• Smatram kako je ovo što se jučer na Skupštini HNK dogodilo neočekivano, ali iznad svega neodgovorno, s obzirom na ukupno stanje u kojem se nalazimo! Naime, u trenutku kada je privreda na koljenima i...
  • Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 5. vanrednoj sjednici usvojila Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19...
  • Povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputio je čestitku u kojoj stoji: „Građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona koji...

SKUPŠTINA USVOJILA ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U HNK

Na jučerašnjoj, XXXII. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK.

Oliver Soldo, ministar za pitanja boraca obrazlažući Zakon pred skupštinskim delegatima istaknuo je kako od novog Zakona očekuje realnu osnovu za ostvarivanje prava boraca. Istaknuto je kako je Zakon u cijelosti usklađen sa svim zakonima donesenim od 2006. godine, a tiču se prava boraca i članova njihovih porodica. Ovim zakonom  preciznije se definiše zbrinjavanje boračke populacije, a tiče se stanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Kantona.
Takođe, istaknuto je kako će za realizaciju predviđenih dopunskih prava boraca u Budžetu za 2019. godinu biti osigurano 2.5 miliona  KM.
''Kada je u pitanju Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u našem kantonu, posebno smo vodili računa o stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju boraca i članova njihovih porodica, te o pojačanoj  zdravstvenoj zaštiti'', kazao je ministar Soldo.

Na sjednici su, također, usvojeni: Zakon o zaštiti od buke, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama HNK, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama s tarifom. Izmjenama ovog Zakona vrši se ciljano smanjenje visine sudskih taksi za 50 posto prilikom upisa u sudski registar, što bi  trebalo pozitivno uticati na poslovanje, investicije, rasterećenje obaveza poslovnih subjekata, kao i povećanja konkurentne sposobnosti privrednih subjekata.  

Delegati su usvojili i Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta HNK za 2017. godinu i Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju tekuće rezerve Budžeta HNK za 2017. godinu.

Skupština je usvojila i Zaključak da Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona Skupštini dostavi: Informaciju o provođenju preventivnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke i nabavke mobilnog mamografa, Informaciju o stanju sigurnosti i Informaciju o stanju u turizmu u HNK.

11-07-2018, 9:56

SPLIT: PREMIJER HERCEG UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI O TEMI: "MEHANIZAM UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU"

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK danas su učestvovali na Konferenciji o temi: ''Mehanizam Unije za civilnu zaštitu'' (UCOM) održanoj u Splitu.

Konferencija koju je organizirala Željana Zovko, zastupnica u Evropskom parlamentu, okupila je niz relevantnih stručnjaka s područja civilne zaštite iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U obraćanju prisutnima, premijer Herceg istaknuo je kako Vlada putem Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo ulaže velike napore i sredstva kako bi osigurala  efikasnu zaštitu građana i imovine. Svoje napore na tom tragu čini u skladu sa najboljim evropskim praksama oslanjajući se na tri ključna faktora: prevenciju, pripravnost i odgovor.

