• Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM. Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi. „Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.
  • Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima. Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.
  • U sklopu završne konferencije projekta COASTING PLUS, danas je u Studentskom centru u Dubrovniku potpisan Memorandum između partnera projekta COASTING PLUS vezan za promoviranje održivog razvitka turizma.   U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske  županije nazočnima se obratio Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ istaknuvši zadovoljstvo što je uspješno privedena kraju provedbu projekta Prijenos integralnog upravljanja obalnim područjem za održivi turizam, odnosno projekta COASTING PLUS.  „Koristim ovu prigodu da se zahvalim vodećem partneru - Andaluzijskoj Federaciji gradova i provincija (FAMP), te svim partnerima koji su doprinijeli provedbi zacrtanih aktivnosti. Na osobit način zahvaljujem našim prijateljima iz Dubrovačko-neretvanske županije, županu Dobroslaviću i kolegama iz razvojne agencije DUNEA. I u ovom projektu osvjedočena je uspješna – istinski živa suradnja naše dvije županije koja čak nadilazi i naše administrativne granice. Naime, na našoj završnoj lokalnoj konferenciji, župan Dobroslavić i predsjednik Herceg potpisali su Memorandum o razumijevanju „Obalno integralno upravljanje za održivi turizam“ koji nas dodatno osnažuje za zajedničko djelovanje kada je u pitanju zaštita okoliša i turizam“, kazao je ministar Jović dodavši i to kako je, uz Memorandum, na našoj završnoj konferenciji s projektnim dionicima potpisan i Lokalni sporazum o suradnji za primjenu metodologije obalnog ugovora u obalnom području HNŽ. „U tom kontekstu, želim zahvaliti dionicima iz naše županije od kojih su neki danas ovdje s nama. Njihov doprinos u provedbi projektnih aktivnosti je bio uistinu vrlo značajan. Vjerujem kako ćemo zajedničkim naporima ostvariti zacrtane ciljeve iz Sporazuma osobito vezano za promoviranje jedinstvenih prirodnih vrijednosti Delte Neretve i našeg obalnog područja, te održivog pristupa u rješavanju okolišnih i infrastrukturnih problema u obalnom području.“, kazao je ministar Jović istaknuvši kako su za Vladu HNŽ-a  benefiti od sudjelovanja u COASTING PLUSU mnogo veći od onih formalno sadržanih u projektu, te kako je održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan od najbitnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvitka. „Uz ostale strateške dokumente koje imamo, to je dobra podloga za snažnije sudjelovanje u programima i projektima EU-a promovirajući naše gospodarske, kulturne, prirodne i druge resurse.“, zaključio je ministar Jović. Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNŽ, sudjeluju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivoga i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najbitnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu. U provedbi projekta, za HNŽ je od velike važnosti bila suradnja s Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji s vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNŽ-u prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.

HERCEG: VLADA ĆE IĆI NA POVEĆANJE PLAĆA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Nevenko Herceg potvrdio je za Fenu da se u posljednje vrijeme održava intenzivna komunikacija između Vlade HNŽ-a i predstavnika sindikata proračunskih korisnika u toj županiji, ali i da je Vlada spremna ići na povećanje plaća za otprilike 5.500 proračunskih korisnika.

- Premda uredno, odnosno u potpunosti Vlada ispunjava sve obveze iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora, i više od toga, kolege ministri iz mjerodavnih resora i ja zbog aktualne smo krize održali nekoliko sastanaka s čelnim ljudima sindikalnih organizacija koje okupljaju zaposlenike osnovnih i srednjih škola, policije, pravosuđa, državnih službenika i namještenika. Iako smo daleko od okolnosti koje bismo mogli ocijeniti pogodnim trenutkom za razgovore o dodatnom rastu plaća, a podsjećam kako je ova vlada povećala plaće svim proračunskim korisnicima za više od 15 % kroz tri godine, uz niz drugih financijskih intervencija za poboljšanje životnoga statusa građana, svjesni smo nezahvalnih okolnosti i sveopćega rasta cijena s kojima se naši sugrađani nose. Na tomu tragu, iskazali smo našim socijalnim partnerima spremnost za udovoljavanje njihovim zaista opravdanim traženjima, ali kroz održiv modus koji još trebamo od kraja utvrditi – kazao je Herceg.

