RAVNO: POSJETA DOMU ZA STARA I NEMOĆNA LICA

Boraveći u općini Ravno, dr. Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH i dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno s Andrijom Šimunovićem, načelnikom i Stanom Burić, delegatom u Skupštini HNK danas su obišli Dom za stara i nemoćna lica u Ravnom.

Tokom obilaska, direktorica Anita Bukvić Previšić govorila je o radu Doma i budućim aktivnostima. Istaknula je kako Dom  pruža cjelovitu stručnu brigu koja uključuje stanovanje, prilagođenu prehranu za svakog štićenika, održavanje higijene, brigu o zdravlju, medicinski nadzor i održavanje prostora, te brigu stručnog osoblja koje je uspješno završilo sve potrebne obuke.

Zahvalila je, takođe, na iznimnoj podršci izgradnji Doma izrazivši nadu u to kako će Dom nastaviti uspješno djelovati pružajući kvalitetnu brigu jednoj od najranjivijih kategorija našega društva.

„Neupitna opredijeljenost Vlade HNK za pomoć projektima iz oblasti socijalne zaštite ogleda  se i u podršci izgradnje ovoga Doma koji će doprinijeti, ne samo smještaju i brizi starih i nemoćnih, nego i revitalizaciji općine Ravno“, rekao je prilikom posjete premijer Herceg.

Tokom boravka u Ravnom organizirana je i posjeta Domu zdravlja gdje je razgovarano o njegovoj kadrovskoj i materijalnoj opremljenosti i spremnosti da u cijelosti odgovori potrebama stanovništva Ravnog.

 

 

 

 

 

18-09-2018, 14:37

HNK DIO MISIJE ZA PROCJENU PRIPREMLJENOSTI BiH ZA ULAZAK U MEHANIZAM EU ZA CIVILNU ZAŠTITU

Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK održao je radni sastanak s eksperitma u Misiji stručne procjene Evropske komisije o civilnoj zaštiti: Christianom Krolom,  Domenom Torkarom, Oliverom Nesterom i njihovim saradnicima.

Jedan od ciljeva ove misije jest ocjena nivoa pripremljenosti Bosne i Hercegovine da postane država učesnica Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Cilj stručne procjene je ocjena stanja u zakonodavnom, strateškom i institucionalnom okviru u oblasti civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Ova procjena treba preporučiti niz ciljanih preporuka koje vlasti u Bosni i Hercegovini mogu ispuniti, te je usmjerena na kapacitete institucija civilne zaštite u oblasti prevencije i spremnosti u pružanju odgovora na katastrofe.

Predstavnici stručnog tima Europske unije tokom sastanka upoznati su s pravnim propisima vezanim za uspostavu i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja; načinom ostvarivanja saradnje u provođenju mjera zaštite i spašavanja s oružanim snagama BiH, susjednim kantonima, Republikom Srpskom i sa susjednim državama; resursima organizovanih snaga sistema zaštite i spašavanja (štabovi, službe za zaštitu i spašavanje, vatrogasne snage i operativni centri civilne zaštite); provođenju obuke organizovanih snaga sistema zaštite i spašavanja; prevenciji, procjeni rizika i planiranju na nivou Kantona; podizanju javne svijesti; finansiranju sistema zaštite te spašavanja na nivou Kantona.

Nakon sastanka, gđa Amila Opardija, predstavnica Direkcije za evropske integracije zahvalila je na pruženim informacijama i izrazila zadovoljstvo što je Hercegovačko-neretvanski kanton, pored Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog, odabran da bude dio Misije na osnovu koje će biti izrađeno mišljenje odnosno stručna procjena civilne zaštite u kontekstu priprema za izradu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Eksperti Evropske unije pohvalili su rad Uprave ističući njezin odgovoran i profesionalan pristup modernizaciji oblasti civilne zaštite.

17-09-2018, 15:59

OTVORENA OBNOVLJENA SERVER SALA MUP-a HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade i Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, otvorili su obnovljenu server salu MUP-a.

