• Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM. Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi. „Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.
  • Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima. Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.
  • U sklopu završne konferencije projekta COASTING PLUS, danas je u Studentskom centru u Dubrovniku potpisan Memorandum između partnera projekta COASTING PLUS vezan za promoviranje održivog razvitka turizma.   U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske  županije nazočnima se obratio Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ istaknuvši zadovoljstvo što je uspješno privedena kraju provedbu projekta Prijenos integralnog upravljanja obalnim područjem za održivi turizam, odnosno projekta COASTING PLUS.  „Koristim ovu prigodu da se zahvalim vodećem partneru - Andaluzijskoj Federaciji gradova i provincija (FAMP), te svim partnerima koji su doprinijeli provedbi zacrtanih aktivnosti. Na osobit način zahvaljujem našim prijateljima iz Dubrovačko-neretvanske županije, županu Dobroslaviću i kolegama iz razvojne agencije DUNEA. I u ovom projektu osvjedočena je uspješna – istinski živa suradnja naše dvije županije koja čak nadilazi i naše administrativne granice. Naime, na našoj završnoj lokalnoj konferenciji, župan Dobroslavić i predsjednik Herceg potpisali su Memorandum o razumijevanju „Obalno integralno upravljanje za održivi turizam“ koji nas dodatno osnažuje za zajedničko djelovanje kada je u pitanju zaštita okoliša i turizam“, kazao je ministar Jović dodavši i to kako je, uz Memorandum, na našoj završnoj konferenciji s projektnim dionicima potpisan i Lokalni sporazum o suradnji za primjenu metodologije obalnog ugovora u obalnom području HNŽ. „U tom kontekstu, želim zahvaliti dionicima iz naše županije od kojih su neki danas ovdje s nama. Njihov doprinos u provedbi projektnih aktivnosti je bio uistinu vrlo značajan. Vjerujem kako ćemo zajedničkim naporima ostvariti zacrtane ciljeve iz Sporazuma osobito vezano za promoviranje jedinstvenih prirodnih vrijednosti Delte Neretve i našeg obalnog područja, te održivog pristupa u rješavanju okolišnih i infrastrukturnih problema u obalnom području.“, kazao je ministar Jović istaknuvši kako su za Vladu HNŽ-a  benefiti od sudjelovanja u COASTING PLUSU mnogo veći od onih formalno sadržanih u projektu, te kako je održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan od najbitnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvitka. „Uz ostale strateške dokumente koje imamo, to je dobra podloga za snažnije sudjelovanje u programima i projektima EU-a promovirajući naše gospodarske, kulturne, prirodne i druge resurse.“, zaključio je ministar Jović. Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNŽ, sudjeluju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivoga i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najbitnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu. U provedbi projekta, za HNŽ je od velike važnosti bila suradnja s Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji s vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNŽ-u prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.

SKUPŠTINA HNŽ: USVOJENI STRATEGIJA RURALNOGA RAZVITKA I ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I UNAPREĐENJU TURIZMA

Na danas održanoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, usvojena je Strategija ruralnoga razvitka HNŽ-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Svrha donošenja toga dokumenta jest promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategijom su jasno utvrđeni ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.

Strategija ruralnoga razvitka temeljena je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH. Njome su utvrđena tri strateška smjera (fokusa): stabilnost dohotka i povećanje konkurentnosti u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, održivo upravljanje prirodnim, prostornim i infrastrukturnim resursima ruralnih područja, uravnoteženi ruralni teritorijalni razvitak i poboljšanje uvjeta života i rada ruralnoga stanovništva i unaprjeđenje gospodarskoga razvitka kroz nepoljoprivredne djelatnosti i ruralni turizam. Temeljem tih smjerova, utvrđena su tri strateška cilja: poticati konkurentnost poljoprivrede, osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i prilagodbu klimatskim promjenama te postići uravnotežen teritorijalni razvitak ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Također je usvojen i Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNŽ, kojim će se omogućiti  reaktiviranje turističkih zajednica u jedinicama lokalne samouprave.

Danas je usvojen i Program rada Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije za 2022. godinu kojim su utvrđeni ciljevi i zadaci koje će to tijelo ostvarivati u sklopu svojih ustavnih i zakonskih mjerodavnosti, kao tijelo zakonodavne vlasti. Sadržajem Programa rada obuhvaćeni su najznačajniji propisi i drugi akti koje će Skupština HNŽ-a razmatrati i usvajati tijekom 2022. godine, s ciljem uređenja svih područja života i rada u županijskoj mjerodavnosti, koji su propisani Ustavom FBiH, Ustavom HNŽ-a i zakonima.