Sindikati, naime, traže povećanje plaća svim proračunskim korisnicima za ukupno 15 % u odnosu na postojeće visine osobnih dohodaka. Prvi čovjek izvršne vlasti HNŽ-a, pak, poručuje kako su volja i spremnost Vlade za ovim iskorakom nedvojbeni, ali i kako su u obvezi uspostaviti održiv i realan ritam toga povećanja.

- Čini mi se kako naši partneri razumiju da ova vlada neće ''istrčavati'' s obećanjima niti preuzimati na sebe neostvarive obveze. Ono što zasad vidimo kao izgledno rješenje jest rast plaća od više od 15 % kroz dvije godine odnosno rast od  8 % u prvoj i dodatnih 7 % u drugoj godini. S tim ćemo prijedlogom izići pred članove Vlade i sindikalne čelnike i, uvjeren sam, postići džentlmenski dogovor, međusobno uvažavajući i novonastalu krizu, ali i realno stanje s punjenjem županijskoga proračuna odnosno održivosti javnih financija – poručio je Herceg, komentiravši kako očekuje da će nedavna izmjena, kako ističe, nepravednoga Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH pomoći HNŽ-u u realiziranju ove zajedničke nakane Vlade i socijalnih partnera.

14-03-2022, 12:43

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU RH I BiH

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Korisnici programa mogu biti županije, gradovi  i općine te javne ustanove i javna poduzeća čiji je osnivač županija, grad ili općina, kao i pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 07. ožujka 2022. do 07. travnja 2022.  te se u tom razdoblju mogu podnositi  prijave  za financiranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-program-prekogranicne-suradnje-izmedju-republike-hrvatske-i-bosne-i-hercegovine-za-2022-godinu/4920

11-03-2022, 13:49

VLADA HNŽ: POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Program sufinanciranja zapošljavanja 2022. i Program sufinanciranja samozapošljavanja ''Start up'' 2022.

Program koji obuhvaća ciljne skupine nezaposlenih osoba: mlade bez radnoga iskustva – vježbenike, žene, osobe dobi do 35 godina života s radnim iskustvom, osobe dobi iznad 40 godina života, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija te razvojačene branitelje Zavod realizira u suradnji s županijskim službama za zapošljavanje.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije poziva sve jedinice lokalne samouprave u Županiji (gradove i općine) da, ukoliko to nisu učinile dosad, pristupe ovoj aktivnosti kako bi, zajedničkim naporima, što većemu broju građana koji ispunjavaju pobrojane uvjete omogućili zasnivanje radnog odnosa.

Program sufinanciranja zapošljavanja 2022. i Program sufinanciranja samozapošljavanja ''Start up'' 2022. možete preuzeti u priloženim dokumentima.

09-03-2022, 13:10

U 2021. GODINI 2.850.000 KM ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI

Na današnjoj, 168. redovitoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmotrila je i usvojila Izvješće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2021. godinu, za koje je ukupno izdvojeno 2.850.000,00 KM. Istaknuto je kako su poticajne mjere dale vrlo konkretne rezultate, te omogućile stvaranje komercijalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, podizanje razine proizvodnje na razinu samoodrživosti, otvaranje novih kapaciteta, smanjenje ovisnosti o uvozu i razvitak ruralnih područja Županije.

Razmatrana je Informacija Ministarstva unutarnjih poslova vezana za ustrojavanje policijske postaje Ravno i policijske ispostave Ivanica. Obrazlažući potrebu za uspostavom policijske postaje resorni ministar Slađan Bevanda istaknuo je kako se općina Ravno proteže na površini od 362 km2 što je oko pola područja koje nadzire policijska uprava Čapljina. Dodao je, također, i to kako je Ravno jedina općina u FBiH u kojoj ne postoji policijska postaja. U sklopu rasprave istaknuta je potreba snažnijeg policijskog nadzora u Blagaju i Starom gradu u Mostaru te je zaključeno da se o ovoj temi, prije donošenja konačne odluke, obave dodatna konzultiranja.