Ističući neupitnu opredijeljenost Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u preduzimanju svih potrebnih mjera i aktivnosti s ciljem jačanja Ministarstva unutrašnjih poslova kao nositelja aktivnosti održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine, premijer Herceg je naglasio kako je, uz osiguranje sredstava za projekat obnove server sale, Vlada preduzela značajan broj aktivnosti na funkcionalnom i profesionalnom jačanju policijskih struktura kroz obuku i kadrovsko jačanje te jačanje materijalno-tehničke opremljenosti s ciljem unaprjeđenja operativne efikasnosti svih sastavnica MUP-a.

U kontekstu kadrovske popune, premijer Herceg je istaknuo kako je okončana konkursna procedura za prijem u radni odnos 75 kadeta za čin „policajac“ i 5 kadeta za čin „mlađi inspektor“, te dana saglasnost za školovanje novih 88 kadeta za čin „policajac“ i 12 kadeta za čin „mlađi inspektor“ i  njihov prijem u radni odnos nakon uspješno završenog školovanja.

Podsjetio je, također, i na to da je kada je riječ o materijalno-tehničkoj opremljenosti, Vlada završila nabavku i primopredaju  ukupno 100 novih policijskih vozila u vrijednosti od 4 miliona KM, te donijela odluke o nabavci policijskih uniformi i policijskog naoružanja.

Ministar Bevanda istaknuo je kako je ovo još jedan segment MUP-a „koji smo uspjeli modernizovati a sve s ciljem podizanja nivoa usluga koje Ministarstvo pruža“.

Pojasnio je kako je već dugo vremena postojala potreba da server sala, koja predstavlja informacijski mozak Ministarstva i vezu sa svim drugim agencijama za provođenje zakona, bude preuređena i konačno je to ostvareno.

„Možemo slobodno reći kako je ovo još jedan doprinos ličnoj i imovinskoj sigurnosti građana i korak ka sprečavanju negativnih pojava u društvu“, zaključio je ministar Bevanda.

 

17-09-2018, 14:25

DO 3.10.2018. GODINE ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

Obavještavaju se zainteresovani da rok za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“ utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu, traje zaključno do 3.10.2018. godine.

17-09-2018, 10:38

ZAVRŠNA VEČER MANIFESTACIJE „DANI BERBE GROŽĐA-BROTNJO 2018“

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao završnoj svečanosti obilježavanja tradicionalne turističko-kulturne i privredne manifestacije “Dani berbe grožđa - Brotnjo 2018.” održanoj na Broćanskom trgu u Čitluku.

“Dane berbe grožđa - Brotnjo 2018.” otvorila je Jelka Miličević, ministrica finansija u Vladi F BIH, a prisutnima su se obratili dr. Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH i Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk.

Inače, završnoj večeri prisustvovali su i ministri u Vladi HNŽ: Slađan Bevanda, Stjepan Krasić, Donko Jović i Oliver Soldo.

Večer je bila popraćena tradicionalnom smotrom folklora i kušanjem vina, a svemu tomu prethodio je i tradicionalni mimohod kulturno-umjetničkih društava iz BiH i Hrvatske od čitlučke Srednje škole do Broćanskog trga.

17-09-2018, 8:47

PREMIJER HERCEG ODRŽAO UVODNO IZLAGANJE NA TURISTIČKOM FORUMU „TRADICIJA U FUNKCIJI TURIZMA“

U sklopu 63. turističko-kulturno privredne manifestacije “Dani berbe grožđa – Brotnjo 2018”, pod pokroviteljstvom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, održan je danas u Čitluku Turistički forum „Tradicija u funkciji turizma“.

Nakon što je dr. Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH otvorio Turistički forum, u uvodnom izlaganju premijer Herceg je naglasio kako „nije nepoznanica da su upravo poljoprivreda i turizam privredne grane koje, temeljem Bogom danih resursa,  i uz naše radišne ljude, želimo staviti u funkciju snažnog privrednog razvitka cijelog Kantona“.

