• Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM. Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi. „Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.
  • Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine. Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima. Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.
  • U sklopu završne konferencije projekta COASTING PLUS, danas je u Studentskom centru u Dubrovniku potpisan Memorandum između partnera projekta COASTING PLUS vezan za promoviranje održivog razvitka turizma.   U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske  županije nazočnima se obratio Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ istaknuvši zadovoljstvo što je uspješno privedena kraju provedbu projekta Prijenos integralnog upravljanja obalnim područjem za održivi turizam, odnosno projekta COASTING PLUS.  „Koristim ovu prigodu da se zahvalim vodećem partneru - Andaluzijskoj Federaciji gradova i provincija (FAMP), te svim partnerima koji su doprinijeli provedbi zacrtanih aktivnosti. Na osobit način zahvaljujem našim prijateljima iz Dubrovačko-neretvanske županije, županu Dobroslaviću i kolegama iz razvojne agencije DUNEA. I u ovom projektu osvjedočena je uspješna – istinski živa suradnja naše dvije županije koja čak nadilazi i naše administrativne granice. Naime, na našoj završnoj lokalnoj konferenciji, župan Dobroslavić i predsjednik Herceg potpisali su Memorandum o razumijevanju „Obalno integralno upravljanje za održivi turizam“ koji nas dodatno osnažuje za zajedničko djelovanje kada je u pitanju zaštita okoliša i turizam“, kazao je ministar Jović dodavši i to kako je, uz Memorandum, na našoj završnoj konferenciji s projektnim dionicima potpisan i Lokalni sporazum o suradnji za primjenu metodologije obalnog ugovora u obalnom području HNŽ. „U tom kontekstu, želim zahvaliti dionicima iz naše županije od kojih su neki danas ovdje s nama. Njihov doprinos u provedbi projektnih aktivnosti je bio uistinu vrlo značajan. Vjerujem kako ćemo zajedničkim naporima ostvariti zacrtane ciljeve iz Sporazuma osobito vezano za promoviranje jedinstvenih prirodnih vrijednosti Delte Neretve i našeg obalnog područja, te održivog pristupa u rješavanju okolišnih i infrastrukturnih problema u obalnom području.“, kazao je ministar Jović istaknuvši kako su za Vladu HNŽ-a  benefiti od sudjelovanja u COASTING PLUSU mnogo veći od onih formalno sadržanih u projektu, te kako je održivi razvitak turizma, uz zaštitu okoliša, jedan od najbitnijih ciljeva sadržanih u multisektorskoj integriranoj Strategiji razvitka HNŽ i nedavno usvojenoj Strategiji ruralnog razvitka. „Uz ostale strateške dokumente koje imamo, to je dobra podloga za snažnije sudjelovanje u programima i projektima EU-a promovirajući naše gospodarske, kulturne, prirodne i druge resurse.“, zaključio je ministar Jović. Inače, u projektu COASTING PLUS, uz HNŽ, sudjeluju partneri iz Španjolske, Hrvatske, Grčke i Italije, a usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvitka održivoga i odgovornog obalnog turizma i zaštite okoliša na mediteranskom području. Jedan od najbitnijih ciljeva projekta jest prenošenje COASTING metodologije na lokalnu razinu. U provedbi projekta, za HNŽ je od velike važnosti bila suradnja s Agencijom DUNEA koja je, u koordinaciji s vodećim partnerom – Savezom gradova i općina Andaluzije iz Španjolske, iskoristila iskustvo stečeno u završenom projektu COASTING kao i drugim EU projektima, te HNŽ-u prenijela znanje o metodologiji integralnoga upravljanja obalom za održivi turizam.

