PREMIJER HERCEG OTVORIO 26. HVIDRIN MALONOGOMETNI TURNIR

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, službeno je otvorenim proglasio 26. Međunarodni božićni malonogometni turnir ''Hvidra Mostar 2020.''

„Ovaj turnir, koji održava respektabilnu tradiciju od čak 26 godina i koji pronosi jednu pozitivnu sportsku priču i dobar glas o našem gradu i Kantonu, čak i van granica BiH, simbol je istrajnosti i nadvladavanja životnih iskušenja. Kao prvi čovjek Vlade HNK-a, koja je već niz godina redovno jedan od glavnih pokrovitelja Hvidrina Međunarodnog malonogometnog turnira, od srca Vam čestitam i najavljujem kako ćemo ostati uz našu Hvidru i uz naše borce i u godinama koje dolaze.“ – rekao je premijer Herceg, izvevši početni udarac prvoga susreta.

Inače, turnir je, zbog situacije s pandemijom izazvanom koronavirusom, ove godine ograničen na ukupno šesnaest prijavljenih ekipa, a susreti će tradicionalno biti odigrani u Sportskoj sali na Bijelom brijegu.

23-11-2020, 18:21

PREMIJERU HERCEGU URUČENA PLAKETA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u okviru promocije XVIII. generacije diplomanata Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, primio Plaketu za doprinos razvoju Medicinskog fakultet Sveučilišta u Mostaru.

U obraćanju prisutnima, zahvaljujući na uručenom priznanju, premijer Herceg čestitao je diplomantima, njihovim roditeljima, porodicama, te svim profesorima i djelatnicima Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru, koji su još jednu generaciju studenata doveli do ostvarenja njihovog cilja.

Na osobit način, uputio je čestitku diplomantima, te im zaželio mnoštvo svakog dobra i uspjeha u obavljanju njihovog iznimnog poziva, društveno-korisnog i za svaku zajednicu životno važnog, ali i nadasve humanog.

„Svjestan sam da uslovi u kojima ćete obavljati svoj časni posao nisu uvijek na željenom nivou! Stoga je naša obaveza, a to govorim kao premijer Kantona, neumorno i predano raditi na stvaranju još boljih uslova u zdravstvenom sistemu. Vi ste, vjerujem, svjesni koliko je već urađeno na poboljšanju standarda i uslova rada za naše doktore i za cjelokupno zdravstveno osoblje, ali i ovom prilikom obećavam – na tome nećemo stati!

Raduje me što se Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru razvio u visokoškolsku instituciju koja vlastitim potencijalima i naučno-nastavnom politikom predstavlja najbolji primjer uspješnosti i izvrsnosti na polju visokog obrazovanja“ - rekao je premijer Herceg.

Takođe, istaknuo je zadovoljstvo što je Vlada, kojoj je na čelu, u vrh prioriteta postavila obrazovanje i stvaranje boljeg okruženja za mlade.

Dodao je i to kako uz redovno finansiranje Sveučilišta, Vlada stipendira i subvencioniše smještaj u studentske domove za otprilike 2500 studenata.

„U skladu sa finansijskim mogućnostima, Vlada će i dalje pomagati mlade ljude i rad naših visokoobrazovnih institucija, među kojima svakako i Medicinski fakultet. Vi samo nastavite s dobrim radom i uspjesima.“ - zaključio je premijer Herceg,  još jednom zahvalivši prof. dr. sc. Milenku Bevandi, dekanu Medicinskog fakulteta i njegovim saradnicima na Plaketi koja mu je uručena za doprinos razvoju fakulteta.

21-11-2020, 14:56

POZIV ZA UČESTVOVANJE U PROCESU JAVNE RASPRAVE - Nacrt strateške platforme Strategije razvoja HNK za period 2021.-2027. godine

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2027. Strategijom razvoja kantona utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ona je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona i dr. Odluka o izradi Strategije osnovana je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. („Službene novine Federacije BiH“ br. 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 74/19)

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Strategiju razvoja kantona donosi Skupština kantona na prijedlog Vlade kantona.

