• Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač sudjelovala je danas na panel raspravi na temu ''Poduzetnička infrastruktura u funkciji lokalnoga razvitka – Prilike i izazovi'' koju je, u sklopu mostarskoga Sajma gospodarstva, organizirao LINK. Buhač je u prigodnomu obraćanju podsjetila kako se poduzetnička infrastruktura definira kao instrument koji obuhvaća sredstva, institucije i propise na kojima su zasnovani postojanost i razvitak društvene zajednice i države. - Poduzetničke potporne institucije, kao što je i LINK, postoje kako bi gospodarskim subjektima pomogle okupljanje, zastupanje i zagovaranje njihovih interesa, osiguranje informativne, poslovno-savjetodavne i financijske potpore, sve s ciljem rasta i razvitka ukupnoga gospodarstva. Partnerskim djelovanjem pružaju potporu i nama u institucijama vlasti i drugim dionicima u složenomu procesu strateškoga planiranja, pripreme i provedbe raznih projekata na sustavnomu poboljšanju poslovnoga okružja u Mostaru, HNŽ-u i u cjelokupnoj BiH – poručila je predsjednica Vlade, dodavši i to kako će panelisti, dijeljenjem svojih znanja i iskustava, otvoriti vrata novim promišljanjima i potaknuti ideje za što kvalitetnije iskorake. - Vlada HNŽ-a potpuno je opredijeljena pružanju snažne potpore razvitku poduzetništva i, kolege ministri po svim resorima i ja, nastojimo učiniti sve što je u našoj mjerodavnosti i mogućnostima kako bismo pomogli potaknuti nove razvojne procese i unaprijediti poduzetništvo na dobrobit naše društvene zajednice i svih pojedinaca koji ju čine. Zato i s ovoga mjesta pozivam sve koji obnašaju dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na svim razinama, također i gospodarsku, poduzetničku, ali i znanstvenu, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i građane, da zajedno stvaramo još bolju klimu za rad, život i ostanak na ovim prostorima – zaključila je Buhač. Inače, osnovni cilj panela jest raščlamba trenutačne poduzetničke infrastrukture u procesu sustavnih promjena u BiH i zakonske usklađenosti s regulativom i praksom Europske unije. Predstavljeni su ključni izazovi procesa usklađivanja s EU praksama i važnost uspostave učinkovitoga javno-privatnog dijaloga te uloga poduzetničke infrastrukture u funkciji razvitka turizma s aspekta strateškoga pristupa upravljanju i prilika za regionalnu suradnju.
  • Priznanja i zahvalnice za najuspješnije nastupe na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva ''Mostar 2024.'' zajednički su danas uručile predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i ravnateljica Sajma Dalfina Bošnjak. Prema izboru stručnoga sajamskog ocjenjivačkog suda, najuspješnijim ovogodišnjim izlagačima bili su: Hrvatska gospodarska komora, Gospodarska komora Republike Srbije, Gospodarska komora Crne Gore, Turistička zajednica Grada Ljubuškoga, Guma M d.o.o. Mostar, Katarina d.o.o. Mostar, Violeta d.o.o. Mostar, Unikomerc d.o.o. Mostar, Zračna luka Mostar i Yimor d.o.o. Domaljevac, dok su posebna priznanja i zahvalnice za promociju dobili JP Autoceste FBiH za uspješno predstavljanje završenih i aktualnih projekata, HT Eronet d.d. Mostar za uspješno predstavljanje novih usluga i mobilnih telefona, Portale E-sport za najposjećeniji štand te Anetika d.o.o. Mostar i Balthazar Bar Academy Mostar za uspješno predstavljanje. Predsjednica Buhač i ovom je prigodom uputila čestitke organizatorima jubilarnoga 25. izdanja mostarskoga Sajma gospodarstva i predstavnicima Hrvatske kao ovogodišnje zemlje partnera. - Svjedoci smo toga kako su i ove godine našemu gradu i našoj županiji darovali nedvojbeno najuspješniju sajamsku izložbu u BiH, visoko cijenjenu u čitavomu okružju pa i znatno dalje. Ujedno čestitam svim gospodarstvenicima, na poseban način nagrađenima, i naglašavam kako je Vlada HNŽ-a snažno opredijeljena snaženju gospodarskoga rasta kroz privlačenje investicija, jačanje konkurentnosti domaćega gospodarstva, poticanje maloga i srednjega poduzetništva, poljoprivrede i turizma te