POTPISANI UGOVORI S VJEŽBENICIMA, DRUGI KRUG TIJEKOM SLJEDEĆEGA MJESECA

Današnjim potpisivanjem ugovora okončan je prvi krug prijama vježbenika koji će jednogodišnji staž odraditi u županijskim tijelima uprave. Zbog obveza koje proizlaze iz Programa sufinanciranja zapošljavanja potpisanog s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNŽ-a, prvi krug prijama bilo je potrebno završiti s današnjim danom, a drugi krug koji će Vlada HNŽ-a financirati u cijelosti bit će proveden tijekom sljedećega mjeseca, sukladno financijskim mogućnostima Proračuna HNŽ-a, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

''U osobno i u ime Vlade HNŽ-a čestitam vam na uspješnom završetku studija i današnjem potpisivanju ugovora koji će vam omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva. Raduje činjenica da ova vlada iz godine u godinu uspijeva mladim visokoobrazovanim ljudima omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, što je preduvjet za polaganje stručnoga ispita, nakon kojeg se u potpunosti mogu integrirati na tržištu rada.

Podsjetiti ću kako je u uredima Vlade i županijskih tijela uprave više od 600 mladih ljudi dosad odradilo vježbenički staž. Također, želim ponoviti poziv koji je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ-a, u više navrata uputio svim jedinicama lokalne samouprave naše županije da, ukoliko to nisu učinile dosad, pristupe ovoj aktivnosti i slijede naš primjer, kako bismo zajedničkim naporima još većem broju mladih ljudi omogućili ovu priliku.

Svima vama koji ste danas potpisali ugovor još jednom čestitam i pozivam vas da odgovorno pristupite povjerenim vam zadaćama i pruženu prigodu iskoristite na najbolji mogući način, na osobnu i dobrobit vaših obitelji, ali i našeg društva u cjelini'', kazao je Antonijo Vujica, predsjednik Povjerenstva za prijam vježbenika,  koji se u ime Vlade obratio potpisnicima ugovora.

15-12-2021, 10:07

VLADA HNŽ: IZVRŠEN ODABIR KANDIDATA ZA VJEŽBENIKE U PRVOM KRUGU

Temeljem raspisanog Javnog poziva za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije, obavješćujemo kandidate o tomu kako je Vlada HNŽ-a donijela Odluku o odabiru kandidata (vježbenika) za zaključenje ugovora u prvom krugu, po programima sufinanciranja zapošljavanja u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNŽ-a.

Odabrani kandidati dužni su pristupiti potpisivanju ugovora koje će biti održano u srijedu, 15. prosinca 2021. godine u 9:00 sati u dvorani zgrade Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića 3, Mostar), u skladu s postavljenim rokom Federalnoga zavoda za zapošljavanje.

Istodobno obavješćujemo kandidate koji nisu odabrani za prijam u prvom krugu, kako će dodatni prijam kandidata, kojega će Vlada HNŽ-a financirati u cijelosti, biti proveden tijekom sljedećega mjeseca, sukladno financijskim mogućnostima Proračuna HNŽ-a, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Popis sa šiframa odabranih kandidata u prvom krugu nalazi se u privitku. 

14-12-2021, 15:56

SKUPŠTINA HNŽ USVOJILA ZNAČAJNE FINANCIJSKE DOKUMENTE

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je, na 10. izvanrednoj sjednici usvojila  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2021. godinu u iznosu od 263.714.112,20 KM i Nacrt Proračuna za 2022. godinu u iznosu od 253.830.600 KM.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2021. godinu, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade je istakao kako je Vlada HNŽ unatoč zdravstvenoj i gospodarskoj krizi uspjela zadržati stabilnost javnih financija, ali i poduprijeti brojne aktivnosti i različite razvojno-socijalne i infrastrukturne projekte u jedinicama lokalne samouprave, te dati snažniju potporu obrazovanju, znanosti, gospodarstvu, kulturi i športu.

''Osigurali smo sredstva za obveze proistekle iz kolektivnih ugovora sa sindikatima korisnika proračuna, te sudske presude. Poduzeli smo i potrebne aktivnosti vezane za rješavanje radno-pravnog statusa za 215 prosvjetnih djelatnika, te izjednačavanja primanja visokoj stručnoj spremi u osnovnim školama s njihovim kolegama koji rade u srednjim školama u HNŽ-u. Na taj način ispunjavamo ono što smo u korektnom socijalnom dijalogu dogovorili.