Usvojeno je Izvješće Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava za prošlu godinu u kojemu je navedeno kako su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite, u sklopu protuminskih akcija (operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja), na području HNŽ očistili površinu od 99.448 m2 .

Vlada je donijela odluke o imenovanju Vlade Bevande za županijskog javnog pravobranitelja, te Emira Elezovića za zamjenika županijskog javnog pravobranitelja  koje su upućene u daljnju skupštinsku proceduru.

23-02-2022, 14:55

VLADA HNŽ-A U CIJELOSTI FINANCIRA IZGRADNJU I OPREMANJE NAJSUVREMENIJE KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI U REGIJI

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, zajedno s dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom zdravstva, rada i socijalne skrbi i Adnanom Faladžićem, ministrom financija, posjetio je danas Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je s ravnateljem dr. sc. Antom Kvesićem razgovarao o aktivnostima vezanima za realiziranje projekta izgradnje Klinike za dječje bolesti. Ravnatelj Kvesić primio je visoko izaslanstvo županijske Vlade zajedno s dr. sc. Mirom Leventićem, predsjednikom Stručnoga vijeća SKB-a Mostar, i dr. sc. Kristinom Galić, savjetnicom ravnatelja SKB-a Mostar.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako Vlada, osim redovitoga financiranja rada zdravstvenih ustanova u HNŽ-u, proračunskim i izvanproračunskim sredstvima snažno podupire razvitak bolničkih ustanova koje su temelj skrbi za zdravlje građana. U tom kontekstu naglasio je kako je Vlada u cijelosti preuzela kredit Saudijskoga fonda za razvitak u iznosu od 32 milijuna KM za projekt izgradnje i obnove bolnica u Županiji.

„Od ukupnoga iznosa, za izgradnju Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar bit će izdvojeno 19,2 milijuna KM, čime je Hercegovačko-neretvanska županija u potpunosti preuzela financiranje njezine izgradnje. Također, za izgradnju, obnovu i opremanje odjela u RMC dr. Safeta Mujića Mostar planirano je 9,6 milijuna KM, a za izgradnju i obnovu odjela i nabave računalne i medicinske opreme za Opću bolnicu Konjic 3,2 milijuna KM“, kazao je predsjednik Herceg.

Ravnatelj Kvesić govorio je o tijeku izgradnje Klinike istaknuvši kako bi, ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, građevinski radovi trebali biti završeni unutar predviđenih rokova, a plan je Pedijatriju iz staroga objekta prebaciti u novi u drugoj polovici ove godine.

„Nova zgrada imat će pet etaža: suteren, prizemlje i tri kata. Uz sve specijalističko-konzilijarne ordinacije i središnji prijam koji će biti u prizemlju, na višim etažama bit će raspoređene postelje za djecu i majke koje će moći biti u pratnji maloljetnih pacijenata. Uz ured za upravu Klinike, prostorije za pomoćne nemedicinske djelatnosti, planirana je i veća predavaonica / dvorana za oko 100 posjetitelja“, kazao je ravnatelj Kvesić zahvalivši Vladi koja je prepoznala vrijednost projekta čijim će završetkom HNŽ, ali i cijela regija, dobiti jednu od najsuvremenijih Klinika za liječenje dječjih bolesti.

Sudionici sastanka obišli su radove, upoznavši se na licu mjesta s dinamikom izgradnje nove zgrade Klinike koja je trenutačno najznačajniji investicijski projekt u zdravstvene svrhe na području cijele Federacije BiH. Predsjednik Herceg, ministri Faladžić i Opsenica dali su snažnu potporu završetku izgradnje Klinike za dječje bolesti i drugih projekata bolničkih ustanova u HNŽ-u te osiguranju dodatnih sredstava kako bi svi bili u cijelosti završeni i kvalitetno opremljeni, na korist cijeloga društva odnosno svih pacijenata koji gravitiraju ovim bolničkim ustanovama.