Također, usvojeni su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina HNŽ-a, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižničnoj djelatnosti HNŽ-a,  zaključci o stanju u zdravstvu u HNŽ i realiziranju Zaključaka Skupštine HNŽ od 15.12.2015. godine, te Informacija Ministarstva gospodarstva o realiziranju zaključenih ugovora o koncesijama za 2020. godinu, Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNŽ zaključno s 31.12.2020. godine i Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno s 31.12.2020. godine.

18-03-2022, 18:42

VLADA HNŽ-A POKROVITELJ HUMANITARNE UTRKE U SKLOPU ''MOSTAR RUN WEEKEND-a''

Uoči održavanja sada već regionalno poznatog Mostarskog polumaratona, zakazanog za 19. ožujka 2022. godine, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg primio je dr. sc. Franju Lovrića, predsjednika Udruge ''Zdrav život – Kinezis'' koja i organizira ''Mostar Run Weekend'' i Ninu Škoro, predsjednicu Udruge za pomoć beskućnicima i socijalno ugroženim osobama na području Mostara ''Minores'' kojoj su namijenjena sva novčana sredstva koja će u subotu biti prikupljena u sklopu prateće Humanitarne utrke.

''Polumaraton dug 21 kilometar i Humanitarna utrka građana u duljini od 4 kilometra imaju zajednički cilj, a to je promocija ljepote našega grada i konkretna potpora nekoj od ciljnih skupina, a ove godine sva prikupljena sredstva darovat ćemo Udruzi ''Minores'' odnosno našim sugrađanima u stanju potrebe. ''Mostar Run Weekend'' zaživio je kao posebna trkačka razglednica Mostara jer sudionici tijekom utrke prijeđu preko gotovo svih gradskih mostova, prođu nekim od najljepših dijelova grada, pokraj naših prirodnih i kulturnih znamenitosti'', komentirao je Lovrić, zahvalivši predsjedniku Hercegu i Vladi HNŽ-a što su preuzeli ulogu pokrovitelja Humanitarne utrke, ali i što pružaju kontinuiranu potporu razvitku Mostarskoga polumaratona.

''To ne treba čuditi jer Vlada HNŽ-a uvijek pruža potporu kvalitetnim projektima, a posebno onima koji okupljaju i na hvale vrijedan način motiviraju naše sugrađane na druženje i zdrav život. K tomu, ova priča ima i snažan humanitarni karakter, a šalje i jednu sjajnu poruku jer je ova športska manifestacija, okupljanjem sudionika iz čak 21 države, s različitih kontinenata, dosegnula visoku međunarodnu razinu, postavši događaj zbog kojega se u ožujku dolazi u Mostar. Osobito me veseli što se toliki broj naših sugrađana aktivirao i želi dati obol humanitarnomu aspektu ovoga događaja. 'Mostar Run Weekend' neka samo nastavi ovim smjerom, a naša potpora na tomu putu neće izostati'', poručio je Herceg.

Čelnica Udruge ''Minores'' također je zahvalila domaćinu na srdačnom prijamu, osobito na potpori koju Vlada HNŽ-a pruža djelovanju njihove udruge, ne samo kroz ovaj projekt, nego i inače.

17-03-2022, 9:52

IZASLANSTVO VLADE U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOM CENTRU U ČITLUKU

Tijekom radnoga posjeta Općini Čitluk, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno s ministrom zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom prometa i veza HNŽ-a Stjepanom Krasićem i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Donkom Jovićem, posjetio je Edukacijsko-rehabilitacijski centar ''Sveti Josip radnik'' u Potpolju, javnu ustanovu za obavljanje skrbi, stručnih i drugih poslova za potrebe djece, mladih i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju Općine Čitluk i šire zajednice.

Matea Brekalo, v.d. ravnateljice Centra upoznala je Izaslanstvo s njegovim radom istaknuvši kako je nedavno završeno opremanje senzorne sobe, te kabineta za logopeda, edukacijsko-rehabilitacijskoga terapeuta i fizioterapeuta. 

''S mališanima će, u ovom ugodnom i opremljenom prostoru, raditi educirana osoba, a kako bi djeca bila sigurna, zdanje je zaštićeno zidnim oblogama, ali i urešeno šarenim bojama kako bi rehabilitacijsko okruženje poticalo na učenje kroz igru, na kretanje i istraživanje prostora. U senzornu sobu najčešće su uključena djeca s poremećajima iz spektra autizma, cerebralne paralize, ADHD-a, djeca s govorno-jezičnim poteškoćama, poteškoćama u učenju, djeca s oštećenjima vida i sluha te mališani s intelektualnim poteškoćama'', pojasnila je Brekalo izrazivši zahvalnost Vladi koja će sufinancirati rad Centra.

