• Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM. Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi. „Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.
  • Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima. Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.
  • U sklopu završne konferencije projekta COASTING PLUS, danas je u Studentskom centru u Dubrovniku potpisan Memorandum između partnera projekta COASTING PLUS vezan za promoviranje održivog razvitka turizma.   U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske  županije nazočnima se obratio Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ istaknuvši zadovoljstvo što je uspješno privedena kraju provedbu projekta Prijenos integralnog upravljanja obalnim područjem za održivi turizam, odnosno projekta COASTING PLUS.  „Koristim ovu prigodu da se zahvalim vodećem partneru - Andaluzijskoj Federaciji gradova i provincija (FAMP), te svim partnerima koji su doprinijeli provedbi zacrtanih aktivnosti. Na osobit način zahvaljujem našim prijateljima iz Dubrovačko-neretvanske županije, županu Dobroslaviću i kolegama iz razvojne agencije DUNEA. I u ovom projektu osvjedočena je uspješna – istinski živa suradnja naše dvije županije koja čak nadilazi i naše administrativne granice. Naime, na našoj završnoj lokalnoj konferenciji, župan Dobroslavić i predsjednik Herceg potpisali su Memorandum o razumijevanju „Obalno integralno upravljanje za održivi turizam“ koji nas dodatno osnažuje za zajedničko djelovanje kada je u pitanju zaštita okoliša i turizam“, kazao je ministar Jović dodavši i to kako je, uz Memorandum, na našoj završnoj konferenciji s projektnim dionicima potpisan i Lokalni sporazum o suradnji za primjenu metodologije obalnog ugovora u obalnom području HNŽ. „U tom kontekstu, želim zahvaliti dionicima iz naše županije od kojih su neki danas ovdje s nama. Njihov doprinos u provedbi projektnih aktivnosti je bio uistinu vrlo značajan. Vjerujem kako ćemo zajedničkim naporima ostvariti zacrtane ciljeve iz Sporazuma osobito vezano za promoviranje jedinstvenih prirodnih vrijednosti Delte Neretve i našeg obalnog područja, te održivog pristupa u rješavanju okolišnih i infrastrukturnih problema u obalnom području.“, kazao je ministar Jović istaknuvši kako su za Vladu HNŽ-a  benefiti od sudjelovanja u COASTING PLUSU mnogo veći od onih formalno sadržanih u projektu, te kako je održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan od najbitnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvitka. „Uz ostale strateške dokumente koje imamo, to je dobra podloga za snažnije sudjelovanje u programima i projektima EU-a promovirajući naše gospodarske, kulturne, prirodne i druge resurse.“, zaključio je ministar Jović. Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNŽ, sudjeluju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivoga i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najbitnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu. U provedbi projekta, za HNŽ je od velike važnosti bila suradnja s Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji s vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNŽ-u prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.

HERCEG UPUTIO ČESTITKU GRADONAČELNICIMA I GRAĐANIMA STOCA I KONJICA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je danas čestitke Stjepanu Boškoviću, gradonačelniku Stoca i Osmanu Ćatiću, gradonačelniku Konjica, građankama i građanima i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da Stolac i Konjic dobiju statuse gradova.

Također, izrazio je zahvalnost svima koji su kroz povijest do današnjeg dana stvarali i gradili Stolac i  Konjic, koji se od jučer zasluženo nalaze u obitelji europskih gradova.

U čestitkama je izrazio uvjerenje kako će čelništvo novoproglašenih gradova predanim radom dokazati da dobivanje statusa grada nije samo priznanje nego još veća odgovornost za sve izazove koji ih u budućnosti očekuju.

„Stolac i Konjic, na koje, prije svega zbog njihovih ljudi ali i prirodnih ljepota, s pravom možemo biti ponosni, u meni osobno i Vladi HNŽ imat će, kao i do sada, istinskog prijatelja spremnog da zajedno s vama radi na stvaranju još boljih preduvjeta za život svih njihovih žitelja'', istaknuo je predsjednik Herceg.

Inače, status grada u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sada imaju 4 od 9 jedinica lokalne samouprave: Mostar, Čapljina, Stolac i Konjic.

18-02-2022, 10:20

MAJDANI KUTI: INSPEKTORAT MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U KOLOVOZU 2021. ZABRANIO IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA

S obzirom na veliko zanimanje javnosti vezano za rad poduzeća „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar potrebno je iznova istaknuti kako je, na zahtjev mještana, rudarska inspekcija Ministarstva gospodarstva Hercegovačko-neretvanske županije 27. kolovoza 2021. godine izvršila uvid u službenu dokumentaciju Ministarstva, te neposredni inspekcijski nadzor.

Tom prigodom utvrđeno je kako poduzeće „Majdani Kuti“ d.o.o. Mostar posjeduje Ugovor o koncesiji iz 2015. godine.

Također, utvrđeno je izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta do istražnih bušotina i budućih etažnih zasjeka koji nisu izašli iz eksploatacijskog polja. Međutim, radovi su se izvodili bez zakonom propisanih Odobrenja za eksploatiranje i Odobrenja za izvođenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu.