Proces pripreme Strategije razvoja kantona odvijat će se u skladu sa odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sistemsko  uspoređivanje  sa drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutrašnji i vanjski faktori koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Koristit će se i Izvještaj o razvoju Kantona koje Odbor za praćenje Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona izrađuje svake godine, Izvještaj o radu i implementaciji sektorskih strateških dokumenata, naučene lekcije iz procesa njihove pripreme i implementacije, kao i Izvještaj o razvoju koji Federalni zavod za programiranje razvoja izrađuje svake godine.

Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja kantona su institucije kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. 

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvoja HNK osnovane su Tematske skupine (TG 1-Ekonomski razvoj i upravljanjem razvojem, TG 2 - Društveni razvoj i TG 3 - Održivi infrastrukturni i prostorni razvoj.

Finaliziran je Nacrt Strateške platforme i jednoglasno je usvojen.

Sljedeći korak su javne konzultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da prijedloge za izmjenama i  dopunama Nacrta strateške platforme Strategije razvoja HNK dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da ga dostavite najkasnije do 16.12.2020. godine na mail adresu: zorvladahnz@gmail.com.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/449-027.

20-11-2020, 9:35

HERCEG: U NAŠOJ BORBI S COVID-19 OČEKUJEMO SNAŽNIJU PODRŠKU I DRUGIH NIVOA VLASTI

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u Sarajevu, zajedno s ostalim premijerima kantona, učestvovao na sastanku o usklađivanju mjera za podršku privredi i pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u  FBiH, a koji je organizirao Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. 

U uvodnom obraćanju, premijer Herceg istaknuo je kako je, kada je u pitanju COVID-19, stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu složeno ali još uvijek pod kontrolom.

„Broj oboljelih, hospitaliziranih, ali i nažalost ono što najviše brine, broj preminulih je u porastu. Stoga pozdravljam ovaj sastanak i mislim da se ovakvi sastanci trebaju i moraju događati, ne samo u uslovima krize u kojoj se sada nalazimo, nego bi oni trebali biti stalna praksa, jer usklađenim aktivnostima lakše možemo odgovoriti na sve izazove.

Napori koje čine naši zdravstveni djelatnici su iznimni. Zahvaljujući njihovu entuzijazmu i ljubavi prema poslu koji rade, mogu reći kako se zdravstveni sistem u HNK još uvijek uspješno nosi sa svim izazovima“, rekao je premijer Herceg.

Tokom sastanka, prisutnima je predočio i brojčane pokazatelje vezane za COVID-19 u HNK.

Premijer Herceg je učesnike sastanka upoznao o tome koje je sve mjere Vlada HNK do sada preduzela u cilju podrške zdravstvenim ustanovama, ali i očuvanja privredne aktivnosti i radnih mjesta.

„Smatram kako su mogućnosti kantona u velikoj mjeri iscrpljene, stoga očekujem da zajednički napravimo analizu stanja u cijeloj FBiH i zatražimo od viših nivoa vlasti da značajnije pomognu da se, prije svega, očuva zdravstveni sistem kako bi mogao nastaviti spašavanje ljudskih života, a zatim što je, takođe, jako važno da pomognu očuvanju privrede, a time i radnih mjesta.

Moramo, takođe, voditi računa i o drugim oblastima života koja trpe velike posljedice ove krize. Tu, svakako, mislim na kulturu, sport, medije, ali i sve druge oblasti.“ -  istaknuo je premijer Herceg.

Na današnjem sastanku bilo je govora i o pripremama za izradu Budžeta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2021. godinu.

Govoreći o Budžetu i Finansijskim planovima za 2021. godinu, premijer Herceg je istaknuo kako je u više navrata govorio da je Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH nepravedan i da raspodjela prihoda na osnovu tog Zakona nije pravedna.

„Želim, po tko zna koji put ponoviti, a mislim da za to imam podršku i još nekoliko kolega iz drugih kantona, kako je potrebno čim prije izmijeniti Zakon o pripadnosti javnih prihoda  i na taj način eliminisati nepravednu raspodjelu, te zaustaviti dalje finansijske gubitke na štetu kantonalnih budžeta, a osobito u ovoj pandemijskoj svekolikoj krizi“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako je krajnje vrijeme da se okonča politika raspodjele u kojoj stanovnici nekih dijelova FBiH vrijede dvostruko pa i više, nego stanovnici drugih krajeva.

Podsjetio je kako HNK zbog nepravednog Zakona koji je još uvijek na snazi, trpi godišnju štetu od oko 26 miliona maraka, a Zakon je na snazi od 2006. godine.