„Na osnovu odluke Skupštine i Vlade HNK,  kantonalna Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo krenula je u projekat izgradnje Operativnog centra civilne zaštite radi osiguranja efikasne organizacije, funkcioniranja i upravljanja sistemom u prirodnim i drugim nesrećama. Projekat treba stvoriti i potpune pretpostavke za izgradnju sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku Operativnog centra civilne zaštite HNK s tehničko-tehnoloških i organizacijskih aspekata i rješenja.
U izgradnju Operativnog centra civilne zaštite HNK do sada je, uz podršku Vlade HNK, utrošeno preko 600.000,00 KM (306.000,00 €). Kroz prve dvije faze projekta  urađeni su svi građevinski radovi i potrebne instalacije, te nabavka dijela IT opreme.
Za dovršetak samog projekta potrebno je još oko 500.000,00 KM (255.000,00 €), koje bi bile utrošene na nabavku preostalog dijela IT opreme, te izgradnju i instalaciju potrebnog software-a kao i uspostavu radio veze na području cijelog Kantona.
Krajnji rezultat treba biti izgradnja Centra 112 po modelu država članica Evropske unije, kojim se omogućuje efikasno integriranje različitih podsustava žurne (hitne) pomoći u integralni, efikasan sistem potpomognut sofisticiranom komunikacijskom, informatičkom i logističkom podrškom. Prema informacijama kojima raspolažemo, Ministarstvo sigurnosti BiH u potpunosti je  realiziralo uspostavljanje Operativno komunikacijskog centra 112 na lokacijama u Sarajevu i u Tuzli u ukupnoj vrijednosti od preko 4.200,000,00 KM (2,15 miliona €).
Iako je Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK,  u ranije vođenim razgovorima s rukovodećim službenicima iz Ministarstva sigurnosti BiH, bila obećana podrška u izgradnji i razvoju kantonalnog Operativno komunikacijskog centra, do danas ništa o toga nije realizovano. Ukupna uložena sredstva u adaptaciju prostorija i nabavku opreme su iz vlastitih sredstava Uprave, odnosno Budžeta HNK, uz svesrdnu pomoć Vlade HNK'', rekao je premijer Herceg.
Govoreći o osiguranju boljih uslova za pravovremeno preventivno djelovanje, odnosno smanjenje utroška resursa za gašenje i smanjenje šteta prouzrokovanih učestalim požarima, premijer  Herceg je istaknuo kako je Vlada HNK prinuđena razmišljati i o organizaciji zračnih protupožarnih snaga, koje bi bile u sastavu kantonalne Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, te osiguranju sredstva za nabavku navalnog aviona za gašenje požara.
''BiH u okviru svojih oružanih snaga ima samo dva helikoptera Mi-8 koji imaju mogućnost gašenja iz zraka, te u sezoni požara, nažalost, ne mogu zadovoljiti povećane potrebe gašenja na području BiH. K tomu, izrazito visoke temperature negativno utječu na mogućnost njihove upotrebe te im je aktivnost, uglavnom, ograničena na jutarnje i večernje sate.
Ako se tomu pridoda i definisana, ali vrlo komplicirana procedura angažovanja zračnih snaga BiH jasno je zašto smo proteklih godina imali veliki broj slučajeva da se na nepristupačnom terenu mali požari, zbog zakašnjele reakcije, pretvaraju u velike požare koji su prouzrokovali višemilionske štete na šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, te materijalnim i drugim dobrima.
Te bi štete svakako bile daleko veće da svih ovih godina nismo imali prekograničnu pomoć Protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne odbrane na čemu od srca zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske ali i hrvatskim pilotima koji su pokazali kako su pravi virtuozi, jer su  zahvaćali vodu s relativno uskog vodnog područja što je prema nekim mišljenjima u BiH, uz nedostatak sredstava, jedna od glavnih prepreka da BiH dobije vlastite hidroavione za gašenje požara iz zraka'', dodao je premijer Herceg.
''Prirodne nepogode ne poznaju administrativne i državne granice, tako niti saradnja na području civilne zaštite ne smije i ne bi trebala poznavati granice. Dobar primjer uspješne saradnje predstavlja lani okončani IPA projekat HOLISTIC koji je, uz HNK i hrvatske županije, obuhvatio i partnere iz cijelog Jadranskog područja, a realizacijom njegovih aktivnosti postignut je značajan napredak u prevenciji požara. Na tom modelu, uvjeren sam kako možemo, uz podršku EU nastaviti i dalje raditi neumorno na zaštiti naših građana, njihovih života i imovine'', zaključio je premijer Herceg, upućujući poziv na još aktivniju saradnju, naglašavajući kako je Vlada HNK spremna i dalje biti siguran i pouzdan partner u svim programima saradnje.