otvaranje radnih mjesta koja jamče ostanak i bolji život ljudi na ovim prostorima – kazala je Marija Buhač. Predsjednica Vlade iskoristila je prigodu, u društvu ministra za pitanja branitelja Đure Prkačina, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Marija Jurice i ministra unutarnjih poslova Marija Marića, posjetiti i sajamski štand Referalnoga centra ''Branitelj Zadrugar'', postavljen uz potporu Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a. Resorno ministarstvo, na osnovu Strateškoga plana razvitka braniteljskoga poduzetništva, ima sporazum o poslovnoj suradnji s Referalnim centrom, a ona se ogleda u sudjelovanju u osmišljavanju, pripravi i provedbi različnih projekata, programa i poslovnih aktivnosti čijim je ciljem pomoć zapošljavanju i samozapošljavanju branitelja i članova njihovih obitelji. Na štandu s braniteljskim proizvodima predstavlja se ukupno 17 izlagača s područja HNŽ-a, i to deset braniteljskih zadruga, dva braniteljska obrta, četiri obiteljska poljoprivredna gospodarstva i jedan samostalni izlagač.
  • Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 16. redovitoj sjednici usvojila Prijedlog Programa rada Vlade za 2024. kojim su utvrđeni prioritetni ciljevi u tekućoj godini. Također, jednoglasno je za ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a imenovan Andrej Čović. Vlada je usvojila i Zaključak koji se odnosi na utvrđivanje visine toploga obroka za sve korisnike Proračuna. Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a utvrđenih županijskim Proračunom za 2024. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva vodnih naknada'' u ukupnomu iznosu od 8.892.961,25 KM. Vlada je Ministarstvu prometa i veza HNŽ-a odobrila način implementacije novčanih sredstava osiguranih u Planu i programu Uprave za ceste za 2024. godinu kojim je predviđena uplata 2.705.000,00 KM za izgradnju, obnovu i sanaciju cesta jedinicama lokalne samouprave na prostoru HNŽ-a. Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju novčane naknade osobama ometanim u psihofizičkomu razvoju i s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, a osposobljenima za rad za vrijeme čekanja na zaposlenje. Za tu su nakanu osigurana dodatna proračunska sredstva te je dosadanji mjesečni iznos uvećan sa 100 na 200 KM, a tu će pomoć koristi ukupno 200 osoba s područja Županije. Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usvojeno je Izvješće o radu Inspektorata toga ministarstva za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojeni su Informacija o realiziranju elektroenergentske bilance za 2023. i Plan proizvodnje i potrošnje električne energije za 2024. godinu na području HNŽ-a. Usvojeni su i Informacija o realiziranju prometa naftnih derivata za 2023. te Plan njihova prometa za tekuću godinu. Iz istoga resora usvojen je i niz odluka o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana u Mostaru, Stocu, Jablanici i Čitluku, te dane suglasnosti na prijedloge ugovora o koncesijama za eksploatiranje tehničko-građevinskoga odnosno arhitektonsko-građevinskoga kamena u Mostaru i Jablanici. Na sjednici je usvojeno više odluka o utrošku novčanih sredstava na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice HNŽ-a u iznosu od 570.000,00 KM. Na prijedlog Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prihvaćen je Program utroška za financiranje projekata osuvremenjivanja sustava zemljišne administracije u Županiji. Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, uz niz usvojenih odluka, usvojen je i Plan zaštite od požara HNŽ-a, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024. godini. Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o radu županijskoga Povjerenstva za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanih djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda u 2023. godini. Vlada je prihvatila Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac za prošlogodišnje razdoblje, kao i Plan rada te ustanove za 2024. godinu.

