KRIZNI ŠTAB DONIO NOVU NAREDBU

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, donio je danas novu Naredbu.

Naredbu možete pogledati u priloženim dokumentima.

21-10-2020, 15:02

MINISTAR JOVIĆ NA SASTANKU O VODOPRIVREDNIM PITANJIMA BiH i R. HRVATSKE

U Ljubuškom je danas održan sastanak međudržavne Podkomisije za sliv Jadranskog mora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Raspravljano je o vodoprivrednim pitanjima od zajedničkog interesa vezanim za zaštitu voda, vodosnabdijevanje, odbranu od poplava i ostalim temama iz područja vodne privrede od zajedničkog interesa.

Učesnici su istaknuli kako je od kraja 2017. do 2019. godine potpisano ukupno pet provedbenih ugovora za presječene sisteme – situacije kada se izvorište nalazi s jedne strane granice a korisnici vode su i iz druge države. To su provedbeni ugovori Posušje - Imotski, Vrgorac - Ljubuški, Neum - Dubrovnik, provedbeni ugovor za regionalni vodovod „Josip Jović“ između Tomislavgrada, Imotskog, Trilja i nadležnih komunalnih preduzeća, te provedbeni ugovor o isporuci odnosno prihvatanju vode za pogranični dio općine Ravno, naselje Ivanica između grada Dubrovnika i Ravnog.

Na sastanku o korištenju izvorišta Doljani i sklapanju odgovarajućeg provedbenog ugovora o isporuci, odnosno prihvatanju vode između predstavnika nadležnih jedinica lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga, u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera HNK, učestvovao je Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, te dr. Smiljan Vidić, gradonačelnik Čapljine.

Inače, jedna od tema susreta bila je i donošenje odluka o zaštiti izvorišta Prud. To izvorište  nalazi se u Republici Hrvatskoj, međutim da bi se ostvarila njegova adekvatna zaštita potrebno je osigurati zone sanitarne zaštite i preduzeti određene mjere zaštite i na području Bosne i Hercegovine. U tom smislu, raspravljano je o mjerama zaštite koje bi trebalo osigurati, kao što je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

16-10-2020, 15:32

VLADA HNK: USVOJENE BROJNE ODLUKE

Na današnjoj, 129. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za septembar ove godine u kojem  će biti planirana sredstva za isplatu poticaja u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM.      

Vlada je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za period 2020.-2022. godina, koji za cilj ima povećanje nivoa svijesti javnosti o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama porodičnog nasilja, te štetnosti nasilnog ponašanja. Program, uz ostalo, obuhvaća organizaciju informativne kampanje o uzrocima, rasprostranjenosti i posljedicama nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pravima žrtava nasilja i postojećim mehanizmima zaštite, organizaciju kampanje ''16 dana aktivizma'' u svim općinama HNK, izradu informativnih pisanih materijala koji će biti distribuisani žrtvama nasilja kako bi se u potpunosti informisali o svim mogućnostima dostupnim u različitim sistemima, te izradu Imenika ustanova, organizacija i institucija koje pružaju pomoć žrtvama porodičnog nasilja.

Članovi Vlade usvojili su i Lokalni akcioni plan (LAP) za rješavanje problema Roma u HNK. Naime, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH kao i sa predstavnicima lokalnih zajednica u kojima žive Romi, izrađen je LAP  kojim je predviđeno rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNK za period 2021.-2024. Tokom rasprave istaknuto je kako je HNK prvi Kanton u F BiH koji je na cjelovit način i kroz jedan dokument pristupio rješavanju svih pitanja vezanih za Rome.

S obzirom na iskazanu punu opredijeljenost za procese evropskih integracija, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju s British Councilom koji će omogućiti daljnje jačanje kapaciteta državnih službenika, te umrežavanje i jačanje saradnje učesnika Programa EU za mlade državne službenike u BiH. Cilj Programa je podrška pri razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama, te stručno usvaršavanje i mobilnost novog naraštaja državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji.

