• U prisustvu dr. sc. Nevenka Hercega, premijera HNK potpisani su ugovori u vezi sa drugom fazom Projekta energetske efikasnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ugovori se odnose na nastavak...
  • Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se danas s mons. Petrom Palićem, novim biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem Trebinjsko-mrkanske biskupije...
  • Nastavljajući aktivnosti na podršci privredi pogođenoj pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na jučerašnjoj sjednici usvojila Odluku o isplati još 171.408,92 KM. Vlada je, do sada,...

NAJAVA: PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK

Dr. sc. Nevenko Herceg,  premijer  Vlade Hercegovačko–neretvanskog kantona, sa saradnicima, danas će boraviti u radnoj posjeti općini Čitluk.
Posjet će započeti obilaskom O.Š. Biletić Polje i ceste Biletić Polje – Čitluk, na kojoj se trenutno izvode radovi. Zatim će uslijediti posjeta školama O.Š. Služanj i O.Š. fra Didaka Buntića Čitluk, te Općinskom sudu Čitluk.
Na kraju, premijer Herceg će posjetiti Općinu Čitluk, gdje će sastati s načelnikom Općine i njegovim saradnicima.

Izjave za medije planirane su u 14:45 sati u zgradi Općine.

02-10-2018, 11:03

PREMIJER HERCEG DOBITNIK MEĐUNARODNE TURISTIČKE NAGRADE INTERSTAS

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dobitnik je ovogodišnje međunarodne turističke nagrade ''POSEBNO PRIZNANJE INTERSTAS 2018'', dok je Hercegovačko-neretvanski kanton dobio nagradu ''ZLATNI INTERSTAS 2018''.

Premijeru Hercegu nagrada je dodijeljena na osnovu iznimnog  doprinosa  podršci i razvoju turizma na lokalnom i državnom nivou. Takođe, u obrazloženju je istaknuto njegovo neumorno zauzimanje za očuvanje okoliša, stalnu komunikaciju sa Svjetskom turističkom organizacijom i poseban  kreativni doprinos projektima u funkciji razvoja turizma, kao jednog od nositelja privrednog razvoja.

Naglašen je i doprinos Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona koja, u cilju razvoja turizma, kvalitetno prezentuje izuzetan geolokacijski položaj, pejzažnu ljepotu, autohtonost, bogatstvo historijskog, vjerskog, kulturnog, tradicijskog naslijeđa, gastronomiju, običaje i druge vrijednosne potencijale HNK.

„Budući da sam značajan dio života i rada posvetio oblasti turizma i zaštite okoliša, dobijena nagrada obradovala me je na poseban način. Ona je, ne samo priznanje za moj rad, nego i potvrda da je put kojim idemo - kada je turizam u pitanju - prepoznat i u širim okvirima. Nagradu doživljavam i kao priznanje mojim saradnicima bez kojih bi teško bilo učiniti ovakve pomake. Takođe, nagrada je i obaveza da i dalje nastavim raditi na promovisanju prirodne i kulturne baštine koju trebamo staviti u funkciju još snažnijeg razvoja turizma“, rekao je premijer Herceg.

Inače, nagrade INTERSTAS su prestižne međunarodne turističke nagrade koje već dugi niz godina dodjeljuju FIJET - Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca o turizmu i F.E.S.T. - Europska federacija turističkih novinara. 

02-10-2018, 10:37

ČAPLJINA: MINISTAR OPSENICA NA OBILJEŽAVANJU MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH LICA

U Caritasovom domu za stara i iznemogla lica sa hospicijem "Betanija" u Čapljini, prigodnim programom obilježen je Međunarodni dan starijih lica.

Obraćajući se prisutnima, lično i u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite čestitao je Međunarodni dan starijih lica svima koji toj grupi pripadaju ili se tako osjećaju.

„Međunarodni dan starijih lica je prigoda kad se prisjećamo sveukupnog doprinosa starijih u izgradnji savremenog društva. Kao zahvalnost dužni smo im osigurati kvalitetu života i u trećoj životnoj dobi, a jedan od preduslova za to je i postojanje institucija poput ovog Doma. Betanija, unatoč činjenici da standardi i normativi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Federalnog ministarstva zdravstva prepoznaju palijativnu njegu samo pri domovima zdravlja, pruža i više od toga. Iako nemamo direktnu nadležnost nad ovom problematikom, spremni smo posredovati u vašoj komunikaciji s Federalnim ministarstvom u tumačenju odredaba i spomenutih standarda i normativa s idejom da se Domu omogući sklapanje tripartitnih ugovora s domovima zdravlja i Zavodom zdravstvenog osiguranja. Na taj način bi vam bilo olakšano finansijsko poslovanje do, nadam se, skorog trajnog zakonskog rješenja koje bi Domu omogućilo puno ostvarenje njegove zacrtane vizije i misije“, rekao je ministar Opsenica.

