OBRAĆANJE PREMIJERA NEVENKA HERCEGA SUGRAĐANIMA

Prof. dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, obratio se sugrađanima povodom stupanja na snagu potpune zabrane kretanja u periodu od 18 do 5 sati. Obraćanje prenosimo u cjelini:

Poštovani sugrađani,

danas stupa na snagu nova, osobito rigorozna mjera potpune zabrane kretanja u periodu od 18 do 5 sati svakoga dana, što vrijedi za cjelokupan prostor HNK, a u skladu sa naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, i za cjelokupan prostor F BiH.

Na tragu svi prijašnjih naredbi i odredbi o postupanju u ovoj vanrednoj situaciji koja je na snazi, apeliram na Vašu savjest i ponovno Vas pozivam na dosljedno poštivanje svega onog što je Kantonalni krizni štab civilne zaštite već propisao i što propiše kao novu mjeru za suzbijanje prijetnje zarazom koronavirusom. Suosjećam s Vašim osjećajem nelagode i straha, ali Vas podsjećam na globalno stanje prijetnje kojom nas izlaže opasna zarazna bolest. Vlada HNK preuzima odgovornost koju ima prema svima Vama, našim sugrađanima, da preduzme sve što je u njezinoj moći kako bi spriječila najgori scenarij i što prije suzbila ovu pošast, s najmanjim mogućim brojem zaraženih osoba. Iskustva pogođenih zemalja su pokazala kako to možemo postići jedino krajnje rigoroznim mjerama prevencije.

Svi naši resursi stavljeni su na raspolaganje borbi protiv zaraze koronavirusom, ali na svima Vama ostaje ona obaveza i pred svojom savjesti i pred Zakonom – poštujte propisane naredbe, ostanite kod kuće i time pomozite i sebi i cijeloj našoj zajednici.

Koristim priliku, povodom još jedne strašne prirodne nepogode koja je jutros pogodila Zagreb, uputiti izraze suosjećanja i podrške dragim građanima Zagreba i cijele Republike Hrvatske, Naše misli i molitve su s njima, a ukoliko bude potrebe i mogućnosti da HNK pruži Zagrebu i neku vrstu pomoći, bit ćemo na raspolaganju.

S poštovanjem,

dr. sc. Nevenko Herceg,

Premijer  Vlade HNK

22-03-2020, 16:11

KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: ZABRANA KRETANJA GRAĐANA NA PODRUČJU HNK OD 18.00 DO 5.00 SATI

Kantonalni štab civilne zaštite donio je nove naredbe:

 

 1. Naređuje se zabrana kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od 18.00 do 5.00 sati.
 2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera  i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na  području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.
 3. Realizacija ove naredbe bit će izvršena u skladu sa kantonalnim propisom o javnom redu i miru.
 4. Za provođenje ove naredbe odgovoran je ministar Ministarstva unutrašnjih poslova HNK.
 5. Zadužuje se Ministar iz tačke 4. ove naredbe da putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Kantonalni stožer civilne zaštite o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.
 6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.3.2020. godine od 18.00 sati.

Kantonalni štab civilne zaštite izdao je i uputu za provođenje Naredbe u kojoj stoji:

 

1. Zaposlenima koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i zaposlenima kojima se proces rada odvija u smjenama, njihov poslodavac izdaje ovjerenu potvrdu o kretanju na području Kantona, a onaj tko nije zaposlen, a ima potrebu kretati se u vrijeme zabrane kretanja, potvrdu o kretanju izdaje MUP HNK.

 

Takođe, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, u posljednja 24 sata, 6 (šest) osoba testirano je na koronavirus i svih šest uzoraka je negativno.

 

 

22-03-2020, 12:31

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE HNK: ODGODA ODRŽAVANJA SVIH JAVNIH DOGAĐANJA I SVIH OBLIKA OKUPLJANJA VIŠE OD 10 LICA NA JEDNOM MJESTU

Kantonalni štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donio je dopunu ranije donesene naredbe o otkazivanju svih javnih skupova i drugih oblika okupljanja u skladu sa propisima o javnom okupljanju, u kojoj stoji:

„Protuepidemijska mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog ličnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1 metra na otvorenom prostoru. Naređuje se do daljnjeg: odgode održavanja svih javnih događanja i svih oblika okupljanja više od 10 (deset) lica na jednome mjestu“.

