• Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM. Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi. „Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.
  • Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima. Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.
  • U sklopu završne konferencije projekta COASTING PLUS, danas je u Studentskom centru u Dubrovniku potpisan Memorandum između partnera projekta COASTING PLUS vezan za promoviranje održivog razvitka turizma.   U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske  županije nazočnima se obratio Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ istaknuvši zadovoljstvo što je uspješno privedena kraju provedbu projekta Prijenos integralnog upravljanja obalnim područjem za održivi turizam, odnosno projekta COASTING PLUS.  „Koristim ovu prigodu da se zahvalim vodećem partneru - Andaluzijskoj Federaciji gradova i provincija (FAMP), te svim partnerima koji su doprinijeli provedbi zacrtanih aktivnosti. Na osobit način zahvaljujem našim prijateljima iz Dubrovačko-neretvanske županije, županu Dobroslaviću i kolegama iz razvojne agencije DUNEA. I u ovom projektu osvjedočena je uspješna – istinski živa suradnja naše dvije županije koja čak nadilazi i naše administrativne granice. Naime, na našoj završnoj lokalnoj konferenciji, župan Dobroslavić i predsjednik Herceg potpisali su Memorandum o razumijevanju „Obalno integralno upravljanje za održivi turizam“ koji nas dodatno osnažuje za zajedničko djelovanje kada je u pitanju zaštita okoliša i turizam“, kazao je ministar Jović dodavši i to kako je, uz Memorandum, na našoj završnoj konferenciji s projektnim dionicima potpisan i Lokalni sporazum o suradnji za primjenu metodologije obalnog ugovora u obalnom području HNŽ. „U tom kontekstu, želim zahvaliti dionicima iz naše županije od kojih su neki danas ovdje s nama. Njihov doprinos u provedbi projektnih aktivnosti je bio uistinu vrlo značajan. Vjerujem kako ćemo zajedničkim naporima ostvariti zacrtane ciljeve iz Sporazuma osobito vezano za promoviranje jedinstvenih prirodnih vrijednosti Delte Neretve i našeg obalnog područja, te održivog pristupa u rješavanju okolišnih i infrastrukturnih problema u obalnom području.“, kazao je ministar Jović istaknuvši kako su za Vladu HNŽ-a  benefiti od sudjelovanja u COASTING PLUSU mnogo veći od onih formalno sadržanih u projektu, te kako je održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan od najbitnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvitka. „Uz ostale strateške dokumente koje imamo, to je dobra podloga za snažnije sudjelovanje u programima i projektima EU-a promovirajući naše gospodarske, kulturne, prirodne i druge resurse.“, zaključio je ministar Jović. Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNŽ, sudjeluju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivoga i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najbitnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu. U provedbi projekta, za HNŽ je od velike važnosti bila suradnja s Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji s vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNŽ-u prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.

DODATNIH 4 MILIJUNA KM BOLNIČKIM USTANOVAMA

Na prvom dijelu 163. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmotrila je i usvojila Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 148.839.000,00 KM.

Izmjenama i dopunama danas usvojenog Financijskog plana, sredstva u iznosu od 4 milijuna KM Zavod će transferirati bolničkim zdravstvenim ustanovama u HNŽ za liječenje COVID oboljelih pacijenata.

Vlada je, također, usvojila odluku i dala suglasnost na Financijski plan i izvršenje Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu, u iznosu od 149.851.000,00 KM.

U nastavku sjednice, Vlada razmatra Prijedlog Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

20-12-2021, 15:03

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR IZ DJELATNOSTI OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Nakon što je na nedavno održanoj 161. sjednici, Vlada dala suglasnost na Kolektivni ugovor, dr. sc. Rašid Hadžović, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije, u nazočnosti dr.sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade HNŽ, sa Slavkom Laušem, predsjednikom Sindikata učitelja i Edinom Sarajlićem, predsjednikom Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, potpisao je Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i djelatnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako samo dobra suradnja sa socijalnim partnerima i obostrano razumijevanje dovode do potpisivanja konkretnih dogovora.