„Vlada kontinuirano podupire brojne udruge i ustanove iz HNŽ koje provode različite projekte vezane za socijalnu skrb. Vidjevši napore i trud ljudi koje je okupio projekt izgradnje i opremanja jednog ovakvog Centra koji skrbi o djeci i mladima s određenim poteškoćama, s radošću smo prihvatili sufinanciranje njegova rada“, kazao je predsjednik Herceg.

Ministar Opsenica kazao je kako Ministarstvo, kojemu je na čelu, s iznimnom pozornošću prati i podupire projekte koji se odnose na skrb za socijalno ugrožene i ranjive kategorije građana, osobito djece s posebnim potrebama. U tom kontekstu, naglasio je kako je Ministarstvo dalo suglasnost na Statut Centra, koji se, uz ostalo, zalaže za kvalitetan  odgoj i obrazovanje djece, mladih i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju kroz individualne i grupne rehabilitacijske poticajne mjere, te njihovo dnevno zbrinjavanje i radno osposobljavanje.

16-03-2022, 16:48

PREDSJEDNIK HERCEG S MINISTRIMA U RADNOMU POSJETU OPĆINI ČITLUK

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg, zajedno s ministrom prometa i veza HNŽ-a Stjepanom Krasićem, ministrom zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a dr. sc. Goranom Opsenicom i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Donkom Jovićem, boravio je danas u radnomu posjetu Općini Čitluk, gdje im je domaćinom bio načelnik Općine Marin Radišić.

U zgradi općinske uprave susreli su se i s predsjednikom Općinskoga vijeća Čitluka Predragom Smoljanom, kao i ravnateljem komunalnoga poduzeća ''Broćanac'' Željkom Dugandžićem, a razgovarali su o aktualnom stanju na području općine, s posebnim naglaskom na brojne aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje uvjeta za život na području Brotnja u cjelini. Istaknuta je izvrsna suradnja sa Županijom, poglavito u području obrazovanja i različitih infrastrukturnih projekata.

S obzirom na aktualno stanje s primitkom ukrajinskih izbjeglica na prostoru Međugorja koji administrativno pripada Općini Čitluk, sudionici sastanka bili su i ravnateljica čitlučkoga Doma zdravlja dr. Ozana Medić te tajnik Crvenoga križa Čitluk Andrija Stojić koji su izvijestili županijsko izaslanstvo o zdravstvenoj i drugoj skrbi tih nesretnih ljudi. Istaknuto je kako volonteri i profesionalci na terenu rade s više stotina izbjeglica kojima čitlučki Dom zdravlja pruža nužnu osnovnu zdravstvenu skrb. Izbjeglice su smještene u dvadesetak objekata u Međugorju, hotelima i drugim prostorima, a i četrdesetak privatnih iznajmljivača ponudilo je svoje smještajne kapacitete za primanje novoga vala Ukrajinaca koji bježe pred ratnim strahotama. Zahvalivši Vladi HNŽ-a na pruženoj pomoći, čelnici Općine Čitluk izrazili su očekivanje konkretne potpore i od drugih razina vlasti u entitetu i državi, jer skrb za izbjegle, uz humanitarni aspekt, iziskuje značajna materijalna sredstva.

Herceg i tri ministra, zajedno s domaćinima, obišli su radove na izgradnji dvorane Srednje škole fra Slavka Barbarića, gdje ih je dočekala i ravnateljica škole Adela Škutor, posebno zahvalivši Vladi i predsjedniku Hercegu za uloženi trud u rješavanje pitanja prijema u stalni radni odnos 22 prosvjetna djelatnika u čitlučkim školama, od kojih 10 u Srednjoj školi, što je riješilo dugogodišnje vitalne probleme niza čitlučkih obitelji u smislu životne i financijske stabilnosti. U tijeku su radovi na prvoj etapi izgradnje športske dvorane. Ukupna je vrijednost 936.000,00 KM, a Čitluk je u tu svrhu iz Proračuna HNŽ-a dosad dobio 350.000,00 KM.