Prisutnima se, takođe, obratio i don Ante Komadina, direktor Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, a u zabavnom programu učestvovali su stanari Doma, HKUD "Zora" Gorica Struge i mladi iz Domanovića.

01-10-2018, 14:09

SVEČANO OBILJEŽEN POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU

U velikoj sali Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače danas je, prigodnom svečanošću, obilježen početak nove akademske 2018./2019. godine na Sveučilištu u Mostaru, na kojoj je prisustvovao i dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona.

U pozdravnom govoru, rektor prof. dr. Zoran Tomić predstavio je Sveučilište istaknuvši kako ono danas broji deset fakulteta i jednu akademiju, naučne institute, 14 hiljada studenata te oko hiljadu profesora. 

"Naše programe prilagođavamo kako biste u moderno opremljenom kampusu usvojili kompetencije, znanja i vještine potrebne, ne za zavode zapošljavanja, nego za tržište rada", naglasio je rektor Tomić,  poželjevši studentima i profesorima uspjeh u novoj 2018./2019. akademskoj godini.

Takođe, zahvalio je na podršci premijeru Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je jedan od stupova te visokoobrazovne ustanove i kontinuisano podržava projekte i razvoj Sveučilišta u svim područjima.

01-10-2018, 12:50

OBILJEŽAVANJE DANA STARIJIH LICA: STARI ZA MLADE, MLADI ZA STARE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, povodom Dana starijih lica, prisustvovao je prigodnom programu Udruženja „Niste sami“  i Udruženja penzionera „Neretva“ koji se provodi pod motom „Stari za mlade, mladi za stare“.

Čestitajući Međunarodni dan, premijer Herceg je rekao kako  Vlada HNK podržava različite projekte udruženja penzionera, ali i projekte mlađih generacija koji pomažu u rješavanju problema s kojima se svakodnevno susreću lica treće životne dobi.

„Vlada HNK itekako je svjesna kako procedura demografskoga starenja i povećan broj starijih lica nije zaobišao niti naš kanton, što uvećava potrebu pronalaska pravih odgovora za specifične potrebe i probleme s kojima se starija lica susreću u svakodnevnom životu. Briga o njima svakako nije obaveza samo porodice, nego sveukupnog društva, počevši od nas koji učestvujemo u donošenju javnih politika koje unaprjeđuju međugeneracijsku solidarnost, do potencijala nevladinog sektora koji različitim projektima sprječava njihovu marginalizaciju i omogućava aktivnije uključivanje u društveni život“, naglasio je premijer Herceg.

Istaknuo je, takođe, kako se današnjim projektom šalje snažna poruka da briga o starijim licima treba postati model ponašanja i djelovanja društva u cjelini kako bi se naši stariji građani osjećali dostojanstveno, sigurno, zaštićeno i sretno.

Programu su prisustvovali i ministri u Vladi HNK: Slađan Bevanda, Oliver Soldo i Goran Opsenica.

01-10-2018, 12:16

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Iz Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještavaju kandidate koji su se prijavili  na Javni poziv za prijem 40 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti intervjuu u zakazano vrijeme, da to mogu učiniti sutra, 2. oktobra u 11:00 sati u zgradi Vlade HNK, Stjepana Radića 3, Mostar.

01-10-2018, 11:39

NASTAVLJA SE PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U HNK

U prisustvu dr. sc. Nevenka Hercega, premijera HNK potpisani su ugovori u vezi sa drugom fazom Projekta energetske efikasnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Ugovori se odnose na nastavak energetske obnove JU OŠ „Suljo Čilić“ u Jablanici, JU OŠ „Čelebići“, OŠ „Ilići“, SŠ „Neum“ i SŠ u Čapljini.  Naime, u prvoj fazi obavljen je obiman posao na „utopljavanju“ tih škola, a novopotpisanim ugovorima bit će omogućena ugradnja kotlovnica i izvođenje drugih radova potrebnih za cjelovitu obnovu školskih zgrada.

 „Radi se o višegodišnjem projektu Vlade usmjerenom na obnovu školskih zgrada, te objekata u pravosuđu, unutrašnjim poslovima i zdravstvu, sa konačnim ciljem obnove svih javnih objekata u HNK. Na taj način, poboljšat ćemo uslove boravka i rada u našim javnim objektima, te doprinijeti uštedama u troškovima za energiju, zaštiti okoliša te vizualnom izgledu sredine u kojoj su objekti smješteni.“ - rekao je premijer Herceg.

„Vlada je, do sada,  kreditnim, donatorskim i budžetskim sredstvima energetski „utoplila” više od 30 objekata na prostoru cijeloga kantona. Konkretno, obnovu škola zbog kojih smo danas ovdje, Vlada realizuje u saradnji s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija.“ - naglasio je premijer Herceg.

Direktori škola  zahvalili su Vladi i premijeru Hercegu na svemu što su učinili kako bi njihove školske zgrade zasjale u punomu sjaju, a učenici i prosvjetni djelatnici imali puno bolje uslove za boravak i rad.