Na marginama konferencije, premijer Herceg sastao se s Christosom Stylianidesom, povjerenikom za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Unije, s kojim je razgovarao o evropskom putu Bosne i Hercegovine i mogućnostima korištenja EU fondova, osobito u oblasti civilne zaštite, te o mogućem angažovanju pričuvnih resursa civilne zaštite na evropskoj razini (rescEU) na području Hercegovine.

Eugen Ćubela, direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo  HNK je tokom rasprave ukazao na trenutačne probleme s kojima se susreće Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK.
„Uprava prati stanje zaštite i spašavanja na području cijelog Kantona, te pravovremeno predlaže preduzimanje određenih mjera i aktivnosti za jačanje sistema zaštite i spašavanja. Takođe,  preduzima mjere iz svojih  ovlasti, potiče i usmjerava aktivnosti svih kantonalnih organa uprave na izvršavanju poslova zaštite i spašavanja iz njihove mjerodavnosti.
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u proteklom je periodu neophodnom opremom  opremila službe za zaštitu  i spašavanje, kako bi mogle djelovati u provođenju mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara, kada se dogodi prirodna i druga nesreća.
Unatoč tomu, snage zaštite i spašavanja nisu u potpunosti i u skladu s  propisanim standardima opremljene sredstvima i opremom,  na čemu Uprava intenzivno radi.
U narednom periodu, a u skladu sa Planom korištenja sredstava posebne naknade, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo nastaviti će aktivnosti u svezi s opremanjem organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje, te obučavanjem istih“ , rekao je direktor Ćubela.

Inače, na Konferenciji su sudjelovali  Christos Stylianides, povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Unije, Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova RH, Zdravko Jakop, državni tajnik, Ministarstvo obrane, Blaženko Boban, župan  Splitsko-dalmatinske županije, Nino Vela, zamjenik  gradonačelnika Grada Splita, Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, Dragan Lozančić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje RH, Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Vinko Prizmić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja  i mnogi drugi.

10-07-2018, 14:19

PRIVLAČENJE INVESTICIJA I DOPRINOSA PRIVREDNOM RAZVOJU KANTONA

Ajdin Teletović i Željko Laketić, ministri u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona primili su u radno-konsultativni posjet predstavnike preduzeća Komar-Tvornica gipsa z.d.d. iz Donjeg Vakufa, vodećeg proizvođača gipsa u ovom dijelu Evrope.

Tokom sastanka koji je održan u zgradi  Vladi HNK razgovaralo se o mogućnostima investiranja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a posebno o zakonskoj proceduri dodjele koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina za što su zainteresovani i u preduzeću „Komar“. Naime, ovo bosanskohercegovačko preduzeće iskazalo je interes za sticanje koncesijskog prava na eksploataciju prirodnog sirovog gipsa iz ležišta na području Sovića, općina Jablanica što su na današnjem sastanku potvrdili i generalni direktor Verem Akif-Ćifo i član uprave Samir Terzić.

Ministri Teletović i Laketić pozdravili su ovu investicijsku inicijativu naglašavajući daje osnovni cilj Vlade HNK privlačenje investicija i doprinos privrednom razvoju Kantona. „Zakonski  okvir u oblasti koncesija uspostavljen je upravo s ciljem privlačenja investicija. Kada je u pitanju realizacija investicija i u našem je interesu da postupak za dodjelu koncesija ne bude previše komplikovan, skup ni dugotrajan“, kazao je ministar Teletović naglašavajući da se ekonomski interesi  ipak ne smiju i neće stavljati ispred općih okolišnih interesa odnosno utjecaja na okoliš bilo koje pa i ove potencijalne investicije pri čemu je, uz mišljenje struke, jako bitno i mišljenje lokalne zajednice.

