• Na današnjoj, 4. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ. ''Pri izradi ovog iznimno bitnog Zakona uvažili smo prijedloge velikog broja stručnjaka iz ove oblasti. Zajedno s vatrogasnim zapovjednicima i u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, izradili smo Zakon koji se, nakon što ga je Vlada utvrdila, danas nalazi pred vama. Budući da se u vremenu iza nas najviše polemike vodilo o nabavi letjelica za protupožarnu zaštitu, u dijelu Zakona gdje se govori o financijama predviđena je mogućnost da se dio vlastitih sredstava izdvaja i za tu namjenu.'', kazao je, između ostalog, obrazlažući Zakon Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Skupština je, također, usvojila Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama s tarifom, Odluku o potvrđivanju imenovanja zamjenika županijskog javnog pravobranitelja, Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja i Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.
  • U Hercegovačko-neretvanskoj županiji nastavljene su redovite aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi. Prema Odluci Vlade HNŽ-a, na ime izvansudskih nagodbi izvršena je nova uplata u iznosu od 2,2 milijuna KM, čime je, u ovomu sazivu Vlade, isplaćeno ukupno više od 30 milijuna KM za ovu namjenu. Podsjećamo, riječ je o naslijeđenim financijskim obvezama iz ranijih razdoblja i Vlada HNŽ-a u ovomu mandatu nema izvršnih sudskih presuda. Također, izvršena je i uplata u iznosu od 1,2 milijuna KM na ime studentskih stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2022./2023. godini. ''Ove je godine broj stipendista Vlade HNŽ-a premašio respektabilnu brojku od ukupno 3000 obuhvaćenih studenata, a visina stipendije od ove godine, umjesto ranijih 120, iznosi 150 KM, dok su subvencije smještaja povišene sa 189 na 230 KM. Podsjećam, pravo na stipendiranje i subvencioniranje ostvarili su svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-pravne uvjete javnoga poziva resornoga ministarstva prosvjete u Vladi HNŽ-a'', kazao je ovom prigodom predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, osvrnuvši se i na pravomoćna sudska rješenja i izvansudske nagodbe za koje je kazao kako su naslijeđeni financijski teret s kojim se ova vlada uhvatila u koštac i kojeg kontinuirano rješava, što potvrđuje i ova posljednja uplata, kao i ukupna brojka od 30 dosad isplaćenih milijuna.
  • Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg susreo se danas s potpredsjednikom Republike Srpske iz reda hrvatskoga naroda dr. Davorom Pranjićem. Razgovarali su o nizu aktualnih političkih i društvenih tema koje su važne za funkcioniranje države, tako i njezina oba entiteta. Poseban je naglasak svakako bio na iskoracima koji su, u mandatu ove vlade, učinjeni na prostoru HNŽ-a koja se danas, i među domaćim i među stranim političarima i diplomatima, sve češće spominje kao primjer napretka, suživota i političkoga kompromisa. Sugovornici su se prisjetili činjenice da je, zahvaljujući naporima službene vlasti u HNŽ-u, srpskomu narodu i ''de iure'' zajamčena ustavna konstitutivnost, kako je to županija s visokom razinom političke tolerancije i konstruktivne komunikacije, ali i uopće društvenoga napretka i osjetnoga poboljšanja kada su u pitanju život i standard njezinih građana. Složivši se kako HNŽ može i treba biti primjerom svim ostalim prostorima BiH na njezinu europskom putu, odaslali su zajedničku poruku kako svi dužnosnici u zemlji, i u FBiH i u RS-u, imaju obvezu raditi na maksimalnoj zaštiti i unaprjeđenju svih ljudskih i političkih prava njezinih građana, na tragu zapadnoeuropskih civilizacijskih vrijednosti.

VLADA USVOJILA I SKUPŠTINI UPUTILA PRIJEDLOG PRORAČUNA HNŽ-A ZA 2023.