Također, uz značajna sredstva koja smo izdvojili za kredite u zdravstvu, ali i potporu našim bolnicama i domovima zdravlja, nastavili smo snažnu potporu visokoškolskim ustanovama, staračkim domovima, kulturnim i športskim institucijama.

Na osobit način želim izdvojiti nastavak potpora u gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, jer bez jačanja poduzetništva i investicija na našem području ne možemo osigurati kvalitetnije uvjete života građana i zaustaviti trend odlazaka mladih'', kazao je predsjednik Herceg.

Obrazlažući Nacrt Proračuna za 2022. godinu, predsjednik Herceg kazao je kako je u njemu zadržana razvojna dimenzija kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore.

„Uvećali smo sredstva za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, osobito Zračnu luku Mostar. Također, podržali smo strateške projekte jedinica lokalne samouprave, te poduprli brojne aktivnosti u obrazovanju, športu, kulturi i drugim područjima bitnim za razvitak Županije. Predviđena su i potrebna sredstva za ispunjavanje obveza vezanih za kolektivne ugovore sa sindikatima korisnika Proračuna'', zaključio je predsjednik Herceg.

O Rebalansu i Nacrtu Proračuna detaljnije je govorio i Adnan Faladžić, ministar financija.

Skupštinski zastupnici na današnjoj sjednici usvojili su i  Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna, Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti obitelji s djecom, Financijski plan Službe za zapošljavanje za 2022. godinu i  Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje za 2022. godinu.

10-12-2021, 15:45

VLADA HNŽ PRVA U BiH UVODI NOVI SUSTAV PROCJENE PRAĆENJA I UPUĆIVANJA DJECE S TEŠKOĆAMA I INVALIDITETOM

Na 160. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, te ga poslala u daljnju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovoga Zakona su usklađivanje sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija. Istaknuto je kako je HNŽ prva u BiH u kojoj će sljedeće godine biti provedeno pilotiranje novoga sustava procjene praćenja i upućivanja djece s teškoćama i invaliditetom. Vladin tim za koordinaciju i praćenje pilot projekta će na kraju 2022. godine Vladi, UNICEF-u BiH i mjerodavnim federalnim ministarstvima podnijeti izvješće o primjeni Pravilnika, smjernica i kriterija u praksi s ciljem njihove implementacije u svim županijama u 2023. godini. U svezi s tim, Vlada je usvojila i Akcijski plan transformacije sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Također, razmotren je Prijedlog Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Strategija je dokument koji sadrži viziju i plan transformacije poljoprivrede kao osnovne gospodarske djelatnosti ruralnih prostora u svim njenim aspektima od poslovanja na poljoprivrednom gospodarstvu do mogućnosti i analize svih faktora koji utiču na širi poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući poljoprivrednu proizvodnju, preradu, distribuciju proizvoda, tržište i zahtjeve potrošača. Ujedno, osigurava okvir za postupno prilagođavanje i usklađivanje poljoprivrede i ruralnog razvitka HNŽ, s najboljim praksama EU. Svrha njezinog donošenja je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategija jasno definira ciljeve, prioritete, fokuse, mjere i aktivnosti (operacije), način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje. Istaknuto je kako Hercegovačko-neretvanska županija ima niz komparativnih prednosti, kao što su primjerice raznolikost i očuvanost prirodnih resursa, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti, kao temeljne pretpostavke ruralnog razvitka Županije. U tu svrhu, definirana su tri strateška pravca (fokusa), temeljem kojih se kreiraju strateški ciljevi ruralnog razvitka HNŽ: Poticanje konkurentnosti poljoprivrede; Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvitke ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