ODRŽANA PETA SJEDNICA KOLEGIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko- neretvanske županije danas je bio nazočan na petoj sjednici Kolegija za europske integracije koja je odražena u Sarajevu, a na poziv gđe Borjane Krišto, predsjedateljice Vijeća ministara Bosne  i Hercegovine.

Na sjednici se između ostalog raspravljalo o Poziciji Bosne i Hercegovine za 5. sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, Izvješću o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, o Spornim pitanjima nastalim u izradi Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, te Informaciji o radu na Akcionom planu za realizaciju 14 prioriteta i aktivnostima na uspostavi ministarskih konferencija.

Ovom prigodom predsjednik Herceg je još jednom istaknuo kako Vlada HNŽ u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja.

 ''U više sam navrata istaknuo, ali želim to iznova ponoviti - Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u cijelosti dijeli europske vrijednosti integriranja i čvrsto je opredijeljena da se, kroz partnerstvo i suradnju, još snažnije uključi u taj proces i tako doprinese što skorijem prijamu BiH u članstvo EU,“ kazao je predsjednik Herceg dodavši kako je svjestan da BiH, kao država u procesu pristupanja, mora ispuniti sve kriterije i da to ovisi isključivo o nama i našoj spremnosti da u cijelosti preuzmemo i implementiramo europske vrijednosti.

Inače, Kolegij za europske integracije predstavlja vrhovno političko tijelo čija je funkcija da osigura usuglašenost stavova o ključnim strateškim i političkim pitanjima u oblasti EU integracija.

13-07-2023, 12:56

PRODULJENA ODLUKA O PRIVREMENIM RJEŠENJIMA O KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je redovitoj sjednici usvojila Odluku o privremenim rješenjima izdanim na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti čime je produljila rok važenja Privremenih rješenja o odobrenju za rad kategoriziranih ugostiteljskih objekata do 30. lipnja 2024. godine. Odlukom su, naime, utvrđeni uvjeti za pribavljanje privremenih rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, kao i konačni rok njihova važenja.

Tako je Vlada omogućila velikomu broju ugostiteljskih objekata, prije svega s područja Općine Čitluk, poslovanje unutar sustava i zakonskih okvira i zadržavanje postojećih smještajnih kapaciteta za turističku sezonu 2023./2024. čime je osigurano i čuvanje velikoga broja radnih mjesta.

Ovime je Vlada HNŽ-a još jedanput izišla u susret vlasnicima ugostiteljskih objekata koji imaju neriješene imovinsko-pravne odnose, kao i onima kojima su potrebna velika novčana sredstava za legaliziranje objekata. Institut privremenoga rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj primjenjuje se na osnovu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim je propisano kako će rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj ugostitelju biti izdano i u slučaju ako je za poslovni prostor podnesen zahtjev za legalizaciju mjerodavnomu tijelu i tako rješenje može biti privremeno najdulje dvije godine, s mogućnošću jednoga produljenja. 

13-07-2023, 9:47

HERCEGOVINA U NAJNOVIJEMU BROJU NATIONAL GEOGRAPHICA

Hercegovina kao turističko odredište predstavljena je u novomu izdanju časopisa ''National Geographic'', za mjesec srpanj i kolovoz. Izdvojeno je nekoliko avanturističkih ponuda za koje su naglasili kako ih posjetitelj ne smije propustiti. Inače, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije strateški je partner realizacije ovoga projekta.

''Globalna vidljivost ključna je za rast i razvoj turizma, a mi smo, kao Vlada, spremno podržali inicijativu Turističkog klastera Hercegovina za objavu ovog članka. Nema svijet ono što Hercegovina ima'', kazao je ovom prigodom predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg.

