IZVRŠEN ODABIR KANDIDATA ZA PRIPRAVNIKE

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, obavještavamo kandidate o tome kako je Vlada HNK donijela Odluku o odabiru kandidata (pripravnika) za zaključenje ugovora u prvom krugu.

Odabrani kandidati dužni su pristupiti potpisivanju ugovora koje će biti održano 12. marta 2020. godine u 10 sati u sali zgrade Vlade HNK (Stjepana Radića 3, Mostar). Primljeni pripravnici započet će pripravnički staž 16. marta 2020. godine.

Istovremeno obavještavamo kandidate koji nisu primljeni u prvom krugu kako je Vlada, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, osigurala sredstva za prijem dodatnog, značajnijeg, broja pripravnika sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Planirano je da kandidati, izabrani odlukom Vlade, u drugom krugu započnu obavljati pripravnički staž u aprilu 2020. godine.

Napomena: kandidati prilikom potpisivanja ugovora trebaju ponijeti naredne dokumente (ovjerene kopije ili original):  izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu, potvrdu o prebivalištu – CIPS, rješenje o nostrifikaciji ukoliko je diploma stečena van BiH.

Spisak sa šiframa odabranih kandidata u prvom krugu nalazi se u privitku. 

10-03-2020, 13:56

KRIZNI ŠTAB HNK IZDAO NOVU NAREDBU

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa Naredbom kriznog staža Federalnog ministarstva zdravstva, donio je Naredbu kojom se zabranjuju posjete u bolnicama, kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlada i stara lica na području HNK.

Takođe, preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi, odnosno organizovana okupljanja građana na za to prikladnom prostoru u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

Licima starije životne dobi preporučuje se izbjegavanje bespotrebnog kretanja, korištenje javnog prijevoza, te da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog doktora i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Ukoliko je licu te dobi potreban recept ili doktorski savjet, preporučuje se najprije kontaktirati doktora telefonski.

Zdravstvenim ustanovama na području HNK naređeno je da obustave redovne specijalističko-konzultativne preglede, a neophodni specijalističko-konzultativni pregledi bit će obavljani po procjeni specijaliste. 

09-03-2020, 14:04

VLADA SPONZOR NAPRETKOVE SEDMICE KULTURE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona sastao se s Miroslavom Landekom, dopredsjednikom Hrvatskog kulturnog društva ''Napredak'' i predsjednikom organizacijskog odbora Napretkove sedmice kulture.

Dopredsjednik Landeka upoznao je premijera Hercega o održavanju manifestacije „NAPRETKOVA SEDMICA KULTURE“ u okviru koje će od 9 do 14. marta 2020. godine u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače biti održani koncerti, izložba, promocija zbirke pjesama, te Okrugli stol na temu “Izazovi modernog hrvatskog jezika”.

Premijer Herceg izrazio je zadovoljstvo što će  Grad Mostar i  Hercegovačko-neretvanski kanton biti domaćini spomenutim kulturnim događanjima, osobito Okruglom stolu koji se održava u mjesecu hrvatskog jezika.

''HKD Napredak jedno je od onih nacionalnih kulturnih društva kojega je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prepoznala kao istinskog promotora kulture i očuvanja kulturne baštine. Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ističem kako smo ponosni biti glavni sponzor ovog događaja te kako, u sladu sa mogućnostima, podržavamo svaki rad i djelovanje koje unaprjeđuje i promoviše  našu kulturu'', naglasio je premijer Herceg.

Dopredsjednik Landeka zahvalio je premijeru Hercegu na kontinuisanoj podršci u organizaciji Napretkovih kulturnih sadržaja, ali i podršci koju ova Vlada kontinuirano pruža važnim kulturnim događanjima u Gradu Mostaru i Kantonu.

09-03-2020, 8:37

HERCEG ČESTITAO DIREKTORU CIVILNE ZAŠTITE HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputio je čestitku Eugenu Ćubeli, direktoru Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK na dobivenom ordenu ''Viteza'' Međunarodnog reda civilne odbrane.

''Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona od srca čestitam na dodijeljenom priznanju kako Vama, tako i svim djelatnicima Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, koji su svojim predanim radom u razvoju sistema zaštite i spašavanja pridonijeli da Vas gosp. Fahrudin Radončić, državni ministar sigurnosti, povodom Međunarodnoga dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite - zaštite i spašavanja BiH, odlikuje ordenom ''Viteza''.