„Lako je izračunati koliko miliona je Hercegovačko-neretvanski kanton u ovih 15 godina izgubio na osnovu ovog nepravednog Zakona. Imali smo iskustvo bivše države, u kojoj je većina republika bila u podređenom položaju kao što je to slučaj i sada sa kantonima.

Sve naprijed rečeno, razlog je zbog kojeg smatram kako je potrebna hitna  izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Poštovani premijeru i ministrice finansija!

Očekujem od Vas konkretnu pomoć za Budžet HNK do kraja ove godine, osobito kada su u pitanju određene zdravstvene ustanove (12 domova zdravlja i 3 bolnice), te važne zajedničke kulturne, obrazovne, naučne, sportske, medijske i druge ustanove i udruge kojima do sada nismo ili pak nismo dovoljno pomogli, da prežive ovu pandemiju.“ - zaključio je premijer Herceg, koji je o ovim temama, zajedno s Fadilom Novalićem, premijerom FBiH, Jelkom Milićević, ministricom finansija i zamjenicom premijera FBiH i Tahirom Lendom, premijerom Srednjobosanskog kantona govorio na konferenciji za novinare koja je organizirana nakon sastanka.

19-11-2020, 18:15

OTVORENA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA PR & MEDIA DAYS MOSTARIENSIS

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je otvorio Petu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju PR & Media Days Mostariensis na temu: "Integrisana komunikacija - Mediji i odnosi s medijima".

U pozdravnom govoru, premijer Herceg istaknuo je zadovoljstvo što mu je i ove godine pripala čast otvoriti ovu iznimno važnu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju.

„Ovaj projekat, plod vizije i rada našega rektora i tima njegovih saradnika, uspješno je razvio prestižan međunarodni ugled, stasavši u konferenciju čiji rezultati postavljaju nove standarde. To svima nama, i kao akademskim građanima i kao stanovnicima ovoga grada, služi na ponos i čast“, rekao je premijer Herceg iskoristivši priliku da izrazi zadovoljstvo činjenicom da ova konferencija i ove godine okuplja vodeće naučnike i praktičare u odnosima s javnošću ovoga dijela Evrope, stručnjake koji će – svima koji se susreću s javnim komunikacijama, osobito onima kojima su znanja s ovoga područja itekako važna u savladavanju poslovnih izazova – prenijeti najnovije spoznaje, naučne standarde i ona vitalna – praktična iskustva.

„Ovo je konferencija s područja odnosa s javnošću, integrisane komunikacije i medija, a sva ova navedena područja i teme kojima se godinama unazad bavite iznimno su važni kako teoretičarima, tako i praktičarima i svake godine je doprinos stečenih znanja izniman.

Ove specifične, reći ću i iznimno zahtjevne godine, još je teže raditi na postavljenim visokim ciljevima. Razumijem sve izazove s kojima ste se susreli u organizaciji ove konferencije, a sve ovo što imamo danas, osobito ovaj naš susret i konferencija u online okruženju, svjedoče da ste i ovoga puta uspjeli!“ istaknuo je premijer Herceg dodavši izreku kako ustrajnost nije jedna duga utrka sa izvjesnim početkom i krajem nego, naprotiv, ustrajnost je više kratkih i neizvjesnih utrka jedna za drugom.

„S tom mišlju, radostan zbog ovoga pozdravnog govora u svojstvu i svojevrsnoga domaćina, potičem Vas da ustrajete i dalje otvaranjem novih područja i specifičnih znanja koja ćete i u budućnosti dijeliti sa svima nama. Ne sumnjajući u uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva, želim Vam uspješan i produktivan rad, napose dobro zdravlje u ovim nezahvalnim vremenima. Ovim Konferenciju proglašavam otvorenom!“ rekao je premijer Herceg.

Naime, Petu međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija „PR & Media Days Mostariensis organizira Studij odnosa s javnošću, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru i ove godine međunarodni partner je AlGhurair University AUG College of Business Dubai.