S ciljem usvajanja svih bitnih financijskih dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika u tekućoj za sljedeću godinu, Vlada je dala suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ za 2022. godinu koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Razmotreno je Izvješće o radu Agencije za privatizaciju HNŽ za 2020. godinu, te dana suglasnost na Program rada Agencije za 2021. godinu. Istaknuto je kako je,  s ciljem podizanja djelotvorne i racionalne provedbe poslova iz djelokruga Agencije, u Programu rada dat sustavan prikaz instrumenata i mjera kojima će biti nastavljene započete aktivnosti iz prethodnih godina vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNŽ kroz postupak velike i male privatizacije.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, razmotren je i usvojen Programa utroška 200.000 KM koje su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave u HNŽ za različite projekte kojima se poboljšava lokalna turistička ponuda, među kojima je i potpora manifestaciji „Advent u Mostaru“ u iznosu od 30.000 KM.

Vlada je donijela Odluku kako će se, zbog obveza prema Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNŽ, prijam vježbenika odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus prijama bit će okončan do konca godine, a drugi tijekom 2022. godine sukladno financijskim mogućnostima Proračuna.

Usvojen je Zaključak kojim se izdvaja 200.000,00 KM za Ustanovu „Dom za socijalno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac“ u Stocu. Istaknuto je kako su sredstva namijenjena za završetak započetih radova na izgradnji lijevog krila zgrade Doma čime bi se značajno povećao prostorni kapacitet, te omogućio prijam većeg broja korisnika usluga.

Vlada je usvojila Odluku o Izmjenama i dopunama Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ za 2021. godinu. Godišnjim Planom i programom  održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje  obuhvaćene su mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem očuvanja postojeće cestovne infrastrukture i sigurnosti na cesti. Istaknuti su rekonstrukcija ceste Košpina luka-Džanići u iznosu od 450.450 KM, sanacija ceste Tromeđa-Zvirovići u iznosu od 437.694 KM, te rekonstrukcija mosta Arapovići u iznosu od 181.350 KM.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i prihvaćena Informacija Ministarstva gospodarstva o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu. U Informaciji je dat uvid u obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike i to: eksploatacija mineralnih sirovina, obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata. Također, ovom Informacijom obuhvaćeni su podatci o mineralnim sirovinama koje su nastale kao rezultat izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija.

Vlada je razmotrila i Izvješće o žetvi strnih žita u 2020. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2733 tone zrna žita.

10-12-2021, 8:49

VLADA HNŽ: ŽURNO DEBLOKIRATI RAČUNE OPĆE BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA U KONJICU

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmotrila je informaciju o jutros održanom sastanku dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, dr. sc. Gorana Opsenice, ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi i Adnana Faladžića, ministra financija s dr. Dženanom Leparom, ravnateljem Opće bolnice Konjic i dr. Jasminkom Brkan-Hrvačić, ravnateljicom Doma zdravlja Konjic, te je usvojen Zaključak da se od Vlade Federacije BiH i Porezne uprave FBiH  zatraži da, sukladno svojim mjerodavnostima, ulože dodatne napore kako bi se žurno deblokirali računi JU Opća bolnica Konjic i JU Dom zdravlja Konjic. Istaknuto je kako, uz niz problema koje imaju te zdravstvene ustanove, situaciju dodatno usložnjava najava liječnika i medicinskog osoblja o raskidanju ugovora o radu.

Inače, na sastanku je razgovarano o teškoćama vezanim za rad Opće bolnice i Doma zdravlja Konjic, osobito o problemu blokade računa zbog duga na ime poreznih obveza u iznosu od 5.356.440,30 KM.

Istaknuto je kako je Vlada HNŽ, s ciljem osiguranja nesmetanog funkcioniranja svih zdravstvenih ustanova, pa tako i onih s područja općine Konjic, u proteklom razdoblju poduzimala i poduzima niz konkretnih mjera i aktivnosti, izdvajajući značajna redovita i izvanredna proračunska sredstva iz tekuće pričuve za tu namjenu.