21-03-2020, 11:05

NOVE NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite na današnjoj je, šesnaestoj vanrednoj telefonskoj sjednici donio nove naredbe:    

1. Naređuje se zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina starosti na području HNK.

2. Naređuje se svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.

3. Naređuje se banjama i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima  koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i osiguraju usluge prehrane.

4. Naređuje se banjama i lječilištima da prekinu s prijemom novih pacijenata i pružanjem usluga wellnesa, masaže, frizerskih i kozmetičkih salona i sl.

Na sjednici Kantonalnog stožera civilne zaštite dopunjena je naredba, br. 17-06-40-16-4/20 od 20.3.2020. godine, na način da su od obaveze prekida rada izuzete i telekomunikacijske, elektroprivredne i poštanske usluge.

Ove naredbe stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se do 31.3.2020. godine u 24 sata.

20-03-2020, 19:36

NOVE NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite je na današnjoj, šesnaestoj vanrednoj sjednici donio nove naredbe:     

 1. Naređuje se prekid javnoga linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom  i željezničkom prijevozu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzima se registrirani taksi prijevoz putnika, uz poštivanje  higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice i naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.
 3. Naređuje se potpuni prekid rada u djelatnosti trgovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 4. Iz tačke 3. ove naredbe izuzimaju se:
  • trgovine prehrambenim proizvodima;
  • trgovine higijenskim proizvodima;
  • ribarnice;
  • apoteke;
  • specijalizovane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom;
  • specijalizovane trgovine za prodaju poljoprivrednih repromaterijala;
  • poljoprivredne apoteke;
  • benzinske pumpe;
  • kiosci;
  • pekarnice;
  • hemijske čistionice;
  • specijalizovane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala;
  • specijalizovane trgovine dječjom opremom;
  • trgovine hranom za životinje;
  • trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro-materijalom;
  • logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda;
  • veledrogerije.

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

5. Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, dužni su organizovati radno vrijeme kao prije proglašavanja stanja nepogode u HNK.

6. Izuzeti pravni subjekti iz tačke 3. pobrojani u tački 4. ove naredbe, ukoliko nisu specijalizovane trgovine prehrambenim artiklima, ne smiju prodavati hranu.

7. Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih  prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

8. Naređuje se općinskim/gradskom štabu civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite.

9. Naređuje se potpuna mobilizacija cjelokupnoga zdravstvenog osoblja u HNK, s tim da se cjelokupno medicinsko osoblje u potpunosti stavlja na raspolaganje Kantonalnom, općinskim / gradskom stožeru civilne zaštite.

10. Naređuje se stanovništvu strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i odredbi o izbjegavanju bliskog socijalnog kontakta pri izlasku u parkove, na šetnice i trgove.

11. Naređuje se svim pravnim subjektima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji nastavljaju s radom u vremenu dok je na snazi Odluka Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID 19), broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, da preduzmu sve mjere i aktivnosti u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti koronavirusa, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 I 43/10),  kao što su:

 • dezinfekcija prostora
 • opremanje djelatnika osnovnim sredstvima zaštite od korona virusa (zaštitna maska i rukavice)
 • praćenje i poštivanje uputa i naredbi nadležnih institucija, koje se odnose na novonastalu situaciju prouzrokovano koronavirusom.

12. Naređuje se svim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama koje djeluju na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona da u cilju provođenja Odluke Vlade HNK o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom zaraze uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području HNK, broj:01-1-02-505/20 od 17.3.2020.godine, postupe u skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća HNK („Službene novine HNK“ , broj: 4/18), tj. da organizuju rad (preraspored djelatnika, dežurstva i sl.) i svoje djelovanje usklade sa  novonastalom situacijom prouzrokovanom koronavirusom, ta da o istom obavijeste ovaj Štab. Pri organizaciji rada, obavezno voditi račun o tome da sve službe moraju biti u funkciji.

Upućuje se iznimna zahvalnost svim medijima na ukupnoj pruženoj pomoći u ovoj nesreći te se ujedno pozivaju da ne nasjedaju na lažne vijesti i dezinformacije, kako bismo izbjegli širenje panike i poštivali kodekse o novinarskom izvještavanju.