Vlada je, takođe,  usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK u 2019. godini. U Informaciji je istaknuto kako raspoloživi pokazatelji ukazuju na rast ekonomske aktivnosti, ali nedovoljan rast investicija i konkuretnosti što i dalje sprječava značajniji ekonomski rast privrede HNK. Stoga je, u cilju poboljšanja sposobnosti privrede Kantona da odgovori potrebama tržišta, potrebno preduzeti sve raspoložive mjere kako bi se stvorio još pozitivniji ambijent za razvoj srednjih i malih preduzeća, te uslovi za privlačenje investicija.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je donijela više odluka u vezi sa dodjelom koncesija, među kojima odluke o dodijeli koncesija za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena vapnenca na lokalitetu ''SRNJAK'' općina Ravno i kamena krečnjaka na lokalitetu ''ZAČULA'' općina Ravno,  te odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za četiri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ''SLIPČIĆI I'', ''SLIPČIĆI II'' i ''SLIPČIĆI III na području Grada Mostara i ''JUDIK'' u općini Neum.

Vlada je razmotrila Informaciju o preduzetim radnjama Kantonalnog štaba civilne zaštite na osnovu Informacije i zaključaka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako se epidemiološka situacija usložnjava, te su građani ponovno pozvani na poštivanje propisanih mjera zaštite, a nadležni organi na svim nivoima da snažnije kontroliraju provođenje donesenih mjera. Takođe, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je da priredi aktuelni izvještaj o epidemiološkoj situaciji u HNK koji će biti razmotren na narednoj sjednici Vlade.

Vlada je danas održala i nastavak 128. sjednice na kojemu je, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, izdvojila 400.000 KM za policijske uniforme, 340.000 KM za opremu za rad policijskih službenika i 151.495 KM za leasing za nabavku policijskih vozila.

15-10-2020, 15:21

PREMIJER HERCEG SA ZAMJENICOM BRITANSKOG AMBASADORA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona sastao se s dr. Ruth Wiseman, zamjenicom britanskoga ambasadora u BiH.

Na sastanku je, uz  niz drugih aktuelnih tema, razgovarano o izborima u BiH i Gradu Mostaru. Posebna pozornost data je aktuelnoj epidemiološkoj situaciji koja ima globalni karakter, te aktivnostima koje Vlada HNK provodi kako bi poboljšala situaciju u našem kantonu. Takođe, premijer Herceg je istaknuo kako od drugog mjeseca ove godine pa sve do sada Vlada ulaže znatne napore u borbi protiv koronavirusa.

„Dolaskom hladnijih dana očekujemo povećanje broja COVID-19 pozitivnih osoba,“ rekao je premijer Herceg dodavši i to kako će Vlada, kao i u prethodnom periodu, preduzeti sve aktivnosti koje su u njezinoj nadležnosti kako bi se, prije svega, spriječilo obolijevanje.

„U Kantonu smo u tzv. prvom valu pandemije imali znatne gubitke u privredi, turizmu, saobraćaju i drugim resorima. Stoga je Vlada pokušala iznaći adekvatna rješenja kako bi osigurala podršku preduzetnicima i obrtnicima koji su osjetili gubitke. Nakon pripreme i izrade tzv. Korona zakona proveli smo proceduru Javnoga poziva, te je oko 2000 pravnih i fizičkih lica ostvarilo pravo na finansijsku podršku. Hercegovačko-neretvanski kanton je i prvi Kanton u FBiH koji je potpisao Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Takođe, očekujemo kako će Vlada  FBiH preostala neutrošena sredstva predviđena za podršku privredi pravično raspodijeliti na cijelom području FBiH pri tome posebno vodeći računa o turizmu, poljoprivredi, obrtništvu i preduzetništvu.“, rekao je premijer Herceg.

Zamjenica Wiseman zahvalila je premijeru na informacijama o aktivnostima Vlade HNK, osobito u borbi protiv koronavirusa, pohvalivši napore koji se čine.  Ujedno, izrazila je zahvalnost za iskazanu spremnost premijera Hercega da zajedničkim naporima podrže rad Sigurne kuće u Mostaru koju je Britanska ambasada podržala u vrijeme pojačanih aktivnosti koje su bile posljedica mjera zbog pandemije.  Time, i drugim aktivnostima bi se nastavila i unaprijedila saradnja Ambasade i Vlade HNK.