19-11-2020, 17:16

HERCEG ZA FENU: NA KORAK SMO DO POTPISIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. Nevenko Herceg potvrdio je za Fenu da je došlo do ključnog pomaka u odnosima između Pregovaračkog tima Vlade HNK-a i svih poslodavaca u kantonalnom zdravstvenom sistemu i Nezavisnog sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Kazao je da su na korak do konačnog dogovora i da očekuje potpisivanje kolektivnog ugovora s neliječničkim osobljem u zdravstvenom sistemu HNK-a unutar najviše deset dana.

- Cijelo ovo vrijeme nismo odustajali od pokušaja da se iznađe najbolje moguće, obostrano prihvatljivo, ali racionalno i finansijski održivo rješenje. Uloženi su iznimni napori cijelog pregovaračkog tima, zajedno sa mnom i resornim ministrima dr. Goranom Opsenicom i  Adnanom Faladžićem. Obavljeni su dodatni razgovori i mogu reći kako su konačno približeni stavovi te nam predstoji i potpisivanje granskog kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar – rekao je Herceg za Fenu.

Istaknuo je kako u ovom trenutku ne može govoriti o pojedinostima posljednjih razgovora, ali da će javnost biti upoznata sa finalnim dogovorom čim za to budu stečeni uslovi.

- Očekujem skoro okončanje štrajka, na radost svih stanovnika našeg kantona. Ne smijemo gubiti iz vida složenost u kojoj ovaj kanton funkcionira, osobito na razini finansijskih opterećenja koja imamo. Sve te specifičnosti treba uskladiti i naći rješenje, još u ovako osjetljivom vremenu pandemije i osjetno umanjenog punjenja Budžeta. Samo podatak da u ovom kantonu imamo tri bolnice i dvanaest domova zdravlja i da ovdje radi gotovo 4200 zaposlenih u zdravstvu (svaki četvrti zdravstveni radnik u FBiH) dovoljno svjedoči o kompleksnosti izazova sa kojim smo suočeni.

Međutim, gledajući zadnju ponudu koju smo poslali sindikatu, možemo očekivati skoro potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje plata neliječničkom osoblju kroz dvije godine, u ukupnom iznosu od 18 miliona KM, odnosno povećanje osobnih dohodaka u rasponu od 27 do 40 posto. Time će se njihova primanja, gledajući na njihove kolege u drugim kantonima, naći u samom vrhu Federacije BiH - kazao je Herceg.

Stavljanjem potpisa na kolektivni ugovor, napominje, normalizirat će se stanje u zdravstvenom sistemu "čime ćemo našim sugrađanima osigurati nesmetano korištenje usluga zdravstvene zaštite što, unatoč svemu, nije smjelo ni biti dovedeno u pitanje, ali to nije bilo do Vlade".

22-04-2021 09:43

HERCEG: EMIL SPADA U KATEGORIJU VRSNIH SPORTAŠA I STOGA ĆE UVIJEK IMATI PODRŠKU U VLADI HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona primio je danas Emila Markića, profesionalnog mostarskog boksera.

Zahvalivši premijeru Hercegu na prijemu i dosadašnjoj podršci, Markić ga je upoznao sa svojim dosadašnjim rezultatima i planovima za budućnost.

''Ovih dana pripremam se za predstojeći dvoboj koji će se održati 24. aprila u Londonu, a gdje ću se boriti protiv Britanca Calluma Johnsona, za WBO Global naslov prvaka u poluteškoj kategoriji. Budući da smo od Vas i Vlade HNK uvijek imali nesebičnu podršku, željeli smo Vas obavijestiti o predstojećoj borbi, bez obzira na finansijsku podršku, koju je u ovom periodu pandemije koronavirusa teško osigurati'', rekao je Markić.

Premijer Herceg je rekao kako Emil spada u kategoriju vrsnih sportaša i stoga će uvijek imati podršku u Vladi HNK.

''U više navrata bio sam u prilici razgovarati s našim sportašima koji su uspjesima - kako timskim, tako i pojedinačnim - obradovali građane našeg kantona, a osobito prave ljubitelje sporta. Na taj način postali su najbolji promotori grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Emil Markić je primjer istinskoga i čovjeka i sportaša i uvijek me raduje susret s njim. Vlada će, kao i dosad u skladu sa mogućnostima, podržavati napore naših sportaša kako bi im, barem dijelom, olakšala naporan put do državnih, evropskih i svjetskih vrhova'', zaključio je premijer Herceg.