I u ovoj prilici naglašavam kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nastaviti ulagati sredstva i napore kako bi, putem Uprave kojoj ste na čelu, osigurala što efikasniju zaštitu građana i imovine.
Vjerujem i očekujem da ćete i ubuduće sve zadatke ispunjavati savjesno, profesionalno i prema najvišim  standardima, na dobrobit svih građana Hercegovačko - neretvanskog kantona.''
, stoji u čestitci premijera Hercega.

05-03-2020, 10:24

PREMIJER HERCEG PRIMIO TURSKOG AMBASADORA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se s NJ.E. Haldunom Koçom, ambasadorom Republike Turske i njegovim saradnicima.

Na susretu je bilo riječi o aktuelnoj situaciji u HNK, BiH i širem okruženju. 

Osvrnuvši se na najnovija događanja i mogućnost dolaska većeg broja migranata na naše područje, premijer Herceg istaknuo je kako suosjeća sa teškom sudbinom ljudi koji su morali napustiti svoje domove, ali prioritet Vlade je maksimalna lična i imovinska zaštita sigurnosti građana HNK, te poštivanje javnog reda i mira.

Takođe, razgovarano je o aktivnostima i planovima Vlade HNK s akcentom na mogućnosti uspostavljanja konkretnije saradnje na polju razvoja privrede, saobraćajne povezanosti i turizma.

„Bogati turistički potencijali kojima se ponosimo sigurno su izazov i za turske građane, no na nama je da im ih približimo. Zbog toga sam istaknuo ulogu Aerodroma u Mostaru jer je on ključ snažnijeg povezivanja i njegov rad direktno utječe i na privredni razvoj, ali i izgradnju novih hotelskih smještajnih kapaciteta. Takođe, naglasio sam značaj izgradnje koridora Vc i općenito boljeg saobraćajnog povezivanja, te zajedničkih projekta vezanih za obnovljive izvore energije za koje HNK ima značajne potencijale“, rekao je premijer Herceg.

Ambasador Koç zahvalio je premijeru Hercegu na srdačnom prijemu istaknuvši izrazitu opredijeljenost daljem razvoju međusobne saradnje.

04-03-2020, 14:41

GRAĐANI HNK KOJI SU SE VRATILI IZ ZEMALJA POGOĐENIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA TREBAJU SE JAVITI PORODIČNIM DOKTORIMA

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zadužen za preduzimanje mjera zaštite stanovništva od koronavirusa u HNK održao je danas sastanak na kojem je, uz ostalo, istaknuto kako je jučer u Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar primljen jedan bolesnik s kliničkom i epidemiološkom sumnjom na koronavirus. Urađeno je specifično testiranje na virus COVID-19, te je danas dobiven negativan nalaz. Takođe, istaknuto je kako je do sada izdano 20 rješenja o samoizolaciji na području HNK.

Članovi Kriznog štaba održali su i sastanak s direktorima i predstavnicima domova zdravlja u HNK koji su dobili smjernice o daljem postupanju kod potencijalnih slučajeva obolijevanja od koronavirusa.

Na sastanku je pojašnjeno kako se osobe s mjestom prebivališta u HNK, koje su se vratile iz epidemijom pogođenih zemalja, odnosno Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, bez obzira na to imaju li simptome bolesti ili ne, trebaju telefonski javiti svom porodičnom doktoru od kojega će dobiti dalje upute. Na poseban način istaknuto je kako osobe u samoizolaciji, koje su u radnom odnosu, bez poštivanja procedure dobivene od porodičnog doktora, neće moći ostvariti pravo na bolovanje.

Osobe koje nemaju prebivalište, a nalaze se u HNK te su se vratile iz epidemijom pogođenih zemalja,  bez obzira na to imaju li simptome bolesti ili ne, trebaju se telefonski javiti Zavodu za javno zdravstvo HNK radi savjetovanja o daljem postupanju, te ostati u kućnoj samoizolaciji. Od ponedjeljka do petka, tokom radnog vremena, mogu se javiti na: 036/551-478. Van radnog vremena i vikendom mogu pozvati ili poslati SMS poruku na mobilne brojeve telefona: 061/713-741 i 061/327-281.