Nakon više čitanja na Vladi i prošlotjednom usvajanju Nacrta proračuna na Skupštini, danas je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila i usvojila konačan tekst Prijedloga proračuna HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 328.143.830,00 KM. Dokument je odmah upućen u skupštinsku proceduru, a predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg ovom je prigodom izrazio nadu da će se Skupština sastati do kraja tekućega tjedna kako bi HNŽ zadržala uspostavljenu pozitivnu praksu usvajanja svih važnih financijskih dokumenata za predstojeću prije isteka tekuće kalendarske godine.

''Jednoglasno smo danas, kolege ministri i ja, usvojili Prijedlog proračuna, zajedno s Prijedlogom zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Ne dvojim kako će ovako oblikovani tekstovi ovih prijedloga uredno i na vrijeme proći skupštinsku proceduru jer smo zbilja uložili izniman napor kako bismo maksimalno uvažili postavljene zahtjeve resora i jedinica lokalne samouprave, za njihove infrastrukturne i razvojno-socijalne projekte, kao i prijedloge i primjedbe koje su na Nacrt iznijeli kolege skupštinski zastupnici. Cijenim kako ima prostora izglasati na Skupštini ovaj Prijedlog do isteka kalendarske godine, kako bismo imali osigurane sve preduvjete za nesmetan rad i funkcioniranje svih segmenata naše zajednice već s prvim danom 2023. godine'', kazao je predsjednik Herceg.

Dodao je kako je i ovaj Proračun, po svojemu ukupnom iznosu i strukturi, na tragu Vladina obećanja s početka mandata odnosno jasan pokazatelj vođenja odgovorne politike i poduzimanja mjera koje funkcioniranje Županije usklađuju s realnim mogućnostima i potrebama odnosno koje su zaustavile raniju praksu proračunskoga deficita te doprinijele konsolidiranju stanja na polju županijskih javnih financija. K tomu, Proračun su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju.

''Kolegama u Skupštini šaljem Prijedlog uravnotežena Proračuna koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini. Uz očuvanje stabilnosti javnih financija, zadržali smo postojeću razinu prava, a u skladu s projekcijom rasta prihoda osnažili smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore'', zaključio je Herceg.

Vlada je danas usvojila i Uredbu o dopuni uredbe o činovima policijskih službenika HNŽ-a, potom Odluku o davanju suglasnosti MUP-u za raspisivanje javnoga oglasa za prijem i školovanje 130 kadeta za čin policajca i 20 kadeta za čin mlađega inspektora.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu, kojom se odobrava isplata 2,45 milijuna KM domovima zdravlja u Mostaru, Konjicu, Čapljini, Prozor-Rami, Čitluku, Stocu, Jablanici, Neumu i Ravnom, s ciljem sufinanciranja obveza iz potpisanih kolektivnih ugovora te poboljšanja materijalnoga statusa tih zdravstvenih ustanova. Zajedno s prethodnom odlukom Vlade o isplati 550.000,00 KM domovima zdravlja, ukupna brojka iznosi 3 milijuna KM izdvojenih za ovu namjenu.

Vlada je, također, Odlukom izdvojila 30.000,00 KM iz tekuće pričuve za Srpsku pravoslavnu crkvu, a za potrebe Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.

28-12-2022, 14:48

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREDSJEDNIKA HERCEGA

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg uputio je prigodnu božićnu i novogodišnju čestitku:

Dragi sugrađani,

pred nama je Božić, blagdan obiteljskoga zajedništva, blagdan velike nade i milosti, blagdan koji daje dodatni smisao našim naporima da gradimo društvo u kojemu ćemo probleme rješavati dijalogom i međusobnim poštivanjem.

Neka duh Božića donese obilje radosti i ljubavi u naše obitelji, svima nama duhovnu snagu za djelovanje na dobrobit cijele zajednice, ali i svakog pojedinca u njoj. S tim mislima, katolicima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u osobno i u ime Vlade, želim čestit i blagoslovljen Božić uz tradicionalnu čestitku: Na dobro Vam došao Božić – Sveto porođenje Isusovo!