15-10-2020, 11:39

ODRŽANA SJEDNICA U.O. ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM BiH

Dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas se obratio učesnicima prve radne sjednice Upravnog odbora za izradu „Plana upravljanja obalnim područjem BiH (CAMP BiH)“ koja je zbog situacije uzrokovane virusom COVID-19 održana online.

Istaknuo je kako Program upravljanja obalnim područjem (CAMP) u BiH podrazumijeva isključivo prostor općine Neum odnosno prostor koji je administrativno u cijelosti unutar HNK.

„Naše obalno područje, sa ukupnom dužinom od 24,5 km, maleno je u okvirima sredozemnog bazena, zapravo među najmanjima je na Mediteranu. Istovremeno, riječ je o vrlo vrijednom području te poticanje svih onih aktivnosti koje doprinose njegovom održivom upravljanju naročito dobiva na važnosti.“ rekao je premijer Herceg dodavši i to kako provođenje ovog programa doprinosi održivom razvoju obalnog područja Neuma.

„Integralno upravljanje prostorom, kao osnovna pretpostavka CAMP-a, odnosno upravljanje usmjereno na gospodarenje prirodnim resursima i usluge ekosistema u skladu sa postojećim bio-kapacitetima naročito dobiva na značaju ako imamo na umu postojeći ekološki deficit BiH ili činjenicu da smo već u junu ove godine, kao društvo (govorimo o BiH), potrošili prirodne resurse u obimu za čiju je regeneraciju potrebna puna godina dana,“ rekao je premijer Herceg istaknuvši da, prepoznajući važnost održivog razvoja ovoga područja, Vlada HNK godinama potiče programe usmjerene na povećanje energetske efikasnosti (u okviru Projekta energetske efikasnosti obnovljena je i OŠ Kardinala Stepinca u Neumu), održivog korištenja voda (sufinansiranje Regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal i regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum) kao infrastrukturne i druge projekte koji upotpunjuju turističku ponudu Neuma.

„Implementacija aktivnosti predviđenih CAMP-om, kao što su: održivi razvoj ruralnih područja općine Neum kroz poticanje ruralnog i eko-turizma i održivih poljoprivrednih praksi u neumskom zaleđu, očuvanje morskih i priobalnih ekosistema i kulturnog nasljeđa, smatram nastavkom zacrtanog razvojnog pravca ovog područja.  Uz navedene aktivnosti svakako smatram važnim i uspostavljanje informacijskog sistema o obalnom okolišu, kao i aktivnosti koje obuhvaćaju mjere ublažavanja posljedica klimatskih promjena, na koje je osobito osjetljivo Mediteransko područje, a ono unutar HNK i BiH u cijelosti obuhvaća obalni i priobalni pojas Neuma. U tom kontekstu, osobito smo zainteresovani kako za horizontalne aktivnosti Projekta, tako i za provođenje pojedinačnih aktivnosti koje su integrisane u Obalni plan,“ rekao je premijer Herceg istaknuvši kako implementacija aktivnosti CAPM-a podrazumijeva njihovu implementaciju u strateške i planske dokumente.

„Naročito važnim  smatram istaknuti važnost pokretanja ovog projekta u trenutku kada su u toku procesi izrade Strategije razvoja HNK i Strategije ruralnog razvoja HNK. Uz sinergiju prioriteta, mjera i projektnih aktivnosti, siguran sam kako možemo napraviti značajne iskorake kroz postizanje zajedničkih ciljeva i održivog razvoja područja općine Neum, ali i Kantona u cjelini“, zaključio je premijer Herceg.

15-10-2020, 10:26

INTERVJU S PREMIJEROM HERCEGOM POVODOM KONFERENCIJE CONNECTO2020

Na tragu pružanja podrške projektima koji imaju potencijal da pomognu oporavak, unaprjeđenje i razvoj domaće privrede, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona odazvala se pozivu za sponzorstvom nad održavanjem konferencije Connecto2020, u organizaciji INTERA Tehnološkog parka u Mostaru.

Konferencija je okupila preduzetnike iz bosanskohercegovačkog iseljeništva, domaće preduzetnike, ulagače i predstavnike velikih preduzeća iz čitave Evrope, potom predstavnike ambasada i relevantnih državnih institucija, u cilju sklapanja novih poslova i partnerstava, osiguranja investicija i osvajanja novih tržišta za bh. proizvode i usluge. 