 

 

 

20-03-2020, 11:19

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE HNK POZIVA GRAĐANE NA DOSLJEDNO POŠTOVANJE NAREDBI

Složena epidemiološka situacija u HNK, osobito u gradu Mostaru i Konjicu, od svakog građanina, a u cilju pomoći zaustavljanju širenja virusa COVID-19, traži maksimalnu odgovornost i dosljedno poštivanje svih naredbi Štaba civilne zaštite. 

Podsjećamo, svi neodgovorni pojedinci, koji svojim ponašanjem i nepoštivanjem naredbi Štaba civilne zaštite, budu ugrožavali zdravlje i sigurnost građana čine krivično djelo. Stoga, pozivamo sve odgovorne za praćenje poštivanja naredbi Štaba da, za osobe kod kojih se činjenično utvrdi nepoštivanje bilo koje naredbe, a osobito nepoštivanje mjera o izolaciji i samoizolaciji, bez odlaganja primjene najrigoroznije mjere. 

Ističemo kako samo striktnim pridržavanjem propisanih pravila ponašanja u izolaciji i samoizolaciji štitite sebe i sve druge građane.

 

19-03-2020, 21:05

OBAVJEŠTENJE KLIJENTIMA UPISANIM U RPG I RK

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona izdalo je obavještenje klijentima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK) u kojoj stoji:

„Obavještavamo klijente upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK) da je rok za ažuriranje podataka u RPG i RK produžen do 30.4.2020. godine.

Obavještavamo klijente koji su upisani u RPG i RK, a već duži period nisu ažurirali podatke u RPG i RK, da ih mogu i trebaju ažurirati, kako bi ispunili uslove za apliciranje na novčane podrške.“

07-04-2020 11:06

POSJET OPĆINI ČITLUK

Na današnjem, zajedničkom koordinacijskom sastanku Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kriznog štaba civilne zaštite HNK razgovarano je, uz ostalo, o epidemiološkoj situaciji na području čitlučke općine i mjerama  koje  bi trebalo preduzeti  u cilju uspješnog sprječavanja širenja koronavirusa.

Na tom tragu, direktno je, tokom  sjednice, telefonski kontaktiran i gosp. Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, s kojim je razgovarano o trenutnoj situaciji i koji je konzultovan o svim činjenicama koje se tiču opće zdravstvene situacije na području ove općine.

Nakon rasprave i konzultacija Kriznog štaba civilne zaštite i Vlade HNK, donesena je Odluka o tome da danas, u 16.00 sati, gospoda: dr. sc. Goran Opsenica, kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK, prim. dr. Davor Pehar,  direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Eugen Ćubela, načelnik Kriznog štaba CZ HNK posjete općinu Čitluk i održe sastanak s gosp. Marinom Radišićem, načelnikom općine Čitluk, koji je ujedno i komandant Kriznog štaba CZ Općine, i dr. Ozanom Medić, direktoricom Doma zdravlja Čitluk sa osnovnim ciljem sagledavanja cjelokupne situacije i donošenja  optimalnih mjera i aktivnosti koje bi pomogle u prevladavanju aktuelnih poteškoća prouzročenih širenjem koronavirusa.

03-04-2020 14:51

MINISTAR OPSENICA S MINISTRICOM GUDELJEVIĆ O KORONAVIRUSU U HNK

Danas su u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, gđa Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite u Vladi HNK održali radni sastanak na kojem su analizirali aktuelnu zdravstvenu i epidemiološku situaciju u HNK nastalu pojavom koronavirusa.

Ministar Opsenica izvijestio je ministricu Gudeljević o svim aspektima situacije u vezi sa pojavom koronavirusa, osobito o mjerama koje preduzimaju Ministarstvo zdravstva, Vlada HNK i Kantonalni štab civilne zaštite te o organizaciji zdravstvenog sistema s akcentom na „COVID bolnicu“. Zamolio je, pritom, ministricu Gudeljević za pomoć, ponajprije u vidu zaštitne opreme, testova i respiratora.

Ministrica Gudeljević izrazila je zadovoljstvo iscrpnim i nepristranim informisanjem, pohvalivši napore svih učesnika sistema borbe protiv koronavirusa u HNK i izrazivši spremnost pomoći, u okviru mogućnosti, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Uputila je apel svim stanovnicima HNK da poštuju preporuke, mjere i naredbe nadležnih organa te izrazila uvjerenje u to da ćemo zajedničkim snagama pobijediti ovu pošast koja nas je zadesila. 

03-04-2020 14:10
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00