Konkretno, u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu, predviđeno je povećanje od milijun KM domovima zdravlja te milijun KM za bolničke ustanove u HNŽ. Takvo je povećanje planirano i u Nacrtu Proračuna za 2022. godinu.

Također, u Izmjenama i dopunama Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. planirano je više od 4 milijuna KM dodatnih sredstava za tri bolnice u HNŽ. U tom kontekstu, očekujemo da Upravno vijeće ZZO-a žurno usvoji tzv. Rebalans Financijskoga plana za ovu i Financijski plan za 2022. godinu. Dakako, značajan dio tih sredstava ići će i za Dom zdravlja i Opću bolnicu Konjic.

Na sastanku je iznova naglašeno kako je Vlada prihvatila i Sporazum o zajmu između Saudijskog fonda za razvitak i BiH u iznosu od 32 milijuna KM za projekt izgradnje i obnove u HNŽ, a kojim je za izgradnju i obnovu odjela i nabave računalne i medicinske opreme za Opću bolnicu Konjic izdvojeno ukupno 3,2 milijuna KM.

Osim toga, Vlada i Skupština HNŽ snažno se zalažu za što skorije upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona o financijskom konsolidiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, čime bi se riješio dio problema poslovanja zdravstvenih ustanova.

 „Unatoč brojnim izazovima koji pred nama stoje u ovo složeno vrijeme prouzročeno pandemijom i njezinim posljedicama, Vlada HNŽ će, sukladno proračunskim mogućnostima, nastaviti podupirati rad i razvitak zdravstvenih ustanova, ujedno očekujući jednako razumijevanje i konkretnu pomoć i od drugih razina vlasti jer nam kvalitetna zdravstvena usluga našim sugrađanima svima mora biti u vrhu prioriteta“, zaključio je predsjednik Herceg.

09-12-2021, 13:13

ZAHVALNICA VLADI HNŽ-A NA PRUŽENOJ POTPORI

Savjetnik predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Darko Juka primio je zahvalnicu Hrvatskoga katoličkog pogrebnog društva sv. Ante Padovanskog Mostar naslovljenu Vladi HNŽ-a zbog pružene financijske potpore radu Društva i izradi prigodne monografije autora Marinka Jovanovića koja je, u povodu 100. obljetnice utemeljenja Društva, predstavljena u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače.

Juki je zahvalnicu uručio predsjednik HKPD-a sv. Ante Mostar Radoslav Udovičić, zahvalivši županijskoj vladi i njezinu predsjedniku dr. sc. Nevenku Hercegu na ukupnomu razumijevanju za njihove potrebe i djelovanje.

''Neprekinuto trajanje od stotinu godina rađa osjećaj poštovanja, onoga zbog kojeg zastaneš i razmisliš o tomu što je sve jedno društvo, kao skup posvećenih istomu cilju, moralo proći kroz ovo burno i uglavnom tmurno stoljeće. Proći i, svejedno, opstati! Povijest Hrvatskoga katoličkog pogrebnog društva sv. Ante Mostar u određenoj je dimenziji i povijest Mostara. Večeras svjedočimo predstavljanju iskustava i memorije njihovih stotinu godina. Djelo donosi niz zanimljivih podataka, povijesnih predaja, iznenađujućih činjenica, podsjećanja na velikane čiji ostaci počivaju na Maslinama, Šoinovcu i Smrčenjacima, a na koje, kao društvo, nismo smjeli zaboraviti. Zato ne treba čuditi što je Vlada HNŽ-a prepoznala vrijednost projekta pripreme i tiskanja ovog monografskog izdanja koje nam ostaje kao zajednička društvena memorija na neke dijelove recentne povijesti našega grada'', kazao je Juka.

08-12-2021, 22:49

OTVORENA MAGISTRALNA CESTA NEUM-STOLAC

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je bio nazočan na svečanom otvaranju i puštanju u promet novoizgrađene magistralne ceste M17.3 na relaciji Stolac – Neum. Izgradnja tog magistralnog pravca, duljine 36 kilometara, financirana je sredstvima iz Programa izgradnje i osuvremenjivanja magistralnih prometnica u FBiH,  kreditnim sredstvima Svjetske banke, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvitak, u vrijednosti od 173 milijuna KM.