Zbog utvrđenih nedostataka, rudarska inspekcija je svojim rješenjem od 30. kolovoza 2021. godine poduzeću „Majdani kuti“ zabranila izvođenje rudarskih radova do pribavljanja zakonom propisanih odobrenja.

U privitku obavijest o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

17-02-2022, 13:50

SLAVKU LAUŠU ZAHVALNICA ZA KONSTRUKTIVAN SOCIJALNI DIJALOG

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko – neretvanske županije primio je danas u svom uredu Slavka Lauša, koji je nakon dvadeset godina mandata odstupio s mjesta predsjednika Sindikata učitelja HNŽ, te mu tom prigodom uručio Zahvalnicu za uspješnu dugogodišnju suradnju i konstruktivan socijalni dijalog.

 „Vlada u ovom mandatu, već sedmu godinu kontinuirano poboljšava kako pravni tako i  materijalni status uposlenika u prosvjeti. U našem radu imali smo potporu socijalnih partnera što je rezultiralo poboljšanjem materijalnog statusa prosvjetnih djelatnika. Također su iskazali veliko razumijevanje i potporu  aktivnostima koje smo poduzimali u cilju unaprjeđenja uvjeta boravka i rada u našim školama. U tom kontekstu treba naglasiti kako smo dosad obnovili veliki broj školskih zgrada i školskih športskih dvorana u svim gradovima i općinama naše županije“, kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je nedavnim potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i djelatnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja riješen jedan značajan dugogodišnji problem, a to je izjednačavanje visine primanja uposlenicima u osnovnim školama koji imaju visoku stručnu spremu s visinom primanja njihovih kolega koji rade u srednjim školama.

Lauš je zahvalio predsjedniku Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanske županije na konkretnim aktivnostima na poboljšanju položaja učitelja, istaknuvši kako u dvadeset godina njegova mandata nijedna Vlada nije za uposlenike u osnovnom obrazovanju učinila više od sadašnje.

''Sretan sam i ponosan zbog uručene Zahvalnice koja je dokaz da smo se, cijelo vrijeme surađujući, osobito na Kolektivnom ugovoru, dogovarali  i iznalazili najbolja moguća rješenja. Uradili smo Kolektivni ugovor bez štrajka, bez prosvjeda i bez povišenog glasa, jer smo se svi stavili na raspolaganje da nađemo rješenja da uposlenici u osnovnom obrazovanju budu zadovoljni'', kazao je Lauš.

16-02-2022, 10:22

PRIJAM VJEŽBENIKA: VLADA HNŽ POZIVA PRAVNE SUBJEKTE NA SURADNJU-ODRAĐIVANJE VJEŽBENIČKOG STAŽA

Nastavljajući aktivnosti oko skrbi za mlade visokoobrazovane osobe, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, temeljem Zaključka Vlade, poziva sve pravne subjekte registrirane u HNŽ da iskažu interes i potrebu za suradnjom vezanom za prijam vježbenika. Naime, s ciljem omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjeg vježbeničkog staža i potpore poslovnim subjektima u HNŽ, Vlada će osigurati sve financijske obveze u svezi s angažmanom vježbenika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja vježbeničkog staža i mentora.

Molimo zainteresirane pravne subjekte da se u roku od 7 dana jave pismenim putem na adresu Vlade HNŽ (Stjepana Radića 3, Mostar) ili na e-mail adresu: vladahnz@tel.net.ba.

15-02-2022, 12:44

HERCEG I OPSENICA S ČEŠKOM VELEPOSLANICOM

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg zajedno s dr.sc. Goranom Opsenicom, ministrom zdravstva, rada i socijalne skrbi primio je u nastupni posjet NJ.E. Ivanu Hlavsovu, veleposlanicu Češke Republike u BiH, s kojom je razgovarano o aktualnim zbivanjima u BiH i HNŽ, kao i nastavku, te poboljšanju suradnje. 

Predsjednik Herceg, govoreći o Izbornom zakonu istaknuo je potrebu žurne izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne predstavnike.  

„Odlaganje izmjena Izbornog zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH, te, otvoreno govoreći, dovodi u pitanje opstanak ovoga društva kao takvoga“, kazao je predsjednik Herceg, jasno poručivši kako Mostar i HNŽ mogu i trebaju biti ogledni primjer kako bi cijela BiH trebala politički funkcionirati.

Govoreći o Mostaru i Hercegovačko-neretvanskoj županiji kao turističkoj destinaciji, predsjednik Herceg je istakao kako je ključ za privlačenje stranih turista prometna povezanost osobito kada je u pitanju  izgradnja Koridora Vc, dakako s naglaskom na relaciju Sarajevo- Mostar- granica s Republikom Hrvatskom, te funkcionalna zračna luka. 