Žiteljima naše županije u cjelini želim sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu!

 

23-12-2022, 11:44

RAZMATRANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI SKUPŠTINE HNŽ-A NA NACRT PRORAČUNA ZA 2023.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je razmatrala primjedbe i prijedloge zastupnika Skupštine HNŽ-a na Nacrt proračuna za 2023. godinu te se konačno usvajanje Prijedloga proračuna očekuje na nastavku sjednice, zakazanom za srijedu, 28. prosinca, kada će Vlada utvrditi i Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na ugovore o kupoprodaji deset stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja branitelja.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarenju prava za stambeno zbrinjavanje branitelja kojim su uređeni načini, uvjeti i postupci za rješavanje dopunskih prava na stambeno zbrinjavanje branitelja i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, koji imaju prebivalište u HNŽ-u te druga pitanja od značaja za ostvarenje prava utvrđenoga Zakonom.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ''Transfer za jačanje turističkih kapaciteta'' utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, usvojena je iznosu od 1.500.00,00 KM. Radi se o razvojnomu programu temeljenom na iskazanim potrebama realnoga sektora te važećim županijskim strateškim dokumentima – Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. i Strategiji ruralnoga razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027.

Također, Vlada je danas usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša s pozicije ''Tekući transferi drugim razinama vlasti'' u iznosu od 200.000,00 KM, a sredstva će biti raspodijeljena općinama i gradovima u Županiji.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za Protokol o postupanju i pomoći žrtvama u slučaju nasilja u obitelji u HNŽ-u. Cilj toga protokola jest osigurati uvjete za sveukupan rad mjerodavnih tijela, a sve radi poboljšanja zaštite i pružanja pomoći žrtvama nasilja u obitelji, kao i promjeni vrijednosnoga sustava s ciljem nenasilnoga rješavanja sukoba i dosljednoj primjeni važećega zakonodavstva te uvažavanja ravnopravnosti spolova. Istaknuto je kako pojava nasilja u obitelji na području HNŽ-a, ali i cijele BiH, predstavlja veliki društveni problem i, kao takav, zahtijeva najveću moguću uključenost svih relevantnih institucija.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvješće o planu i realiziranju jesenske sjetve za 2022. godinu i Izvješće o berbi grožđa na području HNŽ u 2022. godini, te je zaključeno da je tekuća godina bila jedna od boljih godina uroda na području HNŽ-a. Također, usvojena je i Odluka o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva, u iznosu od 47.260,00 KM.

23-12-2022, 11:41

USVOJENE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I NACRT PRORAČUNA HNŽ ZA 2023. GODINU

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj sjednici usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu (Rebalans II) u iznosu od  325.361.557,78 KM i Nacrt Proračuna HNŽ za 2023. godinu u iznosu 318.086.230,00 KM.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuo je kako je tekuća godina, godina postpandemijskoga oporavka, a ujedno i snažne globalne gospodarske krize koja je sa sobom donijela brojne izazove.

„U sinergiji svih nositelja vlasti, pronalazili smo rješenja koja su vidljiva i učinkovita za sve nas i za boljitak svih naših žitelja. Našim smo djelovanjem održali stabilnost županijskih javnih financija, te osigurali funkcioniranje svih vitalnih segmenata u našemu društvu koji nikada nisu dovedeni u pitanje.

Ovim dokumentom odnosno drugim ovogodišnjim izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a želimo napraviti još snažniji iskorak za našu cjelokupnu zajednicu. Njime dajemo punu potporu jedinicama lokalne samouprave i njihovim razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima“ rekao je predsjednik Herceg podsjetivši kako je ova Vlada, od preuzimanja odgovornosti za Županiju, uspostavila osjetno drukčiju politiku upravljanja javnim financijama. 