''U sklopu Vladina projekta energetske učinkovitosti na području Čitluka obnovljeni su brojni objekti, počevši od OŠ fra Didaka Buntića s dvoranom i OŠ Biletić Polje, preko dvorane OŠ Čerin, OŠ Služanj, dvorane OŠ Bijakovići, do zgrade Općinskoga suda, Policijske uprave i Doma zdravlja Čitluk. Raduje me vidjeti napredak i ovih radova u ovoj bitnoj srednjoškolskoj dvorani, a i u ovoj prigodi ističem kako ćemo nastaviti i s izravnom potporom razvitku i općemu boljitku Čitluka i cijeloga Brotnja, tako i s našim projektom obnove, rekonstrukcije, izgradnje i ''utopljavanja“ javnih objekata u cijeloj Županiji'', poručio je predsjednik Herceg.

Načelnik Radišić naveo je nekoliko infrastrukturnih projekata u kojima su izdašnu pomoć primili upravo od Vlade HNŽ-a.

''Ove godine dodijeljeno nam je i dodatnih 50 tisuća KM za rekonstrukciju područne škole fra Didaka Buntića u Gradnićima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja pružati potporu za projekte iz vodoprivrede, a radit ćemo i na projektu navodnjavanja poljoprivrednih površina. Od projekata iz cestovne infrastrukture treba istaknuti radove na obnovi ceste Zvirovići – Tromeđa i nastavak radova na obnovi regionalnih cesta Biletići – Čitluk i Tromeđa – Hamzići. Dobili smo i 50 tisuća KM za postavljanje LED rasvjete u javnomu prostoru'', naveo je Radišić, izrazivši pak opravdanu zabrinutost za ovogodišnju turističku sezonu na koju će, nakon pandemije, sada osjetno utjecati i ratna kriza u Ukrajini.

''Koristim prigodu zahvaliti Vladi na prepoznavanju značaja turističkih, vinogradarskih i drugih gospodarskih potencijala naše općine, konkretno na značajnim sredstvima koja su čitlučkim gospodarstvenicima kroz protekle dvije godine pristigla i kroz tzv. ''korona-zakon'' i kroz redovite transfere iz resora turizma, gospodarstva i poljoprivrede'', kazao je čitlučki načelnik.

Uslijedio je obilazak radova na obnovi i uređenju prometnice koja se pruža od Srednje škole do prostora Bara, za što je sredstva u iznosu od 235.000,00 KM odobrila Vlada HNŽ-a putem županijskoga Ministarstva prometa i veza.

Na kraju posjeta, Izaslanstvo je boravilo u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru ''Sveti Josip radnik'' u Potpolju.

 

16-03-2022, 15:44

VLADA HNŽ: SNAŽNE NOVČANE POTPORE SAJMU GOSPODARSTVA, ZRINJSKOMU, VELEŽU, RTV HERCEG-BOSNE

Kontinuirano, kroz cijelo vrijeme njegova postojanja, pomažući organiziranje i rad mostarskoga Sajma gospodarstva, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije proglasila je Međunarodni sajam gospodarstva Mostar sajmom od posebnoga značaja za HNŽ u 2022. godini jer ''sveobuhvatno predstavlja i promovira gospodarsku djelatnost te poljoprivredu kao osnovnu granu gospodarstva, kao i autohtone vrijednosti HNŽ-a i utječe na stvaranje povoljnoga okružja i mogućnosti za razvitak i poticaj poljoprivrede.'' Na tomu je tragu donesena Odluka kojom je za organizacijske potrebe Sajma gospodarstva ''Mostar 2022.'' izdvojeno 60.000,00 KM proračunskih sredstava.

Također, Zavodu za školstvo Mostar odobreno je 30.000,00 KM za nastavak provedbe započetoga procesa kurikularne reforme, konkretno za angažiranje voditelja i članova radnih skupina za izradbu predmetnih kurikuluma za osnovne škole, gimnazije i općeobrazovne predmete u srednjim strukovnim školama. Pedagoškomu je zavodu Mostar odobren isti iznos, 30.000,00 KM, za početne aktivnosti na provedbi kurikularne reforme, konkretno za angažiranje vanjskih suradnika zbog nedostatka zaposlenika, kao i za izradbu prijedloga nastavnoga plana i programa na županijskoj razini.

Vlada je prihvatila Informaciju Ureda predsjednika Vlade HNŽ-a o raspoloživosti financijskih sredstava iz provedbe projekata energetske učinkovitosti u Županiji te, pripadajućom odlukom, sredstva u iznosu od 496.187,00 KM rasporedila za poboljšanje energetske učinkovitosti Županijskoga suda Mostar, Doma zdravlja Čitluk i Doma kulture Konjic.