03-03-2020, 14:38

BOLNICI U KONJICU POTREBAN DODATNI STRUČNI MEDICINSKI KADAR

Na koordinacijskom sastanku Vlade i Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojem su danas učestvovali i vodeći ljudi Kriznog štaba i Opšte bolnice Konjic, na čelu s prim. dr. Suzanom Sokolović-Begić, direktoricom, razgovarano je o potrebi da se Opštoj bolnici osigura nedostajući stručni medicinski kadar. Direktorica Sokolović-Begić pozdravila je dosadašnju dobru saradnju ističući kako se nada da će i problem potrebnog kadra biti riješen u skoro vrijeme.

Premijer Herceg je, ujedno, informisao prisutne kako je, na osnovu Sporazuma Vlade HNK  i UNDP-a,  osigurano 1000 zaštitnih odijela, te kako se intenzivno radi na nabavci dodatnih respiratora i testova.

Takođe, dogovorena je dezinfekcija ugroženih lokacija u općini Čitluk, te  donesen zaključak da sutra bude održan sastanak predstavnika Vlade i Štaba CZ HNK s čelnim ljudima te općine i doma zdravlja.

30-03-2020 14:51

SARADNJOM I KOORDINACIJOM SPRIJEČITI ŠIRENJE KORONAVIRUSA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i  Eugen Ćubela, načelnik Štaba civilne zaštite  Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju informisanja o do sada učinjenom i još snažnije koordinacije aktivnosti vezanih za koronavirus, susreli su se s gradonačelnicima, načelnicima i komandantima štabova civilne zaštite jedinica lokalne samouprave u HNK.

Na osnovu informacija s terena, istaknuta je potreba još strožeg ograničavanja međumjesnog, međukantonalnog, međuregionalnog i prekograničnog saobraćaja, što je mogući korak ka uvođenju karantena u nekim općinama, gradovima i Kantonu. Takođe, pozvane su susjedni kantoni da učine dodatne napore kako bi se saobraćaj odvijao samo za najhitnije potrebe.

Raspravljano je i o nizu drugih pitanja, osobito o smještaju u izolatorijima većeg broja lakših bolesnika, što su općine i gradovi u velikoj mjeri već i pripremile.

Naglašena je i potreba dalje koordinacije svih organa koji donose mjere i naredbe, te njihova bliža saradnja, kako bi se osiguralo striktno poštivanje svih naredbi, osobito pravila izolacije i samoizolacije, te mjera ograničavanja kretanja, odnosno tzv. policijskog sata.

„Samo saradnjom i koordinacijom - kako vertikalnom tako i horizontalnom - te uz poštivanje preporuka medicinske struke, možemo pobijediti izazov s kojim smo suočeni.“, rekao je premijer Herceg osobito zahvaljujući medicinskim radnicima, ali i svima onima koji na odgovoran i nesebičan način rade na suzbijanju širenja koronavirusa.

Na konferenciji za novinare Vlade HNK i Kantonalnog stožera civilne zaštite HNK koja je uslijedila nakon sastanka, novinarima su se, među ostalima obratili i dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK i gosp. Fadil Tatar, komandir Štaba civilne zaštite Općine Konjic. Audio zapis izjava dostupan je u privitku:

28-03-2020 14:24

VIŠE OD MILION KM BOLNICAMA I DOMOVIMA ZDRAVLJA U HNK

Danas je, na koordinacijskom sastanku Vlade i Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, usvojen Zaključak da se bolničkim ustanovama u HNK odmah uplati iznos od 583.333,33 KM, i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 342.708,33 KM, JU Kantonalna bolnica ''Dr. Safet Mujić'' 155.750,00 KM i JU „Opšta bolnica“ Konjic 84.875,00  KM.

Vlada je na današnjoj sjednici, takođe, donijela Odluku da se domovima zdravlja u HNK isplati pripadajući kvartalni iznos od ukupno 417.000,00 KM.

Danas je, takođe, izvršena uplata od 100.000,00 KM koje je Vlada odobrila u svrhu pružanja jednokratne finansijske podrške Republici Hrvatskoj – Gradu Zagrebu, pogođenom razornim potresom.

26-03-2020 14:26
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00