20-04-2021 10:10

VLADA UTVRDILA NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA I DONIJELA NIZ ODLUKA VEZANIH ZA MUP

Na današnjoj, 145. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

U Nacrtu Zakona predloženo je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH može ostvariti demobilisani borac koji ima navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio pripadnik OS-a BiH najmanje 18 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposlena osoba 12/24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva te ukoliko ima prebivalište na području HNK-a i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50 % minimalne penzije isplaćene u FBiH za mjesec decembar 2020. godine. Također, pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruju i supružnici demobilisanih boraca te djeca boraca bez oba roditelja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa I Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za tri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ''SLIPČIĆI I'', ''SLIPČIĆI II'' i ''SLIPČIĆI III'', te Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije dva elektroenergetska objekta - solarna fotonaponska elektrana ''ECO SWIM 1'' i ''ECO SWIM 2'' na lokalitetu Hodovo, Općina Stolac.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je, također, donijela niz odluka i to: Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ''SALMON'' d.o.o. Ljubuški, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od brane HE Salakovac  preduzeću ''SALMON'' d.o.o. Ljubuški, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac Obrtu Ribogojilište ''PASTRMKA M.A'' Mostar, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Bune i javnog vodnog dobra uz rijeku Bunu u cilju uzgoja ribe u betonskom objektu preduzeća ''LAKS'' EXPORT- IMPORT d.o.o. Mostar, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ''LAKS'' EXPORT- IMPORT d.o.o. Mostar i Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac preduzeću ''RIBLJA FARMA FORELLE'' d.o.o. Mostar.

Također je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o statusu napuštenog dijela javne ceste i korekciju trase R425 a /Tromeđa-Čapljina-Gabela-granica RH/ dionica Tromeđa-Miletina i  Odluku o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za 2020. godinu i odobravanju prijenosa novčanih sredstava utvrđenih u Budžetu HNK-a za 2021. godinu Airport Ltd Međunarodnoj zračnoj luci – Aerodrom Mostar d.o.o. Mostar u iznosu od 150.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Izvještaj za 2020. godinu o realizaciji Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. godine i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva  u HNK za period 2012.-2020. godine.

Usvojila je i Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za period I-XII 2020. godine na području HNK-a, te Plan prometa naftnih derivata za 2021. godinu na području HNK-a. U Izvještaju je istaknuto je kako je u usporedbi s ostvarenim količinama tokom 2019. godine primjetan značajan pad prometa i potrošnje kod svih vrsta naftnih derivata. Smanjenje realizirane kao i planirane potrošnje naftnih derivata prvenstveno je uzrokovano pojavom pandemije COVID-19.

Također je usvojila Informaciju o realizaciji elektroenergetske bilanse za 2020. godinu i plana proizvodnje i potrošnje električne energije za 2021. godinu na području HNK-a. Istaknuto je kako je ostvarena proizvodnja električne energije u 2020. godini 2.317.855 MWh što je za 516 845 MWh manje od planiranog iznosa. Indeks ostvarenja u odnosu na 2019. godinu kada je proizvedeno 3 576 064 MWh električne energije, iznosi 0,65.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2020. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju MUP-a HNK o događaju od 10. aprila, a vezanom za premlaćivanje građanina od strane dva policijska djelatnika u Mostaru, te najoštrije osudila nezakonito i neprimjereno ponašanje policijskih službenika, prekoračenje i zloporabu ovlasti. Podržala je sve mjere i aktivnosti MUP-a HNK, Kantonalnog javnog tužilaštva i svih nadležnih organa na sankcionisanju ovakvih pojava.

Vlada je zadužila MUP da u što kraćem roku dostavi prijedlog imenovanja v.d. komesara Policije i v.d. direktora Uprave za administraciju i potporu, te da odmah nakon njihovih imenovanja pripremi prijedlog za popunu potrebnog broja policijskih službenika. Vlada je od Skupštine HNK zatražila da izvrši izbor i imenovanje Nezavisne komisije za odabir i reviziju i Javnog žalbenog biroa, te zadužila MUP da, odmah nakon imenovanja v.d. komesara, dostavi prijedlog kandidata za imenovanje policijskog odbora i u što kraćem roku imenuje sve ostale radne organe neophodne za funkcionisanje Ministarstva.

19-04-2021 16:09
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00