Upravo u ime lokalne zajednice na današnjem radno-kosultativnom sastanku učestvovao je i Salem Dedić, načelnik općine Jablanica  koja je službenim pismom podržala ovu inicijativu preduzeća Komar-Tvornica gipsa z.d.d. iz Donjeg Vakufa, a svi učesnici sastanka usaglasili su se da se tokom sljedećih dana nastave razgovori i saradnja oko ovih pitanja.  

06-07-2018, 10:32

PREMIJER HERCEG OTVORIO 3.SIMPOZIJ "HERCEGOVINA-ZEMLJA-KAMENA"

Povodom 40. godišnjice, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru danas je organizirao 3. Simpozij o kamenu „Hercegovina-zemlja kamena“ s međunarodnim učestvovanjem.

Otvarajući Simpozij, dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona čestitao je 40. godišnjicu osnivanja i uspješnog rada Građevinskog fakulteta, ističući izniman doprinos dekanice i profesora u obrazovanju mladih,  razvoju graditeljske struke i naučne misli, prije svega u Hercegovini ali i šire.

''Raduje činjenica da ste učinili dodatne napore, te uz postojeće studije, od ove akademske godine otvorili i novi studijski program - preddiplomski studij arhitekture i urbanizma. Time ste zaokružili jednu cjelinu koju čine arhitekti i građevinari stvarajući skladni i sigurni svijet u kojem živimo, a velikom broju mladih ljudi omogućili ste savremeno obrazovanje na Fakultetu koji, po ocjenama kompetentnih stručnjaka, ide ruku pod ruku s najboljim fakultetima iz ove oblasti u našem okruženju. Stoga koristim i ovu priliku da Vam još jednom čestitam na dosadašnjim uspjesima, ali i da izrazim nadu  u to kako će istim plodom uroditi i vaši  budući napori na stvaranju jedinstvenog, prepoznatljivog i konkurentnog akademskog prostora'', rekao je premijer Herceg.

Govoreći o radu Simpozija, premijer Herceg je izrazio nadu u to da će se na najvišem stručnom i naučnom nivou pokrenuti rasprava o brojnim pitanjima, ne samo s područja istraživanja, eksploatacije i upotrebe kamena u Hercegovini, Bosni i Hercegovini i šire, nego i njegove uloge u prošlosti,  te valorizacije i obnove suhozidne baštine koja je sastavni dio našega krajolika.

''Duboko poštujući ovaj hercegovački tvrdi kamen, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je sa zadovoljstvom prihvatila sponzorstvo nad održavanjem Simpozija kako bi i na taj način potvrdila predanost naporima akademske zajednice da kroz naučno-istraživački rad istraži sve značajke i resurse prostora na kojemu živimo'', zaključio je premijer Herceg.

Uz premijera Hercega, Simpoziju je prisustvovao i Stjepan Krasić, ministar saobraćaja i veza u Vladi HNK.

Inače, tokom održavanja dvodnevnog Simpozija svoje radove će izložiti sveučilišni nastavnici i vodeći istraživači iz ovog područja kako iz Bosne i Hercegovine, tako i Republike Hrvatske, a planirano je i održavanje Okruglog stola o temi: ''Suhozidna baština'', s ciljem valorizacije, promocije i obnove suhozidne baštine u Hercegovini.

29-06-2018, 12:00

DEŽURNE APOTEKE U MOSTARU OD JULA DO NOVEMBRA 2018. GODINE

Iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su saopštili raspored dežurstva apoteka u Mostaru od jula do novembra 2018. godine.

Dežurna apoteka od  1.7. do 31.7.2018. godine bit će apoteka „Mopharm“ u Ulici Gojka Vukovića br. 34, od  1.8. do 31.8.2018. godine Gradska apoteka Mostar u Ulici Stjepana Radića br. 76, od 1.9. do 30.9.2018. godine apoteka „Europharm“ u Ulici Mostarskog bataljona bb i od 1.10. do 31.10.2018. godine apoteka „Lupriv“ u Ulici Stjepana Radića br. 32.