Izvorni je članak dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.nationalgeographic.com/travel/article/paid-content-outdoor-adventures-herzegovina

08-07-2023, 22:13

ODRŽANA 204. REDOVITA SJEDNICA VLADE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Danas je, na 204. redovitoj sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, s ciljem poticanja sudjelovanja njenih tijela u provedbi prekograničnih i drugih EU projekata, data suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za prijavu na ADRION INTERREG projekt pod nazivom ''Partnerstvo za borbu protiv erozije plaža''. Radi se o projektu u kojem sudjeluju partneri iz Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske i Italije, a koji se realizira u svrhu provedbe sljedećih ciljeva: utvrditi i provoditi okvire politike, strategije i aktivnosti temeljene na zaštiti i poboljšanju prirodnih i kopnenih i morskih staništa, identificirati i prenijeti dobre prakse u odabranim pilot područjima (općina Neum u HNŽ-u), utvrditi akcijske planove za jačanje provedbe postojećega / novoga Integriranog upravljanja obalnim područjem te razviti i provesti zajedničke strategije na Jadranskom i Jonskom moru za očuvanje bioraznolikosti, također uzimajući u obzir antropogene djelatnosti na moru: turizam, akvakulturu, naselja i dr.

Vlada je usvojila i Informaciju  Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o prijavi na INTERREG IPA CBC PROGRAM Hrvatska-BiH-Crna Gora Adrion Interreg te Informaciju o prijavi prijedloga projekta na poziv Interreg-IPA ADRION program.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Popis poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva danas je usvojena Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata Raštani Mostar 1, 2, 3, 4 i 5, zatim LIWNO 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na lokalitetu Polog Mostar, FNE E SOLAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na lokalitetu Raštani Mostar, zatim FNE Ravnice 1 i 2 na području Blagaja Mostar, FNE JURIĆ Rodoč Mostar i POWER SOLAR 5 na lokaciji Blizanci Čitluk.

Vlada je dala suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnoga poziva za pomoć znanstvenicima i mladim znanstvenicima-istraživačima s pozicije ''Grant pojedincima'' u iznosu od 240.000,00 KM. Tom će odlukom Vlada pružati potporu  mladim znanstvenicima u istraživačkim projektima i realizaciji njihovih znanstvenih radova.

Vlada HNŽ danas je raspravljala o Strategiji za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za razdoblje 2022.-2027. te time izrazila opredijeljenost za sudjelovanjem u procesu uskladbe i dogovaranja jedinstvenih načela javne uprave u FBiH s predstavnicima Federalnoga ministarstva pravosuđa i drugih županija.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, donesena je Odluka o usvajanju Kvartalnoga izvješća realiziranja Programa financijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića Mostar za prvo četveromjesečje 2023. godine.

Također, Vlada je, nakon opsežne rasprave u svezi s problematikom zdravstvenih djelatnika, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila sljedeće zaključke:

- Dostavljeni prijedlog Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNŽ-a upućuje se svim zdravstvenim ustanovama (poslodavcima) sa zahtjevom za njihovo mišljenje glede cjelokupnoga prijedloga Kolektivnoga ugovora.

- Traži se financijska procjena potrebnih sredstava za svaku zdravstvenu ustanovu u pogledu zahtjeva iznesenih u poglavlju V. Plaće i naknade Prijedloga kolektivnoga ugovora.

- Mišljenje i procjenu potrebnih financijskih sredstava zdravstvene ustanove dužne su dostaviti Vladi HNŽ-a u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva. Dostavljena mišljenja o Prijedlogu kolektivnoga ugovora i procjene potrebnih financijskih sredstava od strane zdravstvenih ustanova bit će dostavljeni njihovim osnivačima i zatraženo očitovanje o njima koje će dostaviti Vladi HNŽ-a u roku od sedam dana od dana prijema.

- Po primitku svih očitovanja, Vlada HNŽ-a će u roku od sedam dana Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uputiti odgovor koji će sadržavati stajalište Vlade prema Prijedlogu kolektivnoga ugovora.

- Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i bit će dostavljeni svim zdravstvenim ustanovama, njihovim osnivačima i Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar.

Za realiziranje ovih zaključaka Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada  i socijalne skrbi.