Tim povodom, direktor TP Intera Mostar Vedran Šimunović moderirao je online intervju s dr. sc. Nevenkom Hercegom, premijerom HNK. Čitav polusatni intervju dostupan je u privitku:

14-10-2020, 18:52

ODRŽAN SASTANAK O INSPEKCIJSKOJ KONTROLI PROVEĐENJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo HNK održan je radni sastanak predstavnika Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK s općinskim i gradskim sanitarnim inspektorima, te predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline i policijskih uprava iz Mostara i Konjica.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, problemima s kojima se susreće inspekcija u vršenju inspekcijske kontrole nad poštovanjem epidemioloških mjera te planiranju aktivnosti u vezi pojačane inspekcijske kontrole.

Zaključeno je kako je osnovni problem nedostatan broj sanitarnih inspektora u čijoj ovlasti je kontrola nad provođenjem mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u granicama svoje ovlasti, pruža pomoć u provođenju inspekcijske kontrole.

Zaključeno je kako inspekcijska kontrola ima za svrhu, prije svega, preventivno, a tek onda represivno djelovanje.

Budući da se epidemiološka situacija posljednjih dana pogoršava, te ukoliko dođe do većeg broja oboljelih, postoji mogućnost kolapsa zdravstvenog sistema, zaključeno je da se razmotri mogućnost da jedinice lokalne samouprave angažuju COVID redare – nezaposlene sanitarne inženjere kojih trenutno ima 24-oro na Službi za zapošljavanje HNK, a koji bi bili podrška sanitarnim inspektorima.

Također, učesnici sastanka složili su se kako je nužno da se odmah ovlaste i drugi inspektori u cilju kontrole poštovanja propisanih epidemioloških mjera.

Predložene su i druge aktivnosti koje se, prije svega, odnose na pojačanu inspekcijsku kontrolu nad radom ugostiteljskih objekata, naročito nedopuštenog rada nakon 23 sata, a što će kontrolirati ovlaštene policijske uprave i ugostiteljsko-turistički inspektori.

Također će se kontrolirati i poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera (razmak između stolova unutar i izvan ugostiteljskih objekata koji ne smije biti manji od 2m, ograničavanje broja osoba do maksimalno dopuštenog u svim objektima, pojačana inspekcijska kontrola nad radom tržnih centara i drugo), te su pozvani svi subjekte koji to do sada nisu učinili,  da svoje poslovanje usklade s važećim naredbama i preporukama.

Zajednički zaključak je da se intenzivira formiranje zajedničkih inspekcijskih timova te da se pojačaju inspekcijske kontrole u svim javnim ustanovama (socijalne i zdravstvene ustanove, škole, vrtići i druge institucije) kao i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim ustanovama koje brinu o socijalno ugroženim kategorijama.

Ujedno se poziva građanstvo da radi zaštite, prvenstveno, svog zdravlja budu odgovorni, savjesni i solidarni te na taj način  pokušamo zaustaviti rast broja novooboljelih.

Istaknuto je da je inspekcijska kontrola potrebna i radi onih koji se svojim odgovornim ponašanjem ne mogu zaštiti  upravo zbog pojedinaca koji se neodgovorno ponašaju i ne drže se propisanih epidemioloških mjera.

Svaki pojedinac  je odgovoran prema široj društvenoj zajednici i ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi.

05-03-2021 11:56

ODRŽAN SASTANAK O PROJEKTU RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer HNK, održao je danas sastanak s predstavnicima USAID-a o temi realizacije Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. 

Premijer Herceg istaknuo je da je vremenski period pandemije Covid-19 zaustavio brojne aktivnosti vezane za turizam u Kantonu te da potencijali koje objektivno imamo, a posebno u ljudima, zasigurno traže još veću ozbiljnost i odgovornost u ponašanju i radu svih odgovornih i na svim nivoima.