 „Vlada HNŽ-a kontinuirano pruža potporu razvitku Zračne luke Mostar, te  je realiziran Sporazum s Gradom Mostarom kojim je dogovoreno usmjeravanje gotovo 8 milijuna KM županijskih proračunskih sredstava u razvitak Zračne luke Mostar“, kazao je predsjednik Herceg pozvavši veleposlanicu Hlavsovu da razmotre mogućnosti uvođenja zračnih linija i povezivanja Mostara s češkim gradovima.

 Ministar Opsenica govoreći o borbi s pandemijom koja je zahvatila cijeli svijet istaknuo je kako resorno ministarstvo i Vlada prepoznaju trud medicinskih uposlenika, te poduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi došlo do  poboljšanja uvjeta za rad u zdravstvu.

„Izdvojili smo značajna proračunska sredstva za bolnice i domove zdravlja u HNŽ, a kroz rebalanse Proračuna HNŽ i Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu dodatnih 8 milijuna KM koji su transferirani bolničkim i zdravstvenim ustanovama u HNŽ za liječenje COVID oboljelih pacijenata,“ kazao je ministar Opsenica izrazivši zadovoljstvo činjenicom kako je zahvaljujući predanom radu našeg medicinskog osoblja, suvremenim metodama liječenja, smrtnost pacijenata u SKB Mostar najmanja u BiH, te smirivanjem cjelokupne situacije vezane za pandemiju.

Govoreći o gospodarstvu, poseban su naglasak dali elektroenergetskim i potencijalima HNŽ u IT sektoru, u čemu se otvara značajan prostor za buduća ulaganja čeških investitora.

Veleposlanica Hlavsova zahvalila je predsjedniku Hercegu i ministru Opsenici na srdačnom prijamu i iscrpnim informacijama o političkim zbivanjima u HNŽ-u i u BiH, u cjelini, te je iskazala spremnost za daljnju suradnju. 

15-02-2022, 12:16

ZAHVALNICA VLADI HNŽ-A ZA POTPORU ORGANIZIRANJU ADVENTA U MOSTARU

Danas je u Gradskoj vijećnici Grada Mostara javno podneseno izvješće o svemu što je organizacijski učinjeno za vrijeme ''Adventa u Mostaru''. Tom prigodom je gradonačelnik Mostara Mario Kordić prigodnu zahvalnicu Vladi Hercegovačko-neretvanske županije, za pruženu financijsku potporu u organiziranju ove manifestacije, uručio Darku Juki, savjetniku predsjednika Hercega.

Vlada HNŽ-a spremno je stala iza projekta ''Advent u Mostaru'' i, uz sve ostale potpore, i na taj način podržala nastojanja gradskih vlasti da našim sugrađanima pruže jednu posebnu prosinačku radost. To je samo jedan od mnoštva oblika potpore Gradu Mostaru, uz čitav niz projekata kojima Vlada podupire različite gradske razvojno-socijalne i druge infrastrukturne projekte. Primjerice, samo u posljednjih par tjedana, iz Proračuna HNŽ-a Gradu Mostaru je transferirano 362.000 KM od korištenja radara, a izvršena je isplata prvoga od ukupno 8 milijuna KM koji će prioritetno biti usmjereni u Zračnu luku Mostar kako bi turistički potencijali na još kvalitetniji način bili dostupni turistima iz cijeloga svijeta.

10-02-2022, 13:14

OTVORENA MAGISTRALNA CESTA NEUM-STOLAC

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM.

Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi.

„Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.

30-06-2022 14:16

VLADA HNŽ: USVOJENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE DO 2025.

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.

29-06-2022 12:44

PREDSJEDNIK HERCEG S IZASLANSTVOM HVIDRA-e

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se s Izaslanstvom Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDRA) Grada Mostara koje je predvodio predsjednik Darko Drmać.

Izaslanstvo HVIDRA-e je istaknulo zadovoljstvo suradnjom s Vladom kazavši kako u predsjedniku Hercegu vide istinskog prijatelja koji je spreman intenzivno sudjelovati u traženju rješenja na sva pitanja koja opterećuju braniteljsku populaciju. Ujedno, izrazili su zahvalnost predsjedniku Hercegu i Vladi na svemu što čine za braniteljsku populaciju. U tom kontekstu, istaknuli su brojne projekte potpore koji se realiziraju putem resornog ministarstva, među kojima, ortopedska pomagala, medicinsko rehabilitiranje, potpore zapošljavanju djece branitelja, plaćanje naknade upisa u visokoškolske obrazovne ustanove, te doškolovanje i prekvalificiranje.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako branitelji, poglavito stradalnici, zaslužuju poštovanje te da je potrebno činiti stalne napore da se u cijelosti poštuje Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Podsjetio je na to kako Vlada kontinuirano podupire projekte od značaja za braniteljsku populaciju.

Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, iskazavši spremnost da ona bude nastavljena i dodatno osnažena s ciljem stalne potpore i skrbi za braniteljsku populaciju u HNŽ-u.

23-06-2022 12:11
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00