„Svi naši proračuni imali su i razvojnu dimenziju. Poticali smo gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, snažnije podupirali naše općine i gradove, ali i značajno smo, kontinuirano, povećavali primanja svih proračunskih korisnika. U svemu tomu, očuvali smo stabilnost županijskoga proračuna, što nije nimalo lako za napraviti i to smatram jednim od naših najvećih uspjeha“ kazao je predsjednik Herceg.

O Nacrtu Proračuna za 2023. godinu predsjednik Herceg je kazao: „Pred vama je uravnotežen Proračun za 2023. godinu koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini.

Ovaj je Proračun uvažio temeljnu opredijeljenost Vlade da beskompromisno poštuje Zakon o proračunima u FBiH ali, isto tako, potvrdio našu opredijeljenost iskazanu u strateškim programskim odrednicama. To je, prije svega, da bude razvojni, socijalni, ali i održiv!

Do izrade konačnog Prijedloga Proračuna svakako ćemo razmotriti sve Vaše sugestije koje ćete izreći tijekom današnje skupštinske rasprave, te sve ono što je realno moguće i ostvarivo ugraditi u konačni Prijedlog Proračuna za 2023. godinu.“

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, Nacrtu Proračuna HNŽ za 2023. godinu i Nacrtu Zakona o Izvršenju Proračuna HNŽ za 2023. godinu detaljnije je govorio i Adnan Faladžić, ministar financija HNŽ.

Zastupnici u Skupštini podržali su i Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju HNŽ u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u u iznosu od 15.000.000,00 KM. Svrha kreditnog zaduživanja Vlade HNŽ kod Razvojne banke FBIH je financiranje projekata obnove, izgradnje i opremanja bolnica u HNŽ-u i to: izgradnja i opremanje, završetak Klinike za dječje bolesti-Pedijatrija SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u KB „Dr. Safet Mujic“ Mostar i dogradnja i opremanje odjela u Općoj bolnici Konjic.

Također, na sjednici je usvojen i Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima HNŽ, kao i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu.

22-12-2022, 16:21

HERCEG ZA FENU: OD SKUPŠTINSKIH ZASTUPNIKA DANAS OČEKUJEM PUNU POTPORU VITALNIM DOKUMENTIMA ZA STABILAN RAZVOJNI PUT HNŽ-A

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije danas raspravlja o Vladinim izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću te o Nacrtu Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Također, na dnevnom redu su Izmjene i dopune financijskoga plana Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a, kao i Prijedlog odluke o kreditnomu zaduženju Županije za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja triju bolnica u HNŽ-u.

Tim povodom dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije za Fenu podsjetio je na činjenicu da njegova vlada uspijeva sve ove godine održati pozitivnu praksu usvajanja svih važnih financijskih dokumenata za sljedeću godinu prije isteka tekuće, što omogućuje stabilno i sigurno financijsko funkcioniranje cijeloga društva već s početkom kalendarske godine.

- Izgradili smo stabilnu i sigurnu županiju. Riznica nije puna, ali nije ni prazna. Proračun i dalje skrbi za sve socijalne aspekte života, ali ima i snažnu razvojnu dimenziju, a kako o od skupštinskih zastupnika očekujem potporu po svim današnjim točkama, tako i suglasnost za zaduženje kod Razvojne banke od 15 milijuna KM za dovršetak vitalnih projekata izgradnje i opremanja nove zgrade Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) SKB-a Mostar i niza odjela dvaju preostalih bolnica u HNŽ-u, u Mostaru i Konjicu, proračun za sljedeću godinu u konačnici će nadmašiti Proračun HNŽ-a za 2022. – komentirao je Herceg, istaknuvši kako su pred Skupštinom Izmjene i dopune Proračuna u iznosu od 325.500.000 KM.