Također je usvojila i Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ured za zakonodavstvo Vlade HNŽ-a da se žurno očituju u svezi s mjerodavnošću Vlade u vođenju pregovora za pokretanje postupka i zaključivanje Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ-a, sukladno Zakonu o radu i zahtjevu Nezavisnoga sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Vlada je danas dala suglasnost Ministarstvu za pitanja branitelja za potpisivanje Sporazuma po Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih branitelja i Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida za 2023. godinu, u iznosu od 400.000,00 KM. Usvojila je i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovih obitelji.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva financija HNŽ-a o aktivnostima koje provodi na izradi Prednacrta izmjena i dopuna Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Usvojen je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

06-07-2023, 14:31

PREDSJEDNIK HERCEG NA OBILJEŽAVANJU DANA OPĆINE MLJET

U povodu 30. obljetnice ponovnog utemeljenja općine Mljet u sklopu Dubrovačko-neretvanske županije, a na poziv Nikole Dobroslavića, župana Dubrovačko-neretvanske županije i Đive Markete, načelnika općine Mljet, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je sudjelovao u programu svečanoga obilježavanja Dana općine Mljet.

U obraćanju nazočnima na svečanoj sjednici Općinskoga vijeća, predsjednik Herceg čestitao je žiteljima Mljeta Dan općine i blagdan njenog nebeskog zaštitnika sv. Pavla, te još jednom potvrdio postojanje neraskidivih sveza između Dubrovačko-neretvanske i Hercegovačko-neretvanske županije.

''Izražavajući neskriveno zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti i pozdraviti vas u ovoj slavljeničkoj prigodi, prenosim vam čestitke članova moje Vlade i uopće žitelja Hercegovačko-neretvanske županije, potvrđujući i na ovaj način neraskidive sveze naša dva podneblja, naše dvije sestrinske županije.

Promišljajući, dragi prijatelji, bolju i ljepšu budućnost za svakoga našeg čovjeka, i uporno radeći na izgradnji prosperitetnijega društva, hrabri me i dodatno potiče prijateljstvo koje njegujemo. Ono je osvjedočeno u nebrojenim susretima kako nas županijskih čelnika, tako i naših suradnika iz različitih resora, poglavito u nekoliko novijih važnih infrastrukturnih i turističkih prekograničnih projekata na nizu dodirnih točaka naših susjednih županija koje spaja i ime naše rijeke Neretve, naše žile kucavice, našega bisera.

Uživajući, kao i u svakoj prigodi dosad, u bogomdanoj ljepoti Mljeta, upravo u turizmu vidim izniman potencijal na kojemu prostor iz kojega dolazim može razvijati nove zajedničke projekte s vašom općinom, na radost i boljitak oba naša kraja.

Nije ovo, dame i gospodo, trenutak za politička obraćanja pa ne kanim ulaziti u administrativne pojedinosti. Htio sam tek, kroz par crtica, istaknuti kako promišljamo razvitak naših sjajnih odnosa, na čijem ćemo rastu, u to ne sumnjam, nastaviti zajednički itekako predano raditi.

Ponovit ću, u osobno i u ime Vlade i žitelja HNŽ-a, od srca vam čestitam Dan općine Mljet i blagdan svetoga Pavla, vašeg nebeskoga zaštitnika.'', zaključio je predsjednik Herceg.

29-06-2023, 14:48

PREDSJEDNIK HERCEG ČESTITAO KURBAN-BAJRAM

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku u kojoj stoji:

„Građanima Hercegovačko-neretvanske županije koji proslavljaju Kurban-bajram, osobno i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, upućujem iskrene čestitke.
Neka vam taj blagdan zajedništva i darivanja protekne u obilju zdravlja, sreće i radosti.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!“

27-06-2023, 14:26

PRIJEM VJEŽBENIKA: VLADA HNŽ-A POZIVA PRAVNE SUBJEKTE NA SURADNJU-ODRAĐIVANJE VJEŽBENIČKOGA STAŽA

Nastavljajući aktivnosti oko skrbi za mlade visokoobrazovane osobe, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije poziva sve pravne subjekte registrirane u HNŽ-u da iskažu interes i potrebu za suradnjom u svezi s prijemom vježbenika. U dopisu u kojemu iskazujete interes za prijem vježbenika, potrebno je navesti sljedeće:

- stručna sprema osobe za čiji prijem iskazujete interes (VII. stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvoga stupnja koje se vrjednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke);

- poslovi radnoga mjesta sukladno zanimanju osobe koja se osposobljava za rad u struci – vježbenika;

- ime i prezime mentora te kratak plan mentoriranja.