„Sretan sam što danas svjedočimo ovom bitnom činu potpisivanja Ugovora koji će osjetno unaprijediti životni standard naših učitelja i nastavnika. Ovo je  na tragu upornih nastojanja Vlade koja punih sedam godina kontinuirano poboljšava kako pravni tako i  materijalni status zaposlenika u našem prosvjetnom sustavu. Osim toga, a tomu ste svi svjedočili, poboljšavali smo i uvjete boravka i rada u našim školama, obnovivši dosad gotovo sve školske zgrade i školske športske dvorane, terene, igrališta u svim gradovima i općinama naše županije“, kazao je predsjednik Herceg dodavši kako se na ovaj kolektivni ugovor malo dulje čekalo jer je trebalo riješiti specifičan problem i opravdano sindikalno traženje izjednačavanja visine primanja zaposlenicima u osnovnim školama koji imaju visoku stručnu spremu s visinom primanja njihovih kolega koji rade u srednjim školama.

Također, podsjetio je kako će se već u prvim danima 2022. godine raspisati natječaj za primanje u stalni radni odnos čak 220 djelatnika u školama.

„Ovime nastavljamo ispravljati jednu veliku nepravdu iz ranijih razdoblja i rješavati pitanje zapošljavanja na neodređeno vrijeme za te ljude od kojih neki,  prije svega zbog manjka sati u nastavnim normama, čak i više od deset godina rade s ugovorima na određeno. Svi mi znademo što znači jedan takav iskorak za svakog zaposlenika jer ugovor na neodređeno vrijeme podiže razinu životne sigurnosti i standarda uopće. Tijekom ovoga procesa vodit ćemo se kriterijima i prioritetima koje su postavili ravnatelji osnovnih i srednjih škola iz cijele HNŽ, a kada završimo proceduru dosegnut ćemo brojku od 500 stalno zaposlenih u prosvjetnomu sustavu HNŽ-a čije je radno-pravne statuse regulirala ova Vlada“, kazao je predsjednik Herceg.

Ministar Hadžović istaknuo je zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

„Mogu slobodno kazati da je danas povijesni dan, jer smo nakon višemjesečnih pregovora uspješno usuglasili Kolektivni ugovor sa sindikatima osnovnog obrazovanja. Čast i zadovoljstvo mi je što je Ministarstvo zajedno s Vladom HNŽ uz potporu predsjednika dr. Hercega i ministra financija, Adnana Faladžića napravilo jedan iskorak koji se odnosi na izjednačavanje koeficijenta za visoku stručnu spremu za plaće zaposlenih u osnovnim školama s koeficijentima zaposlenih u srednjim školama na području HNŽ. To znači da će zaposlenici s visokom stručnom spremom u osnovnim školama imati istu plaću kao njihove kolege u srednjim školama. S tim u svezi, izražavam zadovoljstvo što smo uspješno okončali ove pregovore“, kazao je ministar Hadžović.

Predsjednici sindikata zahvalili su predsjedniku Hercegu, ministru Hadžoviću i Vladi na razumijevanju i potpori. Podsjetili su kako su tijekom pregovora usuglašeni stavovi, te je potpisan Kolektivni ugovor na zadovoljstvo obje strane.

''Današnje potpisivanje Kolektivnog ugovora nije zasluga samo Sindikata već i dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade, dr. sc. Rašida Hadžovića, ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa, Marka Arapovića, predstojnika Ureda predsjednika, Sude Marića, pomoćnika ministra i moga kolege Sarajlića, to je tim koji je radio na Kolektivnom ugovoru. Nismo pregovarali već smo se dogovarali  i iznalazili rješenja, koja će biti najbolja da ljudi u osnovnom obrazovanju budu zadovoljni. Uradili smo Kolektivni ugovor bez štrajka, bez prosvjeda i bez povišenog glasa, jer smo se svi stavili na raspolaganje da nađemo najbolje rješenje da ljudi budu zadovoljni. Plaća učitelja s visokom stručnom spremom razlikovala se za 200 KM od plaće kolega iz srednjih škola, danas je ta razlika smanjena na 100 KM, a od 1. siječnja 2023. godine profesor u srednjoj školi i profesor u osnovnoj školi imat će istu plaću, ne samo profesor već i pedagog, tajnik, računovođa i svi uposleni'', kazao je Slavko Lauš, predsjednik Sindikata učitelja.