Inače, radovi, u koje će biti uloženo oko 480.000 KM, trebali bi biti završeni u roku od tri mjeseca. 

30-10-2020 13:22

PREMIJER HERCEG RAZGOVARAO SA BISKUPOM PETROM PALIĆEM

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona susreo se danas s mons. Petrom Palićem, novim biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem Trebinjsko-mrkanske biskupije. Izrazivši srdačnu dobrodošlicu biskupu Paliću, čestitao mu je na preuzimanju pastirske brige i odgovornosti za Crkvu u Hercegovini.

„Iznimno mi je drago što Vas danas imamo priliku i službeno ugostiti kao novoga biskupa hercegovačkih biskupija, sa kojima smo duboko povezani. Sa Vašim smo prethodnikom mons. Ratkom Perićem izvrsno sarađivali, a uvjeren sam u to da je današnji susret nastavak plodonosne saradnje. Povjeren Vam je vrlo zahtjevan zadatak jer je Hercegovina, po mnogo čemu, specifično područje u kojem žive i djeluju građani različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti.“, rekao je premijer Herceg izrazivši nadu u to kako će novi biskup Crkve u Hercegovini svojim radom znati odgovoriti na izazove s kojima će se susretati – sve na dobrobit povjerenih mu katoličkih vjernika i svih ljudi dobre volje. 

Biskup Palić zahvalio je premijeru Hercegu na prijemu kao i na upućenim riječima pozdrava prilikom preuzimanja službe mostarsko-duvanjskoga biskupa i istaknuo važnost saradnje crkvene i svjetovne vlasti, a sve u cilju razvoja dobrobiti cjelokupna društva. Osobito je ovom prilikom naglasio da BiH mora biti zemlja ravnopravnih naroda i građana, u kojoj ima mjesta za dostojanstven život svakog čovjeka. „Ova zemlja treba i mora biti zemlja koja ujedinjuje, a ne dijeli, odnosno zemlja mira, sloge i napretka. Budući da nam je na tom putu neophodna podrška  svjetovne vlasti svih nivoa, raduje me da ćemo dosadašnju dobru saradnju nastaviti razvijati.“, rekao je mostarski biskup.

Tokom susreta, premijer Herceg i biskup Palić razgovarali su, između ostaloga, i o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, osobito u svjetlu održavanja predstojećih općinskih izbora. Osvrnuli su se i na izbore koji će ove godine biti održani i u Mostaru, ističući njihov značaj jer se radi o gradu u kojemu su smještene važne obrazovne, kulturne i druge institucije hrvatskoga naroda. Sagovornici su se dotaknuli i iznimno važnih socijalnih pitanja i brige za potrebite, u čemu je osobito pohvalno istaknuto karitativno djelovanje Biskupije, koje i Vlada HNK-a snažno podržava.

Na kraju, premijer je zahvalio biskupu Paliću na posjeti i susretu u kantonalnoj Vladi, zaželjevši mu svestran uspjeh u daljem pastirskom poslanju i djelovanju, a biskup Palić je zaželio da nas Bog sve što prije oslobodi ove kušnje uzrokovane virusom i naša nastojanja prati svojim obilnim blagoslovom.

29-10-2020 10:47

DONESENE ODLUKE O ODOBRAVANJU ISPLATE KANTONALNIH NOVČANIH PODRŠKI KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE – BILJNA PROIZVODNJA U 2020.GODINI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donio je Odluke o odobravanju isplate novčanih podrški klijentima koji su ispunili uslove za dodjelu novčane podrške – Biljna proizvodnja u 2020. godini.
U skladu sa Programom i Naputkom za 2020. godinu odobrena je podrška za biljnu proizvodnju – Podizanje novih nasada voća – jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, nektarina, marelica, šipak, smokva, orah, bajam, lješnjak i kivi, Podizanje novih nasada maslina, Podizanje novih nasada vinograda, Proizvodnja grožđa-stari nasad, Proizvodnja šljive-stari nasad, Proizvodnja smokve-stari nasad, Proizvodnja šipka-stari nasad,  Proizvodnja breskve i nektarine-stari nasad, Proizvodnja maslina-stari nasad, Proizvodnja malina-stari nasad, Proizvodnja rajčice na otvorenom, Proizvodnja lubenice na otvorenom, Proizvodnja bijelog luka na otvorenom, Proizvodnja crvenog luka na otvorenom, Proizvodnja krumpira na otvorenom, Proizvodnja graha na otvorenom, Proizvodnja povrća u plastenicima, Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja.

Odluke su dostupne na web-stranici  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede https://mpsv-hnz-k.ba/donesene-odluke-odobravanju-isplate-zupanijskih-novcanih-potpora-klijentima-koji-su-ispunili-uvjete-za-dodjelu-novcane-potpore-biljna-proizvodnja-u-2020/ 

28-10-2020 14:55
15-11-2018 15:15
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00