Predsjednik Herceg ovom je prigodom istaknuo kako je bolja prometna i uopće infrastrukturna povezanost Neuma, kao našega jedinog izlaza na Jadransko more, s ostatkom države opći interes kojemu moraju pridonijeti sve razine vlasti u državi.

„Stalna i višestruko osvjedočena spremnost Vlade HNŽ-a na suradnju sa svim razinama vlasti u BiH, u smislu pokretanja brojnih vitalnih infrastrukturnih, socijalno-razvojnih, gospodarskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih projekata, s ciljem poboljšanja životnoga standarda žitelja svih naših općina i gradova, potvrđena je na čitavom nizu konkretnih aktivnosti. Jedna od njih je i odluka kojom smo izgradnju magistralne ceste Stolac – Neum proglasili projektom od javnog interesa za našu županiju. Ponosan sam što danas svjedočim ovom zaista važnom događaju koji će donijeti ogroman i mjerljiv iskorak u razvojnom smislu, koji snaži našu prometnu infrastrukturnu mrežu, povezuje našu obalu s unutrašnjošću, oživljava stolačko i neumsko zaleđe i olakšava svakodnevni život kako za žitelje ovih prostora tako i za sve naše sugrađane kojima ova dionica postaje važna tranzitna točka. Sretan sam zbog očitoga napretka u investicijskim projektima u cestogradnji u Hercegovini, a nakon ove magistrale, radujem se trenutku kada ćemo proslaviti i spajanje mostarske južne obilaznice, potom otvaranje brze ceste od Mostara preko Širokoga Brijega do granice s Republikom Hrvatskom na zapadu, kao i onu krunu prometnoga razvitka, a to je spoj našega županijskog administrativnog  središta s novoizgrađenom dionicom autoceste na koridoru Vc.“, poručio je predsjednik Herceg.

30-06-2022 14:16

VLADA HNŽ: USVOJENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE DO 2025.

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNŽ-a te procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradbi Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe financiranja zajedničkih institucija, pružiti potporu gospodarstvu, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, sukladno mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj skrbi koji bi, na sljedećoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostaloga, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava s pozicije financiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na temelju javnoga poziva, a pravo na sudjelovanje imaju registrirane udruge i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNŽ-a.

29-06-2022 12:44

PREDSJEDNIK HERCEG S IZASLANSTVOM HVIDRA-e

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije susreo se s Izaslanstvom Udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDRA) Grada Mostara koje je predvodio predsjednik Darko Drmać.

Izaslanstvo HVIDRA-e je istaknulo zadovoljstvo suradnjom s Vladom kazavši kako u predsjedniku Hercegu vide istinskog prijatelja koji je spreman intenzivno sudjelovati u traženju rješenja na sva pitanja koja opterećuju braniteljsku populaciju. Ujedno, izrazili su zahvalnost predsjedniku Hercegu i Vladi na svemu što čine za braniteljsku populaciju. U tom kontekstu, istaknuli su brojne projekte potpore koji se realiziraju putem resornog ministarstva, među kojima, ortopedska pomagala, medicinsko rehabilitiranje, potpore zapošljavanju djece branitelja, plaćanje naknade upisa u visokoškolske obrazovne ustanove, te doškolovanje i prekvalificiranje.

Predsjednik Herceg istaknuo je kako branitelji, poglavito stradalnici, zaslužuju poštovanje te da je potrebno činiti stalne napore da se u cijelosti poštuje Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Podsjetio je na to kako Vlada kontinuirano podupire projekte od značaja za braniteljsku populaciju.

Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, iskazavši spremnost da ona bude nastavljena i dodatno osnažena s ciljem stalne potpore i skrbi za braniteljsku populaciju u HNŽ-u.

23-06-2022 12:11
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00