Zadovoljstvo postignutim dogovorom, kojeg također smatra povijesnim za djelatnike u osnovnom odgoju i obrazovanju, u kratkom obraćanju istaknuo je i Edin Sarajlić, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja.

U privitku je video zapis s današnjeg potpisivanja Kolektivnog ugovora.

20-12-2021, 12:02

AUSTRIJSKA VELEPOSLANICA U POSJETU KOD PREDSJEDNIKA HERCEGA

Naglasak današnjega posjeta austrijske veleposlanice u BiH NJ.E. dr. Ulrike Hartmann predsjedniku Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenku Hercegu bio je na općemu stanju u državi, osobito na aktualnoj političkoj krizi, pitanju reforme Izbornoga zakona, legitimnoga zastupanja konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti te refleksiji svih tih problema na niže ustrojbene jedinice, od županija do gradova i općina.

Predsjednik Herceg je istaknuo kako usložene političke prilike na izravan način utječu na sve segmente života građana te je nužno tražiti rješenja kroz stalan dijalog i kompromise.

„Kao jedan od ključnih izazova koji stoje pred BiH, uz ustavne reforme, je Izborni zakon i potreba njegove izmjene što je temeljni preduvjet da se konačno otkloni mogućnost da jedan narod drugome bira legitimne predstavnike. Odlaganje izmjena Izbornog zakona i neimplementiranje odluka Ustavnog suda dodatno usložnjava političke prilike i usporava cjelokupni razvitak BiH, čak i, otvoreno govoreći, dovodi u pitanje opstanak ovoga društva kao takvoga", poručio je predsjednik Vlade HNŽ-a, dotaknuvši se i potrebe neodgodive izmjene nepravednih odredbi Zakona o pripadnosti javnih prihoda čija sadašnja raspodjela nije pravična i čijom bi izmjenom HNŽ-u pripala značajnija sredstva, što bi izravno utjecalo na poboljšanje uvjeta u brojnim segmentima života građana.

Predsjednik Herceg upoznao veleposlanicu s aktualnim stanjem u HNŽ-u i aktivnostima Vlade, osobito tekućim procesima izradbe i usvajanja ključnih financijskih dokumenata za predstojeću godinu kroz koje se traži balans i stabilnost za očuvanje i socijalne i razvojne dimenzije Proračuna, unatoč svim izazovima koje pandemijska, politička i gospodarska kriza postavljaju pred vlast i društvo u cjelini.

Veleposlanica Hartmann zahvalila je predsjedniku Hercegu na otvorenom i iskrenom razgovoru, kazavši kako su joj takvi susreti od iznimnog značaja i pomoći za ispravno sagledavanje aktualnog političkog trenutka u državi.

17-12-2021, 13:07

UPLAĆEN UKUPAN IZNOS REDOVITIH GODIŠNJIH TRANSFERA ZA KULTURU I ŠPORT

Danas je iz Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije izvršena uplata cjelokupnoga iznosa redovitih godišnjih transfera za potporu kulturi i športu. Riječ je o ukupno 520.000,00 KM za izravnu potporu djelovanju i projektima kulturnih i športskih kolektiva, kao i uspješnih pojedinaca s prostora cijele Županije, i to 280.000,00 KM za šport i 240.000,00 KM za kulturu.

''To je samo jedan dio financijske potpore županijske vlade odnosno dio značajnih sredstava kojima kroz cijelu godinu pomažemo razvitak športa i kulture. Svake godine podržavamo naše kulturne institucije, udruge i društva, naše klubove, športske kolektive s prostora cijele Županije. Svake godine, također, povećavamo iznos sredstava koja izdvajamo na ovo ime, tako smo učinili i sada. S današnjim su danom isplaćeni ukupni redoviti godišnji transferi i to je naša snažna potpora djelovanju i razvitku kulture i športa, kako kolektiva tako i uspješnih pojedinaca. K tomu, kada pogledate zastupljenost po prostorima, jasno je kako i ovim pokazujemo da smo zbilja Vlada cijele Županije, od Rame i Konjica, do Neuma i Ravnoga'', komentirao je predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg kao ovlašteni potpisnik današnjih naloga za plaćanje.