Donesena je i Odluka o načinu utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 500.000,00 KM, namijenjena za subvencioniranje športskih organizacija. Tih pola milijuna KM bit će raspoređeno na način da će po 240.000,00 KM biti uplaćeno na račune HŠK Zrinjski Mostar i FK Velež Mostar, a preostalih 20.000,00 KM biti prebačeno Županijskomu nogometnom savezu.

Vlada je utvrdila i način utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 350.000,00 KM za uspješne pojedince u športu. Također, i način utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 300.000,00 KM, predviđenih za projekte iz kulture. Raspodjela sredstava za šport i kulturu bit će realizirana putem javnih natječaja. Posebnom Odlukom, sredstvima u iznosu od 220.000,00 KM Vlada HNŽ-a pomaže rad medijske kuće Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar.

15-03-2022, 16:06

IZASLANSTVO MATICE HRVATSKE MOSTAR KOD PREDSJEDNIKA HERCEGA

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je u svojemu uredu održao sastanak s Izaslanstvom Matice hrvatske Mostar, predsjednicom dr. sc. Ljerkom Ostojić i članom Predsjedništva pjesnikom Mirom Petrovićem. Povod susretu aktualne su pripreme za održavanje tradicionalne kulturne manifestacije ''Mostarsko proljeće 2022. – Dani Matice hrvatske Mostar'' koju MH Mostar organizira 24. godinu zaredom.

''Institucije koje promoviraju i unaprjeđuju našu kulturu, a poglavito koje to čine na razini kakvu je postavila i uspješno održava naša Matica hrvatska Mostar, u meni osobno i u Vladi HNŽ-a uvijek će imati prijatelja i potporu'', kazao je predsjednik Herceg istaknuvši kako će i ove godine županijska vlada biti jednim od glavnih pokrovitelja programa te iznimno značajne manifestacije koja osjetno oplemenjuje kulturni život Grada na Neretvi.

Zahvalivši predsjedniku Hercegu na potpori koju Vlada HNŽ-a kontinuirano pruža Matici hrvatskoj Mostar, čelnici ove najstarije hrvatske kulturne organizacije predstavili su planirani program ovogodišnjega ''Mostarskog proljeća'' koje se, nakon dvogodišnjega pandemijskog održavanja u jesenskomu i zimskomu razdoblju, sada vraća tamo gdje mu je mjesto, u proljetno kalendarsko vrijeme. Inače, ovogodišnji Dani Matice hrvatske Mostar bit će otvoreni koncem mjeseca travnja, vrijednim postavom umjetnina iz fundusa Umjetničke galerije BiH, a uslijedit će dvadesetak odabranih zbivanja s polja dramske, književne, likovne i glazbene umjetnosti.

15-03-2022, 13:09

OTVORENA MAGISTRALNA CESTA NEUM-STOLAC

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM.

Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi.

„Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.

30-06-2022 14:16

VLADA HNŽ: USVOJENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE DO 2025.

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.

29-06-2022 12:44

PREDSJEDNIK HERCEG S IZASLANSTVOM HVIDRA-e

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se s Izaslanstvom Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDRA) Grada Mostara koje je predvodio predsjednik Darko Drmać.

Izaslanstvo HVIDRA-e je istaknulo zadovoljstvo suradnjom s Vladom kazavši kako u predsjedniku Hercegu vide istinskog prijatelja koji je spreman intenzivno sudjelovati u traženju rješenja na sva pitanja koja opterećuju braniteljsku populaciju. Ujedno, izrazili su zahvalnost predsjedniku Hercegu i Vladi na svemu što čine za braniteljsku populaciju. U tom kontekstu, istaknuli su brojne projekte potpore koji se realiziraju putem resornog ministarstva, među kojima, ortopedska pomagala, medicinsko rehabilitiranje, potpore zapošljavanju djece branitelja, plaćanje naknade upisa u visokoškolske obrazovne ustanove, te doškolovanje i prekvalificiranje.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako branitelji, poglavito stradalnici, zaslužuju poštovanje te da je potrebno činiti stalne napore da se u cijelosti poštuje Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Podsjetio je na to kako Vlada kontinuirano podupire projekte od značaja za braniteljsku populaciju.

Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, iskazavši spremnost da ona bude nastavljena i dodatno osnažena s ciljem stalne potpore i skrbi za braniteljsku populaciju u HNŽ-u.

23-06-2022 12:11
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00