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva, želim Vam uspješan i produktivan rad, napose dobro zdravlje u ovim nezahvalnim vremenima. Ovim Konferenciju proglašavam otvorenom!“ rekao je premijer Herceg.

Naime, Petu međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija „PR & Media Days Mostariensis organizira Studij odnosa s javnošću, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru i ove godine međunarodni partner je AlGhurair University AUG College of Business Dubai.

19-11-2020, 17:16

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU PODRUČJA ŠPILJE VJETRENICA S DIJELOM POPOVOG POLJA ZAŠTIĆENIM PEJZAŽOM „VJETRENICA-POPOVO POLJE“

U nastavku 11. sjednice Skupština je usvojila Prijedlog Zakona o proglašenju područja špilje Vjetrenica s dijelom Popovog polja Zaštićenim pejzažom „Vjetrenica-Popovo polje“. Istaknuto je kako je Vjetrenica složen špiljski sistem i najduža špilja u BiH, te predstavlja hidrološki aktivan protočni speleološki objekt s aktivnim podzemnim tokovima vode i podzemnim jezerima, te ju je stoga potrebno na primjeren način zaštititi.

26-02-2021 15:49

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON DOBIO PRVI PROSTORNI PLAN

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je na današnjoj 11. sjednici Prostorni plan HNK.

Istaknuto je kako su za potrebe izrade Prostornog plana izvedena iscrpna istraživanja i izrađene studije o strukturi i prirodnim značajkama prostora HNK, kretanjima stanovništva, razvoju naselja, razvoju privrednih i društvenih djelatnosti, uključujući utjecaj toga razvoja u prostoru, te kako su pri izradi Plana organizirane javne rasprave u okviru kojih su ponuđeni konstruktivni prijedlozi koji su ugrađeni u taj dokument.

26-02-2021 15:42

140. SJEDNICA VLADE: 2 MILIONA KM DOMOVIMA ZDRAVLJA; 1,2 MILIONA KM ZA PRIJEVOZ UČENIKA

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, usvojila Odluku kojom je odobrila 2 miliona KM za domove zdravlja u svim gradovima i općinama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Vlada je razmotrila i prihvatila Operativni plan vakcinacije protiv COVID-19 koji je pripremio Zavod za javno zdravstvo HNK u saradnji s resornim Ministarstvom. Planom su jasno definisane aktivnosti Vlade, resornog Ministarstva, Zavoda za javno zdravstvo, te jedinica lokalne uprave i samouprave. Uz ostalo, istaknuto je kako su prioritetne grupe za vakcinaciju: zdravstveni radnici, osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, populacija starija od 65 godina, ranjiva populacija s kroničnim bolestima, te zdrave osobe od 18 do 64 godine starosti koje rade u značajnim javnim službama (policija, obrazovanje i sl.).

Razmotrena je Informacija resornog Ministarstva o toku pregovora s reprezentativnim Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB Mostar, nakon čega su usvojeni zaključci da se održi sastanak svih članova Vlade i Pregovaračkog tima Vlade, a potom, u što je moguće kraćem roku, i sastanak sa svim dionicima zdravstvenog sistema - predstavnicima osnivača, suosnivača i menadžmenta zdravstvenih ustanova, te jedinica lokalne samouprave.

Iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je dala saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora između Vlade HNK i Sindikata policije HNK u trajanju od dvije godine. Istaknuto je kako su pregovarački timovi Vlade i Sindikata uspješno usaglasili tekst Kolektivnog ugovora  kojim su utvrđena prava i obaveze poslodavca, Sindikata i uposlenika iz rada i po osnovu rada u Ministarstvu.

Vezano za rad Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, usvojena je Odluka u vezi sa plaćanjem prijevoza učenika osnovnih škola u svim gradovima i općinama HNK u iznosu od 1.200.000,00 KM.

Razmotren je i prihvaćen Nacrt Izvještaja o radu Vlade HNK za 2020. godinu. U opsežnom dokumentu istaknuto je kako je godinu obilježila pandemija koronavirusa, no, Vlada je ponudila efikasan i primjeren odgovor na tu krizu. Na poseban način, uz brojne projekte u svim područjima djelovanja – obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, boračku populaciju i brojnim drugima,  naglašeno je donošenje tzv. Korona zakona, te pomoć privredi, turizmu i poljoprivredi i kroz druge oblike kreditiranja i poticanja za što su izdvojena značajna sredstva.

Vlada je, uz niz drugih odluka i zaključaka, usvojila Finansijski plan Agencije za privatizaciju u HNK za 2021. godinu.

26-02-2021 15:34
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00