Dežurne apoteke radit će od 00 do 24 sata radnim danima, subotom, nedjeljom i u vrijeme praznika.

28-06-2018, 10:17

NA NASTAVKU 81. SJEDNICE VLADE DONESENE BROJNE ODLUKE

Na nastavku 81. sjednice, Vlada je usvojila Zbirni plan svih nositelja Programa razvoja male privrede HNK 2016.-2020. i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK 2012. -2020. za 2018. godinu. Zbirni plan predstavlja zbir planova zakonskih nositelja Programa razvoja male privrede – institucija javnog sektora, kao i organizacija civilnog društva koje su učestvovale u njegovoj pripremi. Plan sadrži pregled prijedloga poticajnih mjera i aktivnosti usmjerenih na razvoj malog i srednjeg preduzetništva u HNK i ukupno se finansira u iznosu od 11.194.578,00 KM.

Usvojena je Odluka kojom su utvrđeni način utroška sredstava, kriteriji, uslovi i način raspodijele 72.000 KM za javne kuhinje u HNK. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite raspisat će javni poziv za dodjelu sredstava na koji će se moći prijaviti registrovane  ustanove, humanitarne organizacije i druge organizacije u okviru kojih djeluju javne kuhinje.

Takođe, usvojena je i Odluka o načinu utroška 77.000 KM za  finansiranje projekata socijalne politike za što će biti raspisan javni poziv. Pravo na prijavu imaju registrirana udruženja i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i zaštitu po socijalno ugroženim i isključenim licima na području HNK.

Na prijedlog Uprave za prognane i izbjegle usvojena je Odluka o utrošku 250.000 KM za pomoć raseljenim licima i povratnicima. Istaknuto je kako će biti dodijeljene 84 donacije u građevinskom materijalu.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2017. u kojoj su date i smjernice za očuvanje i unapređenje tih vrsta obrta. Istaknuto je kako je, u saradnji s općinama u HNK, sačinjena i Lista tradicionalnih i starih obrta koja će biti osnova za odobravanje poticajnih sredstava.

Takođe, razmotrena je i Informacija o stanju u oblasti geologije na području HNK u kojoj su prikazani nivoi istraženosti i eksploatacije, te utvrđena i eksploatirana količina rezervi na pojedinim lokalitetima. Naglašeno je kako je najzastupljenija mineralna sirovina karbonatnog porijekla - krečnjaci čije rezerve iznose 17.040.042 m3.

Vlada je razmotrila i Informaciju o stanju u poljoprivredi na području HNK u kojoj je naglašeno kako je poljoprivreda, uz industriju i turizam, osnova privrednog razvoja Kantona. Uz ostalo, istaknuto kako je prošle godine Vlada prvi put osigurala sredstva za realizaciju novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji u iznosu od 900.000 KM. Takođe, navedeno je kako su u Budžetu za ovu godinu planirani poticaji u iznosu od 1.200.000 KM.

Također, razmotrene su i informacije o stanju u Upravi za šumarstvo i o poslovanju J.P Šumsko-gospodarskog društva „Šume hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar za 2017. godinu. Zaključeno je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede treba preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se konsolidiralo složeno stanje u području šumarstva.

Usvojena je i Informacija Kantonalnog javnog pravobranilaštva o radu na provođenju postupka o vansudskim nagodbama u periodu od 1.11. 2015. do 20.6.2018. godine. Istaknuto je kako je ukupno zaključeno 74 ugovora o vansudskim nagodbama kojima su sporazumno riješena potraživanja 1420 tražitelja, a ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.541.989,63 KM.

Članovi Vlade razmotrili su i Informaciju o pregovorima sa sindikatima, te su imenovani pregovarački timovi za donošenje kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja i policije.