Podsjetio je da je Vlada, kroz tzv. Koronazakon i druge poticaje, podržala turističku djelatnost odnosno turizam koji je strateška grana privrede u HNK. Dodao je značaj osnivanja općinskih turističkih zajednica s osnovnom ulogom promocije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Inače, trajanje Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (TURIZAM)  je pet godina, a ima za cilj poticanje općeg ekonomskog rasta zasnovanog na turizmu i promovisanje društvenog sklada, oslanjajući se na bogato kulturno naslijeđe i prepoznatljivu prirodu zemlje. Projekt će podržati sektor turizma BiH s ciljem oporavka od negativnih utjecaja pandemije Covid-19 kao i daljeg pozicioniranja na putanji snažnog rasta k održivoj ekonomiji turizma. 

Aktivnosti ovoga projekta bit će usmjerene proširenju autohtone poljoprivredne proizvodnje i srodnih izvoznih tržišta, uz istovremeno očuvanje kulturnih i prirodnih dobara. Kroz ovu aktivnost, USAID ima za cilj unaprijediti socioekonomski razvoj, osnažiti mlade i žene i potaknuti prosperitet u ruralnim i gradskim područjima.

04-03-2021 11:10

U UTORAK SASTANAK SVIH SUDIONIKA ZDRAVSTVENOG SISTEMA S REPREZENTATIVNIM SINDIKATOM

Uoči današnje sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan je sastanak članova Vlade i Pregovaračkog tima Vlade za pregovore s reprezentativnim Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB Mostar. Na sastanku je razmotren tok pregovora, te iznesena stajališta sudionika zdravstvenoga sistema čiji predstavnici učestvuju u radu Pregovaračkog tima. Sudionici razgovora složili su se kako će u utorak (9. marta 2021. godine) održati sastanak svih relevantnih i odgovornih sudionika zdravstvenog sistema: osnivača i suosnivača zdravstvenih ustanova – općina, gradova, kantona i Federacije BiH, zavoda zdravstvenog osiguranja, te menadžmenta zdravstvenih ustanova s predstavnicima reprezentativnog Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar, kako bi se zajednički, uz uvažavanje složene finansijske situacije vezane za pandemiju koronavirusa, došlo do konačnih, za sve prihvatljivih i održivih rješenja.

Nakon održanog sastanka, Vlada je na održanoj 141. sjednici, s ciljem kvalitetne pripreme za najavljeni sastanak svih sudionika zdravstvenog sistema, nastavila razmatrati realne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u trenutnoj složnoj budžetskoj situaciji. Iznova je naglašeno kako je, zbog krize koju je izazvala pandemija koronavirusa, ovogodišnji budžet u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona KM, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta doneseno je niz odluka među kojima je odluka o izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku sportu, od čega 150.000,00 KM za vanredne sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Također, donesena je odluka o  izdvajanju ukupno 500.000 KM za podršku kulturi, za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija, odnosno za projekte koji afirmiraju historijski razvoj BiH i kulturni identitet njenih naroda, doprinose podizanju afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te kulturnih ruta - njihove samoodrživost i jačanja turističke ponude HNK.

Usvojena je i Odluka kojom se odobrava izdvajanje 220.000 KM za Radioteleviziju Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

Vlada je usvojila Odluku kojom je odobreno 850.000 KM za rekonstrukciju, investicijsko održavanje i dogradnju zgade Skupštine HNK, te nabavku opreme.

Vezano za rad Ministarstva građenja i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Program utroška 55.000 KM za aktivnosti vezane za provedbu Prostornog plana HNK.

Budući da je ranije donesena Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK Park prirode Hutovo blato, na današnjoj sjednici usvojena je odluka i odobrena su potrebna sredstva za provođenje izbora nositelja izrade urbanističkog projekta „Karaotok“.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  razmotrila Informaciju o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2020. godinu. Naglašeno je kako je realiziranje Programa teklo u skladu s donesenim odlukama  i zahtjevima lokalnih jedinica. Istaknuti su projekti sufinansiranja izgradnje kolektora na području Mostara, izgradnje obaloutvrde na području Konjica, rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže u Jablanici, kanalizacije za Čitluk, vodovodnog sistema Dubrave i vodoopskrbnog sistema za Ravno.

Razmotrena je i Informacija o izvršenju Programa utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za novoplanirane projekte među kojima se ističe sufinansiranje realiziranje projekata kanalizacijske mreže Konjica, izgradnje vodovodne mreže u općini Prozor – Rama, te međunarodnog odvodnog sistema u Neumu.

03-03-2021 13:15
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00