17-12-2021, 12:48

VLADA DALA SUGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 161. sjednici razmatrala Prijedlog Proračuna HNŽ za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Istaknuto je kako se planiranjem sredstava za poticaj i potporu želi zadržati razvojna dimenzija Proračuna za 2022. godinu. Također je planirano uvećanje sredstava za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz potporu Zračnoj luci Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i šport.

Nakon rasprave, Vlada je postigla visok stupanj suglasnosti oko sadržaja i iznosa Proračuna te zadužila Ministarstvo financija da primjedbe ugradi u konačni Prijedlog Proračuna.

Nakon kontinuiranog i korektnog razgovora socijalnih partnera Vlade i Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Vlada je usvojila Odluku kojom je dala suglasnost na Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ.

Također je usvojila Odluku o izjednačavanju koeficijenata za plaće uposlenih u osnovnim školama s koeficijentima uposlenih u srednjim školama na području HNŽ. Ova Odluka će se primjenjivati u dva dijela i to: prvi dio od 1.1.2022. godine, a drugi dio od 1.1.2023. godine kada će proces izjednačavanja biti okončan.

Vlada je ovlastila dr.sc. Rašida Hadžovića, ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa da s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane potpore braniteljima-poljoprivrednicima i braniteljskim zadrugama kroz mjeru poticanja samozapošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji te su odobrene jednokratne pomoći za 34 subjekta/zadrugara.

Vlada je, također, razmotrila i prihvatila Izvješće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o berbi grožđa na području HNŽ u 2021. godini.

15-12-2021, 15:02

VLADA HNŽ PODRŽALA POVELJU O GRAĐANSKOJ ZELENOJ ENERGIJI

Danas je u Sarajevu, u organizaciji USAID Projekta asistencije energetskom sektoru (USAID EPA), u ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Povelju o građanskoj zelenoj energiji potpisala savjetnica predsjednika Martina Ćosić.

Supotpisali su je predstavnici i drugih županija, kao i više, federalne razine vlasti. Ona je na tragu i dosadašnje potpune opredijeljenosti Vlade HNŽ-a podizanju razine svijesti o nužnosti promjena životnih i radnih navika cjelokupne zajednice i uvođenja europskih standarda kada je riječ o zelenoj energiji, energetskoj učinkovitosti, zaštiti čovjekova okoliša i sl.

15-12-2021, 13:02

OTVORENA MAGISTRALNA CESTA NEUM-STOLAC

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM.

Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi.

„Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.

30-06-2022 14:16

VLADA HNŽ: USVOJENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE DO 2025.

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.

29-06-2022 12:44

PREDSJEDNIK HERCEG S IZASLANSTVOM HVIDRA-e

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se s Izaslanstvom Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDRA) Grada Mostara koje je predvodio predsjednik Darko Drmać.

Izaslanstvo HVIDRA-e je istaknulo zadovoljstvo suradnjom s Vladom kazavši kako u predsjedniku Hercegu vide istinskog prijatelja koji je spreman intenzivno sudjelovati u traženju rješenja na sva pitanja koja opterećuju braniteljsku populaciju. Ujedno, izrazili su zahvalnost predsjedniku Hercegu i Vladi na svemu što čine za braniteljsku populaciju. U tom kontekstu, istaknuli su brojne projekte potpore koji se realiziraju putem resornog ministarstva, među kojima, ortopedska pomagala, medicinsko rehabilitiranje, potpore zapošljavanju djece branitelja, plaćanje naknade upisa u visokoškolske obrazovne ustanove, te doškolovanje i prekvalificiranje.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako branitelji, poglavito stradalnici, zaslužuju poštovanje te da je potrebno činiti stalne napore da se u cijelosti poštuje Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Podsjetio je na to kako Vlada kontinuirano podupire projekte od značaja za braniteljsku populaciju.

Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, iskazavši spremnost da ona bude nastavljena i dodatno osnažena s ciljem stalne potpore i skrbi za braniteljsku populaciju u HNŽ-u.

23-06-2022 12:11
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00