23-02-2022, 11:51

ČELNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE I GRADA VINKOVACA U VLADI HNŽ

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se danas s Damirom Dekanićem, županom Vukovarsko-srijemske županije, te Ivanom Bosančićem i Josipom Romićem, gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika Vinkovaca koji borave u radnom posjetu Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Na sastanku su se, između ostalog, razmotrile mogućnosti intenziviranja postojećih dobrih odnosa, kao i poticanja gospodarskog i ekonomskog osnaživanja kroz konkretne mjere suradnje.

„Današnji posjet potvrda je i nastavak naše dobre suradnje u želji da resurse i potencijale koje i jedni i drugi imamo još snažnije stavimo u službu boljitka svih naših građana. Na tom tragu ističem značaj Sajma gospodarstva u Mostaru gdje, već tradicionalno, značajan broj tvrtki iz Republike Hrvatske, pa i Vukovarsko-srijemske županije, predstavlja svoje proizvode i ostvaruje brojne kontakte šireći na taj način  poslovanje. Stoga i ovu prigodu želim iskoristiti da pozovem gospodarstvenike Vinkovaca, Vukovara i ostalih gradova Vukovarsko-srijemske županije da sudjeluju na najznačajnijoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini“, kazao je predsjednik Herceg.

Razgovaralo se i o mogućnostima pripreme i provedbe zajedničkih projekata financiranih iz fondova Europske unije u čemu Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci imaju značajna iskustva.

Sudionici sastanka iskazali su spremnost za osnaživanjem suradnje u područjima od zajedničkoga interesa, osobito u poljoprivredi, turizmu, prometnoj infrastrukturi, zdravstvu, zaštiti okoliša i privlačenju investicija.

Župan Dekanić i gradonačelnik Bosančić zahvalili su predsjedniku Hercegu na srdačnom prijamu istaknuvši kako u Hercegovačko-neretvanskoj županiji vide istinskog partnera za realiziranje brojnih zajedničkih projekata.

Nakon sastanka u Vladi HNŽ, gosti iz Vukovarsko-srijemske županije posjetili su Franjevačku crkvu i Studentski dom „Dompes“ u Mostaru gdje ih je domaćin fra Iko Skoko upoznao s tijekom obnove crkve, te radom Doma koji prima studente iz svih krajeva BiH i šire. Iskoristio je posjet da se još jedanput zahvali svim donatorima koji su pomogli izgradnju i obnovu Franjevačke crkve i Studentskog doma.  

22-02-2022, 13:37

OTVORENA MAGISTRALNA CESTA NEUM-STOLAC

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM.

Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi.

„Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.

30-06-2022 14:16

VLADA HNŽ: USVOJENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE DO 2025.

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.

29-06-2022 12:44

PREDSJEDNIK HERCEG S IZASLANSTVOM HVIDRA-e

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se s Izaslanstvom Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDRA) Grada Mostara koje je predvodio predsjednik Darko Drmać.

Izaslanstvo HVIDRA-e je istaknulo zadovoljstvo suradnjom s Vladom kazavši kako u predsjedniku Hercegu vide istinskog prijatelja koji je spreman intenzivno sudjelovati u traženju rješenja na sva pitanja koja opterećuju braniteljsku populaciju. Ujedno, izrazili su zahvalnost predsjedniku Hercegu i Vladi na svemu što čine za braniteljsku populaciju. U tom kontekstu, istaknuli su brojne projekte potpore koji se realiziraju putem resornog ministarstva, među kojima, ortopedska pomagala, medicinsko rehabilitiranje, potpore zapošljavanju djece branitelja, plaćanje naknade upisa u visokoškolske obrazovne ustanove, te doškolovanje i prekvalificiranje.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako branitelji, poglavito stradalnici, zaslužuju poštovanje te da je potrebno činiti stalne napore da se u cijelosti poštuje Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Podsjetio je na to kako Vlada kontinuirano podupire projekte od značaja za braniteljsku populaciju.

Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, iskazavši spremnost da ona bude nastavljena i dodatno osnažena s ciljem stalne potpore i skrbi za braniteljsku populaciju u HNŽ-u.

23-06-2022 12:11
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00