Naime, s ciljem omogućavanja što kvalitetnijeg obavljanja jednogodišnjega vježbeničkog staža i potpore poslovnim subjektima u HNŽ-u, Vlada će osigurati sve financijske obveze (plaća i doprinosi) u svezi s angažmanom vježbenika dok bi poslodavci bili dužni osigurati samo mjesto obavljanja vježbeničkoga staža i mentora.

Molimo zainteresirane pravne subjekte da se pisanim putem jave na adresu Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića 3, Mostar) ili na e-mail adresu: vladahnz@tel.net.ba

23-04-2024 13:17

VLADA HNŽ-A ČESTITALA BLAGDAN PESAH

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije želi sretan blagdan Pesah cjelokupnoj židovskoj vjerničkoj zajednici:

-U ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije i svoje osobno, svim židovskim vjernicima želim radostan i blagoslovljen Pesah. To je blagdan kada židovski narod slavi oslobađanje iz egipatskoga ropstva. Slaveći Pesah, zahvaljuje se na radosti, spasenju i nadi u ljepši i bolji život – stoji u čestitci koju potpisuje predsjednica Vlade Marija Buhač.

22-04-2024 15:44

PANEL O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FUNKCIJI LOKALNOGA RAZVITKA

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač sudjelovala je danas na panel raspravi na temu ''Poduzetnička infrastruktura u funkciji lokalnoga razvitka – Prilike i izazovi'' koju je, u sklopu mostarskoga Sajma gospodarstva, organizirao LINK. Buhač je u prigodnomu obraćanju podsjetila kako se poduzetnička infrastruktura definira kao instrument koji obuhvaća sredstva, institucije i propise na kojima su zasnovani postojanost i razvitak društvene zajednice i države.

- Poduzetničke potporne institucije, kao što je i LINK, postoje kako bi gospodarskim subjektima pomogle okupljanje, zastupanje i zagovaranje njihovih interesa, osiguranje informativne, poslovno-savjetodavne i financijske potpore, sve s ciljem rasta i razvitka ukupnoga gospodarstva. Partnerskim djelovanjem pružaju potporu i nama u institucijama vlasti i drugim dionicima u složenomu procesu strateškoga planiranja, pripreme i provedbe raznih projekata na sustavnomu poboljšanju poslovnoga okružja u Mostaru, HNŽ-u i u cjelokupnoj BiH – poručila je predsjednica Vlade, dodavši i to kako će panelisti, dijeljenjem svojih znanja i iskustava, otvoriti vrata novim promišljanjima i potaknuti ideje za što kvalitetnije iskorake.

- Vlada HNŽ-a potpuno je opredijeljena pružanju snažne potpore razvitku poduzetništva i, kolege ministri po svim resorima i ja, nastojimo učiniti sve što je u našoj mjerodavnosti i mogućnostima kako bismo pomogli potaknuti nove razvojne procese i unaprijediti poduzetništvo na dobrobit naše društvene zajednice i svih pojedinaca koji ju čine. Zato i s ovoga mjesta pozivam sve koji obnašaju dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na svim razinama, također i gospodarsku, poduzetničku, ali i znanstvenu, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i građane, da zajedno stvaramo još bolju klimu za rad, život i ostanak na ovim prostorima – zaključila je Buhač.

Inače, osnovni cilj panela jest raščlamba trenutačne poduzetničke infrastrukture u procesu sustavnih promjena u BiH i zakonske usklađenosti s regulativom i praksom Europske unije. Predstavljeni su ključni izazovi procesa usklađivanja s EU praksama i važnost uspostave učinkovitoga javno-privatnog dijaloga te uloga poduzetničke infrastrukture u funkciji razvitka turizma s aspekta strateškoga pristupa upravljanju i prilika za regionalnu suradnju.

19-04-2024 14:56
07-11-2018 08:45
11-09-2018 13:45
14-08-2018 14:00