Vlada je, također, donijela Odluku o odobravanju 250.000,00 KM Međunarodnoj zračnoj luci-Aerodrom Mostar za subvencije letova.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza donesena je Odluka o utvrđivanju općeg interesa za HNK za rekonstrukciju regionalne ceste R-425a (Tromeđa- Čapljina- Gabela- granica Republike Hrvatske) dionica Tromeđa – Miletina, čime će se omogućiti njena modernizacija, te poboljšati propusna moć i sigurnost svih sudionika u saobraćaju.

27-06-2018, 15:11

PRODUŽEN ROK ZA REALIZACIJU PROJEKATA I DOSTAVU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

Ajdin Teletović, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je odluku kojom se produžuje  rok za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku sredstava svim korisnicima kojima su ona odobrena iz sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom HNK za 2019. godinu na poziciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša. Ovom odlukom rok  za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava produžen je za tri mjeseca odnosno do 1. septembra 2020.

Posljednju sedmicu u Ministarstvo su svakodnevno stizali upiti korisnika, kojima je novonastala situacija oko pojave virusa SARS-CoV-2 stvorila brojne probleme u realizaciji projekata odobrenih iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ (Odluka broj 10-01-16-153-8/19) i sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ (Odluka broj 10-01-16-154-9/19). Imajući razumijevanja za novonastalo stanje,  ministar  Teletović  odlučio je da se svim korisnicima pruži jednaka mogućnost za nadoknadom - zbog pandemije SARS-CoV-2 -  izgubljenog vremena za realizaciju projekata te je rok za realizaciju i dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava produžio do 1. septembra 2020.

Ovim putem obavještavamo sve korisnike da ne moraju slati pojedinačne molbe za produženje roka, a da izvještaje o realizaciji i utrošku odobrenih dostave putem pošte na adresu Ministarstva sredstava najkasnije do 1. septembra 2020.

Odluka o produženju roka za realizaciju projekata i dostavu izvještaja o utrošku odobrenih sredstava:

29-05-2020 13:43

EU4BUSINESS: POZIV POTENCIJALNIM KORISNICIMA

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan utjecaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

  • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
  • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juna 2020  do 15.00 sati.

Javni poziv možete preuzeti na linku: https://eu4business.ba/eu4business-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-ublazavanja-negativnog-uticaja-covid-19-na-poljoprivredno-prehrambeni-sektor/
 

 

29-05-2020 12:16

HERCEG ZA FENU: Zbog Kluba Bošnjaka produžava se agonija naših poduzetnika

Smatram kako je ovo što se jučer na Skupštini HNK dogodilo neočekivano, ali iznad svega neodgovorno, s obzirom na ukupno stanje u kojem se nalazimo! Naime, u trenutku kada je privreda na koljenima i kada se od nas očekuje da konkretnim mjerama pomognemo spasiti radna mjesta, pozivati se na vitalni nacionalni interes oko Zakona koji je isključivo tehničke naravi očigledno ima neku drugu dimenziju.

Žalosti činjenica da se na ovaj način, bez ikakvog valjanog razloga, dovodi u pitanje ogroman napor uložen u izradu ''korona zakona'' i u Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu. Podsjetit ću na to kako je, zbog svih specifičnosti ovoga kantona, trebalo nešto više vremena da konačno dobijemo ''korona zakon'' i sada kada se čeka na njegovu primjenu – što je od istinske vitalne važnosti za našu privredu – Klub bošnjačkih poslanika, pozivanjem na vitalni nacionalni interes, zapravo produžuje agoniju naših preduzetnika i njihovih zaposlenika.

Kao premijer Vlade, očekujem da prevlada razum i da se lične sujete ostave po strani jer imamo odgovornost i obavezu pred našim građanima i moramo pronaći rješenje i nastaviti započete procese! Alternative nema!

http://www.fena.ba/article/1157365/herceg-zbog-tehnikalija-produljuje-se-agonija-nasih-poduzetnika

 

29-05-2020 11:29
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00