- Tim je dokumentom Vlada potvrdila odgovornost u radu i racionalnost u upravljanju javnim financijama. Njime pravimo još snažniji iskorak, dajemo punu potporu jedinicama lokalne samouprave za njihove ideje usmjerene razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima, ali i na svim drugim poljima. Njime potičemo gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, povećavamo primanja svih proračunskih korisnika. Primjerice, osim svih zakonom utvrđenih obveza, predvidjeli smo i šest milijuna KM na ime dodatne potpore proračunskim korisnicima, uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Potaknuti spomenutom krizom, predvidjeli smo i dodatnih tri milijuna KM na ime potpore domovima zdravlja u Županiji – ističe premijer HNŽ-a.

Pojasnio je kako je, rebalansom Financijskoga plana ZZO-a, predviđeno i dodatnih 13 milijuna KM za zdravstvene ustanove, te je i ovom prigodom javno pozvao poslodavce i osnivače bolnica i domova zdravlja u HNŽ-u da ih tih sredstava, ukupno 16 milijuna KM, omoguće isplatu potpore i zdravstvenim djelatnicima koji opravdano traže svoja prava, ali na pogrešnoj adresi.

- Ovo treba jasno iskomunicirati. Županija nije osnivač tih ustanova, a kontinuirano iznalazi načine osiguranja dodatne financijske potpore i bolnicama i domovima zdravlja. U ovih 16 milijuna, koji su dodatni plus na sve što je za zdravstvo izdvojeno u 2022. godini, ima dostatno prostora i za potporu zdravstvenim djelatnicima, gdje mislim na onaj iznos od 1.080 KM po korisniku, ali i za podmirenje niza drugih obveza i tekućih troškova – precizirao je Herceg.

Predsjednik Vlade HNŽ-a podsjetio je kako su prošloga tjedna izmirili gotovo tri milijuna KM na ime nabave udžbenika za sve osnovnoškolce, od čega su u potpunosti rasteretili sve općine i gradove. Nastavljaju i s potporom za znanstvenike, potom za projekte dvaju sveučilišta, ustrajavaju u stipendiranju i subvencioniranju više od 2.500 studenata, a i ove će godine u županijska tijela i ustanove primiti značajan broj vježbenika koji će tako steći svoja prva radna iskustva.

- U ovim izmjenama i dopunama planirali smo sredstva kojima kontinuirano poboljšavamo materijalni status korisnika koji svoja prava ostvaruju temeljem Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Nastavljamo skrbiti za branitelje i potvrđujemo spremnost da svima njima, poglavito poduzetnicima iz te populacije, osiguramo potporu za njihove razvojno-poduzetničke projekte. Uspjeli smo riješiti pitanje osiguranja naših vjerskih službenika, pomažemo obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata. Značajna sredstva planiramo za rekonstrukciju i investicijsko održavanje pravosudnih, policijskih i zdravstvenih te školskih i športskih objekata i infrastrukture. Kroz projekt energetske učinkovitosti, obnovili smo na desetine objekata i sve smo bliže cilju, a to je obnova svih javnih objekata u HNŽ-u – dodao je predsjednik Vlade, dotaknuvši se i naslijeđenih obveza po pravomoćnim sudskim rješenjima i izvansudskim nagodbama.

- Te obveze sustavno izmirujemo po dinamici koja je dogovorena s našim socijalnim partnerima, a ova vlada nije generirala stvaranje niti jedne nove presude po osnovama bilo koje povrjede radničkih prava. Ponosan sam na izvrsne odnose sa sindikalnim organizacijama korisnika županijskoga proračuna. Sa svima imamo sklopljene nove kolektivne ugovore, s nizom novih i značajno unaprijeđenih radničkih prava – komentirao je Herceg poručivši kako Vlada u cijelosti ispunjava sve obveze preuzete tim kolektivnim ugovorima, potpuno opredijeljena uspješno odgovoriti krizama i, povrh svega, zaustaviti odljev mladih i visokoobrazovanih osoba.