Podsjetio je, također, kako je na tom tragu, u politici razvitka turizma, ali i u svim ostalim javnim politikama, u zadnje tri godine Vlada predvodila proaktivnu politiku i reformske procese koji su obuhvatili svaki dio ovog Kantona, od krajnjeg sjevera do krajnjeg juga.

„Naravno, to ne bi bilo moguće da u startu nismo, kroz mjere štednje i domaćinsko upravljanje, zaustavili dugogodišnje negativne budžetske trendove, stabilizirali javne finansije, a tokom ove tri godine i osjetno smanjili golemi naslijeđeni budžetski dug.

Na to smo iznimno ponosni jer nam je to otvorilo mogućnost da se okrenemo razvojnim projektima, ali i ono što je posebno značajno – da u okviru raspoloživih finansijskih sredstava ulažemo u podizanje kvalitete života u svim našim lokalnim zajednicama, posebno vodeći računa o najranjivijim grupama naših građana.

U postojećim složenim ekonomskim i društvenim uslovima, posebno su ranjive naše porodice, napose porodice s djecom. Ova Vlada je donošenjem Zakona o zaštiti porodice s djecom   započela  s provođenjem  aktivnih mjera  jačanja socijalne uključenosti i solidarnosti, te su po prvi put uvedeni dječji doplatak, naknade za majke u radnom odnosu, ali i  novčane podrške za nezaposlene majke.

Nismo zaboravljali, niti ćemo ikada zaboraviti, naše borce koje smo podržavali na različite načine pa i kroz podršku njihovoj reintegraciji na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja, ali i  sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca.

U svim našim lokalnim zajednicama uložili smo značajna sredstva u materijalno-tehničko opremanje  obrazovnih i ostalih javnih službi poput službe javne sigurnosti koja je i kadrovski osnažena.

Konkretno ovdje u Općini Čitluk obnovljen je objekt OŠ fra Didaka Buntića u Čitluku i njezina područna škola u Biletić Polju, zatim škole na Čerinu, Služnju i u Bijakovićima, zgrada gruntovnice i Općinskog suda, koji je na zadovoljstvo svih, a ponajprije naših građana, ponovo vraćen u Čitluk, rekonstruirane su prometnice Tromeđa - granica Zapadnohercegovačkog kantona i Žitomislići-Čitluk.

Manifestaciji koja nas je i danas okupila, Danima berbe grožđa, ali i brojnim drugim kulturnim manifestacijama i institucijama Vlada HNK redovno pruža i pružat će podršku jer su one dio naše uljudbe i naše tradicije, kulturnog i nacionalnog identiteta.

Sukus svih ovih aktivnosti bio je kvalitetan program, jasna vizija i uporan rad.

Uz navedene aktivnosti, na tim smo osnovama pokrenuli i privredni razvoj Kantona kroz značajnije poticanje malog i srednjeg preduzetništva, ali i  uvođenje novih budžetskih pozicija za poljoprivredne poticaje i poticaje u turizmu, kojima smo dali dodatni poticaj kroz subvencionisanje uspostave zračnog saobraćaja na Aerodromu Mostar.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona snažno je opredijeljena za snažniji privredni razvoj, a upravo u turističkom sektoru vidimo velike razvojne mogućnosti Kantona koje su prepoznate i na pravi način valorizirane i kroz dokument integrirane Strategije razvoja Kantona do 2020. godine, a unazad godinu dana po prvi put smo uveli i poticaje za jačanje turističkih kapaciteta.

Prema Strategiji, HNK bi do 2020. trebala biti pozicionirana i kao nova destinacija ruralnog turizma uz isticanje njezine pejsažne i kulturološko-tradicijske raznolikosti te kvalitete i autentičnosti turističko-ugostiteljske i druge uslužne ponude.

Dame i gospodo,

Vi koji direktno radite u turizmu najbolje znate kako se turistički trendovi ubrzano mijenjaju. Danas gosti sve više traže „miran“ ali autentičan odmor u destinaciji. Kulturološko-tradicijska baština i događaji jesu ono što svaku destinaciju čini posve jedinstvenom i nudi mogućnost za kreiranje autentičnih turističkih proizvoda.