- Na koncu, vezano za Nacrt Proračuna za 2023., po svojemu ukupnom iznosu i strukturi, na tragu je Vladina obećanja s početka mandata. Mi vodimo odgovornu politiku i poduzimamo mjere koje funkcioniranje Županije usklađuju s realnim mogućnostima i potrebama, odnosno koje su zaustavile raniju praksu proračunskoga deficita te doprinijele konsolidiranju stanja na polju županijskih javnih financija. K tomu, proračun su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju. Pred zastupnicima je danas uravnotežen proračun koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini – dodaje Herceg, uz napomenu kako Nacrt donose u vrijeme kada smo suočeni s vrlo ozbiljnom gospodarskom krizom koja se ogleda u evidentnim poskupljenjima životnih namirnica i drugih proizvoda.

- No, unatoč tomu, uvjeren sam kako je planiran realno i kako ćemo zadržati stabilnost javnih financija i u godini koja je pred nama. Uz to, u ovomu smo dokumentu zadržali postojeću razinu prava, a u skladu s projekcijom rasta prihoda osnažili smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore. Uvjeren sam kako će zastupnici danas konstruktivno raspravljati o predloženim dokumentima, kako ćemo ih zajednički unaprijediti i osigurati njihova usvajanja do kraja godine čime ćemo osigurati i realizaciju obveza koje su vezane za usvajanje, prije svega, Rebalansa proračuna za 2022. – zaključio je Herceg, poručivši kako od zastupnika očekuje prepoznavanje važnosti ovako utvrđenoga Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. i Nacrta proračuna za 2023. i kako će oba dokumenta dobiti punu potporu kako bi Vlada uspjela odgovoriti izazovima i zadaćama koje su pred njom i svima nama. 

https://fena.ba/article/1299361/herceg-od-skupstinskih-zastupnika-danas-ocekujem-punu-potporu-vitalnim-dokumentima-za-stabilan-razvojni-put-hnz-a

22-12-2022, 11:24

OTVORENI OBNOVLJENI OBJEKTI SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

„Kroz Projekt „Energetske učinkovitosti“ ostvarujemo višestruku korist. Osim utopljavanja objekata i značajnoga smanjenja troškova za potrebe grijanja i hlađenja, sadržajno i vizualno uređujemo objekte, čineći ih ugodnijima za život i rad. Također, dobivamo jedno potpuno novo ambijentalno uređenje naših sredina, osobito onih urbanih, značajno podižemo standarde boravka i rada u obnovljenim objektima, a sve to zajedno opet podiže razinu kvalitete življenja u našim gradovima i općinama“ kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije na svečanosti u povodu završetka radova na objektima koji su u sklopu projekta „Energetske učinkovitosti“ implementirani u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar .

U obraćanju je istaknuo kako je Vlada HNŽ zacrtala cilj obnoviti sve javne objekte u HNŽ-u i dodao kako je u realiziranju toga cilja ostvarena izuzetna i hvale vrijedna suradnja s Federalnim ministarstvom prostornoga uređenja.

„Poseban rezultat naše suradnje ogleda se i u činjenici da su se i druge institucije, a među njima i SKB Mostar, uključili u realiziranje ovoga projekta. Stoga, u osobno i u ime Vlade HNŽ-a, svima koji su doprinijeli da se obnovom ovih objekata za još jedan korak primaknemo našemu temeljnom cilju – obnovi svih javnih objekata u našoj županiji – od srca iskreno čestitam, a djelatnicima ove zdravstvene ustanove želim ugodan boravak u obnovljenim i utopljenim prostorijama.“ zaključio je predsjednik Herceg.

Inače, svečanost je upriličena u povodu završetka radova na objektima koji su u sklopu projekta „Energetske učinkovitosti“ implementirani u SKB-u Mostar, a to su: Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Uprava SKB-a Mostar za što je utrošeno više od 1,9 milijuna KM.

21-12-2022, 12:56

USVOJEN ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU U HNŽ

Na današnjoj, 4. sjednici Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ.

''Pri izradi ovog iznimno bitnog Zakona uvažili smo prijedloge velikog broja stručnjaka iz ove oblasti. Zajedno s vatrogasnim zapovjednicima i u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, izradili smo Zakon koji se, nakon što ga je Vlada utvrdila, danas nalazi pred vama.
Budući da se u vremenu iza nas najviše polemike vodilo o nabavi letjelica za protupožarnu zaštitu, u dijelu Zakona gdje se govori o financijama predviđena je mogućnost da se dio vlastitih sredstava izdvaja i za tu namjenu.'', kazao je, između ostalog, obrazlažući Zakon Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Skupština je, također, usvojila Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama s tarifom, Odluku o potvrđivanju imenovanja zamjenika županijskog javnog pravobranitelja, Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za zakonodavno-pravna pitanja i Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.

01-02-2023 15:11

VLADA HNŽ-A: 2,2 MILIJUNA KM ZA IZVANSUDSKE NAGODBE I 1,2 MILIJUNA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE I SUBVENCIJE

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji nastavljene su redovite aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi. Prema Odluci Vlade HNŽ-a, na ime izvansudskih nagodbi izvršena je nova uplata u iznosu od 2,2 milijuna KM, čime je, u ovomu sazivu Vlade, isplaćeno ukupno više od 30 milijuna KM za ovu namjenu. Podsjećamo, riječ je o naslijeđenim financijskim obvezama iz ranijih razdoblja i Vlada HNŽ-a u ovomu mandatu nema izvršnih sudskih presuda.

Također, izvršena je i uplata u iznosu od 1,2 milijuna KM na ime studentskih stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2022./2023. godini.

''Ove je godine broj stipendista Vlade HNŽ-a premašio respektabilnu brojku od ukupno 3000 obuhvaćenih studenata, a visina stipendije od ove godine, umjesto ranijih 120, iznosi 150 KM, dok su subvencije smještaja povišene sa 189 na 230 KM. Podsjećam, pravo na stipendiranje i subvencioniranje ostvarili su svi kandidati koji su ispunili tražene formalno-pravne uvjete javnoga poziva resornoga ministarstva prosvjete u Vladi HNŽ-a'', kazao je ovom prigodom predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, osvrnuvši se i na pravomoćna sudska rješenja i izvansudske nagodbe za koje je kazao kako su naslijeđeni financijski teret s kojim se ova vlada uhvatila u koštac i kojeg kontinuirano rješava, što potvrđuje i ova posljednja uplata, kao i ukupna brojka od 30 dosad isplaćenih milijuna.

01-02-2023 08:32

SUSRET PREDSJEDNIKA HERCEGA S POTPREDSJEDNIKOM RS-A PRANJIĆEM

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg susreo se danas s potpredsjednikom Republike Srpske iz reda hrvatskoga naroda dr. Davorom Pranjićem.

Razgovarali su o nizu aktualnih političkih i društvenih tema koje su važne za funkcioniranje države, tako i njezina oba entiteta. Poseban je naglasak svakako bio na iskoracima koji su, u mandatu ove vlade, učinjeni na prostoru HNŽ-a koja se danas, i među domaćim i među stranim političarima i diplomatima, sve češće spominje kao primjer napretka, suživota i političkoga kompromisa.

Sugovornici su se prisjetili činjenice da je, zahvaljujući naporima službene vlasti u HNŽ-u, srpskomu narodu i ''de iure'' zajamčena ustavna konstitutivnost, kako je to županija s visokom razinom političke tolerancije i konstruktivne komunikacije, ali i uopće društvenoga napretka i osjetnoga poboljšanja kada su u pitanju život i standard njezinih građana. Složivši se kako HNŽ može i treba biti primjerom svim ostalim prostorima BiH na njezinu europskom putu, odaslali su zajedničku poruku kako svi dužnosnici u zemlji, i u FBiH i u RS-u, imaju obvezu raditi na maksimalnoj zaštiti i unaprjeđenju svih ljudskih i političkih prava njezinih građana, na tragu zapadnoeuropskih civilizacijskih vrijednosti.

27-01-2023 11:40
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00