Postavlja se pitanje kako ispuniti očekivanja turista te biti drugačiji, ali i kako ponuditi nezaboravan doživljaj prilikom predstavljanja naše autentične kulturološko-tradicijske raznolikosti u turističkoj ponudi?

Odgovore na ta i slična otvorena pitanja, detektiranje prepreka i predstavljanje stimulativnih primjera dobre prakse očekujemo i od ovog foruma te čestitam organizatoru na dobro odabranoj i aktuelnoj temi i učesnicima.

Na kraju, u dobroj vjeri kako će se ispuniti naša očekivanja da, u zajedništvu i učeći jedni od  drugih, pronađemo najbolja rješenja za stavljanje tradicije u funkciju održivog razvoja turističkih potencijala, zahvaljujem Vam na pozornosti u želji da forum,  protekne u ugodnom radnom i prijateljskom ambijentu“.

Premijeru Hercegu uručeno je i priznanje Općine Ćitluk za doprinos organiziranju Turističkog foruma i cjelokupne manifestacije Dana berbe grožđa.

 

16-09-2018, 16:27

POSJET OPĆINI ČITLUK

Na današnjem, zajedničkom koordinacijskom sastanku Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kriznog štaba civilne zaštite HNK razgovarano je, uz ostalo, o epidemiološkoj situaciji na području čitlučke općine i mjerama  koje  bi trebalo preduzeti  u cilju uspješnog sprječavanja širenja koronavirusa.

Na tom tragu, direktno je, tokom  sjednice, telefonski kontaktiran i gosp. Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, s kojim je razgovarano o trenutnoj situaciji i koji je konzultovan o svim činjenicama koje se tiču opće zdravstvene situacije na području ove općine.

Nakon rasprave i konzultacija Kriznog štaba civilne zaštite i Vlade HNK, donesena je Odluka o tome da danas, u 16.00 sati, gospoda: dr. sc. Goran Opsenica, kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, prim. dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK, prim. dr. Davor Pehar,  direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Eugen Ćubela, načelnik Kriznog štaba CZ HNK posjete općinu Čitluk i održe sastanak s gosp. Marinom Radišićem, načelnikom općine Čitluk, koji je ujedno i komandant Kriznog štaba CZ Općine, i dr. Ozanom Medić, direktoricom Doma zdravlja Čitluk sa osnovnim ciljem sagledavanja cjelokupne situacije i donošenja  optimalnih mjera i aktivnosti koje bi pomogle u prevladavanju aktuelnih poteškoća prouzročenih širenjem koronavirusa.

03-04-2020 14:51

MINISTAR OPSENICA S MINISTRICOM GUDELJEVIĆ O KORONAVIRUSU U HNK

Danas su u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, gđa Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite u Vladi HNK održali radni sastanak na kojem su analizirali aktuelnu zdravstvenu i epidemiološku situaciju u HNK nastalu pojavom koronavirusa.

Ministar Opsenica izvijestio je ministricu Gudeljević o svim aspektima situacije u vezi sa pojavom koronavirusa, osobito o mjerama koje preduzimaju Ministarstvo zdravstva, Vlada HNK i Kantonalni štab civilne zaštite te o organizaciji zdravstvenog sistema s akcentom na „COVID bolnicu“. Zamolio je, pritom, ministricu Gudeljević za pomoć, ponajprije u vidu zaštitne opreme, testova i respiratora.

Ministrica Gudeljević izrazila je zadovoljstvo iscrpnim i nepristranim informisanjem, pohvalivši napore svih učesnika sistema borbe protiv koronavirusa u HNK i izrazivši spremnost pomoći, u okviru mogućnosti, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Uputila je apel svim stanovnicima HNK da poštuju preporuke, mjere i naredbe nadležnih organa te izrazila uvjerenje u to da ćemo zajedničkim snagama pobijediti ovu pošast koja nas je zadesila. 

03-04-2020 14:10
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00